Sunteți pe pagina 1din 2

CURSUL 1 MANAGEMENTUL PROIECTELOR

5-03-2015
INTRODUCEREA IN MANAGEMENTUL PROIECTULUI
CUVINTE CHEIE-PROIECT/SUBPROIECT/PROGRAM/MANAGEMENTUL
PROIECTELOR/STUDIUL DE FEZABILITATE/OBIECTIVE/SCOP
DEF PROIECTULUI-este o activitate unica dar complexa care are un anumit obiectiv,un grad ridicat
de noutate ,o limita de timp pentru realizare si necesita structuri organizatorice si metode speciale.
DEF OBIECTIVULUI-este un rezultat scontat ce trebuie atins si care ajuta la rezolvarea
problemei.Obiectivul trebuie sa fie cuantificabile si se stabilesc limite de timp pentru atingerea lor.
DEF . SCOPULUI-este rezultatul favorabil ce se asteapta de la un proiect nefiind necesar ca acesta sa
fie cuantificabil.
DEF. OPERATIEI este o activitate primara cu character de rutina.
DEF. PLANULUI DE AFACERI-are rolul de a scoate in evidenta situatia organizatiei la un moment
dat precum si mediul concurential in care isi desfasoara activitatea.
STADIUL DE FEZABILITATE-are rolul de a justifica oportunitatea punerii in practica a ideii sau
continuarea ei.
DEF PROGRAMULUI- este un grup de proiecte conduse coordonat pentru a obtine beneficii care nu
ar rezulta daca ar fi conduse separate.
MANAGEMENTUL DE PROIECT
-cuprinde structuri organizatorice necesare derularii proiectului si corelatiile dintre acestea.
-cuprinde 4 etape de baza:1)TIMPUL 2)BUGETUL 3)ASTEPTARILE FINANTATORILOR
4)CALITATEA
Etapele de planificare ,executie si control-sunt activitati interdependente si succesibile;
CARACTERISTICILE UNUI PROIECT
-limita de timp si localizare bine determinate in spatiu;
-are obiective bine determinate si un scop care trebuie indeplinit ca raspuns la problem ape care trebuie
sa o rezolvam;
-are prevazut un buget aprobat in limitele caruia trebuie sa se desfasoare;
-trece prin mai multe faze :CONCEPERE,PLANIFICARE,EXECUTARE,EVALUARE SI
FINALIZARE;
-Consuma resurse umane;
-este o activitate specifica care implica mai multe riscuri;
-are un conducator numit lider de proiect,iar raspunderile fiecarui membru sunt limitate;
-are un anumit grad de risc care trebuie bine gestionat pentru ca proiectul sa se ridice in continuare.
-creaza o valoare noua,unica si cu un grad ridicat de noutate;
-necesita o colaborare interdisciplinara in cazul unei structuri organizatorice speciale;
Un OBIECTIVse defineste prin 4 COMPONENTE obligatorii:1)ATRIBUTUL/2)SCARA DE
MASURA/3)NORMA/4)UN ORIZONT DE TIMP/
-Pentru a fi viabil un obiectiv va avea urmatoarele caracteristici-SMART-..S-specific,Mmasurabil,A-abordabil,R-realist,T-timpul de realizare;
Alaturi de aceste caracteristici mai sunt necesare 3 conditii pentru a fi realizate:
1)sa fie inteles si acceptat de toti membrii echipei care lucreaza la proiect
2)sa fie definita responsabilitatea si autoritatea pentru realizarea lui;
3)sa corespunda misiunii si celorlalte obiective ale institutiei care realizeaza proiectul;

OBIECTIVELE DE BAZA se impart in 3 mari categorii:-1)OBIECTIVELE DE


BAZA,2)OBIECTIVE DE COST,3)OBIECTIVE DE TERMEN
In functie de obiective PROIECTELE se clasifica in 3 mari categorii :1)PROIECTE DE
INVESTITII,2)PROIECTE DE CERCETARE SI DEZVOLTARE,3)PROIECTE DE
ORGANIZARE
Pentru ca un proiect sa aiba rezultatul dorit sunt necesare urmatoarele cerinte:
1)conceptie comuna asupra problemei de realizat pentru toti participantii;
2)clarificarea pozitiilor celor implicate si definirea clara a temei de proiect;
3)accesul la informatii si asigurarea unor informatii de calitate si in timp util;
Circuitul informational standardizat urmeaza de regula structura organizatiei,contribuind la acceptatrea
sau respingerea proiectului de catre membrii organizatie;
O evaluare realista la inceputul proiectului asupra tehnicilor de care dispune organizatia;
FAZELE SI PROCESELE POLITICE
FAZA-cuprinde activitatile in urma carora vom obtine anumite rezultate spontane;
PROCESUL-o serie de actiuni intreprinse pentru a obtine anumite rezultate;
FAZELE CONCEPTULUI SUNT:
1)CONCEPEREA,2)PLANIFICAREA,3)IMPLEMENTAREA,4)EVALUAREA,CONTROLUL SI
REVIZUIREA PROIECTULUI;
Etapele de planificare,executie si control sunt activitati interdependente si succesibile;
In faza de CONCEPERE a proiectului ,membrii echipei de proiect se intalnesc pentru a confirma faptul
ca realizarea acestui proiect va rezolva problema care a fost identificata punand bazele procesului de
planificare;
Activitatile care trebuie efectuate in aceasta faza vor include:
1)IDENTIFICAREA PROBLEMEI,2)ANALIZA PROBLEMEI,3)IDENTIFICAREA
SOLUTIILOR POSIBILE,4)SELECTAREA CELEI MAI BUNE SOLUTII,5)DEFINIREA
SCOPULUI SI OBIECTIVULUI PROIECTULUI,6)DEFINIREA
STAKEHOLDERILOR,7)ANALIZAREA SI ALEGEREA MEMBRILOR DE
PROIECT,8)ANALIZA PRELIMINARA POST-BENEFICIU;
PLANIFICAREA-reprezinta faza cea mai importanta a inceputului unui proiect,este faza in care
trebuie gasite modalitatile care vor conduce la reducerea riscului si la anticiparea rezultatelor
proiectului ;
Activitatile care se vor intreprinde sunt:
1)DETALIEREA SCOPULUI,2)PREZENTAREA JALOANELOR,3)DEFINIREA ACTIVITATII
SI DESCRIEREA SECVENTEI DE DERULARE A LOR;4)IDENTIFICAREA COSTURILOR SI
RESURSELOR NECESARE;5)DEZVOLTAREA UNUI GRAFIC DE TIMP;6)STABILIREA
IPOTEZEI DE LUCRU SI REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE;