Sunteți pe pagina 1din 183

2

La realizarea acestui document i-au adus contribu ia:

FIEC:
FIEC este Federa ia Industriei Europene de Construc ii, reprezentnd, prin cele 32

federa ii na ionale membre din 25 ri (17 din UE & EFTA, Cipru, Republica Ceh ,

Ungaria, Polonia, Romnia, Slovacia, Turcia i Bulgaria), ntreprinderi de construc ii de

toate dimensiunile, de exemplu ntreprinderi mici i mijlocii, precum i "factori globali",

care desf oar toate tipurile de activit i de construc ii.

Avenue Louise 66 1050 Bruxelles Tl : +32 2 514 55 35 Fax : +32 2 511 02 76 E-mail : info@fiec.org

EFBWW:
EFBWW este Federa ia European a Lucr torilor din Construc ii i Industria Lemnului,

reprezentnd 2,5 milioane de lucr tori, prin cele 50 de organiza ii membre din 16 ri

europene.

Cele mai importante sarcini ale EFBWW sunt influen area politicii i exercitarea de

presiuni politice, crearea unei politici sindicale europene pentru sectoarele lemnului i

construc iilor, cu misiunea de reprezentare i cooperare cu organiza ii nrudite i

organisme de cercetare..

Rue Royale 45 1000 Bruxelles Tl : +32 2 227 10 40 Fax : +32 2 219 82 28 E-mail : info@efbh.be

SEFMEP:
Principalele activit i ale SEFMEP sunt: studii, proiecte i audituri asupra antierelor de

construc ii i activit i de coordonare, mpreun cu dezvoltarea aplica iilor software

pentru autospecializare i gestionare a proiectelor.

SEFMEP desf oar , de asemenea, activit i de instruire prin Re eaua sa Focal

European (Spania, Italia, Portugalia, Luxemburg i Belgia) cu sprijinul organiza iilor

profesionale europene.

Val des Seigneurs 71 1150 Bruxelles Tl : +32 2 742 14 15 Fax : +32 2 742 14 16 E-mail: info@sefmep.com

Echipa de redactori:
Andr Demoisson

Andr Pelegrin

Aurlien Moreau

Jose Gascon I Marin

Laetitia Passot

Lars Vedsmand
Pierre Lorent
Rolf Gehring

n aten ia cititorilor:

Informa iile cuprinse n aceast edi ie nu reflect neap rat pozi ia sau punctele de vedere ale Comisiei
Europene.

Acest proiect a fost subven ionat de Agen ia European pentru Securitate i S

tate n Munc .

Cuprins

I. Constat
ri
5

APericole pe
antierele
de
construc ii
6

B - Boli
profesional
e
7

CAccidente
de munc
mortale
8

II.
Prevenire
a este o
problem
a tuturor
11

A - Provoc
rile ac
iunii de
prevenire
12

BRiscurile
de
accidentar
e i
costurile
pentru
ntreprinde
ri
13

CCoordonat
orul pentru
securitate
i s tate i
rela iile
sale
14

cu
celelalte p
i

D - Obliga
iile de
securitate
ale fiec
rei p i
15

EInstrument
ele
coordon rii
securit ii i
sii
16

FContribu
ia fiec reia
dintre p i
n timpul
diferitelor
faze
17

ale
proiectului

GValoarea
ad ugat a
coordon rii
19

H - Planul
de
securitate
i s tate
20

I
- Dosarul
adaptat la
caracteristi
cile lucr rii
24

J
- antierul
de
Construc ii

Model: un
exemplu
danez
26

III.
Coordona
torul de
securitate
i state
29

A - Rolul
coordonato
rului
30

B - Cuno
tin ele
coordonato
rului
30

C - Abilit
ile
coordonato
rului
30

DSarcinile
coordonato
rului
31

EIndepende
na
coordonato
rului
31

IV.
Strategia
prevenirii
32

APrevenirea
n faza de
proiectare
33

BPrevenirea
n faza de
organizare
37

CPrevenirea
n
contractele
cu
ntreprinde
rile
38

DPrevenirea
n faza de
execu ie
38

V.
Principale
le m suri
de
prevenire
opera
ional
39

A - Un loc
de munc
organizat
pentru a
evita
accidentele
i

40

bolile
profesional
e

B - Protec
ia
mpotriva
c derilor
de la n
ime
42

C - Protec
ia
mpotriva
alunec
rilor de
teren
44

DPrevenirea
accidentel
or n
timpul
lucrului la
structura
46

construc
iilor

EPrevenirea
accidentel
or n
timpul
opera iilor
de
48

manipulare
mecanizat

A - Pericole existente pe antierele de construc ii

Lucr torii se confrunt , pe antiere, cu mai multe tipuri de pericole:

1. Pericole fizice: c deri, t ieturi, explozii, arsuri, zgomot, radia ii, etc.

2. Pericole chimice: praf, fum, evacu ri de substan e toxice, gaze, etc.

3. Pericole biologice: viru i, bacterii, micoze, antigeni biologici, etc.

4. Pericole de natur psihologic : stres.

B - Boli profesionale

Reprezint o realitate: munca nu este ntotdeauna sinonim cu s

tatea.

n anul 2000, Funda ia pentru mbun irea Condi iilor de Munc i Via , din Dublin, a
realizat cel de-al treilea studiu despre condi iile de munc din Europa. Afec iunile
osteo-musculo-articulare continu s figureze pe primele locuri printre bolile
profesionale: 33% dintre persoanele intervievate sufer de dureri de spate, pe
ansamblul sectoarelor de activitate.
n sectorul construc iilor, 70% dintre lucr tori sufer de afec iuni osteo-musculoarticulare (la membre i spate).

2%
1%
1%

2%

1%
3%

6%

4%

5%

5%

70%

Afec iuni osteo-musculo-articulare

Zgomot

nc rc ri grele

Azbest

Ciment

Afec iuni ale meniscului

Vibra ii mn -bra

Vibra ii care afecteaz ntregul corp

ini epoxidice

Rumegu

Altele

n ciuda tuturor discursurilor despre beneficiile pe care se presupune c le aduc noile tehnologii n
ceea ce prive te mbun irea condi iilor de via i de munc , num rul mare de boli profesionale
constituie un semnal de alarm .

avem grij mpreun !

