Sunteți pe pagina 1din 4

Depozitarea

Depozitarea bateriei este, de asemenea, un aspect important in ceea ce priveste


proiectarea unui sistem de energie hibrid. Principalii doi factori care determina viata bateriilor
cu plumb-acid sunt temperatura ambientala si nivelul de descarcare, dar in acest studiu doar
cel din urma este luat in considerare. Datorita faptului ca strategiile de expediere adoptate in
acest studiu determina frecventa ciclurilor de incarcare-descarcare ca si nivelul de descarcare
al bateriei, costurile asociate sunt sever influentate de parametrul DOD(depth of
discahrge=nivelul de descarcare). Asa cum se poate observa din figura 4.11, la niveluri mari
de descarcare, numarul de cicluri de descarcare realizabile este relativ mic, iar pe masura ce
nivelul de descarcare este scazut, numarul de cicluri creste.
Pentru a face o alegere rezonabila in ceea ce priveste locul de delimitare al nivelului
minim si maxim de descarcare a bateriei, trebuie estimat numarul ciclurilor intergi de energie
echivalente. Cu alte cuvinte, trebuie sa luam in considerare ca pentru un nivel de descarcare
intreg (100%) numarul de cicluri de viata al bateriei ar fi mai mic de atat cu un nivel de
descarcare de 10%, dar energia recuperata din baterie ar trebui sa fie aproximativ aceeasi. In
figura 4.12, putem observa comportarea bateriei alese pentru acest studiu, care conform lui
Glenn Macleod (1999) este o caracteristica tipica(un exemplu tipic), similara tuturor bateriilor
cu plumb-acid.
Prin urmare, nivelurile minim si maxim de descarcare a bateriei (SOC) pentru o medie
de 8502 kWh corespunzatoare ciclurilor echivalente sunt :
- SOCmin = 40% 3580 cicluri de viata echivalente 7732 kWh putere de incarcare sau
descarcare;
- SOCmax = 100% 1500 cicluri de viata echivalente 8100 kWh putere de incarcare sau
descarcare.

Fiecare ciclu de energie echivalent se calculeaza dupa urmatoarea formla :


EFCE =
nominala a bateriei.

DOD ( ) Cicluri panala avarie Un


1000

, unde Un reprezinta tensiunea