Sunteți pe pagina 1din 3

Unitaile de

relief

Aspecte specifice ale reliefului

Influentele
climatice

Solurile

Grupa Nordic - alt. max. M-tii Rodnei vf. Pietrosul 2 303 m


a Carpailor
- alc. petrografica 4 fasii de roci (in vest roci vulcanice, in partea centrala sisturi cristaline, in partea estica roci sedimentare cutate (flis) )
Orientai
- orientarea culmilor: NV SE si sunt paralele
- modul de formare: orogeneza alpina
- apare relieful glaciar reprezentat prin vai si circuri glaciare (ocupate in prezent de lacuri glaciare: L.Lala)
- apare relieful vulcanic reprezentat prin conuri si cratere vulcanice (M-tii Oasului, M-tii Lapus, M-tii Tibles)
- apare relieful carstic reprezentat prin chei si pesteri

Scandinavo- Spodobaltice
soluri

Grupa
Central a
Carpailor
Orientai

- alt. max. M-tii Calimani vf. Pietrosul 2 100 m


- alc. petrografica 4 fasii de roci (in vest roci vulcanice, in partea centrala sisturi cristaline, in partea estica roci sedimentare cutate (flis) )
- orientarea culmilor: NV SE si sunt paralele
- modul de formare: orogeneza alpina
- apare relieful glaciar reprezentat prin vai si circuri glaciare
- apare relieful vulcanic reprezentat prin conuri si cratere vulcanice (M-tii Calimani, M-tii Gurghiului, M-tii Harghita)
- apare relieful carstic reprezentat prin chei(Cheile Bicazului) si pesteri

Vestice

Spodo-

(oceanice)

soluri

Grupa Sudic
a Carpailor
Orientai

- alt. max. M-tii Ciucas 1 954 m


- alc. petrografica: roci sedimentare cutate numite flis (atentie !!! lipsesc rocile cristaline si rocile vulcanice )
- orientarea culmilor: haotica
- modul de formare: orogeneza alpina
- atentie !!!! NU apare relieful glaciar
- atentie !!!! NU apare relieful vulcanic
- apare relieful carstic reprezentat prin chei si pesteri

Vestice

Spodo-

(oceanice)

soluri

Grupa Bucegi

- alt. max. M-tii Bucegi vf. Omu 2 505 m


- alc. petrografica: predomina sisturile cristaline la care se adauga clacare si conglomerate
- modul de formare: orogeneza alpina
- apare relieful glaciar reprezentat prin vai si circuri glaciare
- atentie !!!! NU apare relieful vulcanic
- apare relieful carstic reprezentat prin chei si pesteri (Pestera Dambovicioara)

Vestice

Spodo-

(oceanice)

soluri

Vestice

Spodo-

(oceanice)

soluri

Vestice

Spodo-

(oceanice)

soluri

Grupa Fgra - alt. max. M-tii Fagaras vf. Moldoveanu 2 544 m


- alc. petrografica: predomina sisturile cristaline la care se adauga calcare
- modul de formare: orogeneza alpina
- apare relieful glaciar reprezentat prin vai si circuri glaciare(ocupate in prezent de lacuri glaciare: L.Balea)
- atentie !!!! NU apare relieful vulcanic
- apare relieful carstic reprezentat prin chei si pesteri dar pe suprafete mici
Grupa Parng

- alt. max. M-tii Parang vf. Parangul Mare 2 519 m


- alc. petrografica: predomina sisturile cristaline la care se adauga calcare
- modul de formare: orogeneza alpina
- apare relieful glaciar reprezentat prin vai si circuri glaciare(ocupate in prezent de lacuri glaciare: L.Galcescu)
- atentie !!!! NU apare relieful vulcanic
- apare relieful carstic reprezentat prin chei si pesteri (Pestera Muierii)

Unitaile de
relief
Grupa
RetezatGodeanu

Munii
Banatului

Aspecte specifice ale reliefului


- alt. max. M-tii Retezat vf. Peleaga 2 509 m
- alc. petrografica: predomina sisturile cristaline la care se adauga calcare
- modul de formare: orogeneza alpina
- apare relieful glaciar reprezentat prin vai si circuri glaciare(ocupate in prezent de lacuri glaciare: L.Bucura)
- atentie !!!! NU apare relieful vulcanic
- apare relieful carstic reprezentat prin chei si pesteri

- alt. max. M-tii Semenic 1 446 m


- alc. petrografica prezinta o mare varietate constituind un adevarat mozaic petrografic
- modul de formare: orogeneza alpina
- atentie !!!! NU apare relieful glaciar
- apare relieful carstic reprezentat prin chei(cheile Nerei) si pesteri

Munii Poiana- - alt. max. Vf. Pades 1 374 m


Rusc
- alc. petrografica prezinta o mare varietate constituind un adevarat mozaic petrografic
- modul de formare: orogeneza alpina
- atentie !!!! NU apare relieful glaciar
- apare relieful carstic reprezentat prin chei si pesteri dar pe suprafete mici
Muii Apuseni - alt. max. M-tii Bihor 1 849 m
- alc. petrografica prezinta o mare varietate constituind un adevarat mozaic petrografic
- modul de formare: orogeneza alpina
- atentie !!!! NU apare relieful glaciar
- apare relieful carstic reprezentat prin chei si pesteri(Pestera Ursilor, pestera Scarisoara)
- in partea vestica apar depresiunile golf (Dep. Zarand, Depr. Beius, Depr. Borod)

