Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare de laborator

1. Scrieti o functie care primeste un numar si returneaza suma dintre cifra


sutelor si cea a unitatilor.
2. Scrieti o functie care primeste un numar si returneaza valoarea 1 daca
cifrele sunt ordonate descescator sau valoarea -1 in caz contrar.
3. Scrieti o functie care primeste doua numere prin intermediul a doi
parametri si returneaza prin intermediul acestora cel mai mic multiplu
comun al lor.
4. Scrieti o functie care primeste un vector si lungimea acestuia si insereaza
in vector, dupa ultimul element, un nou numar reprezentand suma
numerelor din vector.
5. Scrieti o functie care primeste un vector si lungimea acestuia si insereaza
in vector, dupa ultimul element, un nou numar reprezentand valoarea
maxima din vector si actualizeaza lungimea vectorului.
6. Scrieti o functie care primeste un numar n si n elemente dintr-un vector si
returneaza un sir de numere reprezentand pozitiile din sir pe care se afla
valoarea maxima din vector.
7. Scrieti o functie care primeste un numar n si n elemente dintr-un vector si
returneaza vectorul dupa ce a decalat circular elementele cu o pozitie spre
dreapta.
8. Scrieti o functie care primeste un numar n, n elemente dintr-un vector, un
numar p si returneaza vectorul dupa ce a decalat circular elementele cu p
pozitii spre dreapta.
9. Scrieti o functie care primeste un numar cu cel mult 9 cifre si returneaza
numarul de cifre si un vector cu cifrele numarului, incepand cu cifra cea
mai semnificativa.
10. Scrieti o functie care primeste un numar si returneaza cel mai mare
numar care se poate forma cu cifrele distincte ale numarului initial.