Sunteți pe pagina 1din 8

Raspunderea civila Delictuala

Presupune un raport juridic obligational care zivoraste dintr-o fapta


ilicita cauzatoare de prejudicii.
Apare ca o sanctiune de drept civil, astfel incat are in vedere patrimoniul
persoanei raspunzatoare, iar in caz de decesc aceasta obligatie se
transmite mostenitorilor.
Forme:
1. Raspundere civila delictuala directa
2. Raspundere civila delictuala indirecta
a. Raspunderea civila pentru prejudiciile cauzate de minor sau de cel
pus sub interdictie
b. Raspunderea comitentului pentru prejudiciile cauzate de prepus
c. Raspunderea civila pentru prejudiciile cauzate de animale
d. Raspunderea civila pentru prejudicile cauzate de lucruri
e. Raspunderrea civila pentru duina edificiului
f. Raspunderea prin caderea sau arunacarea din imobil a unui lucru.

Conditiile raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie:


1. Prejudiciul

a. Patrimonial
b. Nepatrimonial pretium doloris, pretium affectionis
Dreptul la reparatie se naste din ziua cauzarii prejudiciului.
Dreptul la repararea prejudiciului nepatrimonial nu se transmite mostenitorilor.

Cerintele repararii prejudiciului


1. Sa fie cert
Sub aspectul existentei si intinderii sale.
Prejudiul actul este prin ipoteza un prejudiciu cert.
Si prejudiciul viitor este cert daca sunt singure aparitia si posbilitatea de a di
determinat.
Nu este supos reparatiunii prejudiciul eventual.
2. Sa nu fi fost reparat in prealabil de o terta persoana fizica sau juridica
a. Daca victima primeste o pensie de invaliditate, sau de urmas, acordata de
asigurarile sociale in vederea repararii prejudiciului ea va avea actiune
delictuala impotriva autorului numai pentru diferenta de prejudicul care nu
este acoperita prin plata pensiei.

b. Daca victima are calitatea de persoana asigurata si este voba despre o


asigurare de persoane
1) Indemnizatia de asigurare poate fi cumulata cu despagubirire
datorate de autor, asigurare de persoane reprezinta o
modalitate de economisire, nu are caracter de despagubire.
2) Daca victima are calitatea de persoana asigurata si este voba
de o asigurare de ubnuri nu se cumuleaza cu despagubirile
datorate de autor. Acesta va plati diferenta dintre prejudiciu si
imdenizatia de aisugrare. Asiguratorl se subroga in drepturile
impotriva celui raspunzator. Asigurarea de bunuri are caracter
indemnizator
c. Daca autorul faptei are calitatea de asigurat
Asiguratorul poate fi obligat sa plateasca despagubiri victimei. Victima se va
intoarce impotriva autorului pentru diferenta dintre prejudicul siuma primita.
d. Victima primeste o suma de bani de la o terta persoana
Depinde daca tertul a platiti pentru a oferi un ajutor victimei sau daca a
inteles sa plateasca in locul autorului faptei ilicite.

Principiile repararii prejudiciului:


1. Pe cale conventionala
2. Integrale a prejudiciului
a. Paguba efectiva (damnum emergens) cat si castigul nerealizat (lucrum
cesans) precum si cheltuielile cu evitarea sau limitarea prejudiciului.
Daca a determinat pierderea sansei sau obtinerea unui avantaj sau
evitarea unei unei pagube, reparatia va fi proportionala cu
posibilitatea obtinerii evantajului.
b. Prejudiciul previzibil cat si prejudicul imprevizibil cel pe care autorul
l-a prevazut si pe care nu l-a prevazut.
c. Nu are importanta starea materiala a victimei si nici a autorului
d. Se apara in integralitate indiferent de forma de vinovatie.
3. Principiul repararii in natura a prejudiciului
Are prioritate repararea in natura fata de cea in echivalent. Daca nu
este posibila sau victima nu este interesata de reparatia in natura sa
va face prin echivalent.
Despagubirile se poat stabili pe cale conventionala sau pe cale
judecatoreasca.
4. Principiul raspunderii solidare:
a. Cei care raspuns pentru o fapta prejudiciabila sunt tinuti solidar la
reparatiile fata de prejudiciat

b. In raporturile dintre debitori sarcina reparatiei este proportionala cu


masura in care a participat fiecare la cauzarea prejudiciului sau cu
intentia sau gravitatea culpei. Daca nu se pot stabili fiecare raspunde
egal.

