Sunteți pe pagina 1din 61

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova

la situatia din 31/12/2013


Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

Total

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

24,346,091,506
2,811,175,663
21,534,915,843
173,454,635
2,556,483
0
170,898,152
0
0

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
491,834,595
465,275,035
26,559,560
0
43,728,570,523
10,212,243
2,688,554,841

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

41,029,803,440
3,815,548,512
3,815,548,512
0
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

1,950,703,693
1,847,982,017
102,721,676
264,674,077
0
264,674,077
X
74,720,622
34,630,027
40,090,594
X
714,253,122
624,144,605

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

404,426,678
219,717,926
76,183,995,890
1,129,720
1,129,720
0
0
0
0

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

Total

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii
Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei
operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii
Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

0
0
0
0
63,851,383,009
55,270,351,589
33,309
8,580,998,110
X
X
X
X
X
X
X

92,624,146
79,778,527
0
5,081,453
1,408,724
6,355,442
380,395,554
40,361,312
340,034,242
X
427,389,586
X
0
64,752,922,015
4,136,874,510
4,136,874,510
0
266,187,228
0
0
0
421,721,726
264,775,019
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen

0
6,621,513,572
X

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

6,621,513,572
15,223,160

156,946,707
0

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

Total
X
0
X
X
X
11,431,073,876
76,183,995,890

AGRNMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

BC MOLDOVAAGROINDBANK S.A.

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

2,666,027,408
371,095,273
2,294,932,135
170,898,152
0
0
170,898,152
0
0

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
211,848,024
211,848,024
0
0
9,427,897,006
0
509,854,661

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

8,918,042,345
475,230,154
475,230,154
0
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

357,869,764
357,869,764
0
34,351,291
0
34,351,291
X
0
0
0
X
62,026,254
0
0
0
13,406,148,053
0
0
0
0
0
0

AGRNMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

BC MOLDOVAAGROINDBANK S.A.

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii
Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei
operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii
Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

0
0
0
0
10,950,934,350
9,537,998,798
33,309
1,412,902,243
X
X
X
X
X
X
X

329
329
0
0
0
0
66,582,068
4,641,068
61,941,000
X
64,977,534
X
0

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

11,082,494,281
207,526,800
207,526,800
0
31,038,600
0
0
0
233,386,095
167,492,870
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen

0
1,864,555,677
X

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

1,864,555,677
12,853,400

65,893,225
0

AGRNMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

BC MOLDOVAAGROINDBANK S.A.
X
0
X
X
X
2,323,653,772
13,406,148,053

MOLDMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

BC Moldindconbank
S.A.

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

3,485,454,967
353,183,638
3,132,271,329
0
0
0
0
0
0

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
50,696,827
26,388,177
24,308,650
0
7,943,454,978
0
481,325,465

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

7,462,129,513
936,045,133
936,045,133
0
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

184,194,216
172,919,629
11,274,587
38,227,906
0
38,227,906
X
0
0
0
X
182,986,116
0
0
0
12,821,060,143
0
0
0
0
0
0

MOLDMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

BC Moldindconbank
S.A.

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

0
0
0
11,350,012,671
9,835,365,954
0
1,514,646,717
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

10,084,073
10,084,073
0
0
0
0
54,249,412
21,459,598
32,789,814
X
88,606,733
X
0

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

11,502,952,889
496,779,400
496,779,400
0
5,000
0
0
0
13,947,598
0
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen
Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

13,947,598
0

0
809,688,956
X
809,688,956
2,313,700

MOLDMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

BC Moldindconbank
S.A.
X
0
X
X
X
1,318,107,254
12,821,060,143

VICBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

B.C. VICTORIABANK
S.A.

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

2,605,216,572
451,593,601
2,153,622,971
0
0
0
0
0
0

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
122,570,258
122,570,258
0
0
7,243,990,022
10,212,243
585,410,578

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

6,648,367,201
950,056,465
950,056,465
0
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

249,471,086
158,071,697
91,399,389
40,072,745
0
40,072,745
X
9,288,571
9,288,571
0
X
231,202,698
195,657,651
0
195,657,651
11,647,526,068
0
0
0
0
0
0

VICBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

B.C. VICTORIABANK
S.A.

