Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA 1

Bilan
la data de 31 XII 2002
Formularul 10
mii lei Denumirea indicatorului
A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
1. IMOBILIZRI NECORPORALE
(ct. 201+203+205+207+208+233+234-2801-2803-28052807-2808-290-293*)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
(ct. 211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-291293*)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
(ct. 261+262+263+265+267-296)
A. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
(rd. 01 la 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
(ct.
301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397398+4091-4428)
II. CREANE
(Sumele ce urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai
mare de un an se prezint separat)
(ct.4093+411+413+418+425+4282+431**+437-/
+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+
447**+4482+451**+456**+4582+461+473**-491-495496+5187)

III.INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

Nr.
rd.
B

SOLD LA
nceputul
anului
1

Sfritul
perioadei
2

01

02

3349907

8213025

03

04

3349907

8213025

05

485427

886954

06

5015551

5932858

07

(ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592593-595-596-598)
III.CASA I CONTURI LA BNCI
(ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)
B. ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. 05 la 08)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)
D. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD DE PN LA UN AN
(ct.
161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+
426+427+4281+431***+437+4381+441***+4423+4428
***+444***+446***+447***+4481+451***+452***+4
55+456***+4581+462+473***+509+5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV
DATORII CURENTE NETE- TOTAL (rd. 09+10-1118)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 04+12-17)
G. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168-169 +269 +401 +403 +404
+405 +408 +419 +421 +424 +426 +427 +4281
+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+
444***+446***+447***+4481+451***+452***+
455+456***+457+4581+462+43***+509+5186+ 519)
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI I
CHELTUIELI (ct. 151)
I. VENITURI N AVANS
(rd. 17+18), din care
ct. 131
ct. 472
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care
- capital subscris nevrsat (ct. 1011)
- capital subscris vrsat (ct. 1012)
- patrimoniul regiei (ct. 1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) sold creditor
Sold debitor
IV. REZERVE (ct 106)

08
09
10
11

92189

117495

5593167
14532

6937307
1452212

2623214

3138601

2984485

5250918

6214741

13346747

2157915

8721185

15

11311

1234919

16

119651

117196

17
18

119651
-

117196
-

19
20
21
22

1006756
1006756

676168
676168

23
24
25
26

1077367

157416
978921

12

13
14

V. REZULTAT REPORTAT (ct. 117) sold creditor


Sold debitor
VI. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR
REPORTAT (ct. 121) sold creditor
Sold debitor
Repartizarea profitului (ct 129)
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 19+23+2425+26+27-28+29-30-31)
Patrimoniul public (ct. 1016)
TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)

27
28
29

1118918
853061

1066843

30
31
32

9407
4045695

1066843
3390643

33
34

4045695

3390643

*) conturi de repartizat dup natura elementelor respective


**) solduri debitoare ale conturilor respective
***) solduri creditoare ale conturilor respective.
Administrator..
ntocmit.

1578138