Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Tema de control II
Gestiunea financiar a ntreprinderii 2014

Titular disciplina:
Conf. univ. dr. Emil CHIRIL

Student:

Tutore (instrucional):

Fodor Clina Ioana

Lect. univ. dr. Laureniu DROJ

CIG an II , ID

Oradea, 2014

GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII TC2

NUME SI PRENUME

FODOR
CALINA
[2014]

Cuprins :
2.4 Analiza ratelor de structura ale capitalului
Ratele de echilibru
a)Rata de finantare a activelor fixe (RFR)
b)Rata de finantare a nevoii de fond de rulment (RNFR)
Ratele de lichiditate
a)Rata lichiditatii generale (RLG)
b)Rata lichiditatii reduse (RLr)
c)Rata lichiditatii imediate (RLi)
2.5Capacitatea de autofinantare (CAF)
Metoda aditionala
Metoda deductiv
2.6Ratele de indatorare
a)Rata levierului
b)Rata datoriilor financiare
c)Rata de rambursare a datoriilor financiare prin capacitatea de autofinantare
d) Rata de prelevare a cheltuielilor financiare
2.7

Analiza ratelor cinetice( de gestiune)

a)Durata de rotatie a stocurilot


b)Durata de incasare a creantelor
c)Durata de achitare a furnizorillor
2.8Analiza rentabilitatii

GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII TC2

NUME SI PRENUME

FODOR
CALINA
[2014]

2.8.1.Ratele de rentabilitate economice brute


a) Rata nominala a rentabilitatii economice brute
b) Rata reala a rentabilitatii economice bruta
2.8.2.Ratele rentabilitatii economice nete
a) Rata nominala a rentabilitatii economice nete
b) Rata reala a rentabilitatii economice nete
2.8.3.Rata rentabilitatii financiare
2.9ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT
2.9.1 Metoda lui Altman
2.9.2 Metoda Conan-Holder

GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII TC2

NUME SI PRENUME

FODOR
CALINA
[2014]

2.4 Analiza ratelor de structura ale capitalului


Ratele de echilibru
a)Rata de finantare a activelor fixe (RFR)
RFR=

CapitalPermanent
Active Im obilizateNete

Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung +


Provizioane
RFR 0= 313.325.379 / 300.626.132 =1.0422
RFR 1= 317.412.317 / 286.766.523 =1.1068
O rata supraunitara reflecta existenta unui fond de rulment pozitiv, adica
faptul ca activele fixe sunt finantate numai din surse permanente, iar societatea
se afla in echilibru financiar pe termen lung.
O rata subunitara reflecta un fond de rulment negativ, adica societatea se
afla in dezechilibru financiar pe termen lung.
In perioada analizata, rata de finantare a activelor fixe este supraunitara
si prezinta o tendinta favorabila de crestere.
b)Rata de finantare a nevoii de fond de rulment (RNFR)
FR

RNFR= NFR
RNFR 0= 12.699.247 / 7.557.370 = 1.6803
RNFR 1= 30.645.794 / 28.574.744 = 1.0724
Rata de finantare a fondului de rulment evidentiaza proportia
corespunzatoare din fondul de rulment ce finanteaza NFR pozitiva. Daca NFR
este negativa, nu are relevanta calculul acestei rate, deoarece:
NFR = Nevoi temporare - Surse temporare
NFR negativa inseamna ca Sursele temporare > Nevoile temporare, adica
societatea nu mai are nevoie de finantare
In general, daca rata de finantare a nevoii de fond de rulment este
subunitar, inseamna ca TN este negativa, adica se manifesta dezechilibru
financiar.
9

GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII TC2

NUME SI PRENUME

FODOR
CALINA
[2014]

Daca rata de finantare a nevoii de fond de rulment este supraunitar,


inseamna ca TN este pozitiva, adica se manifesta echilibru financiar.
In cazul analizat, RNFR este pozitiva deoarece NFR este pozitiva, valoare
fiind descrescatoare in anii analizati.
Ratele de lichiditate
a)Rata lichiditatii generale (RLG)
ActiveCirculante

