Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE POST

SEF- SANTIER

2. Denumirea postului:
Sef santier
3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT__________________________________
4. Se subordoneaza: ef

Ierarhic

5. Numele sefului ierarhic:


NUME SI PRENUME SEF IERARHIC________________________________
6. Subordoneaza:
Toti angajatii santierului pe care il coordoneaza implicati in procesul de construire
7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:
8. Relatii functionale:
- are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale;
- are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate.
9. Pregatirea si experienta:
Nivelul de instruire: studii superioare.
10. Autoritate si libertate organizatorica:
11. Responsabilitati si sarcini:
- Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine;
- Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate la punctul de lucru pentru care este desemnat responsabil;
- Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita;
- Intocmeste necesarul de materiale, resurse financiare, resurse umane;
- Asigura si instruieste personalul din subordine;
- Asigura legatura cu furnizorii de materiale;
- Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si
uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santierul sau;
- Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile tehnice
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Daca este cazul
13. Semnaturi:
14. Data semnarii: