Sunteți pe pagina 1din 49

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI

INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN


CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

CUPRINS

1. Obiectivele generale
2. Obiectivele fazei de executie
3. Rezumatul fazei
4. Descrierea stiintifica si tehnica
5. Anexe
Anexa 1 Sistemul OASIS (Kinemetrics SUA) date de
catalog
Anexa 2 Inregistratorul K2 (Kinemetrics SUA) date de
catalog
Anexa 3 Sistemul de inregistrare multicanal Mt Whitney
(Kinemetrics SUA) date de catalog
Anexa 4 Accelerograful tip ETNA (Kinemetrics SUA)
date de catalog
Anexa

Program

de

detectie

si

evaluare

evenimentului seismic in vederea alarmarii


Anexa 6 Standard pentru interschimbul de date in timp
real, privitoare la cutremure (seed)
6. Concluzii
7. Bibliografie

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

1. Obiectivele generale
Obiectivul

general

al

proiectului

il

constituie

obtinerea

informatiilor legate de spectrele de raspuns in acceleratii absolute ale


structurilor cladirilor de tip spitale de urgenta in timpul miscarilor
seismice precum si interconectarea managementului spitalelor de
urgenta cu reteaua nationala de alarmare seismica.
Obiectivele

specifice

si

masurabile

ale

proiectului

sunt

urmatoarele:
- elaborarea modelului conceptual al sistemelor de monitorizare in
timp real ale structurilor spitalelor de urgenta ;
- elaborarea modelului conceptual al sistemelor de alertare
seismica pentru spitalele de urgenta;
- proiectarea sistemelor de monitorizare in timp real a structurilor
cu definirea hardware si software a cerintelor tehnice pentru
sistemele de achizitie de date;
- proiectarea sistemelor de management in cazul avertizarilor
seismice in cadrul spitalelor de urgenta prin preluarea informatiilor
din reteaua nationala de alarmare seismica;
-

implementarea

unui

model

experimental

de

sistem

de

monitorizare in timp real al structurilor si de alarmare seismica in


cadrul Spitalului de urgenta Sf. Pantelimon;
- experimentarea modelului de sistem si adaptarea software-lui
specific de prelucrare a informatiilor;
- elaborarea rapoartelor de testare a modelului experimental,
demonstrarea functionalitatii modelului;
- definirea manualului de prezentare a sistemului;

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

- intocmirea si publicarea in reviste de specialitate a articolelor


stiintifice si publicarea pe site-ul propriu al proiectului a rezultatelor
obtinute in cercetare.
2. Obiectivele fazei de executie
Obiectivele specifice ale fazei de executie 1 sunt elaborarea
modelelor conceptuale de sistem de monitorizare in timp real a
structurilor

spitalelor

de

urgenta

si

de

interconectare

managementului la sistemul national de alarmare seismica.


3. Rezumatul fazei
Scopul principal al proiectului este de a oferi solutii pentru
monitorizarea

structurilor

cladirilor

care

constituie

obiective

strategice in caz de miscari seismice prin asigurarea conditiilor de


informare in timp real la nivelul managementului in vederea luarii
masurilor necesare de consolidare a structurilor si de interventie in
scopul asigurarii conditiilor de desfasurare normala a activitatilor cu
regim continuu.
In cazul fazei 1 au fost definite modelele conceptuale ale
sistemelor de monitorizare in timp real ale structurilor spitalelor de
urgenta si a sistemelor de alertare seismica in cazul seismelor
puternice.
Raspunsul constructiilor la actiunea seismica este influentata de
foarte multi factori si anume :
- caracteristicile cutremurului ;
- configuratia structurala a constructiei ;
- proprietatile dinamice ale structurii de rezistenta ;
- capacitatea de deformatie a elementelor cladirilor ;
- interactiunea sol-structura ;
- calitatea executiei ;

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

- varsta constructiei si mentenanta ;


- istoria actiunii mediului asupra structurii de rezistenta (seisme
majore suportate sau alte evenimente care au provocat socuri si
zdruncinari) ; etc.
Costul instrumentarii eficiente a unei cladiri de tip spital de
urgenta, inclusiv ntretinerea acesteia, ar putea fi considerat ridicat
in tara noastra.
Daca

instrumentarea

se

face

cu

un

numar

redus

de

instrumente se va obtine, evident, un numar limitat de date


utilizabile. Tinnd seama de aceste doua aspecte, opuse din punctul
de vedere al optiunii de instrumentare, configuratia sistemului de
instrumentare trebuie sa asigure cel putin identificarea comportarii
dinamice a cladirii instrumentate.
Constructia modelelor conceptuale, de calcul structural, avnd
ca suport date instrumentale, presupune asigurarea echilibrului ntre
diferite

atribute:

liniar

neliniar,

parametric

neparametric,

determinist / stohastic, tinnd seama de numarul parametrilor


considerati (mare/redus) si de calitatea informatiilor experimentale.
Altfel spus, numarul datelor instrumentale utilizabile decide
complexitatea acestor modele conceptuale. Caracterul complex al
unui model conceptual, de calcul structural, este dat n primul rnd
de geometria sistemului structural al unei constructii prin numarul
gradelor de libertate ale modelului dinamic.
n general, identificarea dinamica a sistemelor structurale
consta ntr-o definire unica a caracteristicilor de rigiditate si de
amortizare
dependente

pentru
de

modelele

relatiile

liniare

sau

neliniare

forta-deformatie,

considerate,

respectiv

moment-

configuratia

modelului

curbura.
Matricea

de

rigiditate

depinde

de

dinamic. Cel mai simplu model - modelul forfecat - poate fi utilizat


4

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

pentru calculul sistemelor structurale n cadre spatiale fara a tine


seama

de

rotatia

nodurilor

rigide.

Matricea

de

rigiditate

corespunzatoare acestui model dinamic este o matrice tridiagonala,


iar pentru a fi identificata este necesar un numar redus de date
instrumentale.
Pentru un sistem structural caracterizat printr-o distributie
uniforma a rigiditatii pe naltime, exista o unica posibilitate de
identificare a caracteristicilor de rigiditate corespunzatoare unui
model liniar. Acest lucru este posibil numai n cazul existentei unor
nregistrari la nivelul fundatiei, etajului 1 si terasei sau la nivelul
ultimului etaj si terasei. Identificarea proprietatilor de rigiditate ale
altor sisteme structurale este mult mai complexa si, n consecinta,
este necesar un numar mai mare de informatii instrumentale
utilizabile.
Modelele conceptuale privind instrumentarea structurilor de
rezistenta au fost definite in functie de:

grupa tipologica din care face parte cladirea (sistem structural,

configuratie n plan, numar de etaje, materiale din care este


realizata);

modelul de calcul structural utilizat n investigatiile teoretice si

numarul corespunzator de informatii instrumentale cerut pentru o


ntelegere deplina a comportarii cladirii n timpul miscarii dinamice,
pentru o selectie eficienta a parametrilor de identificare structurala si
pentru stabilirea locatiilor de amplasare a instrumentelor.

