Sunteți pe pagina 1din 6

Creditul pentru Nevoi Personale cu asigurare

de viata si de somaj
ATENTIE!
Campanie promotionala in perioada 06.04.2015-30.06.2015: Creditul de Nevoi Personale cu asigurare de viata si
somaj disponibil si cu dobanda fixa pe toata perioada de creditare.
Avantaje

1
2
3

Fara avans

Posibilitatea utilizrii serviciului de Internet Banking pentru vizualizarea situatiei creditului (sold, dobanzi, rate),
dar si pentru operatiuni curente (plati, depozite)

La calculul venitului net se pot lua in calcul toate veniturile certe, cu caracter de permanenta pe toata durata de
creditare, ale familiei

CEC Bank ofera gratuit Polita de asigurare de grup privind protectia creditelor in urmatoarele cazuri:

Perioada de gratie de pana la 12 luni


Nu este necesara prezentarea de documente justificative privind utilizarea creditului

1237

deces din boala sau accident


invaliditate permanenta totala ca urmare a unei boli sau accident
somaj involuntar

In plus, pentru creditele acordate in cadrul campaniei (06.04.2015 30.06.2015), dobanda fixa presupune o solutie de
finantare avantajoasa, fara fluctuatii de costuri pe intreaga perioada de creditare.

Creditul standard cu dobanda variabila, poate fi acordat si in varianta fara analiza si fara documente doveditoare privind
venitul, exclusiv in baza garantiei reale mobiliare prin constituirea unui cash colateral asupra depozitului detinut/
constituit de client sau o terta persoana fizica la CEC Bank.

Caracteristici

Clienti eligibili Se acorda persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, care realizeaza venituri certe, cu caracter de
permanenta pe toata durata de creditare
Destinatia creditului: finantare nevoi personale
Moneda: LEI
Valoarea maxima a creditului: 40.000 lei

Valoarea maxima pentru creditele acordate in conditiile campaniei 06.04.2015 30.06.2015: 54.000 lei

Pentru creditele standard cu dobanda variabila garantate exclusiv cu garantie reala mobiliara prin constituirea unui cash colateral asupra depozitului
detinut/ constituit de client sau o terta persoana fizica la CEC Bank:

12-

85% din valoarea garantiei reale mobiliare, in cazul depozitelor constituite in lei
75% din valoarea garantiei reale mobiliare, in cazul depozitelor constituite in alte valute

Aport propriu: nu se solicita


Perioada de creditare:

12-

minimum 1 an, fara perioada de gratie


maximum 5 ani, cu posibilitatea de a opta pentru o perioada de gratie de maxim 12 luni

1/3

Perioada de tragere: maxim 30 de zile calendaristice, intr-o singura transa


Varsta maxima a clientului la data rambursarii finale a creditului: 70 ani
Rambursarea creditului: in rate lunare cu scadente permise in orice zi intre 5 si 20 ale lunii
Tipuri de venituri acceptate de banca: venituri nete certe cu caracter de permanenta (salarii, pensii, activitati agricole, activitati
independente, chirii, dividende, contracte de colaborare, drepturi intelectuale etc.)
Garantii:
CEC BANK ofera gratuit Polita de asigurare de grup privind protectia creditelor in urmatoarele cazuri:

123-

deces din boala sau accident;


invaliditate permanenta totala ca urmare a unei boli sau accident
somaj involuntar;

Garantie reala mobiliara prin constituirea unui cash colateral asupra depozitului detinut/ constituit de client sau o terta persoana fizica la
CEC Bank, in cazul creditelor standard cu dobanda variabila, acordate exclusiv in baza acestui tip de garantie.

Polita de asigurare are urmatoarele caracteristici:

1.

asigurarea se poate incheia numai in conditiile in care clientul, la data contractarii prezentei asigurari, are varsta
cuprinsa intre minim 16 ani si maxim 69 de ani. Asigurarea inceteaza la prima aniversare a prezentei asigurari,
ulterioara implinirii de catre Asigurat a varstei de 70 de ani.

2.

asigurarea este valabila in intreaga lume pentru riscul de deces si invaliditate permanenta totala, iar pentru somaj doar
in Romania.

3.

suma asigurata pentru deces - in caz de deces al clientului in perioada de asigurare. Suma asigurata este reprezentata
de soldul creditului care corespunde ultimei plati a primei de asigurare la producerea evenimentului asigurat.

4.

suma asigurata pentru invaliditate permanenta totala - in caz de invaliditate permanenta totala ca urmare a unei boli
sau accident ce are ca efect alocarea catre Asigurat a unei pensii de invaliditate gradul I sau II in conformitate cu
reglementarile in vigoare privind protectia sociala din Romania. Suma asigurata este cea stabilita prin contract pana la
limita soldului creditului care corespunde ultimei plati a primei de asigurare la producerea evenimentului asigurat.

5.

lunar valoarea ratei de credit - in cazul in care clientul a devenit somer in perioada asigurata, dupa momentul de
incetare a raportului de munca cu ultimul angajator, cu respectarea conditiilor de asigurare. Obligatia de plata survine
dupa incadrarea in definitia somer , conform art. 65-67-68 din Codul Muncii, pentru o durata mai mare de 30 de zile
consecutive. Prezenta asigurare acopera somajul pentru maxim 9 luni pentru un eveniment si maxim 18 luni pe toata
durata creditului cu conditia ca intre doua evenimente sa existe un minim de 6 luni de activitate continua cu carte de
munca. Primul eveniment se poate acoperi cel mai devreme la 2 luni de la data acordarii creditului.

Extrasul din conditiile politei de asigurare va fi pus la dispozitia clientilor in orice unitate CEC Bank

Dobanda si comisioane
Dobanda standard: variabila pe toata durata de creditare
ROBOR 3M + 4,90 p.p.
ROBOR 3M + 3,90 p.p. pentru credite garantate cu cash colateral
Nivelul dobanzii ROBOR 3M se modifica trimestrial la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie ale anului sau in prima zi
lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a trimestrului, in cazul in care data de intai a trimestrului este zi nelucratoare, conform cotatiei
afisate de B.N.R.

Dobanda in cadrul campaniei: fixa pe toata perioada de creditare


6.50% - pentru creditele acordate in cadrul campaniei (06.04.2015 30.06.2015)

2/3

Comisioane:

1234-

5-

Comision de analiza dosar: 250 lei


Comision de administrare credit: 0,3%/luna din soldul creditului
Comision de rambursare anticipata pentru creditele acordate in conditii standard, cu dobanda variabila: 0 lei
Comision de rambursare anticipata pentru creditele acordate in cadrul campaniei (06.04.2015 30.06.2015):

1)

1%, aplicat la valoarea creditului rambursat anticipat (perioada de timp dintre rambursarea anticipata si sfarsitul
perioadei de rambursare este mai mare de 12 luni)

2)

0,5%, aplicat la valoarea creditului rambursat anticipat (perioada de timp dintre rambursarea anticipata si sfarsitul
perioadei de rambursare este sub 12 luni)

Comision unic pentru servicii prestate la cererea clientilor: 0 lei

3/3