Sunteți pe pagina 1din 1

NAT

DE MATEMATICA

A 55-A OLIMPIADA
IONALA
Deva, 5 aprilie 2004
CLASA A XII-A
Subiectul 1. S
a se determine toate functiile continue f : R R stiind c
a, pentru orice x R si orice
n N , are loc relatia:
Z x+ n1
1
2
f (t) dt = nf (x) + .
n
2
x
Subiectul 2. Fie f Z[X]. Pentru n N, n 2, definim fn : Zn Zn , prin fn (b
x) = fd
(x), pentru
orice x Z.
a) S
a se arate c
a fn este bine definit
a.
b) S
a se determine toate polinoamele f Z[X] cu proprietatea c
a, pentru orice n N, n 2, functia
fn este surjectiv
a.
Subiectul 3. Fie f : [0, 1] R o functie integrabil
a astfel nc
at
Z

S
a se arate c
a

f (x) dx =
0

xf (x) dx = 1.
0

1
0

f 2 (x) dx 4.

Subiectul 4. Fie K un corp de caracteristic


a p, cu p 1 (mod 4).
a) S
a se arate c
a 1 este p
atratul unui element din K.
b) S
a se arate c
a orice element nenul din K se scrie ca suma a trei p
atrate nenule ale unor elemente
din K.
c) R
am
ane, n general, aceast
a scriere adev
arat
a pentru elementul nul din K?