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

4. Descrierea

stiintifica

si

tehnica,

cu

punerea

in

evidenta a rezultatelor fazei si gradul de realizare a


obiectivelor
4.1 Generalitati
Raspunsul constructiilor la actiunea seismica este influentat in
principal de caracteristicile cutremurului, configuratia structurala,
proprietatile dinamice, capacitatea de deformatie a elementelor
fundatii,

interactiunea

sol-structura,

calitatea

executiei,

varsta

constructiei si mentenanta, istoria incarcarilor, etc.


Conform normativului P100/1992 proiectarea antiseismica a
constructiilor urmareste limitarea degradarilor, avariilor si evitarea
prabusirii

elementelor

structurale

si

nestructurale,

unui

corespunzator

ale

unei

constructii.
Pentru

realizarea

nivel

de

protectie

antiseismica a constructiilor, n normativ sunt definiti urmatorii


termeni:

seismicitatea

zonei,

conditiile

locale,

importanta

constructiei, tipul si caracteristicile structurilor de rezistenta etc.


n normativul P100/1992 diagrama r - Tc a fost corectata dupa
cutremurul din 1977 n sensul ca a fost marita zona de amplificare
maxima prin extinderea acesteia pna la perioade mari, de 1,5
secunde. Prin aceasta extindere s-a introdus n normativul romnesc
specificul cutremurelor intermediare vrncene si a tipurilor de teren
de fundare. Aceasta extindere este bine venita si ea corecteaza o
eroare preluata de echipa care a ntocmit normativul anterior P13
dupa

normativul

SUA.

Vechiul

normativ

P13

avea

curba

de

amplificare b identica cu cea a normativului din SUA n acea perioada


si care era reprezentativa numai pentru cutremurele de suprafata.

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Curba r - Tc din actualul normativ P100/1992 este prea


conservativa pentru cladirile rigide n sensul ca pentru cutremurele
intermediare vrncene zona de amplificare din curba r - Tc este mult
prea

mare

pentru

perioade

mai

mici

de

0,25

s.

Aceasta

supraevaluare duce la scumpirea constructiilor odata cu cresterea


masei si respectiv a fortelor seismice care n filozofia de asigurare a
constructiilor

legiferata

de

normativul

P100/1992

(aparitia

articulatiilor plastice) poate conduce la solutii neadecvate si totodata


la micsorarea gradului de siguranta a constructiilor.
Din nefericire conceptia de comportare ductila a structurilor
afectate de cutremurele de suprafata (de dinamica mare) a fost
preluata din practica internationala, fara adaptari, ca fiind buna si
pentru cutremurele intermediare (de dinamica lenta) desi din analize
dinamice si o judecata logica si rezulta contrariul.
Urmarind fenomenele care au loc n transferul energiei seismice
de la terenul de fundare la constructie precum si comportarea
dinamica a constructiilor cu diferite grade de degradare n timpul
unui cutremur, rezulta ca prevederile actualului normativ acopera
comportarea reala a constructiilor numai n cazul cutremurelor de
suprafata cnd miscarea seismica nu are componente importante de
perioade joase, asa cum au cutremurele intermediare vrncene.
Pentru cutremurele de suprafata (cutremurele care afecteaza
teritoriul SUA, Japonia, Turcia, Italia etc.) aplicarea prevederilor
normativelor echivalente lui P100/1992 duce la realizarea unor
constructii cu un grad de siguranta sporit n special prin iesirea
constructiei din zona de rezonanta datorita acceptarii degradarilor
limitate ale acestora si aparitiei articulatiilor plastice.
n cazul cutremurelor intermediare (cum sunt cele vrncene),
ntruct perioadele dominante ale miscarii seismice sunt n jurul
valorii de 0,5 - 1,5 secunde, aplicarea normativului conduce la
7

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

suprasolicitari mari n constructie odata cu aparitia fenomenului de


degradare a structurii de rezistenta care pot avea ca rezultat final
prabusirea constructiei datorita faptului ca fenomenul se dezvolta n
avalasa nu se atinge limita iesirii din rezonanta nainte de prabusire.
Fenomenul de amplificare a ncarcarilor seismice poate fi oprit
numai n cazul n care la deformatii mari apar amortizari foarte mari
4.2 Aspecte privind sistemul structural
Colapsul structurilor din beton armat este datorat cedarii
elementelor verticale portante la valori mici ale deformatiilor. In
general nu este recomandabil ca deformatiile structurale sa fie
localizate/limitate numai in anumite elemente din cauza faptului ca in
conditii

normale

un

element

din

beton

armat

avand

detalii

conventionale nu poate avea o capacitate de deformatie foarte


mare.
Trebuie evitate cedarile fragile prin aplicarea unor metode de
proiectare si a unor detalii de armare corespunzatoare.
4.3

Capacitatea

de

rezistenta

si

deformatie

necorespunzatoare
Cedarea unei structuri in timpul unui cutremur puternic se
produce in momentul in care se atinge capacitatea de deformatie, in
mod normal, prin cedarea elementelor verticale inainte sau dupa
formarea mecanismului plastic sub incarcarile laterale.
Cele mai recente abordari ale proiectarii seismice (in sens de
performanta) fac referiri la prevenirea degradarilor pentru cutremure
frecvente si la evitarea prabusirii in cazul unor evenimente rare.

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Fig.1 Exemplificare la depasirea capacitatii de deformatie

4.4 Neregularitati verticale


Una din categoriile cele mai vulnerabile de constructii din beton
armat sunt acelea la care rigiditatea si rezistenta asociata sunt brusc
reduse pe nivel.
In aceste cazuri deformatiile induse de seism tind sa se
concentreze la nivelul slab/flexibil. In cazul in care nivelul moale
cuprinde stalpi putin ductili, degradarea poate conduce la colaps.

