Sunteți pe pagina 1din 4

Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor inst pub

I. Contab cheltuielilor inst pub


Oragnizarea conta de angajamente in inst pub presupune organizarea si conducerea
conta drepturilor constatate si a veniturilor incasate, precum si a angajamentelor si
a platilor efectuate potrivit bugetului aprobat.
In contab ch si veniturile se grupeaza dupa natura activitatii in: ch si venituri
ordinare( operationale), ch si venituri financiare, ch si venituri extraordinare.
Activitatile ordinare denumite si activitati de exploatare sau operationale se refera
la acele activitati pe care le desfasoara institutia pentru a-si atinge obiectivele
fundamentale, prin urmare trebuie facuta distinctie intre veniturile curente,
respectiv ch generale ce caracterizeaza activitatile de exploatare, de cele legate de
finantarea operatiunilor institutiilor.
In cadrul sit financiare intocmite la sf perioadei ch trebuie prezentate prin utilizarea
uneia dintre urmatoarele metode: in primul rand este vorba de metoda clasificarii
dupa natura ch si in al 2 rand metoda functionala care clasifica cheltuielile dupa
programul sau scopul pt care sunt efectuate.
Ch efectuate de institutiile publice mai pot fi denumite si ch bugetare intrucat
efectuarea acestora are la baza un buget ce nu trebuie depasit.
Ch bugetare reprezinta ch aprobate si efectuate in limita si cu destinatiile prevazute
in bugetul de stat , in bugetele locale, in bugetele inst pub si a serv pub de interes
local precum si in bugetele finaintate integral din venituri extrabugetare. Ch
bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile
continute in legi specifice si in legile bugetare anuale.
Asa cum prevede legislatia in vigoare (ordinul 1917/2005), dupa natura activitatii si
destinatia ch, acestea sunt grupate astfel:

Cheltuieli operationale
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
Alte cheltuieli finaintate din buget

1. Cheltuieli operationale.
In cadrul primei categorii se includ printre altele: ch privind stocurile, Ch cu
lucrarile si serv executate de tert, ch cu personalul, ch cu alte impozite si taxe.
Ch privind stocurile se refera, in esenta, la acele ch ocazionate de consumurile de
materii prime , materiale, precum si alte ch aferente stocurilor existente in institutia
respectiva.

Ch aferente lucrarilor si serv executate de tert se refera la lucrarile si serv


achzitionate de la terte pers fizice sau juridice in scopul asigurarii desfasurarii
normale a activitatii institutiei. In esenta este vorba de lucrari de intretinere si
reparatii efectuate de terte pers la activele aflate in folosinta institutiei.
Ch cu personalul se refera la ch efectuate de inst pub, in primul rand pt plata
salariatilor in al doilea rand se refera la ch efectuate pt asigurarile si protectia
sociala a salariatilor, ch cu deplasarile in tara sau in strainatate, de asemenea cu
detasarile si trasferarile personalului.
Tot in categoria ch operationale pot fii incluse si o parte a ch de capital , aceste ch
se refera la ch institutiei legate de achizitia sau realizarea in regie proprie a
activelor fixe corporale si necorporale neamortizabile, precum si la cele legate de
rezerva de stat si de mobilizare.
2. Cheltuielile financiare sunt legate de activitatea financiara a institutiei si se
refera, in esenta , la urmatoarele elemente:

Pierderile din creante legate de participatii


Ch cu diferentele de curs valutar determinate de reevaluarea disponibilitatilor
banesti si a imprumuturilor in valuta
Ch cu dobanzile platite pt imprumuturile contractate de institutie
Dobanzi de transferat comunitatii europene in cadrul programului sapard
Alte cheltuieli financiare care nu se regasesc in elementele mentionate
anterior

3. Cheltuielile extraordinare in acceptiunea actualelor reglementari, ch


extraordinare reprezinta acele cheltuieli legate de manifestarea unor fenomene
naturale care determina pierderi pe care institutie NU le-a prevazut , precum si
cheltuieli legate de valoarea neamortizata a activelor fixe scoase din functiune
inainte de expirarea duratei normale de functionare.
Cheltuielile aferente functionarii normale a unei institutii sunt reflectate in
contabilitate cu ajutorul conturilor cuprinse in clasa a sasea a planului de conturi
specific institutiilor publice. In principiu, aceste conturi au functie contabila de activ.
II Contabilitatea veniturilor si finantarilor
Veniturie sunt evidentiate in contabilitate in concordanta cu principiul contabilitatii
de angajamente. Conform contabilitatii de angajamente, efectele tranzactiilor si ale
altor evenimente sunt recunoscute atunci cand acestea se produc (si NU pe masura
ce numerarul/ echivalentul este incasat/platit) si sunt inregistrate in evidentele
contabile si sunt raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
In contabilitate, veniturile se inregistreaza pe baza documentelor care atesta
aparitia drepturilor de creanta, si anume:

