Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN VASLUI

COLEGIUL ECONOMIC ANGHEL RUGINA


STR. TRAIAN NR.1
TEL/FAX 0335881111, 0235361344
E-MAIL colegiulanghelrugina@yahoo.com

Program de activitati al comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar


Anul scolar 2014-2015
Avand in vedere cresterea alarmanta a cazurilor de violenta in mediul scolar, pe fondul cresterii continue a dezinteresului multor elevi si
parinti, fata de scoala si de valorile promovate de catre aceasta, Comisia de Prevenire si Combatere a Violentei in mediul scolar de la Colegiul
Economic Anghel Rugina Vaslui, a elaborat un program de activitatidestinat acestui fenomen.
In elaborarea acestuia s-au avut in vedere cateva dintre principiile directoare recomandate de catre Consiliul Europei in confruntarea cu
fenomenul violentei scolare:
Centrarea prevenirii violentei pe educatie, pe valorile civilismului democratic promovate de catre aceasta ( rezolvarea pacifista a
conflictelor, interculturalitate, nondiscriminare, toleranta, respectarea drepturilor omului, valorizarea persoanei)
Prevenirea timpurie a violentei
Includerea elevilor ca actori principali si/sau parteneri , in toate actiunile anti-violenta
Anticiparea unor modalitati rapide si eficiente de reactie in cazul declansarii faptelor de violenta
Consensul privind parteneriatul institutional in elaborarea strategiilor de abordare a violentei scolare si coordonarea eforturilor cu
organismele societatii civile
Colaborarea si dialogul intracomunitar
Integrarea atentiei acordate familiilor in programele si proiectele de prevenire a violentei
Nr.
Crt
1.

Titlul activitatii

Data

Dura
ta

Tipul activitatii

Grup
tinta

Obiective urmarite

Partici
panti

Responsa
bil

Parteneri

sem I
septembrie

1ora /
sapt

Activitate comuna
elevi, parinti,
cadre didactice
Dezbatere cu
privire la normele
legislative
referitoare la

elevi,
parinti
,cadre
didactice

Cunoasterea normelor
legislative privind
securitatea si siguranta
elevilor in unitatile de
invatamant
Receptarea activa a
continutului

Elevi,
parinti
de la
fiecare
clasa

Dirigintii

Autoritatea
locala

Rezultate /
Modalitati de
evaluare
Schimbari in
comportamentul
elevilor;
observarea
sistematica a
elevilor

2.

Sa ne cunoastem

Oct

2 ore

3.

Impreuna
impotriva
violentei
( comunicare
interinstitutionala)

Nov.

1 zi

4.

Saptamana
Tolerantei

dec

5 zile

securitatea si
siguranta elevilor in
scoala prelucrarea
R.O.I.
Consiliere
individuala pentru
elevii clasei a IX-a ,
care au manifestat
tendinte de violenta
in relatiile cu
colegii
Aplicarea
unorchestionare de
cunoastere a
elevilor de clasa a
IX-a
realizarea de
lectorate cu parintii
pe tema educatiei
non violente
dezbateri
,workshopuri in
partenariat cu
reprezentantii
societatii civile
realizarea de pliante
, fluturase,postere
pe tema nonviolentei
instalarea urnei
Violenta vs
Toleranta
activitati comune
ale elevilor si
parintilor
apartinand
diferitelor culte
religioase
Toleranta reciproca
- Studii de caz
- Aplicatii pe
tema non
violentei cu

R.O.I.

elevi
clasa a
IX- a

identificarea cazurilor
de elevi cu potential
agresiv
consilierea individuala
si de grup a elevilor in
vederea prevenirii
comportamentului
violent

80/90
elevi

CPCV
Dirigintii
claselor a
IX-a

consilierul
scolar

autoevaluare
teste
observarea
sistematica a
elevilor
produse ale act.
elevilor

elevi,
parinti

colaborarea politiei si a
bisericii in identificarea
familiilor cu
comportament violent
asupra copiilor si
implicarea acestora in
rezolvarea situatiei
implicarea copiilor in
aplanarea conflictelor
din scoala si din familie

elevii
claselor
a IXXII-a

CPCV

Politia/Bise
rica

Schimbari in
comportamentul
elevilor si al
parintilor
evaluarea
reciproca

elevi,
parinti
,cadre
didactice

Comunicari intre elevii


de culte religioase
diferite si intre familiile
acestora,
verificarea cu
operativitate a
informatiilor obtinute
referitoare la situatiile
de risc privind iminenta
comiterii unor acte de
tulburare a procesului
instructiv-educativ si de
implicare a elevilor in
acte de violenta

elevii
claselor
a IXXII-a

CPCV
Dirigintii

Autoritatea
locala

produse ale act.