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

0
0
0
9,810,006,800
9,445,375,421
0
364,631,379
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

14,671,580
8,161,977
0
0
163,155
6,346,448
62,939,041
87,406
62,851,635
X
34,118,319
X
0

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

9,921,735,740
250,000,910
250,000,910
0
10,250,000
0
0
0
69,228,315
0
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen

0
1,396,311,103
X

Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

1,396,311,103
0

69,228,315
0

VICBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

B.C. VICTORIABANK
S.A.
X
0
X
X
X
1,725,790,328
11,647,526,068

BECOMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

Banca de Economii S.A.

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

6,141,429,861
490,059,887
5,651,369,973
2,556,483
2,556,483
0
0
0
0

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
10,492,209
10,492,209
0
0
1,493,574,904
0
271,996,878

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

1,221,578,026
391,702,482
391,702,482
0
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

217,721,051
217,721,051
0
44,939,946
0
44,939,946
X
36,411,639
5,178,760
31,232,879
X
31,460,865
162,475,228
162,475,228
0
8,532,764,668
1,129,720
1,129,720
0
0
0
0

BECOMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

Banca de Economii S.A.

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

0
0
0
7,364,445,699
6,426,337,278
0
938,108,421
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

6,715,399
6,715,399
0
0
0
0
71,829,530
1,245,354
70,584,176
X
119,151,204
X
0

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

7,563,271,552
197,586,500
197,586,500
0
0
0
0
0
0
0
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen
Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

0
0

0
771,906,616
X
771,906,616
0

BECOMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

Banca de Economii S.A.


X
0
X
X
X
969,493,116
8,532,764,668

JSCUMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

B.C. UNIBANK S.A.

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

3,688,385,889
83,982,153
3,604,403,736
0
0
0
0
0
0

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
60,237,766
60,237,766
0
0
3,406,992,695
0
109,310,857

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

3,297,681,837
37,873,160
37,873,160
0
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

26,473,339
26,473,339
0
657,449
0
657,449
X
4,200,000
4,200,000
0
X
19,859,653
0
0
0
7,244,679,950
0
0
0
0
0
0

JSCUMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

B.C. UNIBANK S.A.

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

0
0
0
6,761,648,799
6,292,047,791
0
469,601,008
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

7,273,827
7,273,827
0
0
0
0
11,566,260
2,671,310
8,894,951
X
5,496,260
X
0

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

6,785,985,147
282,000,000
282,000,000
0
0
0
0
0
-1,263,305
23,712
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen
Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

-1,287,017
0

0
177,958,109
X
177,958,109
0

JSCUMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

B.C. UNIBANK S.A.


X
0
X
X
X
458,694,803
7,244,679,950

EXMMMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

B.C. EXIMBANK Gruppo Veneto Banca


S.A.

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

955,690,929
164,782,289
790,908,640
0
0
0
0
0
0

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
4,275,846
2,024,936
2,250,910
0
3,107,899,037
0
152,019,082

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

2,955,879,955
0
0
0
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

373,175,253
373,175,253
0
20,158,736
0
20,158,736
X
1,373,136
1,373,136
0
X
27,770,358
78,926,237
78,926,237
0
4,569,269,532
0
0
0
0
0
0

EXMMMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

B.C. EXIMBANK Gruppo Veneto Banca


S.A.

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

0
0
0
3,372,544,215
2,015,950,094
0
1,356,594,121
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

2,946,509
2,946,509
0
0
0
0
20,754,204
126,167
20,628,037
X
14,297,306
X
0

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

3,410,542,234
1,000,000,000
1,000,000,000
0
0
0
0
0
-25,043
0
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen
Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

-25,043
0

0
158,752,341
X
158,752,341
0

EXMMMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

B.C. EXIMBANK Gruppo Veneto Banca


S.A.
X
0
X
X
X
1,158,727,298
4,569,269,532

MOBBMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

BC MOBIASBANCA
Groupe Societe Generale
S.A.