5. Repararea prin echivalent a prejudiciului


a. Prin acordarea unei sume globale
b. Stabilirea unor prestatii succesive, cu caracter viager sau
temporar.
Cand prejudicul are caracter de continuitate se va acorda despagubirea
sub forma de prestatii periodice.
Cand s-a acordat o suma globala hotararea are autoritate de lucru
judecat cu privire la intinderea despagubirilor in privinta prejudiciului
actual la momentul pronuntarii nu si prejudiciului viitor.
Pentru prejudiciul viitor despagubirea va putea fi sporita.

2. Fapta ilicita

Actiune sau inactiune prin care se incala normele dreptului obiectiv, cauzanduseprejudicii dreptului subiectiv sau chiar interesului unei persoane.
Fapte:
a. Comisive
b. Omisive

Cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei :


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Legitima aparare
Starea de necesitate
Indeplinirea unei activitati impuse sau permise de lege
Divulgarea secretului comercial impusa de anumite imprejurari
Exercitarea normala a unui drept subiectiv
Consimtamantul victimei.

1. Legitima aparare

Cel care savarseste fapta pentru a inlatura un atac material, direct, imediat
si injust indreptat impotriva sa, a altuia sau a unui interes obstesc si care
pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesului
obstesc.
Este in legitima aparare si cel care din cauza tulburarii sau temerii a depasit
limitele unei aparari proportionale cu gravitatea pericolului si cu
imprejurarile in care s-a produs atacul.
Nu datoreaza despaguvire cel care fiind in legitima aparare a cauzat
agresorului un prejudiciu
Poate fi obligat la o despagubire adecvata si echitabila daca prin depasirea
limitelor legitimei aparari s-a savarsit o infractiune. Daca fapta a fost
savarista in interesul unei terte persoane se va indrepta impotriva acestuia in
temeiul imbogatirii fara justa cauza.

2. Starea de necesitatate
Se afla in stare de necesitate cel care savarseste fapta pentru a salva de la un
pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea
corporala sau sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau sau, al
altuia sau un interes obstesc.
Cel care a deteriorat sau distrus bunurile altuia pentru a se apara pe sine
sau bunurile proprii de un prejudiciu sau pericol iminent este obligat sa
repare prejudiciul cauzat potrivit regulilor aplicabile imbogatiirii fara justa
cauza.
Daca a fost savarsita in interesul unei terte persoane, cel prejudiciat se va
indrepta impotriva acesteia in temeiul imbogatirii fara justa cauza.
3. Indeplinirea unei activitati impuse sua permise de lege sau ordinul
superiorului
Aadar, ordinul superiorului nltur caracterul ilicit al faptei dac sunt
ndeplinite,
cumulativ, urmtoarele cerine:
s fie emis de organul competent;
s fie pus n executare de persoanele care au aceast obligaie;
s fie emis cu respectarea formelor legale;
pe fond, s nu fie ilegal sau abuziv;
modul de executare s nu fie ilicit.
4. Divulgarea secretului comercial impus de anumite imprejurari
Divulgarea trebuie sa fie impusa de imprejurari grave ce priveau sanatatea
sau siguranta publica.

5. Exercitarea normala a unui drept subiectiv


Raspunde daca dreptul a fost exercitat abuziv.
Qui suo iure utitur, neminem laedit
Abuzul de drept subiectiv civil
A. Sa existe un drept subiectiv civil resepctarea limitelor externe
B. Autorul abuzului sa fie titluarul dreptului in cauza si sa fie capabil de
a il exercita
C. Dreptul sa fie dirijat spre alt scop, deturnarea de la scopul pentru
care a fost recunoscut
D. Dreptul sa fie exercitat cu rea credinta

6. Consimtamantul victimei
Victima nu consmite la suportarea prejudiciului ci isi asuma
riscul producerii acestuia.
Cosimtamantul trebuie sa fie exprimat anterior (ulterior este o
conventie de renuntare la repararea prejudiciului)
Clauza de neraspundere nu porduce efecte in cazul intentiei sau
culpei grave
Sunt admise clauzele care exclud raspunderea pentru prejudicii
cazuate bunurilor printr-o simpla neglijenta sau imprudenta
Raspunderea pentru prejudiciile cauzate integritatii fizice,
psihice sau sanatatii nu poate fi inalaturata sau diminuata prin
clauza de neraspundere.
Declaratia de acceptare a riscului unui prejudiciu nu este prin
ea insasi renuntarea la dreptul de a obtine plata despagubirilor.

3. Raportul de cauzalitate:
Sistemul indivizibilitati cauzei cu conditiile
Se apreciaza ca fenomenul-cauza nu actioneaza izolat ci este conditionat de
anumiti factori, care desi nu produc nemijlocit efectul, il favorizeaza, astfel incat
aceste conditii alcatuiesc impreuna cu imprejurarea cauzala o unitate idivizibila.
Aceasta este conceptia majoritara in doctrina si jurisprudenta.

