Sunteți pe pagina 1din 4

Investete n oameni !

Proiectul:

Competene la nivel european pentru creterea ocupabilitii


angajailori a competitivitii firmelor din domeniul construciilor,
prin metode inovative de formare profesional continu

Nr. contract:

POSDRU/80/2.3/S/55896

Clasa
Numele i prenumele:..

Modulul III

MATERIALE DE CONSTRUCTII

Subiectul I.
20 p
Incercuiti raspunsul corect:
1. Densitatea unui corp reprezinta:
a. Raportul dintre volumul corpului si masa acestuia
b.
b) raportul dintre masa corpului si volumul acestuia;
c) raportul dintre greutatea corpului si masa acestuia.
2. Greutatea specifica a unui corp reprezinta:
a) raportul dintre greutatea corpului si volumul acestuia;
b) raportul dintre masa corpului si greutatea acestuia;
c) raportul dintre volumul corpului si masa acestuia.
3. Rezistenta la compresiune Rc, rezistenta la intindere, Ri este:
a) o proprietate chimica a materialelor;
b) o proprietate fizica a matrerialelor;
c) o proprietate mecanica a materialelor.
4. Care este unitatea de masura a rezistentelor mecanice Rc;Ri.
a) daN/cmp;
b) kg.;
c) N/mc.
5. Care din liantii de mai jos sunt hidraulici:
a) varul;
b) ipsosul;
c) cimentul;
d) argila.
6. Marca mortarelor reprezinta:
a) rezistenta la intindere;
b) rezistenta la inghet-dezghet;
c) rezistenta la compresiune.
7. Consistenta mortarelor se determina cu:
a) aparatul Vicat;
b) mistria sau spaclul;
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investete n oameni !
c) conul etalon.
8. Cantitatea de apa necesara prepararii betonului este:
a) 25 litri;
b) 25% din greutatea cimentului;
c) 25% din greutatea agregatelor.
9. Care este rolul varului in mortar:
a) mareste rezistenta mortarului;
b) mareste lucrabilitatea;
c) grabeste intarirea mortarului.
10. Durata compactarii sau vibrarii betonului este:
a) 5-30 minute;
b) 5-30 secunde;
c) nu are importanta cat timp se vibreaza.
Subiectul II.
20p
Citeste cu atentie urmatoarele afirmatii si noteazale cu A pe cele adevarate si cu F pe cele
false.
1. Liantii nehidrauilici se intaresc si rezista dupa intarire atat in mediul uscat cat si in mediul
umed.
2. Varul se introduce in beton pentru a mari timpul de priza.
3. Pentru a impiedica patrunderea apei in soclul unei constructii acesta se va tencui cu mortar
M100.
4. Segregarea este o calitate a mortarelor si betoanelor.
5. Agregatele se introduc in betoane pentru a mari rezistenta acestora.
6. Coamele sunt materiale ceramice folosite la fixarea tiglelor la muchiile acoperisului.
7. Lemnul ecarisat sau cheresteaua sunt produse brute din lemn.
8. Prin compactarea (vibrarea) betonului turnat creste rezistenta si durabilitatea acestuia.
9. Prin priza liantului se intelege intarirea acestuia.
10. Varul pasta este considerat complet stins si indicat a se folosi dupa 2 saptamani de la
stingere.
Subiectul III
20 p
In coloana A sunt enumerate tipurile de mortare iar in coloana B sunt enumerate marci de
mortare. Scrieti asocierile dintre marcile din coloana A si literele din coloana B,iar in coloana C
scrieti dozajul in parti, corespunzator marcilor din coloana B.
A. mortare
1 ) Mortare de var
2 ) Mortare de ciment
3 ) Mortare de var- ciment
4 ) Mortar de ciment-var
5 ) Mortar de ciment var

B. marca mortarului
a ) M100
b ) M10
c ) M4
d ) M50
e ) M25

C. dozajul
a)
b)
c)
d)
e)

1- ; 2- ; 3- ; 4- ; 5- .

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investete n oameni !
Subiectul IV
20 p
Completati spatiile libere(punctate) din definitiile de mai jos:
1. Liantii sunt materiale.........................sau................................ care aplicate intr-un strat subtire
se ..........................dupa un anumit timp.
2. Liantii care se intaresc atat in mediul......................cat si ...................iar dupa intarire
...........................la actiunea ...............................se numesc lianti
3. Segregarea se produce cand betonul este ........................in cadere libera de la o inaltime mai
mare de .............sau cand este............................mai mult de 30 secunde,dar si in timpul
..
4. Priza unui liant este .......................scurs din momentul in care liantul intra in contact cu
.................
si pana ce pasta de liant devine..........................
5. La prepararea mecanizata a mortarelor ordinea de introducere a componentilor in toba
malaxorului este:si se amesteca maxim
Subiectul V
10 p
2.Ce conditii de calitate trebuie sa indeplineasca materialele componenete ale
mortarelor?
Apa
..................................................................................................................................
....................
Nisipul
..

Varul

Cimentul
..

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investete n oameni !
BAREM DE NOTARE

Se acorda 10 puncte din oficiu.


Subiectul I.

Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect Total= 20 p


1-b; 2-a; 3-c; 4-a; 5-c; 6-c; 7-c; 8-b; 9-b; 10-b.

Subiectul II. Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect Total= 20 p
1-F; 2-F; 3-A; 4-F; 5-A; 6-A; 7-F; 8-A; 9-F; 10-A
Subiectul III. Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect Total= 20 p
A. mortare
1 ) Mortare de var
2 ) Mortare de ciment
3 ) Mortare de var- ciment
4 ) Mortar de ipsos-var
5 ) Mortar de ciment- var

B. marca mortarului
a ) M100
b ) M10
c ) M4
d ) M50
e ) M10

C.
a)
b)
c)
d)
e)

dozajul
1:4
1 : 1 : 10
1 :3 - 4
1 : 0,4 : 5
1 : 0,5 : 3

1 - c ; 2 - a ; 3 - b ; 4 - e ; 5 d.
Subiectul IV. Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare cuvant corect Total= 20 p
1.
2.
3.
4.
5.

naturale; artificiale; intaresc.


umed; uscat; rezista; hidraulici.
turnat; 1,5-2m; vibrat(compactat); transportului.
timpul; apa; rigida.
apa; nisip; var; ciment; 60secunde (1 minut).

Subiectul V. Se acorda 10 p in functie de raspunsurile corecte


Apasa fie potabila sau nepotabila sa nu contina saruri,acizi,grasimi,zaharuri sau resturi de
celuloza.
Nisipul sa fie curat sa nu contina argila,cioate,radacini,frunze,saruri,mica.
Varul sa fie complet stins,sa nu contina argila sau resturi nestinse.
Cimentul sa fie in perioada de garantie inscrisa pe sac si sa nu prezinte mici bulgari (cocoloase)
care sfaramate usor intre degete sa opuna rezistenta.

TOTAL GENERAL = 100 = PUNCTE = NOTA =10

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013