Sunteți pe pagina 1din 3

Teoria generala a organizari in sistemul administrativ Ro.

in sistemul constitutional din Romania administratia publica in calitatea sa de


componenta a puterii executive este realizata de 2 organe :
o Organe ale administratiei de stat care realizeaza o administratiatie
de natura statala la nivel central si respectiv judetean (prin prefect)
o Organe ale administratiei publice locale la nivelul unitatilor
administrativ teritoriale care functioneaza pe baza unor principii
consfintite prin constitutie si legi in centrul careia se afla autonomia
locala.
Notiunea de organ al administratiei publice evoca acea structura
reprezentata de un organ public sau unul privat autorizat care in regim de
putere publica actioneaza pentru executarea legii si prestarea de servicii
publice in limitele legii.
Un organ administrativ dispune de o anumita capacitate care evoca
aptitudinea sau vocatia sa de a exercita o anumita activitate administrativa
adica a-si asuma drepturi si indatoriri in planul punerii in executare a legii si
al serviciilor publice.
Tot organul administrativ trebuie sa satisfaca anumite sarcini sau misiuni
care reprezinta rolul si asteptarile pe care legea le aseaza in statutul lor
juridic putandu-se executa sarcini cu caracter general care acopera
ansamblul activitatii administrative raportate la un subiect de drept
determinat si sarcini specifice care vizeaza un domeniu determinat al
administratiei.
Notiunea de competenta releva/seminifica ansamblul atributiilor cu care
este investit prin lege un organ administrativ, competenta are anumite
trasaturi caracteristice:
1) Caracterul legal-seminisfica faptul ca un organ administrativ si un orice
organ public are voie sa faca numai ce legea ii permite. Daca in dreptul privat
regasim principiul ca tot cea ce nu este interzis de lege este permis in
dreptul public functioneaza in masura in care spiritul legii raportate la litera ei
ca un organ public sa exercite o anumita activitate si sa isi asume anumite
drepturi
Atributiile autoritatii administrative sunt reglementate prin lege fie de
maniera limitativa in sensul ca se epuizeaza sfera acestor atributii fie de o
maniera enuntiativa in sensul ca se enumera atrbutiile principale trimitinduse la alte legi care sa largeasca sfera
2) Caracterul obligatoriu- un organ administrativ are indatorirea sa transpuna
in practica cea ce legea stabileste pentru el, astfel se explica faptul ca
majoritatea normelor juridice care guverneaza activitatea administrativa
publica sunt norme imperative in sensul ca ele impun o anumita conduita.
Obligatia exsista intr-un mod specific si atunci cand norma este permisiva da
posibilitatea organului sa aprecieze daca o anumita activitate trebuie
exercitata , are oblicatia sa faca acest lucru. Ex: art 123 alin 5 din
Constitutie.

Formula poate ataca, nu trebuie interpretata in sensul ca el ar avea o putere


discretionara in a face acest lucru.
In contextul in care se constata ca un act prezinta vicii de legalitate potrivit
unei proceduri interne are obligatia sa atace actul respectiv in Contenciosul
Administrativ.
3) Competenta se realizeaza prin intermediul organelor de conducere sau
structurile de conducere . Regulile care se aplica sunt stabilite atat prin lege
cat si prin diferite reglementari cu caracter intern care poarta denumirea de
R.O.F.U.R.I.
Clasificarea competentei
competenta materiala-prin care se evoca ansamblul atributiilor prin care
legea le consacra unui organ administrativ . Exista 2 categorii:
o generala in toate sferele administrativ publice
o de specialitate atunci cand organul administrativ are atributie intrun domeniu de specialitate.
Existenta acestui tip de competenta rezulta din insasi denumirea cap 5
sectiunea 3 Administratia publica centrala de specialitate in care intra
ministerele si alte organe de specialitate care se pot organiza fie in subiecte
ordinare guvernului sau unui minster sau autoritati autonome.
La nivel judetean acest tip de competenta este exercitat de serviciul public
deconcentrate ale ministerelor.
Competenta teritoriala care seminifica intinderea in spatiu a atributiilor
unui organ administrativ existand 2 tipuri:
o generala/centrala exercitata la nivelul intregii tari si de care
dispune presedintele sau guvernul.
o locala exercitata la nivelul unei unitati administrativ determinata
Competenta temporala care inseamna delimitarea in timp a exercitarii
unor atributii a unui organ administrativ . Majoritatea organelor
administrative au o competenta nelimitata in in timp
Exista autoritati publice care sunt constituite pentru exercitarea unor
obiective determinate
In doctrina pe langa aceste competente se mai teoretizeaza existenta unei
competente personale prin care se intelege ansamblul atributiilor titularului
unei functii publice sau deminitatii publice. aceasta nu actioneaza in nume
propriu prin legea care ii confera anumite atributii
Organele care realizeaza administratia publica in sistemul
constitutional din Romania in prezent sunt reglementate in titlul 3 al
Constitutiei denumit autoritati publice, cap 2 privind presedintele, cap 3-4
privind guvernul si cap 5 privind administratia publica. Existenta cap 5 in a
carui denumire se regaseste conceptul de administrare publica nu trebuie
interpretata in sensul ca sunt organe administrative numai cele grupate .
Regimul politic pe care il consacra constitutia este un regim
semiprezidential atenuat sau in alta formula semi parlamentar in sensul ca
atributiile care intr-un regim semiprezidential sunt conferite presedintelui
sunt trasferate catre parlament care este clasifica ca organ suprem.

Alte argumente care sustin acest tip de califacare sunt :


o modul direct de a alege presedintele
o majoritatea atributiilor presedintelui se exercita la propunerea
guvernului sau cu propunerea prealabila a parlamentului.
o regimul raspunderii presedintelui care implica parlamentul dar si
alte institutii publice
In cazul raspunderi politice parlamentul adopta sau decide modul de
dezvoltare al parlamentului de catre presedinte care poate avea loc in caz de
criza guvernamentala
Majoritatea decretelor presedintelui sunt contra semnate de primul
ministru in acest fel exercitandu-se un contrlo indirect din partea
parlementului deoarece guvernul raspunde politic pentru intreaga activitate
inclusiv pentru decretele presedintelui.

TEMA: REFERAT: CATE TIPURI DE REGIMURI POLITICE SUNT IN LUME SI O


ANALIZA SUCCINTA A CELUI ROMANESC!