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Fig 2 Exemplificarea neregularitatilor verticale


Acest tip de structura este intalnit in special la constructii din
beton armat cu pereti structurali si stalpi la parter. Si in tara noastra
s-au executat constructii avand stalpi din beton armat la parter,
restul constructiei avand structura din pereti din beton armat
(constructii cu

parter flexibil). Necesitatea executarii acestor tipuri

de constructii a fost dictata, in marile orase, de prevederea la parter


a unor spatii deschise pentru activitati comerciale sau garaje. Stalpii
parterului trebuie sa reziste in timpul miscarii seismice la actiunea
unor forte taietoare importante, care conduc inevitabil la deplasari
mari concentrate la acel nivel. In cazul in care acesti stalpi nu au fost
bine proiectati, sau/si in cazul unei forte axiale foarte mari, acestia
nu pot urmari o deformabilitate foarte mare si cedeaza. De
asemenea, fortele axiale aditionale (efect indirect) datorate actiunii
cutremurului, reduc capacitatea de deformatie a stalpilor. Mai trebuie
subliniat ca, in perioada de proiectare a acestor tipuri de constructii,
prevederile

normativelor

antiseismice

10

nu

erau

suficient

de

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

acoperitoare pentru a preveni cedarile fragile din forta taietoare ale


stalpilor.

Fig 3 Exemplificare a efectelor fortei taietoare a stalpilor


Un alt exemplu, intalnit mai putin frecvent, este acela referitor
la constructii ce prezinta diferente de rigiditate importante la ultimul
nivel. Asemenea configuratii tind sa excite constructia in modul 2 de
vibratie si astfel sa produca deformatii importante chiar la baza
ultimului nivel.
4.5 Neregularitati orizontale
Excentricitatea dintre centrele de masa si rigiditate cauzeaza
vibratii de torsiune in timpul cutremurului putand rezulta degradari
importante in special ale elementelor aflate la distanta mare de
centrul de rigiditate.

11

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Aceasta

deficietaa

apare

in

special

in

cazul

amplasarii

inadecvate a unor pereti structurali in planul unor structuri in cadre


din beton armat.
4.5.1 Diafragme orizontale inadecvate
Diafragmele
fortelor

laterale

orizontale
elementelor

sunt

necesare

verticale

de

pentru

repartizarea

rezistenta.

In

cazul

constructiilor la care diafragmele sunt amplasate intre elemente


verticale situate la distante mari, fortele laterale pot produce eforturi
mari in diafragme, conducand la o comportare inelastica a acestora.
Un astfel de caz s-a intamplat in timpul cutremurului din Northridge
in 1994.
4.5.2 Cadre secundare, gravitationale
O practica utilizata in anumite zone a fost de proiectare a unor
elemente/subansamble destinate in mod special preluarii fortelor
gravitationale (elemente secundare).
In anumite cazuri numai cateva elemente au fost proiectate pentru
preluarea

fortelor

laterale.

In

aceste

cazuri,

aceste

sisteme

secundare nu au fost proiectate adecvat pentru a prelua deformatiile


din timpul miscarii seismice. Cateva exemple de acest tip au fost
observate in timpul cutremurului din 1994 de la Northridge.

12

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Fig.4 Efcete ale cutremurului din 1994 de la Northridge


4.6 Interactiunea cu elemente nestructurale
Interactiunea cu elementele nestructurale poate fi un avantaj
sau un dezavantaj pentru comportarea de ansamblu a constructiilor
supuse la cutremur.
Din

punct

de

vedere

al

sistemului

structural

elemente

importante nestructurale sunt peretii de zidarie din ochiurile cadrelor,


scarile etc.

Aceste elemente pot aduce un aport insemnat la

rigiditatea structurilor in cadre. In cazul in care amplasarea peretilor


este inadecvata se pot produce de asemenea diferente importante
intre centrul de rigiditate si cel al maselor.

13

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Fig.5 Exemplificare a efectelor seismelor asupra peretilor de zidarie


din ochiurile cadrelor
4.7 Modificari si degradari anterioare
In examinarea unor constructii existente rezistenta estimata la
seism a sistemului trebuie sa tina seama de modificarile produse in
timp. Exista cazuri in care ocupantii/proprietarii constructiilor pot
aduce modificari structurii din ratiuni functionale. Aceste modificari
pot avea consecinte negative asupra comportarii constructiei la
actiuni seismice.
In

general

modificarile

aduc

cresteri

semnificative

ale

incarcarilor permanente si utile care conduc la reducerea rezistentei


seismice.

14

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Deteriorarile datorate imbatranirii, agresivitatii mediului pot


avea de asemenea efecte adverse asupra performantelor seismice
ale constructiilor.
De asemenea trebuie luate in considerare efectele/degradarile
provocate de cutremurele anterioare. Deteriorarile produse de mediu
sau/si cele provocate de actiunea seismelor anterioare trebuie
identificate prin inspectia cladirii.
Pot fi aplicate metode distructive sau nedistructive pentru
determinarea calitatii si, in general a starii betonului.
4.8 Rosturi intre constructii
Constructiile

invecinate

avand

caracteristici

diferite

de

rigiditate si fiind situate la distante mici pot fi deteriorate prin


ciocnire in timpul miscarii seismice.
4.9 Rigiditatea inadecvata care conduce la deteriorari
ale elementelor nestructurale
Pentru
asigurate

mentinerea

performante

unei

functionalitati

corespunzatoare

atat

adecvate
ale

trebuie

elementelor

structurale cat si nestructurale.


Experienta a demonstrat ca, in cazul unei rigiditati neadecvate
a structurii, nivelul de deteriorare a elementelor structurale si
nestructurale este legat de deplasarea relativa de nivel.
Peretii de umplutura din caramida slaba si fragila ce umplu
ochiurile unor structuri in cadre flexibile pot ceda chiar in cazul unor
solicitari seismice moderate.
De asemenea se pot produce deteriorari importante ale
elementelor nestructurale si a unor obiecte/echipamente aflate in
15

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

interiorul

constructiilor

ce

pot

provoca

pagube

importante

ocupantilor/proprietarilor.

Fig 6 Exemplu de rigiditate neadecvata a elementelor structurate


4.10 Fundatii inadecvate
Cedarea fundatiilor se poate datora mai multor cauze legate de
lichefierea si pierderea capacitatii portante la intindere, faliilor,
compactarii pamanturilor, tasarilor diferentiate etc.
Cedarea

fundatiilor

stalpilor

fost

constatata

in

cutremurului de la Kobe din 1995.