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

996,246,127
288,163,221
708,082,906
0
0
0
0
0
0

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
1,479,292
1,479,292
0
0
2,840,822,082
0
178,335,417

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

2,662,486,665
437,320,473
437,320,473
0
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

110,427,159
110,427,159
0
45,866,453
0
45,866,453
X
4,521,770
4,521,770
0
X
26,515,982
0
0
0
4,463,199,338
0
0
0
0
0
0

MOBBMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

BC MOBIASBANCA
Groupe Societe Generale
S.A.

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

0
0
0
3,465,325,179
2,957,514,255
0
507,810,924
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

35,302,328
29,319,003
0
5,081,453
901,872
0
19,882,779
8,305,315
11,577,464
X
40,618,505
X
0

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

3,561,128,791
100,000,000
100,000,000
0
151,409,919
0
0
0
-191,326
0
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen
Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

-191,326
0

0
650,908,014
X
650,908,014
56,060

MOBBMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

BC MOBIASBANCA
Groupe Societe Generale
S.A.
X
0
X
X
X
902,070,547
4,463,199,338

BSOCMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

BC BANCA SOCIALA
S.A.

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

1,417,565,831
114,489,430
1,303,076,401
0
0
0
0
0
0

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
17,271,408
17,271,408
0
0
2,831,999,905
0
100,234,193

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

2,731,765,712
7,409,792
7,409,792
0
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

93,237,471
93,237,471
0
847,748
0
847,748
X
6,996,541
6,996,541
0
X
28,679,485
39,723,722
39,723,722
0
4,443,731,903
0
0
0
0
0
0

BSOCMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

BC BANCA SOCIALA
S.A.

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

0
0
0
3,682,176,447
3,309,887,605
0
372,288,842
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

1,239,509
1,239,509
0
0
0
0
23,584,518
481,878
23,102,640
X
17,626,054
X
0

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

3,724,626,528
100,006,700
100,006,700
0
177,700
0
0
0
53,402,473
44,021,790
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen
Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

9,380,683
0

0
565,518,502
X
565,518,502
0

BSOCMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

BC BANCA SOCIALA
S.A.
X
0
X
X
X
719,105,375
4,443,731,903

PRCBMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

B.C. ProCredit Bank


S.A.

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

677,588,006
80,488,636
597,099,369
0
0
0
0
0
0

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
1,200,000
1,200,000
0
0
2,215,228,769
0
73,321,326

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

2,141,907,443
0
0
0
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

25,625,187
25,625,187
0
10,537,181
0
10,537,181
X
3,511,289
400,000
3,111,289
X
13,297,148
0
0
0
2,946,987,581
0
0
0
0
0
0

PRCBMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

B.C. ProCredit Bank


S.A.

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

0
0
0
2,571,028,610
1,608,547,605
0
962,481,005
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

4,034,958
3,691,261
0
0
343,697
0
8,822,552
597,347
8,225,204
X
14,146,545
X
0

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

2,598,032,665
388,850,000
388,850,000
0
0
0
0
0
0
0
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen
Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

0
0

-39,895,084
X
-39,895,084
0

PRCBMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

B.C. ProCredit Bank


S.A.
X
0
X
X
X
348,954,916
2,946,987,581

ENEGMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

B.C. ENERGBANK
S.A.

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil
Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii
Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei
operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii
Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

564,584,922
141,308,038
423,276,884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,336,745
3,336,745
0
0
1,075,351,051
0
88,624,340
986,726,711
116,955,182
116,955,182
0
X
X
X
X
X
X
X

117,637,640
117,589,940
47,700
2,087,245
0
2,087,245
X
937,847
937,847
0
X
19,776,515
75,800,721
74,822,771
977,950
1,976,467,869
0
0
0
0
0
0

ENEGMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

B.C. ENERGBANK
S.A.