4. Vinovatia

Raspunderea delictuala pentru fapta proprie este o raspundere subiectiva, va


fi angajata daca exista vinovatia autorului faptei ilicite.
In cazul unora dintre formele de raspundere delictuala indirecta, prevaleaza
fuctia reparatorie, astfel incat repararea prejudiciului nu presupune
existenta vinovatiei, vorbindu-se despre o raspundere obiectiva.

Atitudinea subiectiva a autorului fata de fapta si urmarile acesteia presupun


doi factori:
1. Factorul intelectiv (de constiinta) prefigurarea de catre autor a scopului
precum si mijloacelor si posibilitatilor de atingere a acestuia. Depinde de
gradul de dezvoltare a puterii de cunoastere umana ingenreal, de nivelul
de cunoastere a autorului si de eventuala lipsa, constanta sau temporara
a discernamantului
2. Facturl volitiv actul de deliberare si decizie cu privire la comportamentul
pe care autorul urmeaza sa il adopte.

Forme si modalitati de vinovatie:


1. Intentie
a. Directa
b. Indirecta
2. Culpa
a. Imprudentei ( cu prevedere)
b. Neglijentei (fara prevedere)
c. Culpa grava
Autorul raspunde pentru cea mai usoara culpa.
Capacitatea delictuala:
Capacitatea delictuala este o cerinta a existentei vinovatiei.
Lipsa discernamantului este sinonima cu absenta factorului intelectiv, deci cu lipsa
vinovatiei.
Situatii:

1. Minor ca nu a implinit 14 ani si persoane puse sub interdictie judecatoreasca


Exista o prezumtie de lipsa de discernamant. Trebuie sa se dovedeasca
discernamantul. Prezumtia este relative.
2. Minorii care au implinit 14 ani
Exista o prezumtie legala de discernamant. Ea este relativa. Trebuie dovedita
lipsa discernamantului.
3. Persoanele lipsite de discernamant la data savarsirii faptei
Trebuie sa se faca dovada lipsei discernamantului dintr-o cauza neimputabila
lui.
Desi nu se va angaja raspunderea civila delictuala totusi exista o obligatie
subsidiara de indemnizare a vitimei.
In acest caz se va tine cont de starea patrimoniala a partilor.
Cauze care inlatura vinovatia:
1. Fapta imputabila exclusiv victimei
2. Fapta imputabila exclusiv unui tert pentru care autorul nu este tinut
sa raspunda
3. Cazul fortuit
4. Forta majora.

Raspunderea civila delictuala indirecta


1. Raspunderea pentru fapta minorului sau celui pus sub interdictie
Revine parintilor, tutoreli, curatorului special sau oricarei alte persoane
care avea obligatia de supraveghere a minorului la momentul savarsiri
faptei (profesorul, invatatorul)
Fundament:
Raspunderea parintilor.
Pentru neindeplinirea obligatiei de crestere si educare.
Raspunderea tutorelui pentru persoana pusa sub interdictie
Neindeplinirea obligatiei de supraveghere.
Conditii:

1. Fapta ilicita
2. Existenta prejudiciului
3. Raportul de cauzalitate
Daca se dovedesc acestea rezulta urmatoarele prezumtii:
- prezumia c n exercitarea obligaiei de cretere i educare au existat
abateri, care urmeaz a fi privite ca adevrate aciuni sau inaciuni ilicite;
prezumia existenei vinoviei prinilor sau a tutorelui (de regul, sub
forma
neglijenei) n privina acestor abateri;
- prezumia existenei raportului de cauzalitate ntre aceste abateri i fapta
prejudiciabil
svrit de minor, n sensul c nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare
a obligaiei de cretere i educare a fcut posibil svrirea faptei
respective de ctre minor.

- prezumia c obligaia de supraveghere nu a fost ndeplinit;


- prezumia vinoviei celui care avea obligaia de supraveghere n ceea ce
privete aceast nendeplinire;
- prezumia existenei legturii de cauzalitate ntre nendeplinirea obligaiei de
supraveghere i svrirea de ctre minor sau de ctre persoana pus sub
interdicie
a faptei prejudiciabile.
Aceste prezumii pot fi rsturnate, art. 1372 alin. (3) teza I C.civ. dispunnd c
persoana obligat la supraveghere este exonerat de rspundere numai dac
dovedete c nu a putut mpiedica fapta prejudiciabil.
Efecte: Optiunile victimei
1. sa pretinda despagubiri de la cel reponsabil cu supravegherea respective
ambii parinti

S-ar putea să vă placă și