In aceste cazuri costul reparatiilor este deosebit de ridicat.

16

urma

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

4.11 Aspecte privind elementele structurale


Tipurile de cedari ale elementelor pot fi diferite pentru stalpi,
grinzi, pereti structurali si noduri.
Este deosebit de important sa se considere consecintele
degradarii elementelor asupra performantelor structurale.
4.12 Cedarea stalpilor la incovoiere
Capacitatea

de

deformatie

stalpilor

la

incovoiere

este

influentata de nivelul fortei axiale si de cantitatea de armatura


transversala prevazuta in zonele plastice potentiale.
Stalpii marginali si, in special, cei de colt sunt supusi unor
variatii ale fortelor axiale in timpul actiunii seismice, variatie datorata
actiunii indirecte datorata fortelor taietoare din rigle. Nivelul fortei
axiale in ace]ti stalpi poate deveni foarte ridicat si poate conduce la
cedarea stalpilor la incovoiere urmata de pierderea capacitatii
portante de preluare a incarcarilor gravitationale. Uneori este dificil
de distins intre modul de cedare datorat fortei taietoare si axiale,
respectiv incovoierii cu forta taietoare, ambele producandu-se la
capetele stalpilor cu distrugerea betonului .

17

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Fig 7 Exemplu de cedare a stalpilor la incovoiere


4.13 Cedarea la forta taietoare a stalpilor
Cel mai fragil mod de cedare a elementelor din beton armat
este cel datorat fortei taietoare. Cedarile la forta taietoare au drept
cauza principala armarea transversala neadecvata in ceea ce priveste
marimea,

distanta

intre

armaturi

si

rezistenta

acesteia.

De

asemenea, deosebit de importante sunt si detaliile de armare,


inclusiv cele legate, de exemplu, de ciocurile etrierilor. Asa cum se
cunoaste unul din principiile de baza ale proiectarii este de evitare a
acestui mod de cedare prin dimensionarea elementelor la momentele
capabile asociate.
4.14 Cedarea prin pierderea aderentei armaturii
Pierderea aderentei armaturii se poate produce prin aparitia
unor fisuri si/sau desprinderea betonului de acoperire a armaturilor
longitudinale.
18

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Acest fenomen poate sa apara in cazul in care armaturile


longitudinale ale stalpilor si grinzilor nu sunt suficient de legate de
armaturi transversale, in aceste cazuri pot apare fisuri care se
dezvolta in lungul armaturilor longitudinale.
Aparitia si dezvoltarea acestor fisuri este favorizata in cazul in
care

eforturile

in

betoane

sunt

reduse,

diametrul

armaturilor

longitudinale este mare si stratul de acoperire cu beton a armaturilor


este redus. Fisurile produc reducerea/pierderea aderentei intre beton
si armatura, slabind astfel potentialul elementelor de a prelua diferite
tipuri de forte exterioare.
4.15 Cedarea ancorarii armaturii
Dupa cum se stie, transmiterea efoturilor intre beton si
armatura se face prin aderenta. In zona ancorarilor si/sau innadirilor
este necesara indesirea etrierilor. In cazurile in care armarea
transversala este insuficienta, ancorarea se face practic in beton
simplu.
Un exemplu comun al acestui fenomen il constituie ancorarea
insuficienta a armaturilor longitudinale din stalpi la partea superioara
in noduri.
4.16 Cedarea nodurilor
In cazul structurilor in cadre proiectate dupa principiul stalpiputernici, grinzi slabe, nodurile cadrelor sunt

supuse unor eforturi

importante dupa aparitia articulatiilor plastice in rigle si pot apare


fisuri diagonale in noduri. Asemenea tipuri de fisuri pot reduce
semnificativ rigiditatea constructiei. De asemenea apar fisuri foarte
deschise la capetele riglelor, partial datorate alunecarii armaturilor
din grinda. In general, acest gen de degradari nu conduc la cedarea
19

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

structurii de rezistenta, in schimb cedarea unor noduri exterioare


poate conduce la colapsul constructiei.
4.17 Cedarea elementelor prefabricate/precomprimate
Experienta

pe

plan

international

privind

comportarea

structurilor prefabricate in timpul cutremurelor nu este foarte bogata.


Oricum,

punctele

slabe

ale

acestor

genuri

de

structuri

sunt

imbinarile. In unele tari s-au construit structuri prefabricate in zone


seismice fara a se lua in considerare detalii specifice.

Fig.8 Exemplu de cedare a elementelor prefabricate


Deosebit de relevant este cazul prezentat in fotografia de mai
sus. Se poate observa ca structura din elemente prefabricate are o
diferenta mare de rigiditate pe cele doua directii si datorita directiei
20

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

de actiune a seismului una din structuri a cedat, iar cealalta orientata


favorabil fata de actiunea cutremurului nu a suferit degradari majore.
Cel mai elocvent exemplu il reprezinta structurile din beton
prefabricate ce au cedat in urma cutremurului din 1988 in Spitak in
Armenia. De asemenea s-au produs cedari ale unor garaje in urma
miscarii seismice

din 1994 de la Northridge. In aceste cazuri s-au

inregistrat deformatii excesive ale stalpilor, care fusesera proiectati


pentru preluarea fortelor gravitationale, avand drept consecinte
cedarea treptata a stalpilor ce a condus la cedarea constructiilor.
a. Prin instrumentarea cladirilor se va intelege totalitatea
activitatilor tehnice si financiare care permit echiparea unei anumite
cladiri

cu

aparatura

specifica

inregistrarii

calibrate

si

stocarii

miscarilor induse de vibratii,. Cladirile astfel instrumentate pot fi


considerate microstatii informationale.
b.

In

vederea

cuantificarii

efectelor

cutremurelor,

instrumentarea cladirilor reprezinta unul dintre cele mai eficiente


mijloace prin care se obtin informatii sigure cu privire la comportarea
diferitelor categorii de cladiri, componente ale sistemelor structurale,
instalatii, sisteme de echipamente si medii de fundare.
c. In timpul unui eveniment real se realizeaza testarea la scara
naturala a unei cladiri, fiind eliminate in aceasta situatie limitarile
caracteristice unei miscari simulate. Singurele limitari existente sunt
legate de:

timpul necesar pentru a obtine datele;

calitatea instrumentarii cladirilor;

asigurarea ca toate inregistrarile sa fie corect prelucrate si

interpretate.
d. Avnd n vedere obiectivul principal ale instrumentarii, este
necesar sa se stabileasca o metodologie eficienta pentru realizarea
acestuia, in vederea diferentierii problemelor legate de comportarea
21

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

diferitelor categorii de sisteme structurale. Metodologiile stabilite


pentru instrumentarea cladirilor sunt diferite de cele utilizate pentru
supravegherea seismica a barajelor, podurilor, centralelor nucleare
sau a altor constructii speciale.
e.

