Sunteți pe pagina 1din 4

MD-2012, or.

Chisinau,
str.Eminescu, 28
Tel: (3732) 221552
Fax: (3732) 241453
245148

REPUBLICA MOLDOVA
http://www.chamber.md
e-mail: president@chamber.md

28, Eminescu str.


Chisinau, MD-2012
Tel: (3732) 221552
Fax: (3732) 241453
245148

REPUBLIC OF MOLDOVA
http://www.chamber.md
e-mail: president@chamber.md

Act de expertiza Nr. 00316


Eliberat (subdiviziunea CCI) Biroul de expertize marfare

Tel.

(022) 22-25-60

2. Locul intocmirii: mun.Chisinau, str.Petricani, 84

1. Data intocmirii: 26.10.2010

3.Actul este intocmit de catre expertul: Cernitu Eugen


Expertiza s-a efectuat cu participarea reprezentantilor:
Organizatia, adresa juridica
S.A.,,Supraten, mun.Chisinau,
Str.Petricani, 84

Postul
merceolog
marketolog

4.Certificatul de inregistrare a intreprinderii Nr .


5. Baza: Comanda Nr.

Numele, Prenumele
Cucos Vasile
Sabceac Vadim

11

6. Pentru expertiza (denumirea, cantitatea):


bucati

123000789110

din

din 05.10.2010

Cod fiscal 2006125638210

05.10.2010

a fost prezentata marfa, si anume: articole din cristal, 744

7. Actele prezentate expertului: Cerere-comanda nr. 11 din 05.10.2010, certificat de inregistrare,


factura fiscala SW 0144024 din 05.10.2010
8. Scopul expertizei aprecierea indicilor de calitate articolelor din cristal in baza STAS 26822-86
9. Prin prezenta s-a constatat: Expertul Eugen Cernitu a facut cunostinta cu actele aflate la dosarul
cauzei si a inceput pregatirea expertizei printr-o documentare rapida, dar cuprinzatoare, si anume
prin urmatoarele cai:
- cunoasterea istoricului litigiului si stabilirea cronologiei faptelor;
- studierea documentelor operative (contractul nr. 15 din 02.09.2010, act de primire-predare, factura
fiscala SW 0144024 din 05.10.2010, proces verbal nr. 2 din 06.10.2010, certificat de calitate nr. 12 );
- studierea actelor normative care reglementeaza calitatea marfurilor, ce fac obiectul litigiului;
- documentarea bibliografica;
- documentatia pe teren.
Expertul s-a informat asupra desfasurarii in timp a principalelor date si fapte legate de
mometul, cauzele, locul si imprejurarile viciului si a stabilit ca litigiul a fost provocat din vina
carausului, in timpul transportului, si deasemenea din vina furnizorului din orasul Borisov, care nu a

respectat fazele procesului de fabricatie .


Pentru cunoasterea istoricului litigiului, expertului i-au fost prezentate urmatoarele
documente:
- Cererea de actionare in litigiiu depusa de beneficiar, S.A.,,SUPRATEN(anexa 1);
- Intimpinarea prezentata de partea reclamata (furnizor, uzina ,,BORISOV);
- Procesele verbale ale sedintelor instantei (anexa 2,3);
- Actele depuse ulterior, din dispozitia instantei.
Cercetarea documentelor operative i-a permis expertului sa obtina informatii asupra
urmatoarelor elemente:
-

marfa a fost fabricata timp de o luna, expediata dupa 10 zile, sosita la destinatie dupa 3 zile;
marfa a fost predata carausului spre transportare catre destinatar conform conditiilor
contractului;
in timpul predarii catre caraus si in timpul verificarii acesteia, marfa nu a prezentat urme de
violare sau defecte;
la predare, marfa (articolele din cristal) a fost insotita de toate documentele necesare
(certificate de calitate, scrisoare de trasura, factura fiscala).