C - Distribuiaaccidentelordemuncmortale

DistribuiamedieaaccidentelordemuncmortalenEuropanpeste30deani

1%

3%
5%
6%
8%

3%

3%

4%

1%

11%

43%

12%

Accidenterutierepeantier

Cdereadelanlime

Cderideobiecte

Manevrarea utilajelor grele

Manevrarea utilajelor mici

Electrocutare

Prbuireadepereisaupridecldiri

nec

Explozii/Incendii

Spturi

Otrvireasfixiere

Alte cauze

Cderiledelanlimesunt responsabile pentru aproximativ 43% dintre accidentele mortale


depeantiereledinEuropa.

Cele mai frecvente accidente se produc ca urmare a folosirii scrilorsauaeafodajelorde schelrie.

Este sarcina ntreprinderilor s-iinstruiasclucrtoricu privire la modul de utilizare


aechipamentuluideprotecie. Lucrtoritrebuiesrespecteinstruciuniledesecuritatepe care le primesc.

Soursa : documente Eurostat adaptate de Sefmep

Cdereadelanlime=43% dintreaccidentelemortaledepeantiere

Cderideobiecte=12% dintreaccidentelemortaledepeantiere

Manevrarea de utilaje grele = 11 % dintre accidentele mortale de pe

antiere

Accidentele se pot ntmpla ntr-oclipipotfirezultatuluneimicrisauaciuni nensemnate.

Accidenterutierepeantiere=8% dintreaccidentelemortale

Spturi=5% dintreaccidentelemortaledepeantiere

Electrocutare=4% dintreaccidentelemortaledepeantiere

Unsimplugestpoatesalvaovia

10

11

A - Provocrilepreveniri

Absenauneipoliticideprevenireaunorriscuriprofesionaleareunefectnegativ pentru
fiecare:

-> Angajai

Problemedesntate

Pierderi de salariu
Climatdenesiguran
Degradarearelailorangajai/angajatoriarelailorangajai/client

-> ntreprindere

Cheltuielideproduciesuplimentare

Scdereaprofitului
Pierderea de knowhowpentrusocietatedincauzaabseneidelalucruapersoane accidentate

ntrzieri ale termenului de predare


Imaginenegativasocieti
Degradarearelailorangajator/angajai

-> Beneficiar

ntrzieri ale termenului de predare

Imaginenegativasocieti
Degradarearelailorbeneficiar/angajai
Creterea costuluiexecuieilucrri

mbuntireapoliticideprevenireestebeneficpentrufiecareiareefecte
directeasupraperformaneintreprinderi.

12

B - Riscurldeaccidentareicosturilepentru
ntreprinderi
Accidenteledemuncsuntfoartecostisitoarepentruntreprinderiledinindustriaconstrucilor,reprezentnd
aproximativ3% dincifralordeafacerianual.Pierdereadinctigurilentreprinderilorpoatefiestimatla
aproximativ 20 miliarde euro pentru anul 2000.
COSTURILE
PROFITUL MEDIU AL
ACCIDENTELOR
INDUSTRIEI CONSTRUCIILOR

3%

1,3%

% din cifra de afaceri


n industria
construcilor

Soursa SEFMEP (2000)

Investiilensecuritatepermitntreprinderilorslimitezepierderilecauzatedeaccidentelede
munc,ceeacesporeteprofitullor anual.

Ceamaibuninvestiieesteprevenireastrategic:

Numrulitipulopiunilor
Costulmsurilorpreventive

Programare

Opiunilestrategiceale prevenirii

Studiu pilot

Proiect

Opiunileorganizatorice
Negocierea ofertelor

ale prevenirii

Organizareaantierulu

Opiunileoperaionale
Execuie

ale prevenirii

Strategiapreveniriintegreazsecuritateancaietuldesarcini,attnfazadeproiectarectinceade
organizare.Scopulsuestesanticipezedificultilecucareseconfruntmuncitorulatuncicndi
realizeazmunca,cuinteniadeai-ouura.Prevenireastrategicesteprofitabilpentru ntreprinderi: ea
atacproblemelelasurs.

Nuesteuorsfaciprofitnsectorulconstrucilor.Experienainumeroasestudi*aratco

strategieapreveniriajutlarealizareadeeconomi.
AtuncicndpotcombinaPROFITULcuSECURITATEA,ntreprinderilenutrebuiesezite.

EuropeniisecuritateaisntateanmuncComisiaEuropean,DGV,EurobarometerOpinionPol(1991).

PrimulstudiueuropeanprivindmbuntireacondiilordemuncFundaiaEuropeanpentrumbuntireaCondiilordeMunciVia,Dublin (1991).

13

C - Coordonatorul pentru securitate i


sntate i relaiile sale cu celelalte pri
Administratorul proiectului:

Orice persoan fizic sau juridic


responsabil pentru proiectarea i/sau execuia
i /sau supravegherea execuiei unui proiect,
ce acioneaz n numele clientului.

Aprobarea analizei termenelor

Beneficiarul

Analiza termenelor de proiectare/execuie

Orice persoan fizic sau juridic n


numele creia se efectueaz lucrarea.

ntreprinderi i/sau angajai independeni

Persoan a crei activitate profesional


contribuie la realizarea unui proiect

14

Transmission of the prevention plan

Work site (SHPP) inspection reports


(SHCP)

Muncitorii:

respect instruciunile angajatorului cu privire


la prevederile de securitate i sntate

poart echipamentul individual de protecie

implementarea principiilor generale ale


securitii i prevenirii,
emiterea unei aviz prealabil, a unui
PCSSM i unui DAL.

atrag atenia asupra posibilelor riscuri

Controlul integrrii antierului de


construcie n mediul nconjurtor

Schimbul de preri cu privire la pericole i


riscuri

Mediul i terele pri:

Firme de consultan tehnic

Coordonatorul pentru securitate i


sntate:

Controlori tehnici

Economiti
Orice persoan fizic sau juridic nsrcinat
de client i/sau administratorul proiectului cu:

Riveranii antierului

Activitate n vecinti

D - Obligailegatedesecuritateisntatealefiecreipri

BENEFICIARUL:

Numetecoordonatoripentruproiectareiexecuiepebazaunuicontractscriscestabileteclar
responsabilitile,mijloaceleiautoritateainvestitnrelaiecucelelaltepri.