Obiectivul

proiectarii

si

realizarea

unei

microstatii

informationale este acela de a produce un ansamblu format dintrun traductor, un conditionator de semnal si un sistem de inregistrare
prin intermediul caruia sa se obtina un volum maxim de informatii
despre caracteristicile miscarii in timpul unei actiuni dinamice, sau
despre

raspunsul

dinamic

al

diferitelor

categorii

de

sisteme

structurale. In urma procesarii datelor instrumentale se obtin valori


precise ale caracteristicilor miscarilor intr-un domeniu dinamic larg n
functie de costurile instrumentelor, cele legate de intretinerea
acestora si cel al prelucrarii informatiilor obtinute.
f. Datele de baza ale miscarilor si ale raspunsului sistemelor
structurale sunt extrem de importante facind posibile:

compararea

diferitelor

miscari

pe

baza

caracteristicilor

globale si potentialului distructiv al acestora;

interpretarea comportarii diferitelor sisteme structurale si

stabilirea faptului daca avariile produse sunt rezultatul miscarilor


distructive sau ale unor greseli de proiectare sau executie;

cuantificarea parametrilor de baza ai proceselor de generare

si propagare a miscarilor, astfel incat investigatiile sa poata fi


interpretate si utilizate n aplicatii ingineresti;

furnizarea

necesarului

de

date

instrumentale

care

sa

acopere numarul mare de variabile introdus de generarea si


propagarea vibratiilor si interactiunea acestora cu diferite sisteme
structurale existente.
Aceste obiective de baza trebuie avute n vedere atunci cnd se
intetioneaza proiectarea unui sistem de instrumentare.
22

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

g.

Obiectivele

principale

care

stau

la

baza

deciziei

de

instrumentare a unei cladiri pot fi sintetizate astfel:

obtinerea de date instrumentale cu grad ridicat de ncredere,

prin intermediul carora sa poata fi evaluata starea de eforturi si de


deformabilitate generata ntr-o cladire ;

mbunatatirea

capacitatii

de

ntelegere

comportarii

diferitelor sisteme structurale ale cladirilor si a modului de avariere a


acestora la ncarcari dinamice produse de miscari distructive;
rezultatul direct al acestui deziderat consta n faptul ca activitatile de
proiectare si de executie pot fi mbunatatite astfel nct avarierea
cladirilor sa fie minima;

obtinerea

structurale

cele

unor
mai

nvataminte
vulnerabile

cu
sau

privire
cele

la

sistemele

mai

eficiente,

corespunzatoare anumitor zone sau amplasamente;

acumularea unor cunostinte noi cu privire la influenta

proprietatilor terenului din amplasament si caracteristicilor unitatilor


structurale, n vederea perfectionarii conceptiei de proiectare si
realizare a constructiilor, la un nivel ridicat de asigurare .

studierea fenomenelor de interactiune dintre cladiri si

diferite medii de fundare;

comportarea terenului de fundare si influenta conditiilor

locale;

obtinerea de informatii reale cu privire la comportarea

dinamica a unei cladiri n timpul solicitarii dinamice, pentru a putea fi


comparata obiectiv cu cea anticipata prin calcul; astfel, sunt necesare
examinari detaliate ale performantelor ale diferitelor categorii de
cladiri, ale caracteristicilor de raspuns ale acestora si ale factorilor de
mediu ce le pot influenta, cu scopul de a constata daca comportarea
reala ar fi putut fi anticipata si, n consecinta, ar fi putut fi elaborate

23

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

noi modele de calcul prin intermediul carora sa fie diminuate sau


chiar nlaturate deficientele constatate;

perfectionarea codurilor de proiectare a cladirilor;

identificarea

caracteristicilor

raspunsului

sistemelor

structurale si utilizarea informatiilor obtinute la stabilirea strategiilor


de mbunatatire a performantelor structurale;

reducerea hazardului;

perfectionarea proiectarii sistemelor structurale.


h. Conectarea echipamentelor instrumentale din statiile seismice

la sistemul national de achizitie si stocare a datelor nregistrate, sau


la

anumite

subsisteme

regionale/zonale,

reprezinta

sursa

suplimentara si importanta de informatii. Subsistemele de colectare a


informatiilor pot fi distribuite n teritoriu pe baza unor criterii de
competenta tehnica si de performanta.
i. Datele obtinute prin nregistrarile instrumentale/experimentale
pot furniza informatii deosebit de importante cu caracter fundamental
privind

identificarea

anumitor

parametri

specifici

actiunilor

si

structurilor de rezistenta:
parametri

care

pot

caracteriza

amplasamentele

locale/punctuale;
parametri corespunzatori proprietatilor dinamice proprii si
caracteristicilor de raspuns ale structurilor de rezistenta, implicit celor
de rigiditate/flexibilitate .
j. Pe baza nregistrarii, prelucrarii, interpretarii si extrapolarii
informatiilor instrumentale/experimentale, pot fi anticipate gradele
relative de vulnerabilitate potentiala, att ale amplasamentelor, ct si
ale structurilor de rezistenta. Practic, rezultatele obtinute pot
contribui

la

elaborarea

unor

masuri

tehnice

minime

de

reabilitare/refacere/retrofitare a cladirilor existente, prin care sa se

24

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

previna, chiar sa se evite, aparitia unor probabile distrugeri sau


avarii.
k. Toate informatiile furnizate de sistemele de supraveghere
permit identificarea defectiunilor esentiale si n consecinta, pot
contribui la adoptarea celor mai eficiente solutii de redresare a
caracteristicilor structurale, definite, n principal, prin capacitatea de
rezistenta si prin caracteristicile de deformabilitate. n urma unor
prelucrari si extrapolari specifice ale datelor nregistrate, pot fi puse
n evidenta viciile genetice de conceptie si de conformare ale
elementelor structurale ale cladirilor sau constructiilor, precum si a
deficientelor de evaluare initiala a structurii de rezistenta.
4.18 Criterii de amplasament a cladirilor monitorizate
seismic
Cladirile selectate n vederea instrumentarii trebuie sa fie
amplasate n zone strategice, n care sunt asteptate miscari intense
capabile sa produca avarii elementelor sistemului structural al unei
cladiri, cel putin o data n perioada de instrumentare a acesteia.
Durata de functionare a unui sistem de monitorizare a unei
cladiri este estimata la 110 ani. Datorita acestui fapt, alegerea
amplasamentului cladirii ce urmeaza a fi instrumentata este extrem
de importanta, ntruct o selectare neadecvata poate conduce la
obtinerea unor informatii neconcludente sau chiar la lipsa acestora.
Mai