Toate observatiile expertului cu privire la masura in care au fost indeplinite cerintele si conditiile
asupra carora partile au convenit prin contract sunt indicate in caietul sau de note (anexa 4).
Actele normative de care a tinut cont expertul sunt:
- Standarde;
- Caiete de sarcini tehnice pentru articolele din cristal importate;
- Certificate de omologare a produselor.
Deasemenea expertul a studiat si documentatie bibliografica, precum tratate, monografii,
cercetari care se bucura de o larga recunoastere stiintifica, care l-au ajutat la analogii, comparatii,
constatari si interpretari.
Ulterior, expertul a recurs la investigatii pe teren, pentru culegerea de marturii si declaratii ale
persoanelor care au participat efectiv la producerea si circulatia articolelor din cristal. S-au verificat
actele originale intocmite atit in etapa productiei, cit si etapa circulatiei. S-au efectuat observatii la
locul in care s-a produs viciul. In final, s-a intocmit actul de selectare a probelor nr. 01243 din
08.10.2010 si a inceput analiza acestor probe de catre expert.
Investigatia pe teren consta din 3 momente esentiale:
- Procedura;
- Continutul;
- Consemnarea rezultatelor investigatiilor.
Initial, expertul a convocat in scris partile implicate, adica un reprezentant al uzinei ,,Borisov si
unul de la S.A.,,Supraten care sa conlucreze impreuna la investigatiile pe teren.
In urma investigatiilor, s-a constatat:
ca conditiile de pastrare sunt corespunzatoare - in incaperi
incalzite, uscate. Articolele din cristal prezentate expertilor sunt ambalate in cutii intacte de carton, conform normelor tehnice de asigurare a integritatii acestora.
Din spusele beneficiarului si conform documentelor prezentate, articolele din cristal, si anume: pocale
pentru wisky, pocale pentru vin si vaze, au fost procurate din Republica Belorusia, de la uzina ,,Borisov
conform facturii fiscale SW 0144024.
Toate articolele din cristal sunt marcate.
Articolele din cristal prezentate examinarii vizuale reprezinta:
-600 bucati pocale pentru wisky cu dcor exterior.
Articolele sus mentionate au defecte de productie a aspectului exterior, care au fost depistate prin metoda
organoleptica, si anume:

*besici de 3 mm, care ar trebui sa fie nu mai mari de 2 mm;


*dcor asimetric si neuniform, in loc de unul simetric si uniform
-120 bucati pocale pentru vin, la care au fost depistate urmatoarele defecte de productie:
*suprafata neuniforma, in loc sa fie neteda, lucioasa;
*noduri in interior, dar peretii interiori trebuie sa fie netezi
-24 bucati de vaze, cu dcor exterior
*diametrul de 153 mm, dar care trebuie sa fie intre 100 si 150 mm
*incluziuni de gaze de 0.9 mm in numar de 8, cind ele ar trebui sa fie pina la 0.8 mm, in numar pina la 6
Aceste defecte au fost depistate in timpul programului de incercari in vederea certificarii si analizei probelor in conditii de laborator. Aceste verificari s-au efectuat in prezenta reprezentantilor S.A.,,Supraten
si a expertului. Cu aceasta ocazie s-a intocmit si un process verbal, in care deasemenea sunt specificate
cauzele litigiului.
Standardul dupa care au fost produse articolele din cristal sus mentionate este STAS 26822-86.

Expertul

Cernitu Eugen

Reprezentantii

Cucos Vasile, Sabceac Vadim

10. Concluzia expertului In baza celor mentionate in partea de constatarea a actului dat, s-a constatat
ca articolele din cristal in cantitate de 744 bucati si anume: 600 pocale pentru wisky, 120 pocale pentru
vin si 24 vaze, prezentate in filialele magazinului ,,Supraten, pe strada Petricani, 84, si care din afirmarea beneficiarului au fost procurate din Belorusia, de la uzina ,,Borisov, conform facturii fiscale SW
0144024 din 05.10.2010, au defecte de productie ale aspectului exterior, care au provenit de la producator, in urma incalcarii cerintelor tehnologice de producere a pocalelor si vazelor, precum si de catre caraus, in urma incalcarii conditiilor de transport.
S-au stabilit urmatoarele cauze ale litigiului din vina producatorului ,,Borisov:
- controlul tehnic de calitate defectuos efectuat;
- livrarea loturilor continind produse care au alti indici de calitate in raport cu cei inscrisi in certificatele
de calitate;
- modificarea retetei de fabricatie a articolelor din cristal;
- abaterile de la tehnologia de fabricatie, in sensul diminuarii unora dintre fazele tehnologice.
Cauzele litigiului din vina carausului:
-alegerea unui mijloc de transport necorespunzator;
-alegerea unor trasee prea lungi;
-amplasarea incorecta a cutiilor in mijlocul de transport;
-utilizarea neeficienta a mijlocului d transport;
-lipsa unor reprezentanti a partilor care sa insoteasca marfa in timpul transportului.
Standardul dupa carea u fost efectuate articolele din cristal sus mentionate este STAS 26822-86.
Anexa pe

foi este partea integra a acestui

L.S.
Expertul Cernitu Eugen
Aprob/

Actul este inregistrat 26.10.2010


Actul fara stampila nu este valabil

N.P.P. Sefului si semnatura