Sunteți pe pagina 1din 6

CERCETĂRI DE

MARKETING
Tipuri

 Cercetari din surse secundare


 Cercetari directe
– cantitativă: observare, sondaj
– calitativă: focus – grup, interviul în
profunzime
 Experimentul
 Simularea
 OBSERVAREA – cercetarea directă în
care informaţia este culeasă fără
antrenarea subiectului investigat
 - tipuri de observare, avantajele
observării, fişa de observare,
mystery shopping
 SONDAJUL – cercetare directă în care
informaţia este furnizată de
purtătorul...
– tip: clasic „faţă în faţă” ( pe stradă), la
telefon, pe Internet , prin poştă
– avantaje, eşantionare (nr. şi structură)
– chestionar
 FOCUS – GRUP
 - discuţie în grup de 6-10 persoane
pe o temă prestabilită
– cerc motivaţionale
– tehnicile proiective
 INTERVIU ÎN PROFUNZIME – discuţie „
1 la 1” cu purtătorul informatiilor