RLg= DatoriiTer menScurt


RLG 0= 137.496.142 / 124.902.938 = 1.1008
RLG 1= 174.659.205 / 144.185.821 = 1.2113
Rata lichiditatii generale compara ansamblul activelor circulante cu cel al
datoriilor pe termen scurt. Aceasta rata reflecta capacitatea sau incapacitatea
societatii de a-si achita datoriile scadente pe termen scurt numai din activele
circulante detinute in patrimoniu. Cu cat aceasta rata este mai mare decat
1(supraunitar), cu atat societatea este mai protejata de o insuficienta de
trezorerie, care ar putea fi cauzata de rambursarea datoriilor pe termen scurt la
cererea creditorilor.
Aceasta rata este supraunitara in ambele perioade, fiind un aspect
economic pozitiv pentru societate si reflecta capacitatea acesteia de a-si achita
datoriile scadente pe termen scurt numai din activele circulante detinute in
patrimoniu.
b)Rata lichiditatii reduse (RLr)
RLr=

Creante DisponibilitatiBanesti
DatoriiTer menScurt

RLr 0= 117.044.696+ 5.141.877 / 124.902.938 = 0.9782


RLr 1= 157.044.433+ 2.071.050 / 144.185.821 = 1.1035
Rata lichiditatii reduse exprima capacitatea firmei de a-si onora datoriile
scadente pe termen scurt numai din creante si disponibilitati banesti. Teoria
economico-financiara sugereaza ca o valoare optima a acestei rate s-ar situa in
intervalul [0,8; 1]
9

GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII TC2

NUME SI PRENUME

FODOR
CALINA
[2014]

In cazul analizat, societatea inregistreaza valori putin peste intervalul


recomandat in anul 2012 , cu tendinta de crestere in 2012 fara de anul 2011,
aspect economic pozitiv pentru societate.
c)Rata lichiditatii imediate (RLi)
RLi=

DisponibilitatiBanesti
DatoriiTer menScurt

RLi 0= 5.141.877 / 124.902.938 = 0.0411


RLi 1= 2.071.050 / 144.185.821 = 0.0143
Rata lichiditatii imediate reflecta capacitatea societatii de a-si rambursa
datoriile scadente pe termen scurt din disponibilitatile banesti existente in
conturile bancare si casa. Nivelul minim recomandat pentru aceasta rata este de
0,3.
In cazul analizat, societatea inregistreaza volori mult sub valoarea
recomandata, aspect negativ pentru societate,
2.5Capacitatea de autofinantare (CAF)
Metoda aditionala
CAF = Rezultatul net + Ch calculate cu amortizri i provizioane Venituri calculate reluri asupra amortizrilor i provizioanelor
CAF0=
1.685.363 + 16.253.435 +1.302.303+2.498.115-5.064.3441.952.245 =14.722.627
CAF1= 22.669.545 + 19.885.584 +1.657.370+4.437.273-5.152.067841.292 = 42.656.413
Metoda deductiv
CAF = EBE + Alte venituri din exploatare - Alte cheltuieli de
exploatare(cont 652+658) + Venituri financiare - Cheltuieli financiare+ Venituri
extraordinare - Cheltuieli extraordinare Impozitul pe profit

CAF0= 79.942.399+ 478.772-87.317.480+ 17.050.728


14.722.627

-29.416.511=
9

GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII TC2

NUME SI PRENUME

FODOR
CALINA
[2014]

CAF1= 136.427.484+ 4.207.800-121.796.022+ 11.471.733 -38.548.587=


42.656.413
Capacitatea de autofinantare reprezinta potentialul financiar de crestere
economica a societatii comerciale, sursa interna de finantare, generata de
activitatea comerciala a unitatii dupa deducerea tuturor cheltuielilor platibile la o
anumita scadenta. Ea este un surplus financiar degajat de activitatea rentabila a
intreprinderii.
In perioada analizata, firma are o capacitate de autofinantare pozitiva,
inregistrandu-se o tendinta de crestere.
2.6 Ratele de indatorare

a)Rata levierului (RL)


DatoriiTot ale

RL= Capital Pr opriu


Datorii totale=datorii termen scurt +datorii termen lung + provizioane
+venituri in avans
RL 0 = 303.497.543 / 134.730.774 = 2.2526
RL 1= 349.566.727 / 112.031.411 = 3.1202
Rata levierului compara marimea datoriilor totale cu cea a capitalului
propriu. Normele bancare impun o rata a levierului subunitar, pentru acordarea
de credite cu garantie sigura.
Societatea analizata inregistreaza o rata a levierului peste limita
recomandata , astfel ca in general, datoriile depasesc cu mult valoarea
capitalului propriu, aspect negativ pentru societate.
b)Rata datoriilor financiare (RDF)
RDF=