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

0
0
0
1,553,396,902
1,360,542,676
0
192,854,226
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

3,732,509
3,732,509
0
0
0
0
17,956,469
12,832
17,943,637
X
4,223,755
X
0

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

1,579,309,635
100,000,000
100,000,000
0
0
0
0
0
15,975,845
15,975,845
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen
Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

0
0

0
281,182,390
X
281,182,390
0

ENEGMD22

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

B.C. ENERGBANK
S.A.
X
0
X
X
X
397,158,235
1,976,467,869

FTMDMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

FinComBank S.A.

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

555,732,035
122,356,515
433,375,520
0
0
0
0
0
0

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
7,149,546
7,149,546
0
0
1,059,191,211
0
56,607,470

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

1,002,583,740
99,230,730
99,230,730
0
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

123,026,670
123,026,670
0
16,156,832
0
16,156,832
X
3,840,000
0
3,840,000
X
25,599,728
71,561,045
48,478,720
23,082,325
1,961,487,797
0
0
0
0
0
0

FTMDMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

FinComBank S.A.

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

0
0
0
1,569,072,360
1,328,176,176
0
240,896,184
X
X
X
X
X
X

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii

Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare

2,409,542
2,409,542
0
0
0
0
12,132,306
446,252
11,686,055
X
13,683,514
X
0

TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

1,597,297,722
131,544,200
131,544,200
0
73,306,009
0
0
0
21,599,786
21,599,786
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen
Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

0
0

0
137,740,080
X
137,740,080
0

FTMDMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

FinComBank S.A.
X
0
X
X
X
364,190,075
1,961,487,797

RNCBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

BCR Chisinau S.A.

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

221,632,855
34,311,422
187,321,433
0
0
0
0
0
0

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
1,018,650
1,018,650
0
0
497,462,416
0
36,520,036

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

460,942,380
208,551,913
208,551,913
0

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii
Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

X
X
X
X
X
X
X

13,694,952
13,694,952
0
5,685,523
0
5,685,523
X
1,921,548
15,122
1,906,426
X
31,601,960
0
0
0
981,569,817
0
0
0
0
0
0

RNCBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

BCR Chisinau S.A.

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii
Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei
operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii
Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

0
0
0
0
679,172,066
490,443,995
0
188,728,071
X
X
X
X
X
X
X

2,625,595
2,625,595
0
0
0
0
6,877,993
74,085
6,803,908
X
5,936,802
X
0
694,612,456
627,580,000
627,580,000
0
0
0
0
0
272
0
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen
Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

272
0

0
-340,622,911
X
-340,622,911
0

RNCBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

BCR Chisinau S.A.


X
0
X
X
X
286,957,361
981,569,817

CMTBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

B.C. COMERTBANK
S.A.

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

256,868,730
55,562,202
201,306,528
0
0
0
0
0
0

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil

0
0
0
100,000
100,000
0
0
421,856,281
0
37,356,889

Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii

384,499,392
155,173,028
155,173,028
0

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei


operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii
Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

X
X
X
X
X
X
X

23,619,815
23,619,815
0
3,621,639
0
3,621,639
X
1,150,280
1,150,280
0
X
5,623,945
0
0
0
868,013,718
0
0
0
0
0
0

CMTBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

B.C. COMERTBANK
S.A.

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii
Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei
operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii
Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

0
0
0
0
608,157,261
571,704,523
0
36,452,738
X
X
X
X
X
X
X

726,755
726,755
0
0
0
0
2,857,807
50,000
2,807,807
X
1,673,289
X
0
613,415,112
147,000,000
147,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen
Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

0
0

0
107,598,606
X
107,598,606
0

CMTBMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

B.C. COMERTBANK
S.A.
X
0
X
X
X
254,598,606
868,013,718

ECBMMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102
110
120
121
122
130
140
150
151
152
160
200
201
202
203
204
205

Indicatori

BC EuroCreditBank
S.A.

Numerar i echivalente de numerar


Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere

113,667,374
59,799,358
53,868,017
0
0

Instrumente de capitaluri proprii


Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil
Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii
Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei
operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii
Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale
Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie
Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare

158,024
158,024
0
162,850,166
0
7,637,648
155,212,519
0
0
0
X
X
X
X
X
X
X

34,530,090
34,530,090
0
1,463,383
0
1,463,383
X
568,000
568,000
0
X
7,852,415

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare


Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL ACTIVE
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare

321,089,453

ECBMMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260
261
262
270
280
290
300
310
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450

Indicatori

BC EuroCreditBank
S.A.

