Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA

Numr
document

Nr.
Crt

Ziua

Data
Luna

Produs,lucrare(comand)

Denumirea materialelor (inclusiv


sort, marca, profil, dimensiune)

Data i semntura

Predtor

Primitor

Cant.
necesar

Cod

Anul

ef compartiment

Nr.Comand
Cod produs

U/M

BON DE CONSUM (COLECTIV)

Cantitatea
eliberat

Gestionar

Preul
unitar

Valoarea

Primitor

Data i semntura