SolicitcoordonatoruluisntocmeascunPlandeCoordonarepentruSecuritateiSntate
(PCSS).
Organizeazconsultricuceilalibeneficiari(dacsuntmaimulipeacelaiantierdeconstruci).

ADMINISTRATORUL PROIECTULUI:

Transmite documentele tehnice la coordonatorul pentru securitate.

ntocmeteunprogram de lucru provizoriu n colaborare cu coordonatorul.


Informeazcoordonatoruldespreschimbrilesubstanialecareafecteazanalizariscurilor.
Finalizeazipublicdocumenteletehniceiadministrative careintegreazdateledesecuritateale coordonatorului.

Integreazsecuritateala nivel arhitectural urmnd sfatul coordonatorului.

COORDONATORULPENTRUSECURITATEISNTATE:

Integreazaspectele referitoare la securitate n faza de proiectare

Coordoneazintegrareadectrentreprinderiipersoaneleindependenteamsurilordesecuritateide prevenire cu privire la


munca ceseexecutsimultanilasuccesiuneaactivitilor.

Viziteazantieruldelucruitransmiteoricecomentarintreprinderilor.
TransmiteiadapteazPlanulGeneralpentruSecuritateiSntate,AvizulPrealabiliDosarul
Adaptatpemsuranaintrilucrriloriaschimbrilorfcute.

NTREPRINDEREA:

TransmitecoordonatoruluipropriulsuPlanpentruSecuritateiSntate

Asigurmuncitorilor proteciasntiisecuritateanmuncsubtoateaspectelesale.
InformeaziconsultmuncitorinconformitatecuDirectivaEuropean89/391/EECdin12iunie
1989iculegislaianaional.
inecontdeinformailefurnizatedecoordonatorul(i)dindomeniulsecuritiisnti.

MUNCITORII:

Seconformeazinstruciunilorangajatoruluiprivindsecuritateaisntatea.

Utilizeazcorectmainile,aparatele,uneltele,substaneleiechipamentelepuseladispoziie(seva
acordaprioritatemsurilordeproteciecolectiv).
Utilizeazcorectechipamenteleindividualedeprotecie.
Nundeprteazinstruciuniledesecuritatespecifice echipamenteloriinstalailorileaplicnmod corect.

Augrijdeproprialorsecuritateisntateinucompromitsecuritateaisiguranacelorlaltepri delaloculdemunc.
Semnaleazimediatpersoaneiresponsabileoricesituaiepericuloasnmunc.

15

E - Instrumentelecoordonrisecuriti
Proiect
Programarea

Proiect
pilot

lucrrii

coordonare

pentru securitate
Plan de

Comanda
isntatenfaza

prevenire
securitatei
sntateale

de proiectare

ntreprinderi-lor

Organizarea

antierului

Reuniuni
de
coordona
re

Execuie
Plan de

Convenie de
coordonare

coordona
re
Recepia

pentru

lucrrilor

securitat
ei

Exploatare

sntate
n

Dosarul adaptat
caracteristicil

lucrri

faza de

Graficul

prevenirii

execuie
Pla
Planuri
de

Evaluare

16

F - Contribuiafiecreiadintreprintimpul
diferitelor faze ale proiectului
Fiecare dintre prile participante n proiectau o abordare diferiticontribuie cu
experienalorpentru aasigura:onaltcalitatealucrrilor,condiibunedemuncpentru
fiecarepersoanimplicatnlucrare,costurideproducieoptimeisecuritatemaxim.Dac
fiecarecoopereaz,aceastaconducelaunrezultat mai bun.
ui sunt preocupai,maipresu detoate,decosturiledeproducie.Coordonatorulpentru
securitateseconcentreazasupracaliticondiilorde
Securitatea muncpeantier.

Calitatea Condiidemunc
lucrului
BENEFICIARUL

Costulex
ADMINISTRATORUL
ecuiei
OORDONATORU

De
exemplu:
pentrupla
nificareal
ucrri,be
neficiarul
PROIECTULUI

administr
atorul
proiectul

PLANIFICAREA

LUCRRII

PROIECTUL

PILOT

PROIECTUL

17

ADMINISTRATORUL

PROIECTULUI

COMANDA

ORGANIZAREA

DE
ANTIER

NTREPRINDERILE COORDONATORUL

EXECUIA

PREDAREA

LUCRRII

n scopul mbuntirii condiiilor de munc din ntreprinderile mici i mijlocii, securitatea trebuie s fie
luat n calcul chiar de la nceputul proiectului.

Cea mai bun cale de evitare a accidentelor n timpul efecturii lucrrilor este analizarea i gsirea
modalitilor de evitare a riscurilor din faza de proiectare a lucrrii.

Accidentele de pe antiere ilustreaz deseori deficiene de planificare, dotare i aplicare a procedurilor.

18

G - Valoareaadugatacoordonri
= STAREA LUCRARII
= MBUNTIREA

FRINTERVENIA
LUCRARIIDATORAT

COORDONATORULUI
COORDONATORULUI

COSTURI

DE

EXECUIE

CALITATEA
SECURITATE

MUNCII

CONDIIIDE

MUNC

RealizareaSECURITIIiCALITII
FRCHELTUIELISUPLIMENTARE
19

H - Planuldesecuritateisnt
Planuldesecuritateisntateestempritn3pri:

Partea1:O descrierealucrricareseexecut

Partea a 2-a:Listaprilorimplicate

Partea a 3-a: Analiza prevenirii riscurilor

Aceastpartea3-aesteceamaiimportant. Ea este structuratnfunciedefazelelucrricareur

succesiune:

Mediuldemuncpeantier

antier
Riscuri cnd se

III.
R

Activitatea 1
lucreaz

simultan

Activitatea 2

Riscurileantieruluiasupra
Riscuri aferente
Activitatea 3

mediuluinconjurtor
lucrului n succesiune

II.

