Sunteți pe pagina 1din 1

Calitate si eficienta in institutiile si autoritatile publice

I.

Evaluarea finala consta intr-o prezentare de grup ( echipa de 2-3


maxim), in power point, 6-5 slide-uri

Tema este : managementul calitatii la.( o institutie publica, ce vrem noi :


centrala, locala, indiferent de domeniu, profil)
Structura : in 6 puncte :
1.
2.
3.
4.
-

Prezentarea institutiei publice( scurta descriere) in 1-2 slide-uri


Ce face, cu ce se ocupa
Cum face ? prin ce aparat? Eventual prezentam organigrama
Descrierea activitatii
distinctie intre activitatea de baza si cele secundare.
Ce este important si ce este mai putin relevant?
Analiza SWOT : (oportunitati si amenintari)
1 slide
Puncte tari / puncte slabe .se refera la elementele interne
Oportunitati si amenintari..se refera la elementele de mediu extern
Prezentarea sistemului de mngm. Al calitatii ( la nivelul institutiei publice)
Adica : de la o declaratie a conducerii institutiei, mergand pana la standarde.
Specific este Ordinul 946/2005 privind implementarea standardelor de
mngm...
- ? cum se intampla la institutia in cauza ?
5. Propuneri de imbunatatire a sistemului de mngm. al calitatii
- Ex. :chestiuni de feedback din partea cetatenilor
6. Concluzii : finalitatea documentului, a studiului
- ? ce facem cu el? Are si o valoare practica?, il transmitem la o primarie?, va fi
luat in calcul?, etc.
PREZENTAREA : incepand cu 27 aprilie
II.
-

Evaluare continua :
O prezentare individuala se va prezenta la finalul semestrului 1-2 pagini
De analizat o idee, un moto din literatura de specialitate, pe 3 paliere :
- Pareri pro : cutare a zisin articolulcarteaconferintaetc
- Pareri contra
- Parerea personala
!! sa gasim o problema controversata !!
!! pro / contra nu inseamna avantaje / dezavantaje, ci pareri pro sau contra
EVALUARE :
4
1
3
2

p.
p.
p.
p.

referatul
din oficiu
prezentarea individuala
participare activa la orele de curs