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate- contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a
dobnzii
Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei
operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de
rat a dobnzii
Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept deinute pentru
vnzare
TOTAL DATORII
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea
efectiv]

113,461,650
90,459,419
0
23,002,231
X
X
X
X
X
X
X

861,234
852,240
0
0
0
8,994
360,614
162,700
197,914
X
2,833,766
X
0
117,517,264
108,000,000
108,000,000
0

15,661,016
15,661,016
0
X

Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru
vnzare

X
X

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,


contabilizate prin metoda capitalului

Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti , contabilizate prin
metoda punerii n echivalen
Alte rezerve
(-) Aciuni proprii

79,911,173
X
79,911,173
0

ECBMMD2X

Bilanul contabil al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie
460
470
480
481
482
490
500

Indicatori
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

BC EuroCreditBank
S.A.
X
0
X
X
X
203,572,190
321,089,453

AGRNMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

BC MOLDOVAAGROINDBANK S.A.

Total

Operaiuni Continue
010
011
012

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

4,766,213,473
-7,455,276
0

922,126,128
0
0

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

19,935,047
4,425,275,133
318,176,031
X

0
861,868,407
60,257,721

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

10,282,537
2,683,787,521
1,603

0
453,574,244
1,603

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

2,674,430,365
X

453,572,641

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

071
072
073
074
075
080

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173
174
180
181
182

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli
(-) Cheltuieli generale i administrative
(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe
(-) Investiii imobiliare

76,124,400
444,983,243
1,564,249,590
702,460,467
118,765,703
293,962,780
449,060,639
220,910,992
165,858,673
1,908,121

9,355,554
X

0
X

5,285,923
0

4,054,039
0

5,285,923
1,066,658,664
212,363,511
53,351,429

4,054,039
194,598,062
35,649,976
1,108,980

11,776,018
37,146,627
0
0
4,428,783
16,048,212

0
1,108,980
0
0
0
17,512,855

X
618,000,339
-13,885,497

118,568,780
1,598,187
X
X
3,523,602
59,838,974
286,778,841
121,033,615
19,755,909
62,554,743
83,434,574
42,551,453
32,993,035
0

AGRNMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

183
190
200

(-) Alte imobilizri necorporale


(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

201

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

202
203
204
210
211
212
213
214
215
216
220
230
240

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen
(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

260
261
270
280
290

BC MOLDOVAAGROINDBANK S.A.

Total
53,144,197
48,419,160
314,421,330

9,558,418
0
7,981,147

-37,571

-450,284
314,909,185
0
-52,604,880
20,415
0
0
0

-450,288
8,431,435
0
786,888
20,415
0
0
0

X
-52,625,295
0

766,473
X

26,103

1,151,292,581

375,929,110

131,094,079

55,090,242

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

1,020,198,502

320,838,868

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
1,020,198,502
X
X

0
320,838,868
X
X

MOLDMD2X

VICBMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

BC Moldindconbank
S.A.

B.C. VICTORIABANK
S.A.

Operaiuni Continue
010
011
012

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

880,117,125
-8,320,945
0

748,309,341
578,774
0

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

982,619
824,589,156
53,824,397

0
659,444,190
88,286,377

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

X
9,041,898
489,209,745
0

0
468,297,655
0

489,209,745

468,297,655

X
0

0
X

10,277
0

287,904
0

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

10,277
153,806,831
21,041,444
30,014,181

287,904
205,469,824
63,481,806
289,843

071
072
073
074
075
080

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

44,580
29,969,601
0
0
0
0

289,843
0
0
0
0
0

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173
174
180
181
182

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli
(-) Cheltuieli generale i administrative
(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe
(-) Investiii imobiliare

X
99,070,431
-3,324,012

114,980,581
-4,811,215
X
X

14,761,340
42,390,082
191,760,692
74,394,458
28,977,625
28,764,479
59,624,130
23,550,675
17,767,040
1,636,755

10,991,089
57,005,974
225,236,643
92,972,023
19,832,374
41,489,424
70,942,822
24,074,281
19,132,172
2,542

MOLDMD2X

VICBMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

183
190
200

(-) Alte imobilizri necorporale


(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

201

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

202
203
204
210
211
212
213
214
215
216
220
230
240

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen
(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

260
261
270
280
290

BC Moldindconbank
S.A.