mult,

daca

probabilitatea

de

obtine

informatii

semnificative despre o miscare intensa este foarte scazuta, devine


evident faptul ca probabilitatea de a irosi efortul financiar cerut de
realizarea

sistemului

de

monitorizare

este

foarte

mare.Pentru

fundamentarea deciziei de instrumentare a unei cladiri, determinarea


caracteristicilor dinamice ale unui anumit amplasament poate fi
25

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

realizata pe baza hartilor de microzonare, care definesc activitatea


microzonala.
4.19 Alegerea sistemelor de instrumentare
Pentru Romnia, costul instrumentarii eficiente a unei cladiri,
inclusiv ntretinerea acesteia, ar putea fi considerat ridicat. Daca
instrumentarea se face cu un numar redus de instrumente se va
obtine, evident, un numar limitat de date utilizabile. Tinnd seama de
aceste doua aspecte, opuse din punctul de vedere al optiunii de
instrumentare, configuratia sistemului de instrumentare trebuie sa
asigure

cel

putin

identificarea

comportarii

dinamice

cladirii

instrumentate.
n functie de severitatea miscarii, n elementele sistemului
structural al unei cladiri pot sa apara att deformatii elastice ct si
deformatii

inelastice si este absolut necesar ca acestea, utiliznd

modele si metode de calcul specifice, sa poata fi justificate.


Metodele de identificare dinamica curent utilizate si avnd la
baza tehnici de prelucrare a informatiilor att n domeniul timp ct si
n domeniul complex al frecventei necesita un numar ridicat de date
pentru o identificare unica a sistemului structural.
Constructia modelelor de calcul structural avnd ca suport date
instrumentale
atribute:

presupune

asigurarea

liniar/neliniar,

determinist/stohastic,

tinnd

echilibrului

ntre

diferite

parametric/neparametric,

seama

de

numarul

parametrilor

considerati (mare/redus) si de calitatea informatiilor experimentale.


Altfel spus, numarul datelor instrumentale utilizabile decide
complexitatea acestor modele de calcul. Caracterul complex al unui
model de calcul structural este dat n primul rnd de geometria

26

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

sistemului structural al unei constructii prin numarul gradelor de


libertate ale modelului dinamic.
n general, identificarea dinamica a sistemelor structurale
consta ntr-o definire unica a caracteristicilor de rigiditate si de
amortizare
dependente

pentru
de

modelele

relatiile

liniare

sau

neliniare

forta-deformatie,

considerate,

respectiv

moment-

configuratia

modelului

curbura.
Matricea

de

rigiditate

depinde

de

dinamic. Cel mai simplu model - modelul forfecat - poate fi utilizat


pentru calculul sistemelor structurale n cadre spatiale fara a tine
seama

de

rotatia

nodurilor

rigide.

Matricea

de

rigiditate

corespunzatoare acestui model dinamic este o matrice tridiagonala,


iar pentru a fi identificata este necesar un numar redus de date
instrumentale.
Pentru un sistem structural caracterizat printr-o distributie
uniforma a rigiditatii pe naltime, exista o unica posibilitate de
identificare a caracteristicilor de rigiditate corespunzatoare unui
model liniar. Acest lucru este posibil numai n cazul existentei unor
nregistrari la nivelul fundatiei, etajului 1 si terasei sau la nivelul
ultimului etaj si terasei. Identificarea proprietatilor de rigiditate ale
altor sisteme structurale este mult mai complexa si, n consecinta,
este necesar un numar mai mare de informatii instrumentale
utilizabile.
Identificarea proprietatilor de amortizare ale unui sistem
structural este mai dificila dect identificarea proprietatilor elastice
ale acestuia si depinde, n principal, de modelul de amortizare ales.
Identificarea dinamica a modelelor neliniare reprezinta o
operatie extrem de complexa deoarece implica cunoasterea unui
numar ridicat de parametri pentru care sunt necesare multe
informatii cu caracter experimental/instrumental.
27

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Localizarea echipamentelor de nregistrare n diverse zone ale


unei cladiri si performantele tehnice ale aparatelor de nregistrare au
un rol decisiv n achizitia de informatii instrumentale. Amplasarea
optima a unui numar limitat de instrumente trebuie realizata astfel
nct datele nregistrate sa ofere o imagine completa asupra
comportarii sistemului structural al cladirii n timpul actiunii dinamice,
iar rezultatele, obtinute prin tehnici specifice identificarii structurale,
sa fie unice si caracterizate printr-un nivel redus de incertitudine.
Distributia instrumentelor ntr-o cladire n vederea obtinerii
unor informatii utilizabile depinde, n principal, de factorii urmatori:

grupa tipologica din care face parte cladirea (sistem structural,

configuratie n plan, numar de etaje, materiale din care este


realizata);

modelul de calcul structural utilizat n investigatiile teoretice si

numarul corespunzator de informatii instrumentale cerut pentru o


ntelegere deplina a comportarii cladirii n timpul miscarii dinamice,
pentru o selectie eficienta a parametrilor de identificare structurala si
pentru stabilirea locatiilor de amplasare a instrumentelor.
La proiectarea unui sistem de instrumentare seismica trebuie
avute n vedere toate criteriile prezentate n cadrul acestui paragraf,
astfel nct sa se poata obtine date seismice utilizabile printr-un
numar optimizat de instrumente seismice.
4.20

Criterii

privind

selectia

cladirilor

pentru

instrumentarea si monitorizarea lor in conditiile unor seisme


majore
O zona urbana dintr-un teritoriu supus actiunilor intensive repetate
cuprinde o mare varietate de cladiri care difera ntre ele, n principal,
prin:

conditii geologice locale;


28

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

vrsta;

materialele din care sunt realizate;

sisteme structurale;

geometria n plan;

naltime.