Declaratia fiscala sau decizia emisa de organul fiscal


Avizele de expeditie
Facturile
Alte documente legal constituite

In cadrul reglementarilor in vigoare, veniturile sunt evidentiate pe feluri de venituri


dupa natura si sursa de provenienta. Contabilitatea institutiilor publice grupeaza
veniturile dupa natura lor in urmatoarele categorii:

Venituri operationale
Venituri financiare
Venituri extraordinare

1. Venituri operationale acele venituri ale institutiilor publice provenite din


activitatea operationala si se refera, in esenta, la: venituri din activitati economice ,
venituri din alte activitati operationale, venituri din productia de active fixe, venituri
ale bugetelor reprezentate de taxe si impozite, contributii la asigurari.
Veniturile din activitati economice veniturie obtinute de institutia publica din alte
activitati decat cea pentru care a fost constituita. Aceste venituri se inregistreaza in
contabilitate in momentul transferului dreptului de proprietate pe baza
documentelor justificative (ex: facturi) intocmite in acest sens. Veniturile proprii ale
unei institutii publice pot proveni, printre altele din : chirii, organizarea de
manifestari culturale si sportive, publicatii, studii, proiecte, prestari de servicii.
Conturile utilizate pt reflectarea acestora au functie de pasiv.
In cadrul veniturilor din alte activitati operationale se pot mentiona: venituri din
creante reactivate, imputatiile de recuperat de la personal, valoarea datoriilor
prescrise/ anulate. Aceste venituri se utilizeaza in mod diferit de catre institutiile
publice, in functie de modul de finantare al acestora, si anume:

In cadrul institutiilor publice finantate integral de la buget- aceste venituri se


varsa la bugetul finantator si cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare
ale bugetului respectiv.
In cazul institutiilor publice finantate din venituri proprii sau cu finantare
mixta (venituri proprii + subventii de la buget)- veniturile din alte activitati
operationale majoreaza bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora.

Veniturile fiscale. Contabilitatea veniturilor fiscale se tine de catre institutiile care


organizeaza contabilitatea bugetului de stat si a bugetelor locale, respectiv de catre
Directiile Finantelor Publice ale judetelor, respectiv cea a municipiului Bucuresti si
de catre primarii.
Veniturile bugetare resurse ale bugetului de stat sau ale unitatilor administrativteritoriale care se constituie pe baza impozitelor si a taxelor. In limita veniturilor
bugetare se stabilesc limitele cheltuielilor bugetare.

Veniturile nefiscale. categorie care cuprinde veniturile specifice bugetelor,


aletele decat cele cuprinse in categoria veniturilor fiscale si a contributiilor de
asigurari. In principal, in aceasta categorie se inscriu veniturile din proprietate si
veniturile din vanzari de bunuri si servicii.

Veniturile din proprietate se pot clasifica in:

Dobanzi
Dividende
Reinvestirea castigurilor in investitii directe straine

Vanzari din venituri de bunuri si servicii sunt evidentiate: veniturile bugetare


provenite din valorificarea bunurilor aflate in proprietatea statului
2. Veniturile financiare venituri ale institutiei publice provenite din activitatea
financiara desfasurata de o institutie publica. Exemple: venituri din creante
imobilizate, venituri din investitii financiare, venituri din diferente de curs valutar.
Finantarile, subventiile, transferurile si alocatiile bugetare cu destinatie
speciala. Conform prevederilor cuprinse in Legea FInantelor Publice, institutiile
publice pot fi finantate astfel:

Integral din bugete


Din venituri proprii si subventii acordate de la diverse bugete
Integral din venituri proprii
Din alte surse de finantare, respectiv fonduri externe nerambursabile,
disponibilul trezoreriei si efectuarea de compensari pe baza unor acte
normative speciale.