Sunteți pe pagina 1din 1

"Domnule Decan,

Subsemnatul/a, .., student/a


al/a Facultatii , Universitatea
,
anul .., forma de invatamant .,
va rog sa imi
aprobati sustinrea lucrarii de Licenta la disciplina
..,
avand tema .
Coordonator stiintific

Data
Semnatura

Domnului Decan al Facultatii ..


Universitatea...

Tel.: 031.410.00.07
Fax: 031.410.00.09
Mobil: 0761.488.849 ; 0720369936
E-mail: office@stampileok.ro