Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE EVALUARE INITIAL

Anul scolar 2011-2012


Stimulare cognitiva
Clasa a V-a A
Numele si prenumele elevului:
Data sustinerii testului:
*Pentru rezolvarea corect a tuturor cerintelor se acord 90 de puncte. Din oficiu se acord 10
puncte.
*Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute
1.Completati imaginea decupand formele geometrice de mai jos.

20 PUNCTE

2. Transcrie urmatoarele litere: a, E, m, N, p.

10 PUNCTE

____________________________________________________________________________________

3. Transcrie urmatoarele cuvinte: colar, floare, linie, elev, creion.

10 PUNCTE

_______________________________________________________________________________________

4. Desparte in silabe urmatoarele cuvinte: cas, apa, vara, repede, varz.

10 PUNCTE

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Scrie propozitii cu urmatoarele cuvinte : Maria, can, flori .

15 PUNCTE

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Completeaz irul de numere:

10 PUNCTE

10 ____ 30____ ____ 60 _____ 80 _____ 100


7. Calculeaz:
15 PUNCTE
4+ 5=
12+15 =
66+24 =

9 7=
27 5 =
98 22 =

TEST DE EVALUARE INIIAL


Anul scolar 2011-2012
Stimulare cognitiva
Clasa a V-a A
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
* Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului obtinut la 10.
1. Completeaza toata imaginea 20 puncte
Completeaza corect imaginea cu 3 figuri geometrice 15 puncte
Completeaza corect imaginea cu 2 figuri geometrice 10 puncte
Completeaza corect imaginea cu 1 figuri geometrice 5 puncte
Nu rezolva sarcina de lucru 0 puncte
2. Transcrie corect 5 litere 10 puncte
Transcrie corect 4 litere 8 puncte
Transcrie corect 3 litere 6 puncte
Transcrie corect 2 litere 4 puncte
Transcrie corect 1litera 2 puncte
Nu rezolva sarcina de lucru 0 puncte
3. Transcrie corect 5 cuvinte 10 puncte
Transcrie corect 4 cuvinte 8 puncte
Transcrie corect 3 cuvinte 6 puncte
Transcrie corect 2 cuvinte 4 puncte
Transcrie corect 1 cuvint 2 puncte
Nu rezolva sarcina de lucru 0 puncte
4 . Desparte corect in silabe 5 cuvinte 10 puncte
Desparte corect in silabe 4 cuvinte 8 puncte
Desparte corect in silabe 3 cuvinte 6 puncte
Desparte corect in silabe 2 cuvinte 4 puncte
Desparte corect in silabe 1 cuvant 10 puncte
Nu rezolva sarcina de lucru 0 puncte
5. Scrie corect 3 propozitii 15 puncte
Scrie corect 2 propozitii 10 puncte
Scrie corect 1 propozitie 5 puncte
Nu rezolva sarcina de lucru 0 puncte
6. Completeaza corect sirul de numere 10 puncte
Completeaza partial corect sirul de numere 5 puncte
Nu rezolva sarcina de lucru 0 puncte
7. Rezolva corect 6 exercitii 15 puncte
Rezolva 4 exercitii 10 puncte
Rezolva 2 exercitii 5 puncte
Nu rezolva sarcina de lucru 0 puncte

MATRICEA DE SPECIFICATII TEST DE EVALUARE INITIALA


Stimulare cognitiva
Clasa a V-a A
Competente de
evaluat
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

TOTAL

Continuturi
Imagine lacunara
20p

20p
10p

Litere
10p
Cuvinte
10p

10p

Despartire in silabe
10p

10p

Propozitii
15p
Scrierea unor numere
naturale
Operatii de adunare si
scadere
TOTAL

15p
10p

20p

10p

10p

10p

15p

10p

15p

10p
15p

15p

90p

COMPETENTELE DE EVALUAT ASOCIATE TESTULUI DE EVALUARE INITIALA


C1. Completarea imaginei lacunare
C2. Transcrierea unor litere
C3. Transcrierea unor cuvinte
C4. Efectuarea unor despartiri in silabe
C5. Formulari de propozitii
C6. Identificarea unor numere naturale
C7. Calcul matematic in limita 0- 100

Sugestii metodologice cu privire la testul de evaluare initial


Disciplina Stimulare cognitiva
Clasa a V a A
Anul scolar 2011 - 2012
Evaluarea initial pentru disciplina Stimulare cognitiv, are drept scop verificarea cunostintelor si
a potentialului de nvtare al elevului precum si atingerea unor competente prevzute n curriculum la clasa
a IV-a; pe acestea se vor baza competentele ce urmeaz a fi formate prin curriculum de clasa a V-a. Testul de
evaluare initial va fi punctul de plecare n elaborarea parcursului individual al fiecrui elev.
Prin intermediul evalurii initiale se identific nivelul achizitiilor elevilor n termeni de cunostinte,
competente si abilitti, n scopul asigurrii premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de
nvtmnt respectiv. Informatiile obtinute n urma realizrii unei evaluri initiale sprijin planificarea
activittilor viitoare ale profesorului din perspectiva adecvrii acestora la posibilittile elevilor sau a initierii,
dac este cazul, a unor programe de recuperare.
Obiectul evalurii initiale propuse l constituie acele competente formate anterior.
Modelul testului de evaluare initial propus este structurat pe doua tipuri de itemi:A. Itemi semiobiectivi cu
respuns scurt/ de completare (40p), B. itemi subiectivi de tip rezolvare de probleme (50p) si are o durat de
45 de minute.
Matricea de specificatii este cea care coreleaz competentele selectate pentru a fi verificate din
curriculumul de clasa a IV-a si continuturile selectate. Pentru modelul de test propus a fost selectat un numr
de 7 competente specifice. Liniile matricei precizeaz continuturile abordate. Coloanele matricei contin
competentele de evaluat corespunztoare nivelurilor cognitive.
Profesorul care a creeat testul de evaluare initial a stabilit si ponderea fiecrui continut, ce urmeaz
a fi evaluat, n functie de competentele de evaluat specificate n matrice.
Timpul de lucru efectiv pentru testul initial este de 45minute, iar punctajul maxim acordat este de 90
de puncte, la care se adaug 10 puncte din oficiu.