IV.

Analizarisculuitrebuiesfieadaptatnmodprogresivpemsuraavansrilucrri,pe

iobservaileprilorimplicatenproces.

20

I.

planurilor
instalaiilor

Analiza riscurilor legate de mediul de munc al antierului:

Breaking of
pipes

Elemente
Riscuri detectabile
Msuri de prevenire sugerate

de mediu

subterane la
ntreprindere
Conduct
engropat
e
Electrocu
tion
Transferu Localizarea
prin
l
investigare
manual

DAL
X

Semnalizarea traseului

Informarea viitorilor utilizatori cu privire la traseul conductelor.

II.

Analiza riscurilor antierului asupra mediului nconjurtor:

Observa
ii
X

Faze

Proiect
antier

Activitatea sau

Faze

Riscuri detectabile

Programarea
unei edine
pe antier

intele

elementele

Msuri de prevenire sugerate


Proiect

antier

pentru mediu
riscurilor

DAL

Observaii

mediului

Demolarea pereilor
Cderea de obiecte
Trectori

Evacuarea molozului

din

vecintate
Semnalizarea

Adaptarea

antierului

planului

Utilizarea de mijloace

de securitate n

corespunztoare

funcie

pentru evacuarea

de metoda

molozului.

aleas

21

III.
Analiza riscurilor n activiti desfurate simultan pe antier:

Activiti -

Activiti -

Faze

Riscuri

surs de

int a
Msuri de prevenire sugerate
Proiect
antier

detectabile

DAL

Observaii

riscuri

riscurilor

Grafic de lucru

Alegerea metodelor de
X

lucru corespunztoare.

Organizare antier

Spturi

Dricuial de beton

Piloi

Foraje

Cofrare

Armare

Asigurarea i distribuirea

echipamentului X X de protecie auditiv.

Pregtirea
Leziuni auditive
Foraje

betoanelor

22

IV.
Analiza riscurilor legate de succesiunea unor activiti
desfurate pe antier:

Proiect
antier

surs de
riscuri
Faze

detectabi
le
riscurilor

Activiti Riscuri
Activiti - int a
DAL

Msuri de prevenire sugerate

construciei

Sptur
Avansarea
lucrrilor
Cderi de la nlime la
Protecie n general
- Instalarea de trasee sigure de circulaie.
X

de taluzare
n

cadrul
planificrii.

intrarea n incinta

Cu ajutorul
coordonator
ului se va
executa un
plan
indicnd
instalaiile
antierului.

Observaii

V.

Analiza riscurilor legate de activitatea n sine:

Faze
Activiti
Riscuri detectabile

Proiect

Msuri de prevenire sugerate

antier
DAL

Obser
vaii

23

I - Dosarul adaptat caracteristicilor lucrrii


1) BAZA LEGAL:
Directiva 92/57/CEE (articolul 5 despre stadiul de pregtire a proiectului: sarcinile coordonatorilor)
impune un dosar adaptat caracteristicilor lucrrii (DAL): Coordonatorul(ii) pentru probemele de
securitate i sntate, n timpul fazei de pregtire a proiectului, va/vor ntocmi un dosar adaptat
caracteristicilor lucrrii ce conine informaii importante privind securitatea i sntatea care vor fi utile
n cazul oricrei lucrri ulterioare.

OBIECTIVE:
S furnizeze informaii privind caracteristicile i funcionarea proiectului ctre viitorii utilizatori ai
proiectului (locatari, administratori, proprietari, servicii de ntreinere etc.);
S indice persoanelor nsrcinate cu lucrri de transformare, extinderi, etc. orice tip de msuri care
au fost deja luate;
S specifice numele prilor cunoscute care au fost implicate n lucrare, ntreinere etc. Acesta
reduce riscurile de accidentare ca urmare a lipsei de cunoatere a proiectului.
ntruct caracteristicile proiectului se schimb n timp, acest doasr trebuie actualizat periodic.

PREGTIREA:
Acest dosar se deschide n timpul fazei de pregatire pentru a analiza riscurile legate de utilizarea
lucrrii (ntreinere lucrri ulterioare activiti industriale). Aceast analiz a riscurilor sporete
sensibilizarea beneficiarului i faciliteaz munca executanilor proiectului.

n timpul fazei de execuie, dosarul este suplimentat pe baza informaiilor transmise de ntreprinderi
ctre coordonator (Recorelare /Specificaii tehnice /Msuri de securitate referitoare la utilizarea
echipamentelor pe antier).

De aceea, coordonatorul poate ntocmi un dosar adaptat caracteristicilor proiectului numai prin
participarea i cooperarea activ a beneficiarului i administratorului proiectului (arhiteci i
antreprenori).

4) STRUCTURA:
Detalii de contact ale beneficiarului i utilizatorului

- amplasarea conductelor i circuitelor nevizibil

Date i scurt descriere a activitii desfurate - identificarea produselor periculoase


Detalii de contact ale diferitelor pri

- iluminat

Descrierea atelierelor de ntreinere:

- ventilare

- scop

- sisteme de protecie

- amplasament

- metode de manipulare

- acces Echipamente nou instalate (supliment la


- zon de tranziie

dosarul de recorelare ):

Proceduri de protecie mpotriva riscurilor referitoare - funcie


la securitate i sntate: - specificaii tehnice
- semnalizare, identificarea echipamentelor - instruciuni de ntreinere
- zonele de tranziie, spturi
- lucrul la nlime

- proceduri de predare

24

PROIECT

Obiectivele i scopul lucrrii

Dificulti tehnice

Di
fic
ult
i
le
ga
te
de

Opiuni arhitecturale i tehnice

(Proiectani)