Influentele
climatice

Solurile

Vestice

Spodo-

(oceanice)

soluri

Submeditera
neene
Vestice

Spodo-

(oceanice)

soluri

Submeditera
neene
Vestice

Spodo-

(oceanice)

soluri

Vestice

Spodo-

(oceanice)

soluri

Vestice

Argiluvisoluri

Depres
Transilvaniei

- alt. max. Dealul Becheci 1 080 m


- alc. petrografica: roci sedimentare(nisipuri, pietrisuri, argile, marne)
- apar strate usor boltite numite domuri care contin zacaminte de gaz metan
- apar strate cutate numite cute diapire care contin zacaminte de sare
- in parte estica, apare un relief asemanator cu ce al Subcarpatilor

Subcarpaii
Moldovei

- alt. max. Culmea Plesu 911 m


- alc. petrografica: roci sedimentare(nisipuri, pietrisuri, argile, marne)
- sunt alcatuiti dintr-un singur sir de depresiuni marginite la exterior de dealuri

Estice (de
ariditate)

Cambisoluri

Subcarpatii
Curburii

- alt. max. Magura Odobesti 966 m


- alc. petrografica: roci sedimentare(nisipuri, pietrisuri, argile, marne)
- sunt alcatuiti din doua siruri de depresiuni si doua siruri de dealuri
- apar strate cutate numite cute diapire care contin zacaminte de sare
- apar forme deosebite de relief numite vulcanii

Estice (de
ariditate)

Cambisoluri

(oceanice)

Unitaile de
relief

Aspecte specifice ale reliefului

Influentele
climatice

Solurile

Subcarpatii
Getici

- alt. max. vf. Chiciora 1211 m


- alc. petrografica: roci sedimentare(nisipuri, pietrisuri, argile, marne)
- sunt alcatuiti din doua siruri de depresiuni si doua siruri de dealuri
- apar strate cutate numite cute diapire care contin zacaminte de sare
- apar dealuri inclinate dinspre munte catre exterior numite muscele

CambiSubmeditera soluri
neene

Dealurile de
Vest

- alt. max. 700-800 m in partea nordica


- alc. petrografica: roci sedimentare(nisipuri, pietrisuri, argile, marne)
- au aspectul unui plan usor inclinat dinspre est spre vest
- patrund in interiorul Carpatilor Occidentali sub forma depresiunilor golf
- s-au format prin depunerea sedimentelor aduse din rauri din zonele inalte, au desi un caracter piemontan

ArgiluviVestice(ocea soluri
nice)

Podiul Getic

- alt max 500-700 m in partea nordica


- alc. petrografica: roci sedimentare(nisipuri, pietrisuri, argile, marne)
- au aspectul unui plan usor inclinat dinspre nord spre sud
- s-a format prin depunerea sedimentelor aduse de rauri din zonele inalte, avand astfel caracter piemontan

ArgiluviSubmeditera solurile
neene

Podiul
Mehedini

- alt max 400-600 m in partea nordica


- alc. petrografica: roci cristaline(roci caracteristice muntilor) la care se adauga roci sedimentare (calcare , nisipuri, pietrisuri, argile)
- relieful carstic se dezvolta pe suprafete mari si este reprezentat prin chei si pesteri (Pestera Topolnita)

ArgiluviSubmeditera solurile
neene

Podisul
Moldovei

- alt max 500-600 m in Podisul Sucevei


- alc. petrografica: roci sedimentare(nisipuri, pietrisuri, argile, marne)
- rocile formeaza strate inclinate pe directie NV-SE
- fundamentul Podisului Moldovei este foarte vechi si apartine Platformei Moldovenesti
- apar forme abrupte de relief numite cueste

Scandinavo- Argiluvibaltice
solurile
Estice (de
ariditate)

Podiul
Dobrogei

- alt max 467 m M-tii Macin vf. Greci


- este alcatuit din roci variate si diferite ca vechime: in partea centrala sisturi verzi, in nord roci magmatice, in parte sudica gresii si calcare
- este acoperit pe mari intinderi cu loess

Estice (de
ariditate)
Pontice

Cmpia de
Vest

- alt max 143 m in Campia Vingai


- alt minima 70-80m
- s-a format prin depunerea unor sedimente aduse de rauri din partile inalte ale reliefului
- patrunde in interiorul Dealurilor de Vest si a Carpatilor Occidentali sub forma depresiunilor golf
- cuprinde zone cu acumulari de nisip
- alc. petrografica:roci sedimentare(nisipuri, pietrisuri, argile)
- relieful nu este omogen deosebinde-se trei tipuri de campii: inalte(piemontane), joase (de subsidenta), orizontale(tabulare)

MoliVestice(ocea solurile
nice)

- alt max 320 m in Campia Pitesti


- alt minima 5 m in Campia Siretului
- s-a format prin depunerea unor sedimente aduse de rauri din partile inalte ale reliefului
- cuprinde zone in care s-a depus un strat de loess
- cuprinde zone cu acumulari de nisip
- alc. petrografica:roci sedimentare(nisipuri, pietrisuri, argile)
- relieful nu este omogen deosebinde-se trei tipuri de campii: inalte(piemontane), joase (de subsidenta), orizontale(tabulare)

MoliSubmeditera solurile
neene
Estice (de
ariditate)

Cmpia
Romn

Submeditera
neene

Argiluvisolurile

Submeditera
neene