Instrumentarea unui numar ridicat de cladiri la care sa se tina seama


de combinatiile posibile ale aspectelor mentionate anterior este
practic imposibil de realizat si inacceptabila din punct de vedere
economic. Pe de alta parte, ideea instrumentarii unui numar mare de
cladiri cu un numar redus de sisteme de achizitie a datelor
instrumentale este nejustificata din punct de vedere stiintific, ntruct
o monitorizare minima nu ofera posibilitatea unei identificari reale a
comportarii dinamice a cladirilor considerate. De aceea, din punctul
de vedere al utilitatii si aplicabilitatii rezultatelor experimentale n
vederea identificarii prin calcul a unui sistem structural, este
preferabila realizarea instrumentarii seismice a unui numar mai mic
de cladiri dar cu un numar suficient de mare de sisteme de achizitie.
4.21 Conditii geologice si de fundare
Conditiile

geologice

locale,

caracteristice

unui

anumit

amplasament, au o influenta decisiva asupra comportarii sistemelor


structurale n timpul solicitarilor extreme.
Undele generate de energia eliberata sursa dinamica se transmit prin
mediul de propagare n urma unor fenomene extrem de complexe de
reflexie

si

refractie,

datorate

neomogenitatii

si

discontinuitatii

straturilor pe care le traverseaza. Principalele aspecte legate de


fenomenul de propagare a undelor ntr-o anumita zona sau ntr-un
amplasament delimitat sunt:

29

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

variatia intensitatii undelor n functie de proprietatile fizico-

mecanice si dinamice ale mediului de propagare;

modificarea

raspunsului

sistemelor structurale n functie de

caracteristicile de deformabilitate locala ale mediului de fundare,


specifice amplasamentului.
n timpul unor solicitari extreme, miscarea generata la
interfata fundatie mediu de fundare este determinanta pentru
comportarea unei cladiri si, de aceea, trebuie ntelese cele doua roluri
importante ale mediului de fundare:

rolul de filtru dinamic pentru miscare (identificarea eventualelor

fenomene de filtrare dinamica, focalizare sau amplificare a efectelor


solicitarilor extreme);

rolul de interactiune cu cladirea al carui suport l reprezinta.


Fenomenul de interactiune dintre constructie si mediul de

fundare este extrem de important pentru aproape toate categoriile de


cladiri rigide amplasate n medii de fundare deformabile si prezinta
un interes real pentru cercetare. Astfel, n plus fata de amplasarea
aparaturii la nivelul fundatiei unei cladiri se recomanda amplasarea
unui accelerograf triaxial n cmp liber (freefield), conectat la reteaua
de supraveghere a cladirii si care ar trebui sa furnizeze informatii cu
privire la raspunsul mediului de fundare din amplasamentul cladirii.
n Fig.9 se prezinta un model de instrumentare al unei cladiri
cu sistem structural n cadre ortogonale.

30

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Fig. 9 Model de instrumentare al unei cladiri su sistem structural in


cadre ortogonale

4.22 Sisteme de achizitie si prelucrare a datelor primare


Exigente ale instrumentarii seismice
Pentru a putea realiza o monitorizare eficienta a unei cladiri, n
sensul elucidarii aspectelor precizate anterior, se recomanda ca in
instrumentare sa se ia in considerare urmatoarele caracteristici:

canale de nregistrare sincronizate, trigherizate;

domeniul dinamic (raportul ntre amplitudinea maxima si minima a

semnalului ) de cel putin 108dB;

rata de esantionare ntre 50250 sps;

capacitati de memorare statica si dinamica;

controlul de la distanta (linie telefonica sau conexiune Internet);

sisteme continue/discontinue de inregistrare cu autonomie de

minim 24h de functionare cu mentinerea informatiei numerice


nregistrate pe suport nevolatil;

31

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

autodeclansare la depasirea unui prag prestabilit sau declansare la

comanda externa;

setare pre-event si post-event in cazul trigherizarii cu prag de

declansare;

ceas intern /gps.


n vederea interpretarii corecte a nregistrarilor instrumentale

efectuate cu mai multe echipamente este necesar ca acestea sa


poata ndeplini simultan urmatoarele cerite:

declansarea simultana a aparatelor;

baza de timp sincronizata pentru toate instrumentele;

esantionare comuna n vederea achizitiei numerice a semnalelor.

Figura 10 Exemplu de instrumentare cu accelerografe triaxiale


Un exemplu n acest sens este prezentat n Fig. 10. n acest
scop

s-a

prevazut

un

set

de

instrumente

triaxiale

digitale,

interconectate ntr-o configuratie de tip retea, asigurndu-se o


declansare

simultana

nregistrarilor

la

atingerea

declansare prestabilita prin pragul de trigherizare.

32

limitei

de

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

4.23

Elaborarea

modelului

conceptual

pentru

interconectarea la sistemul de alarmare seismica national.


Definire subansamble
Sistemul seismic dedicat supravegherii structurii de rezistenta a
unui spital , in cazul de fata o cladire foarte importanta care trebuie
sa fie functionabila

in timpul situatiilor de criza, (cum ar fi

producerea unui cutremur puternic) , trebuie sa indeplineasca o serie


de conditii dintre care amintim:
1. Sa asigure posibilitatea unei diagnosticari post seism cat mai
rapide a sigurantei cladirii si sa alarmeze automat factorii de decizie
in cazul in care nivelul de acceleratie produs de seism si inregistrat
de

accelerografe

proiectant,

depaseste

deci

cladirea

valorile
nu

maxime

mai

admise

prezinta

de

catre

siguranta

2. Sa poata fi conectata la sistemul National de Alertate Seismica ,


astfel incat sa poata receptiona Semnalul de alerta transmis din zona
epicentrala (in cazul municipiului Bucuresti 25- 30

secunde ),

interval de timp relativ scurt dar care poate fi utilizat pentru punerea
automata in pozitia de siguranta a anumitor instalatii care pot deveni
periculoase

pentru

bolnavi

si

pentru

personalul

medical

si

administrativ din cladire in cazul in care sunt surprinse in functiune


de

unda

seismica

periculoasa.(

lifturi,

centrale

termice,

etc)