(C
lie
nt)

Tipul de folosin a

se
cu
rit
ate

Lista operaiilor de

Lista posibilelor lucrri


construciei

ntreinere

ulterioare

Analiza riscurilor aferente ntreinerii, utilizrii i lucrrilor ulterioare

ntreinere/Lucrri
Riscuri
Msuri de prevenire
ulterioare/Activiti industriale

Dosar adaptat la caracteristicile lucrrii

Modificri arhitecturale i tehnice

Probleme de securitate la utilizarea


fcute n faza de antier (recorelare)

echipamentelor instalate (Specificaii

tehnice)
(ntreprinderi)

(ntreprinderi)

A
NT
IE
R

Alegerea mijloacelor i

Alegerea furnizorilor
tehnicilor de producie

(ntreprinderi)

(nt
rep
rin
der
i)

25

J - antieruldeConstrucieModel:un
exemplu danez
Prin utilizarea instrumentului antieruldeConstruciModel,seoferoimagineasituaiei
securitiisntipeantieruldeconstruci.Acestinstrumentreprezintomodalitateeficient
dinpunctuldevederealcosturilorpentrumbuntireasecuritiipentruafacedinantierulde
construciunbunexempludesecuritateisntatenmunc.mbuntireasecuritinmuncse
realizeazprindialogsocial.

AsociailorAntreprenorilorDanezi(D.E.)iSindicatulGeneralalLucrtorilordinDanemarca
(SID)auiniiatacestproiectpentruarealizauninstrumentfiabilpentrureducereanumruluimare
deaccidentepeantiereledeconstruci.

Instrumentul antieruldeConstrucideAurpoatefiutilizatdeunsingurantreprenorsaudetoi
antreprenoridincadrulunuiantierspecificpentruambuntisecuritateaisntateanmunc.
Angajatoriilucrtori,coordonatoride securitate etc.potfolosicu uurin acestsistem.
Instrumentulestefolositlacerereaclienilorexperiideantreprenoridanezi,cauninstrument standard, ntr-un
mod din ce n ce mai performant.

Instrumentulsebazeazpeunmanual,olistdeverificareiungraficdeplanificare.

Manual

Manualulesteinstrumentuldebazpentrustabilireacondiilordesecuritateisntatepentru
antiersaupentruunsingurantreprenor.Manualulincludeunnumrdeobiectiveprecise.
Obiectivelesereferlamijloaceledeaccesnantier,iluminatullaloculdemunc,stabilitatea
fundaiei,poziiamacaralelor,folosireaschelriloradecvate,instruirea montorilor de schele,
curareaanumitorzone,demolare,zidire,izolare,ventilare,vopsireetc.

Evidentcmanualulpoatefirevizuitiactualizatcuocaziaedinelorprivindsecuritateacareauloc
peantier,lacareparticiptoiantreprenoriimplicai.

Ideeaformulriobiectiveloresteaceeacacesteatrebuiesfieevaluateicontrolateperiodicde-a
lungulprocesuluideconstrucie.

Lista de control

Listadecontrolestefolositpentrunregistrareastridesecuritateisntatenmunc.Dup vizitarea
antieruluiievaluarea riscurilor,se ntocmete un raportprivind starea actual de
securitateisntatenmuncdepeantieruldeconstrucirespectiv.

Lista de control

Data: ______________

ID
Zona de activitate
Verde
Galben
Rou
Observai

Curenie

X
Zona D n dezordine

Echipamentesanitareivestiare
X

Magazii
X

Iluminatiinstalai

Secontroleazcapacitatea

Mijloace de acces

Balustrad

X
Balustradlipslaet.2

Etc.

26

Evaluareasecuritiantieruluieste,nmodnormal,realizatdectrecoordonatorulcusecuritateai
unulsaumaimuliresponsabilicusecuritatea.Verificatorimarcheazpelist,dacobiectivelesunt:

Sigure (zonverde)
Nesatisfctoare,sunt necesare mbuntiri(zongalben)sau
Periculoase, mbuntiriletrebuierealizateimediat(zonroie)
ncoloanadindreaptalisteiseintroducobservailedespresituaiaactualaobiectivului.

Graficul delucrri

PentruadeveniunantierdeConstrucideAur,esteesenialinformarea tuturor persoanelor prezente


peantierdespresituaiaexistentidespremodificrileefectuate.

Graficulesteinstrumentuldefolositpentru acomunicamodificrilereferitoarelasecuritateai
sntateanmuncdepeantier.Toaterezultateledinlistadecontrol vor fi transpuse n graficul de lucrri,care
cuprinde coloane cu datele de control.Astfel,sepoateobservaundeaparproblemeict timp este necesar
pentru transformarea zonelor galbene sauroinzoneverzi.Graficulconstituieo
motivaiepentrumbuntireamairapidaactiviti.

Grafic de lucrari

antier2
Sptmna

19.11
24.11

26.11
01.12

03.12
09.12

10.12
16.12

17.12

Obiectiv
47

48

49

50

51

1
2
Echipamente sanitare

ivestiare

Ateliere

Magazii

Iluminatiinstalai

Mijloace de acces

Balustradeiacoperiri

Lumini

Cabluri electrice

Schelrie

Curare

Demolare

Zidire

Betonare

Betonuor

Dulgherie

Lucrrielectrice

Vopsitorie

Tmplrie

Verde = nimic de remarcat

Galben=nesatisfctor.Trebuiefcutembuntiri
Rou=periculos.mbuntiriletrebuiefcuteimediat

Listadecontroligraficuldelucrritrebuiesfieafiatepeantierpentrua-iinformapetoilucrtori
iantreprenoriimplicaidespresituaiareferitoarelasecuritate.

27

Nu numai un nou instrument

antieruldeConstruciModelesteuninstrumentprecis,ieftinieficientdinpunctdevedereal costuriloris-a
dovedit afiomodalitatedeaadaugvaloarenscopulpermanenteimbuntiria securitiisnti.