DatoriiTer menMediuSiLung
CapitalPermanent

RDF 0= 177.619.618 / 313.325.379 = 0.5668


RDF 1= 203.479.150 / 317.412.317 = 0.6410
Rata datoriilor financiare exprima ponderea datoriilor financiare in totalul
capitalurilor permanente. Masoara gradul de indatorare pe termen mediu si lung
9

GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII TC2

NUME SI PRENUME

FODOR
CALINA
[2014]

a societatii. Normele bancare impun o valoare maxima de 0,5 pentru aceasta


rata.
Societate analizata se incadreaza in aceasta limita, astfel ca ar putea
solicita un nou credit bancar pe termen mediu si lung.
c) Rata creditelor de trezorerie (RCT)
RCT= CrediteTermenScurt / NFR
RCT 0 = 44.486.388 / 7.557.370 = 5.8864
RCT 1= 40.781.711 / 28.574.744 = 1.4271
Caracterizeaz gradul de ndatorare bancar a activitii de exploatare.
n perioada 2011, rata creditelor de trezorerie este 5.8864 , prin urmare
societatea are un contractat de credit pe termen scurt pentru a- i finan a
activitatea. Rata creditelor de trezorerie are tendina descresctoare n 2012, fa
de 2011, nregistrnd o valoare de 1.4271, ceea ce reflect faptul c societatea
are credite pe termene scurt contractate de la institui de credit.
d)Rata de rambursare a datoriilor financiare prin capacitatea de
autofinantare (RCAF)
RCAF=

DatoriiTer menMediuSiLung
CAF

RCAF 0= 177.619.618 / 14.722.627= 12.0643


RCAF 1= 203.479.150 / 42.656.413 = 4.7701
Aceasta rata exprima in numar de ani capacitatea unitatii de a-si rambursa
datoriile pe termen lung contractate, pe baza capacitatii de autofinantare.
Normele bancare impun un maxim de 3 ani pentru rambursarea datoriilor pe
seama capacitatii de autofinantare.
Societatea analizata inregistreaza valori ridicate in ambii ani de analiza ,
aspect nefavorabil pentru societate..
e) Rata de prelevare a cheltuielilor financiare (RCF)
RCF

ChFinanciare
EBE

GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII TC2

NUME SI PRENUME

FODOR
CALINA
[2014]

RCF 0= 29.416.511 / 79.942.399 = 0.3679


RCF 1 = 38.548.587 / 136.427.484 = 0.2825
Rata de prelevare a cheltuielilor financiare este reprezentata in special de
comisioane si dobanzi. Limita maxima stabilita de normele bancare pentru acest
indicator este de 0,6. Societatea analizata inregistreaza valori care se incadreaza
in acesta limita in ambele perioade, avand un aspect economic pozitiv pentru
societate.
2.7Analiza ratelor cinetice( de gestiune)
a)Durata de rotatie a stocurilot (Dst)
Dst= Stocuri x360
CA

Dst 0 = 15.309.569 / 161.787.915 * 360 = 34.06 zile


Dst 1= 15.543.722 / 219.100.692 * 360 = 25.54 zile
Durata de rotatie a stocurilor arata numarul de zile cuprinse intre
momentul achizitiei marfurilor de la furnizori si momentul livrarii lor catre
clienti sau distributiei pe piata. In cazul societatilor care desfasoara comert,
durata de rotatie a stocurilor e recomandata sa fie sub 30 zile.
In cazul analizat, durata de rotatie a stocurilor in anul 2011 depaseste
limita recomandata dar in anul 2012 se afla sub limita recomandata dovedind o
buna capacitate de rotatie a stocurilor.
b)Durata de incasare a creantelor (Dcr)
Dcr=

Creante
360
CA

Dcr 0= 117.044.696 / 161.787.915

* 360 = 260.440 zile

Dcr 1= 157.044.433 / 219.100.692 * 360 = 258.036 zile


Durata de incasare a creantelor arata numarul de zile necesar pentru
incasarea creantelor de la terti. Se doreste ca acesta durata sa fie mai mica de 30
de zile.
9

GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII TC2

NUME SI PRENUME

FODOR
CALINA
[2014]