B.C. VICTORIABANK
S.A.

4,146,880
14,990,930
53,840,419

4,939,567
8,617,316
-12,386,634

0
53,840,419
0
0
0
0
0
0

0
-12,386,634
0
1,004,295
0
0
0
0

X
0
0

1,004,295
0
X

26,111

337,672,186

240,212,142

36,399,541

7,868,476

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

301,272,645

232,343,666

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
301,272,645

0
232,343,666

X
X

X
X

BECOMD2X

JSCUMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

Banca de Economii S.A.

B.C. UNIBANK S.A.

Operaiuni Continue
010
011
012

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

278,828,959
0
0

291,685,513
-385,905
0

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

0
250,789,395
28,039,564

0
290,557,055
1,514,363

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

X
0
245,065,596
0

0
223,508,931
0

235,710,042

223,508,931

X
9,355,554

0
X

21,193
0

0
0

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

21,193
139,279,915
26,643,316
15,870,704

0
22,226,575
1,767,313
-490

071
072
073
074
075
080

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

11,441,920
0
0
0
4,428,783
0

-490
0
0
0
0
0

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173
174
180
181
182

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli
(-) Cheltuieli generale i administrative
(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe
(-) Investiii imobiliare

X
41,617,137
228,821

25,934,453
-1,587,726
X
X

6,362,388
29,327,088
175,651,960
84,532,544
0
41,304,736
49,814,679
29,577,148
22,179,189
0

2,830,004
14,031,584
54,505,500
25,019,769
4,588,869
9,371,815
15,525,047
3,283,176
2,964,991
0

BECOMD2X

JSCUMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

183
190
200

(-) Alte imobilizri necorporale


(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

201

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

202
203
204
210
211
212
213
214
215
216
220
230
240

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen
(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Banca de Economii S.A.

B.C. UNIBANK S.A.

7,397,959
-2,854,134
-278,854

318,185
7,898,415
7,783,627

0
-278,854
0
-53,039,147
0
0
0
0

0
7,783,627
0
-2,788,335
0
0
0
0

X
-53,039,147
0

-2,788,335
0
X

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

32,116,144

31,098,117

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

-3,378,888

5,921,786

260

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

35,495,032

25,176,331

261
270
280
290

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
35,495,032
X
X

25,176,331
X
X

EXMMMD22

MOBBMD22

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

B.C. EXIMBANK Gruppo Veneto Banca


S.A.

BC MOBIASBANCA
Groupe Societe Generale
S.A.

Operaiuni Continue
010
011
012

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

306,376,593
0
0

305,959,766
0
0

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

8,767,282
297,285,616
0

0
274,888,262
31,071,504

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

071
072
073
074
075
080

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173
174
180
181
182

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli
(-) Cheltuieli generale i administrative
(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe
(-) Investiii imobiliare

X
323,695
154,897,351
0

0
82,093,570
0

154,897,351

82,093,570

X
0

0
X

28,294
0

162
0

28,294
48,581,693
5,383,053
165

162
91,203,906
22,504,699
0

165
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

X
23,993,652
-1,508,963

55,841,485
-2,005,018
X
X

5,495,309
52,950,775
87,625,531
44,533,890
266,445
12,124,319
30,700,877
16,305,442
14,700,552
112,828

967,681
69,612,886
135,783,823
65,176,510
12,921,607
25,813,294
31,872,412
34,032,677
17,304,333
0

EXMMMD22

MOBBMD22

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

183
190
200

(-) Alte imobilizri necorporale


(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

201

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

202
203
204
210
211
212
213
214
215
216
220
230
240

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen
(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

260
261
270
280
290

B.C. EXIMBANK Gruppo Veneto Banca


S.A.