Esteesenialdialogulicolaborareantretoifactoriimplicainprocesuldeconstrucie.Indiferent
demoduldeorganizareasecuritinmunc,bunapracticurmretesasigurecsistemul
antierdeConstruciModeleste acceptatdeantreprenori,lucrtori,coordonatorulde securitate i de
ntreagul sistem de organizare a securitipeantier.

antieruldeConstruciModelesteuninstrumentsuplimentar fadeelementeledesecuritatei
sntatenmuncprevzuten Directivele UE; de exemplu, evaluarea riscurilor (vezi Directiva Cadru,
art. 6) iplanuldesecuritateisntatenmunc(veziDirectivaprivindantierul de construci,art.3i5).

Conform legislaiei,obligaiaevaluririscurilorrevinedoarangajatorului.Adeseori,evaluarea riscurilor nu


este n conformitate cu situaia existent pe antierele de construci.Evaluarea
riscurilordinsectorulconstrucilorreflectdeseoriproceseledemuncaacum artrebuisse
desfoare.Sistemul antieruldeConstruciModelesteun instrumentcarepermitesse
neleagissevizualizezemodificrilecontinue referitoare la securitatea isntateanmuncpe
antier,ncde la nceputul ipnlasfritulfazeideexecuie.Conceptularenvederefaptul cn
fazadeexecuiesuntincluilucrtoriaimaimultor ntreprinderi.

28

29

A - Rolul coordonatorului
Coordonatorulcusecuritateaisntateasftuieteiajutbeneficiariiantreprenorisaplice
msuriledeprevenirepeduratatuturorfazelorproiectului.

n acest scop:
Coordonatorulcontacteazdiferitelepricare lucreazpeantierpentruacolectai
analizasistemeledeasigurareasecuritiisntiprevzutedeacetia.

Asigurorganizareacorespunztoareadiferitelorfazedeexecuieicontroleazriscurile care
rezultdinlucrricareseexecutsimultan.

Verificconformarea cu legile n vigoare, a contractelor ntre ntreprinderile care lucreaz


peantier.

B - Cunotinelecoordonatorului
Reglementrin domeniul securitiisntinmunc.

Aspecte privind securitatea din cadrul reglementrilor cu privire la contractele deachizii publice.

Metodedeplanificareutilizatepeantier.

Riscurireferitoarelatehnicideexecuie,laorganizareadeantier,la ntreinereprecum i la
diferiteoperaidin cadrul unui antierundeseefectueazlucrrideconstruci.

C - Abilitilecoordonatorului
nelegereauneioferteievaluareariscurilorinerente.

Capacitateadeanelegeplanurile.
nelegereacaietuluidesarciniievaluareariscurilorinerente.

Evaluareariscuriloraferenteplanificri(lucrriefectuatesimultan,termeneetc.).
Evaluareariscuriloraferenteexecuieiintreinerilucrrilor.
Evaluareariscuriloraferentetehnicilorfolositeiinteraciunilorcuactivitileindustriale
dinloculsaudinvecintatealoculuiundeesteamplasatantieruldeconstruci.

Formulareapropunerilorpentruevitarea,reducereaicombatereariscurilorlasursi
adaptarealucruluilaforademunc.

StabilireapebazaacestorevaluriipropuneriaunuiPlandeSecuritateiSntaten Munc,precum
iaunuiDosaradaptatlacaracteristicilelucrri,clar,cuprinztor.
ncurajareaintegrrisecuritinorganizareaantierului.

ncurajareantreineriantierului.
Coordonareaiasigurareaintegrridectrentreprinderiiangajaiindependenia
msurilordeprevenireaplicatepeantier.

AdaptareaPlanuluideSecuritateiSntatenMunc,aplanurilorspecialeiaDosarului adaptat la
caracteristicilelucrrinfunciedeavansarealucrrilor,demodificrilefcute,
dealegereatehnicilorideobservailelucrtorilor.

30

D - Sarcinile coordonatorului
Organizareaedinelorcomunedeinformareincurajareaparticipanilorpentru a-i exprima punctele
de vedere.
Prezentarea ntr-oluminpozitivamsurilorcare trebuieluatepentrucreareacondiilor
optimedesecuritateisntatenmunc.

Negociereaiconvingereadiferitelorpricuprivirelamotivelecare justificaceste msuri.

Alegereacelormaiimportanteinformaireformularea acestor ntr-un mod mai clar i


distribuirealortuturorprilorinteresate.

Luarea n considerare astructurilordeparticipareexistenteiintegrareaacestora n reeauasade


diseminare a informailor.

Convingerea beneficiarului de a impune msurilenecesare,n lipsa unui consens.

Selectareantreprinderilorcareintegreazprevenireariscurilorprofesionale.

E - Independenacoordonatorului
naceeaimsurcailaarhiteciiconsultani,independenaicunotineledespecialitate
constituieunfactornceeaceprivetecalitateastudilorefectuateiaservicilorfurnizate.

Acest lucru presupune cceidoicoordonatori,deproiectideexecuie,dispundeo


independentehniciintelectualcompletnndeplinireasarcinilorlor,chiardacsunt
recrutaiprincontractdeservicisaudemunccubeneficiaruli/sauadministratorulproiectului.

Coordonatorulnunlocuieteniciconsilierulpeproblemedeprevenireal
ntreprinderiinicipeinspectoruldemunc.

31

Strategiapreveniripoatefimpritnpatrufaze:
A - Proiectare
B - Organizare

C - Contract D - antier

32

A Prevenirea n faza de proiectare


Integrareapreveniridinfazadeproiectarealucrri,pentruareduceriscurilentimpul
execuiei
exploatrisauntreinerisale.Msuriledeprevenireprivindexploatareaintreinerealu
crrisun descrise n DAL.

Pentrumaximizareasecuriti,estenecesars se integrezesecuritatealucrrin faza


de proiectare, prin identificarea riscurilor pe

antierncdinaceastfaziasigurareac:
proiectuldearhitecturintegreazsecuritatea,
echipamentelesuntcorespunztoare,
echipamentele sunt bine proiectate.