Elevilor;
Schimbari in
comportamentul
elevilor si al
parintilor;
observarea
sistematica a
elevilor;
fise de evaluare
portofoliu

5.

Agresivitatea in
Mass- Media

Sem II
-Ian

1 ora

6.

Informare in
domeniul
legislativ

februarie

1
ora /
clasa

7.

Conflictul si
solutionarea
acestuia

martie

2 ore

elevii claselor a
IX-XII ( fise de
lucru individuale
si de grup ,
concursuri)
- O lume a
Tolerantei
- Concurs de
desene
actiune de
informare in
vederea
constientizarii
elevilor si
parintilor cu vedere
la impactul
agresivitatii din
massmedia asupra
comportamentului
studiu de caz pe
baza filmelor
agresive
-dezbateri cu
privire la normele
legislative
referitoare la
drepturile copilului;
-prezentarea
normelor legislative
legate de
prevenirea si
combaterea
violentei scolare
in cadrul primelor
ore de dirigintie
organizare pe
activitati comune
elevi parinti
organizarea unor
unor act. Pe grupe
de varsta, pe tema
comunicarii
eficiente, a
abordarii

elevii
claselor
a IXXII-a

- Receptarea activa si
critica a mesajului
mass-media,
- Emiterea de opinii cu
privire la filmele
agresive urmarite
- centrarea prevenirii
violentei pe educatie,
pe valorile civismului
democratic

40
elevi,
parinti

CPCV

consilierul
scolar

observarea
sistematica a
elevilor;

elevii
claselor
a IXXII-a

- cunoasterea
normelor legislative
privind securitatea si
siguranta elevilor in
unitatile de
invatamant si a
drepturilor copiilor
- adoptarea la nivelul
fiecarei clase , a
unor masuri de
prevenire si
combatere a
violentei
- solutionarea pacifista
a conflictelor;
- identificarea unor
situatii conflictuale, a
cauzelor care
- leau generat si a
modalitatii de
solutionare
- implicarea copiilor in

elevii
claselor
a IXXII-a

CPCV
Dirigintii

politia
locala

Schimbari in
comportamentul
elevilor
evaluarea
reciproca
portofoliu

30 elevi
IX-XII

CPCV

consilierul
scolar

Schimbari in
comportamentul
elevilor
observarea
sistematica a
elevilor;

elevi,
parinti

8.

Sa exmatriculam
violenta!

apr

2 zile

9.

Violenta Zero

mai

1 ora

Director,
Prof. Popescu Daniel

conflictelor,
imaginii de sine,
dezvoltarii
autonomiei
personale
implementarea unor
act. De prevenire a
violentei de catre
elevi organizati in
echipe coordonate
de prof. Diriginte
implicarea
consiliului elevilor
in consilierea celor
care manifesta
comportament
agresiv sau violent
intalniri cu
reprezentantii
politiei si autoritatii
locale pentru
dezbaterea cauzelor
si conditiilor de
manifestare a
violentei in
societate si in
scoala
concurs intre scolile
din oras

aplanarea conflictelor
din scoala si familie

elevii
claselor
a IXXII-a

- implicarea elevilor
in prev. Si
combaterea violentei
scolare;
- participarea elevilor
ca actori principali
si/sau parteneri in
toate actiunile antiviolenta

elevii
claselor
a IXXII-a

CPCV

Consiliul
Elevilor

Schimbari in
comportamentul
elevilor si al
parintilor;
observarea
sistematica a
elevilor;

elevi,
parinti

- comunicarea
eficienta intre politie
si elevi;
- scaderea numerelor
de acte de violenta la
nivelul scolii si
comunitatii

elevii
claselor
a IXXII-a

CPCV
Politia
Locala

Politia
Locala

observarea
sistematica a
elevilor;
teste
aotoevaluare

Comisie
Prof. Ponea Dragos
Prof. Paraschiv Mihaela
Prof. Casandra Ana
Prof. Anusca Doglan Cristian
Prof. Craescu Dragos
Prof. Muntianu Mariana