BC MOBIASBANCA
Groupe Societe Generale
S.A.

1,492,062
-1,312,833
181,471,205

16,728,344
10,076,996
19,452,105

0
181,471,205
0
-746,468
0
0
0
0

0
19,452,105
0
0
0
0
0
0

X
-746,468
0

0
0
X

-113,607,313

78,411,226

-2,450,858

7,273,993

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

-111,156,455

71,137,233

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
-111,156,455

0
71,137,233

X
X

X
X

BSOCMD2X

PRCBMD22

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

BC BANCA SOCIALA
S.A.

B.C. ProCredit Bank


S.A.

Operaiuni Continue
010
011
012

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

313,111,016
672,800
0

337,901,742
0
0

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

0
301,968,689
10,469,527

7,961,218
329,940,524
0

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

X
0
198,636,583
0

0
156,957,141
0

198,636,583

156,957,141

X
0

0
X

851,909
0

0
0

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

851,909
47,531,620
6,821,020
3,458,558

0
32,748,422
5,710,785
0

071
072
073
074
075
080

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

0
3,458,558
0
0
0
400

0
0
0
0
0
-1,465,500

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173
174
180
181
182

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli
(-) Cheltuieli generale i administrative
(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe
(-) Investiii imobiliare

X
22,456,679
-1,110,372

18,917,037
-1,162,446
X
X

5,269,274
18,017,026
84,463,507
30,291,215
22,954,175
14,127,937
17,090,180
7,016,586
6,831,978
0

906,580
50,134,339
97,219,086
50,602,573
0
16,491,822
30,124,692
13,877,510
10,301,101
0

BSOCMD2X

PRCBMD22

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

183
190
200

(-) Alte imobilizri necorporale


(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

201

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

202
203
204
210
211
212
213
214
215
216
220
230
240

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen
(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

260
261
270
280
290

BC BANCA SOCIALA
S.A.

B.C. ProCredit Bank


S.A.

184,608
1,912,094
21,416,882

3,576,410
1,156,571
38,542,726

0
21,416,882
0
588,314
0
0
0
0

0
38,542,726
0
0
0
0
0
0

X
588,314
0

0
0
X

52,697,072

24,247,677

3,690,655

3,201,147

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

49,006,417

21,046,530

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
49,006,417

0
21,046,530

X
X

X
X

ENEGMD22

FTMDMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

B.C. ENERGBANK
S.A.

FinComBank S.A.

Operaiuni Continue
010
011
012

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

119,260,904
0
0

102,566,371
0
0

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

0
107,016,497
12,244,407

0
90,192,891
11,461,988

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

X
0
71,230,668
0

911,492
72,593,808
0

71,230,668

72,593,808

X
0

0
X

0
0

32,146
0

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

0
43,797,331
5,177,117
2,609,488

32,146
49,120,517
7,887,849
0

071
072
073
074
075
080

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

0
2,609,488
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173
174
180
181
182

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli
(-) Cheltuieli generale i administrative
(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe
(-) Investiii imobiliare

X
39,328,790
2,142,368

25,722,418
-558,555
X
X

642,799
9,420,286
61,790,308
26,922,636
6,102,507
13,319,077
15,446,088
4,662,393
4,132,041
0

17,751,658
11,539,851
73,939,111
38,043,482
2,565,319
12,083,092
21,247,218
8,304,628
5,753,329
155,996

ENEGMD22

FTMDMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

183
190
200

(-) Alte imobilizri necorporale


(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

201

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

202
203
204
210
211
212
213
214
215
216
220
230
240

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen
(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

260
261
270
280
290

B.C. ENERGBANK
S.A.

FinComBank S.A.

530,351
3,385,000
-157,848

2,395,303
3,036,821
6,667,196

0
-157,848
0
0
0
0
0
0

4
6,667,191
0
0
0
0
0
0

X
0
0

0
0
X

52,273,755

10,665,292

5,518,386

3,136,968

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

46,755,370

7,528,324

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
46,755,370

0
7,528,324

X
X

X
X

RNCBMD2X

CMTBMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

B.C. COMERTBANK
S.A.