1.
Unproiectdearhitecturcareintegreazsecuritatea

Decelemaimulteori,proteciampotrivacderiloresteaplicat

Fig 1 doar cndoperailepericuloasesunterminate.

Fig 1=eroare: Balustrada este instalat dup efectuarea


operailordecofrare,armareiturnareabetonului,caresunttre
operaicuriscdeosebitdemare.

Fig 2=eroare: construciauneifaademodulareimplicriscurid cderedelanlime.


Protecialucrtorilorimpuneproceduri mijloacecorespunztoare( fig3=soluie).

Fig 2

Fig 3

33

Exemplul 1: Luainconsiderareintegrareasecuritincdinfazadeproiectare

Este foarte dificil


pentru muncitorul
meu slucrezenjurul
acestei grinzi. Nu este
suficientspaiude
micareceea ce face
muncasapericuloas.

Oare nuam fipututs


prevedem aceast
problem?

Dinpcate,nuam beneficiat
de prereaunuicoordonatorde
securitateisntatecare ar fi
pututsnesemnaleze aceste
problemedemunc.

Exemplul 2: Dacuitaisasiguraiaccesullaacoperi=>pericoldecdere

ACCES PERICULOS

34

Exemplul 3: Elementulsecuritatedevineparteintegrantastructuri

Cndbalustradametalicdefinitives
teinstalat
doarlasfritulactivitipeantier,risc
urilede
cderentimpullucruluisuntfoartema
ri.

Balustradaesteintegratnstructur de
beton. Eaestedejamontatntimp
cesedesfoarlucrul.

Prin lrgirea trotuarului,se uureaz lucrareaulterioar.Nuestenecesars fie deviat traficul


rutier.

35

2. Echipamentecorespunztoare

Figura 1: Sistemele de prindere a Consolei sunt


utilizate att n scopul
execuieictialntreineri.Acestea vor fi utile, de
asemenea, n timpul lucrrilorde demolare.

Fig 1

Fig 2
Figura 2: Schelriadintuburii Schelriacupiesedelegtursuntpe
calededispariiefindnlocuite cu schelricaresuntmaistabile folosinduseunplaneuibalustrade

( figura 3) care mbuntesc securitateairandamentul.

3. Echipamente bine proiectate

Atuncicndsemonteazhaledinelementeprefabricate,
accesorilededezmembrareacionatedeladistan mbuntesccondiiledemunc:

prineliminareariscurilordecdereamuncitorilor(mai
puinescricaresuntamplasatepesuprafeedenivelate),

randamentmaimare,confortisecuritate.

Unstudiuergonomic(SEFMEP1995)cuprivirelalucrrile
dezidrieaevideniatcnormadelucruazidaruluiarputea fireduscu20%
(prinintegrareanbloculdezidrieaunei
crestturipentrumnidegetulmare,ceeacefacesfie

maiuordeprins).

Productivitateamuncicretecu17%.
Acestlucruexercitmaipuinpresiuneasupracoloanei
vertebraleamuncitorului,iarcalitateamuncicrete.

36

B - Prevenirea n faza de organizare

Listadecontroliplanificareasarcinilor

Prevenireaconstnintegrareasecuritinfazadeproiectare,precum incoordonareaiorganizarea
activitidectrediferitelentreprinderi.
Listadecontrolreprezintuninstrumentinteresantpentruorganizareapreveniri.Aceastaenumer
sarcinileiresponsabilitilefiecreiadintreprin timpuldesfurriactiviti.Acest lucru face
posibileurmtoarele:

identificarea momentuluicndesteplanificatlucrarea:

Riscurilelucrrilorsuccesivesaualucrrilorexecutatesimultande mai multe ntreprinderi.

eliminarea pe ct posibil a riscurilor:

Amnareaanumitorlucrri(modificrinprogramuldelucrualntreprinderilor).

reducerea pe ct posibil a riscurilor:

Asigurarea protecieicolective sau a sistemului care eliminriscurileimplicaten


lucrrilecareseexecutsimultan(deexemplu,plasedesiguransubstructuri).

Stabilirea sistemelordeproteciesau a msurilorcomunepentru maimulte

ntreprinderi,prinspecificarearesponsabilitilorfiecreipripentrulucrrilede
montaj,ntreinereidemontare(deexemplu,balustrade,pasarele,instalaielectrice, mijloace de manipulare).

37

C - Prevenirea n contractele cu ntreprinderi


Prevenireatrebuieintegratndocumentelecontractualencheiatecuntreprinderile.Aspecteleeseniale
alecerinelorcontractualenmateriedepreveniresuntdescrisenplanuldecoordonarepentrusecuritate
isntate(asevedeafiaPCSS).

D - Prevenireanfazadeexecuie
Prevenireantimpulacesteifazeconstnexaminareapericolelorimplicatenmunciasigurarea
desfurriacesteiancelemaibunecondiidesecuritate.

Coordonatoruldesecuritateisntateesteprimulcaretrebuiesimplementezeaceastfazdeprevenire.
nacestscop,elviziteazantieruldeconstrucidecteoriestenevoienaintedeasftuidiferitelepri
pentruasigurareacelormaibunecondiidesecuritate.

Prevenireantimpulfazeideexecuiepermitetuturorprilorsmbunteascfundamentalsistemelede
securitatedefiniteistabilitenfazeleanterioare.Msuriledeprevenireplanificatesaucareaufostdeja
aplicatesuntadaptatepemsuranaintrilucrrilor.

Atenielasecuritatentimpulfazeideexecuie

38

39

A - Unlocdemuncorganizatpentruevitarea
riscurilorimbolnvirilorprofesionale

Angajatorulorganizeazloculdemuncprininformareaiconsultarealucrtorilorimplicai,aacum este
prevzutnDirectivaCadrudin12/6/89cuprivirelastareadebinealucrtorilor.

Cetrebuiesfacangajatorul:

Stabileteciledeaccespentruieiriiieirincazdeurgenilemenineliberenorice moment.