Societatea inregistreza valori peste limita recomandata si in scadere in


perioada analizata.
c)Durata de achitare a furnizorillor (Dfz)
Dfz=

Furnizori
360
CA

Dfz 0= 23.197.011 / 161.787.915 * 360 = 51.61 zile


Dfz 1= 65.579.994 / 219.100.692 * 360 = 107.75 zile
Durata de achitare a furnizorilor exprima numarul de zile in care se face
plata furnizorilor. Societatea doreste ca aceasta durata sa fie cat mai mare, insa
nu ar bine sa se depaseasca 30 zile.
In perioada analizata, durata de plata a furnizorilor este mai mica decat
durata de incasare a clientilor, aspect negativ pentru societate, deoarece
incasarea clientilor se face mai lent decat plata catre furnizor.
2.8Analiza rentabilitatii
2.8.1.Ratele de rentabilitate economice brute
a) Rata nominala a rentabilitatii economice brute (Rneb)
EBE

Rneb= CapitalInvestit 100


Capital investit = Active fixe brute (r.12 din situatia activelor imobilizateformular 40) + NFR + Disponibilitati banesti (r7+r8 b)
Capital investit 0= 364.257.597+1.6803 + 5.141.877 = 369.416.277
Capital investit 1=365.753.922+1.0724 + 2.071.050= 367.835.696
Rneb 0= 79.942.399 / 369.416.277
Rneb 1= 136.427.484 / 367.835.696

= 21.64%
=37.09%

b) Rata reala a rentabilitatii economice bruta (Rreb)


Rreb=

Rneb Ri
,
1 Ri

,daca Ri>10
9

GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII TC2

Rreb=Rneb-Ri

NUME SI PRENUME

FODOR
CALINA
[2014]

, daca Ri10

Ri=rata inflatie Ri0= 5.79%

Ri1=3.33%

Rreb 0= 21.64%- 5.79% / 1+5.79%=15.85% / 5.8%= 2.73%


Rreb 1=37.09% - 3.33%/ 1+3.33% = 33.76% / 3.34%= 10.11%
Ratele de rentabilitate ec. brute masoara gradul societatii de a-si reinoi
capitalul investit. E bine ca rezultatul obtinut sa fie cat mai mare pt a semnifica o
perioada de reinoire a capitalului cat mai scurta.
In cazul analizat, rezultatele obtinute sunt pozitive in ambii ani de analiza,
manifestandu-se o tendinta de crestere, aspect economic pozitiv pentru societate.
2.8.2.Ratele rentabilitatii economice nete
a) Rata nominala a rentabilitatii economice nete (Rnen)
Rnen=

Re zultatul .din. exp loatare


100
Capital .Investit

Rnen 0= 11.075.273/ 369.416.277= 0.30%


Rnen 1=1.680.167/ 367.835.696 = 0.46 %
b) Rata reala a rentabilitatii economice nete (Rren)
Rren = Rnen - Ri
Rren 0= 0.30 % - 5.79% = -5.49 %
Rren 1= 0.46 % - 3.33% = -2.87 %
Rnen trebuie sa fie superioara ratei inflatiei, pt ca societatea sa-si poata
recupera integral eforturile depuse pt desfasurarea activitatii, mentinandu-si
astfel activul sau economic. In cazutl analizat se observa o evolutie nefavorabila
a acestui indicator.
2.8.3.Rata rentabilitatii financiare (Rf)
Pr ofitNet
100
Capital
Pr opriu
Rf=

GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII TC2

NUME SI PRENUME

FODOR
CALINA
[2014]

Rf 0= 1.685.363 / 134.730.774 *100 = 1.25%


Rf1= 22.669.545 / 112.031.411 *100 = 20.23%
Rata rentabilitatii financiare masoara capacitatea firmei de a realiza profit
in urma utilizarii capitalului propriu. Rentabilitatea financiara remunereaza
actionarii societatii fie prin acordarea de dividende, fie prin majorarea
rezervelor, care de fapt reprezinta o crestere a valorii intrinseci a actiunilor
societatii.
S-a manifestat o tendinta mare de crestere a ratei rentabilitatii financiare
de la o perioada la alta.
2.9ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT
2.9.1 Metoda lui Altman
Z=1,2*R5+1,4*R4+3,3*R1+ 0,6*R3+ R2
R1 =

RC
AT

RC=rezultatul curent

R2 =

CA
AT

AT=active totale

R3 =

Valoarea .de. piata.a.capitalurilor. proprii


Valoarea .datoriilor .totale

R4 =

Pr ofitul.reinvestit
AT

R5 =

AC
AT

CA=cifra de afaceri

R12011 = 81.513.528 / 438.228.317 = 0.186


R12012 = 126.910.334 / 461.598.138 = 0.274
R1 are semnificaia unei rate de rentabilitate economic, sau de eficien a
utilizrii activelor i este de dorit sa fie ct mai mare i s creasc.
R22011 = 161.787.915 /438.228.317= 0.369
R22012 = 219.100.692 /461.598.138= 0.474
R2 este un indicator de eficien a utilizrii activelor care exprim rotaia
activului prin cifra de afaceri. Cu ct activitatea societii este mai eficient, cu

GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII TC2

NUME SI PRENUME

FODOR
CALINA
[2014]

att vanzrile sunt mai mari, iar activele se vor rennoi mai rapid prin cifra de
afaceri.
R32011 = 134.730.774 / 303.497.543 =0.444
R32012 = 112.031.411/ 349.566.727 =0.321
R3 semnific gradul de ndatorare al ntreprinderii prin imprumuturi pe
termen scurt, mediu sau lung. Se recomand ca aceast rat s fie de o valoare
ct mai mare.
R42011 = 1.685.363- 68.600/438.228.317= 0.004
R42012 = 22.669.545 /461.598.138= 0.049
R4 are semnificaia capacitii de finanare intern a societii i se
recomand ca valoarea sa fie ct mai mare.
R52011= 137.496.142 /438.228.317= 0.31
R52012= 174.659.205 /461.598.138= 0.38
R5 are semnificaia flexibilitii societii i arat ponderea activului
circulant n activul total i se recomand ca acest raport sa fie ct mai mare.
Z2011= 1,2*0.313+1,4*0.004+3,3*0.186 + 0,6*0.444+0.369 = 0.3756+
0.0056+ 0.6138+0.2664+0.369=1.63
Z2012=1.2*0.378+1.4*0.049+3.3*0.274+0.6*0.049+

0.474

= 0.4536+

0.0686+0.9042+0.0294+0.474=1.93
Interpretare n funcie de valorile lui Z:
Z < 1,8 starea de faliment este iminent;
Z > 3

situaia financiar este bun; bancherul poate avea ncredere n


ntreprinderea respectiv, aceasta fiind solvabil;

1,8 < Z < 3 situaia financiar este dificil, cu performane vizibil diminuate i
apropiate de pragul strii de faliment;

GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII TC2

NUME SI PRENUME

FODOR
CALINA
[2014]

Deoarece Z este n anul 2011intr.o stare de faliment imitenta iar n anul 2012
situatia financiara este dificila .Din punct de vedere bancar societatea nu are un
grad bun de incredere.
2.9.2 Metoda Conan-Holder
Z=0,16*R1+0,22*R2-0,87R3-0,10R4+0,24R5
R1 =
R3 =
R5 =

AC stocuri
AT
Cheltuieli. financiare
CA
EBE
Datorii.totale

R2 =
R4 =

Capitaluri. permanente
AT
Cheltuieli.cu. personalul
Valoarea .adaugata

R12011 = 137.496.142 - 15.309.569 / 438.228.317 = 0.278


R12012 = 174.659.205 - 15.543.722 / 461.598.138 = 0.344
R22011 = 313.325.379 / 438.228.317 = 0.714
R22012 = 317.412.317 / 461.598.138 = 0.687
R32011= 29.416.511/ 161.787.915 = 0.182
R32012 = 38.548.587 / 219.100.692 = 0.176
R42011 = 26.632.147/107.447.521= 0.248
R42012= 28.366.588/165.765.041=0.171
R52011 = 79.942.399 / 349.566.727 = 0.228
R52012 = 136.427.484 / 303.497.543 = 0.449
Z=0,16*R1+0,22*R2-0,87 R3-0,10R4+0,24R5
Z2011=0.16*0.278+0.22*0.714-0.87*0.182-0.10*0.248+0.24*0.228=
0.04448+0.15708-0.15834-0.0248+0.05472= 0.07314
Z2012=0.16*0.344+0.22*0.687-0.87*0.176-0.10*0.171+0.24*0.449 =
0.05504+0.15114-0.15312-0.0171+0.10776=0.14372

GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII TC2

NUME SI PRENUME

FODOR
CALINA
[2014]

Interpretare:

Deoarece Z este n anul 2011 in valoare de 0.07 iar n anul 2012 0.14,
situaia societatii este buna . Riscul de faliment se situeaz in anul 2011 in alerta
intre 30%la 65 % iar in anul 2012 probabilitatea producerii riscului de faliment
este intre 10 % si 30%.

S-ar putea să vă placă și