BCR Chisinau S.A.

Operaiuni Continue
010
011
012

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

72,932,244
0
0

64,055,528
0
0

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

2,223,928
61,960,931
8,741,933

0
52,714,398
11,341,130

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

071
072
073
074
075
080

X
5,452
26,569,452
0

0
39,001,703
0

26,569,452

39,001,703

X
0

0
X

0
0

0
0

0
15,281,719
4,168,707
0

0
11,381,410
3,486,704
0

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173
174
180
181
182

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli
(-) Cheltuieli generale i administrative
(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe
(-) Investiii imobiliare

X
8,927,586
-1,689,238

7,970,149
-112,396
X
X

233,966
18,724,846
33,019,088
16,824,916
0
7,685,822
8,508,350
8,156,684
7,142,620
0

929,017
5,565,600
27,113,406
14,975,571
542,223
4,176,683
7,418,929
2,564,836
2,395,595

RNCBMD2X

CMTBMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

183
190
200

(-) Alte imobilizri necorporale


(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

201

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

202
203
204
210
211
212
213
214
215
216
220
230
240

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen
(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

251

B.C. COMERTBANK
S.A.

BCR Chisinau S.A.


1,014,064
100,750
-10,499,689

169,241
550,000
-4,398

0
-10,499,689
0
154,580
0
0
0
0

0
-4,398
0
0
0
0
0
0

X
154,580
0

0
0
X

-8

15,291,851

5,945,857

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

7,971,947

690,000

260

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

7,319,904

5,255,857

261
270
280
290

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
7,319,904

0
5,255,857

X
X

X
X

ECBMMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

BC EuroCreditBank
S.A.

Operaiuni Continue
010
011
012

Venituri din dobnzi


Active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz separat)
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

22,982,243
0
0

013
014
015
016

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

0
22,059,122
923,121

017
020
021

Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

022

(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin


profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)

023
024

(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat


(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a dobnzii

025
030
040
041

(-) Alte datorii


(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare pentru tranzacionare (dac se contabilizeaz
separat)

042

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere (dac se contabilizeaz separat)

043
050
060
070

Venituri din active financiare disponibile pentru vnzare


Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

071
072
073
074
075
080

Active financiare disponibile pentru vnzare


mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele
Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute
pentru tranzacionare - net

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate


ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - net

100
110
120

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net


Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect cele
deinute pentru vnzare - net

130
140

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare - net


Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare i reasigurare, net

X
X

150
160
170
171
172
173
174
180
181
182

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale
(-) Cheltuieli administrative
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime
(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli
(-) Cheltuieli generale i administrative
(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe
(-) Investiii imobiliare

X
0
2,151,075
0
0
2,151,075
X
0
X
0
0
0
0
11,630,839
2,639,722
0

0
0
0
0
0
457
0

14,671,162
15,068

5,459,693
6,423,933
29,362,093
17,137,266
258,650
4,655,537
7,310,640
2,953,503
2,260,697
0

ECBMMD2X

Contul de profit sau pierdere al sectorului bancar al Republicii Moldova


la situatia din 31/12/2013
Cod
poziie

Indicatori

BC EuroCreditBank
S.A.

183
190
200

(-) Alte imobilizri necorporale


(-) Provizioane reluri de provizioane
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere

692,805
861,234
593,445

201

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

-37,571

202
203
204
210
211
212
213
214
215
216
220
230
240

(-) Active financiare disponibile pentru vnzare


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace Fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale
(-) *Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen
(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau pierdere
*Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri destinate
cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii, care nu pot fi
considerate activiti ntrerupte

250

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de


impozitare

251

Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din


operaiuni continue

260

Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup impozitare

8,178,780

261
270
280
290

Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare


Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

0
8,178,780

0
631,016
0
1,434,993
0
0
0
0
X
1,434,993
0
X
0

8,339,465
160,685

X
X