Asigurntreinereatehnicaloculuidemunc,ainstalailorifacilitilordelucru,prin
eliminareadeficienelorcarearputeapunenpericolsecuritateaisntatealucrtorilor. Acesta va asigura,
nspecial,ventilarea,temperatura,iluminatullocalurilorcorespunztoare, stabilitatea
planeelor,pereiloriplafoanelor,ntreinerea uiloriporilor,ferestrelor,
scrilormobileiatrotuarelor,echipamentelorsanitareetc.

Asigurcaloculdemunciinstalaileifacilitilesanitaresfiecurateperiodicn
vedereainstituiriunorcondiideigiencorespunztoare.

Asigurcasistemeledesecuritatesfientreinuteiverificateperiodic.

Cetrebuiesfaclucrtoriireprezentaniacestora:

Trebuiesseinformezeasupratuturormsurilorluateicareurmeazafiluatendomeniul sntiisecuriti.

Participlaaplicareadispoziilordeamenajarealoculuidemunc.

Consultangajatorul pentru a crea o organizaredinamicaloculuidemunc.

Cetrebuiesfaccoordonatorul:

Consultlucrtoricuprivirelacondiiledesecuritateisntatelaloculdemunc.

Atrageateniaangajatoruluiasupraposibilelormbuntiridefcut.

40

A Proteciecorespunztoarepentrureducerea
riscurilorimbolnvirilorprofesionale
nvedereaprotejrilucrtorilorfadeacesteriscuri,angajatorulleasigurmijloacede
proteciecolectivi/sauindividual:

1. Seacordprioritate mijloacelordeproteciecolectiv

2. Echipamentulindividualdeprotecietrebuiesfieadaptatsarcinidemunc

3. Produsele toxice, periculoase trebuiesfiesemnalizateiinutesubcontrol

antierultrebuiesfiedotatcumaterialedeintervenieideprim ajutor

41

B - Prevenirea accidentelor n timpul


lucruluilastructuraconstrucilor

Lipsa de prevenire

Accident

O soluie

Imediatcelucrtorirealizeazcexistunpericolivdcmuncaimplic
riscuri,acetiareacioneaziiaumsuriadecvateiinformeazimedia angajatorul cu
privire la acestea.

Unsimplugestpoatesalvaovia
42

Lipsa de prevenire

Accident

O soluie

Eliberaicileipasajeledeoricemateriale,cofraje din lemn,


unelteiarmturi.

Utilizaiopasarelpentruaserepartizauniform foreledac
lucrriletrebuierealizatenlocurimaipuinsolide.

Nuutilizainiciodatscnduricaresuntfolositecabalustrad pentru a
completa, de exemplu, un cofraj.

Etc.

43

C - Instalareaprotecieicorespunztoare
mpotrivacderilordelanlime

Lipsdeprevenire

Acciden
t

O soluieposibil

Imediat celucrtorirealizeazcexistunpericolivdcmuncaimplic
riscuri,acetiareacioneaziiaumsuriadecvateiinformeazimedia angajatorul cu privire
la acestea.

Unsimplugestpoatesalvaovia

44

Lipsdeprevenire

Accident

O soluieposibil

nvedereaevitricderidelanlime,aufostrealizatenumeroase dispozitive:

Balustrade,
Schele,supravegheatedeopersoancompetent,
Corzidesiguran
Darmaipresusdetoate,lambuntireasecuritiva ajuta instruirea lucrtorilor.

Prioritatepentruproteciacolectiv!!!

45

D - Protejai-vsingurimpotriva
surprilordeteren

Lipsdeprevenire

Accident

O
soluieposibil

n timpul lucrrilordeexcavai,90 % din accidentesuntcauzatedesurprid teren. Este


absolut necesar sseasigureproteciampotrivaacestuirisc,fieprin
creareadetaluzurifieprinconsolidareapereilorspturi.

Conductorulautotrebuiesrmntottimpulvigilent,nmoddeosebitn ceea ce privete


viteza vehicululuisu.Numaiceicare au primito instruirea corespunztoarevor avea
permisiuneasconducechipamenteledeexcavat.

46

Lipsdeprevenire

Accident

O
soluieposibil

Reglementrileprevdfaptulczonadelucrutrebuiesfie
consolidatdendatcespturaatingeoanumitadncime.

Reglementrilenaionaleprevd,deasemenea,evacuarea
materialuluirezultatdinspturiorganizarea mijloacelor
decurareazonei.
Fiecareconductorautotrebuiesfiprimitinstruirea
necesarisaibcarnetuldeconducereasuprasa.

47

E - Prevenirea accidentelor n timpul


operailordemanipularemecanizat
Manipularea elementelor prefabricate sau a materialelor este adeseori realizatncondiiprecare.Ca
urmare,lucrtorisuntexpuilaurmtoareleriscuri:

Instalaiaderidicatseprbuetesausedezechilibreaz

ncrcturasedezechilibreaz

Electrocutareaconductoruluimaini(distandesiguran=5m.)

48

ntreprindereatrebuiesasiguresecuritateaoperailordemanipulare

princonsultareaipstrareaindicailororiginalepentruutilizareadiferitelortipur demaini,

prin instruirea lucrtorilorcuprivirelautilizareaacestormaini,


prinposibilestudipreliminarecuprivirelaorganizareaactivitidemanipulare.

Lucrtoritrebuies-iverificeechipamentul nainteaoperailorderidicare.Cabluriledelegare
crligeleipenele,folositelafixareancrcturidemainaderidicat,trebuiesfienbunstar
pentruaasigurasecuritateaoperailordemanipularemecanizat.

Un cablu delegaren starebundelucru trebuiesfieataatdelanulprincipal


consolidatcuoproteciedemetalnpunctulncareesteataat.

Un crlig trebuiesaibo clamdesiguranilucrtorultrebuiesseasigurec


ncrcturaestecorectataat.

Penelepentruproteciacabluluidelegaretrebuiesfiecorectpoziionatedectrelucrto
atuncicndncrcturaesteposibilsaibmarginitioase.

49