3. Sa poata transmite automat, in timp real, , catre Sistemul


National de evaluare a Hartii efectelor seismului ( Shake map) a
nivelelelor de acceleratie inregistrate de catre senzorii seismici care
supravegheaza cladirea. Aceasta va permite o mai buna cunoastere
de catre

autoritatile abilitate sa

gestioneze criza post seism a

necesitatilor imediate privind dirijarea mijloacelor de interventie si


salvare.
33

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

4. Sa permita stocarea datelor seismice in inregistratoare pentru o


perioada nedeterminata de timp in cazul in care sistemele de
comunicare au suferit avarii si nu mai pot sa transmita informatia
spre calculatorul central de proces.
5. Sa aiba o autonomie energetica cat mai mare ,stiut fiind faptul ca
in cazul nedorit al unui cutremur puternic reteaua electrica poate fi
intrerupta.
6. Sa fie usor de operat, si sa nu necesite costuri mari privind piesele
de schimb.
7. Sa fie un sistem flexibil, usor de intretinut si de modernizat in
cazul aparitiei de noi cerinte pe durata exploatarii
4.24 Modelul conceptual pentru supravegherea structurii
de rezistenta
Supravegherea seismica a structurii de rezistenta a Spitalului
Sf.Pantelimon se propune a fi realizata in conformitate cu cele mai
moderne cerinte in domeniu, cunoscute in literatura de specialitate
ca fiind ale unui sistem de tip OASIS.
In Anexa 1 se prezinta datele de firma ale sistemului OASIS
(Kinemetrics SUA).
Pentru informare, Sistemul OASIS este compus din hard i soft
dedicat pentru operare n timp real, pentru monitorizarea online a
structurilor n vederea evalurii continue a integritii structurale.
OASIS realizeaz patru funcii vitale:
1. Alertare n timp real in-situ sau la distan
2. Achiziie datelor ca un accelerograf cu un domeniu
dinamic mare
3. Controlul i afiarea funciilor sistemului de la distan
4. Monitorizare pe termen lung
34

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Sistemul OASIS este compus din urmatoarele subsisteme soft si


hard:
Subsistemul

senzorilor

incorporeaz

accelerometre

de

tip

EpiSensor force balace de fabricaie Kinemetrics. Accelerometrul de


tip EpiSensor furnizeaz semnal util pe o lrgime de band extinsa
de la DC pn la 200 Hz . Aceasta permite studierea micrii
structurii la frecvene

nalte i n acelai timp asigura rspunsul la

DC, foarte important pentru calibrarea simpl a senzorului direct in


amplasament i pentru procesarea ulterioar.
Subsistemul

de

Achiziie

Datelor

se

bazeaz

pe

un

digitizoare tip K2 si Etna. Acesta este un sistem de achizitie

de

putere

de

mica

rezoluie

mare,

interconectabil

reelele

comunicatie. K2 are 6 canale de intrare la domeniu dinamic de 135


dB fiecare, n combinaie cu SLATE, un procesor multifuncional
compact, de putere ultra-sczut, care este folosit n acest caz
pentru achiziie/concentrare de date.
Ca

subsistem

de

Monitorizare

Soft,

OASIS

utilizeaz

platforma Rockhound, care este un produs software/firmware


proiectat s proceseze datele dintr-unul sau mai multe digitizoare,
realiznd

funciuni

asupra

acelor

date

care

sunt

necesare

utilizatorului final. Aceste funciuni pot include printre multe altele i


urmtoarele capaciti:
-

nregistrare continu

nregistrarea unui eveniment triggerat

nregistrare intr-o anumit fereastra de timp

managementul stocrii datelor

reformatarea i retransmiterea telemetriei

livrarea datelor

procesarea ulterioara a datelor


35

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Reeaua Wireless este realizat prin folosirea Cisco Aironet


Wireless Bridge n punctul de concentrare, mpreun cu MOXA
AirWorks Wireless Radios n punctele de achiziie a datelor.
Ambele echipamente sunt echipate cu antenele standard pentru
distante scurte de transmitere n interiorul unei cldiri, precum i
antene direcionale de mare ctig pentru subsistemele de
achiziie

datelor

antene

concentratorul de date care

omni

direcionale

pentru

permite comunicaiile wireless pe

distane mai lungi.


Interfetele de comunicatie si software care vor fi instalate la
Spitalul Sf.Pantelimon pot fi considerate prin comparatie ca fiind
componente ale sistemului OASIS.
Senzorii folositi sunt accelerometri de tipul EpiSensor Model:
ES-U2
Acclerometrul EpiSensor tip Triaxial Force Balance model ES-U2
este proiectat n primul rnd pentru aplicaii privind ingineria
structural. El poate fi folosit ntr-o mare varietate de aplicaii
pentru msurarea acceleraiilor ntr-o gama larga, de la nivelul de
zgomot ambiental pana +/- 4g.

Fig.11 EpiSensor ES-U2 Force Balance Accelerometers

Avand domeniu de nregistrare full-scale de +/- 0.25 la +/- 4g


(selectabil

de

ctre

utilizator)

ES-U2

furnizeaz

nregistrarea

micrilor din timpul cutremurelor cu o buna dinamica , chiar i n


locaiile apropiate de falie i ntr-o larg varietate tipuri de structur.

36

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Deoarece zgomotul ES-U2 este extrem de mic, el poate detecta


micri ale cmpului de vibraii ambientale in majoritatea site-urilor
urbane i structurilor civile de la 1 Hz la 200 Hz. Ieirea de la ES-U2
este un semnal amplificat, deci nu are nevoie de alte dispozitive
electronice externe, dect un sistemul de achiziie a datelor.
Asa cum s-a mentionat mai sus , lungimea de band semnificativ
mbuntit de la DC la 200 Hz permite inginerilor i cercettorilor
s studieze micarea pmntului la frecvene mai nalte dect cele
captate de senzorii seismici clasici

i n acelai timp meninerea

rspunsului la DC este foarte important deoarece permite calibrarea


simpl a senzorului direct in amplasament i reduce confuzia n
procesare.
Caracteristicile EpiSensor ES-U2
Zgomot redus
Banda de raspuns extinsa de la DC la
200Hz
Posibilitatea de selectie a nivelului maxim
de iesire
Bobina de calibrare standard
Iesire unipolara sau diferentiala cu
posibilitate de selectare
Proetectie la transient
SPECIFICATII
Dinamica
Banda de lucru
Bobina de calibrare
Nivelul maxim de iesire in acceleratie

155 dB+
DC la 200 Hz
Standard
Selectabil pentru +/- 0.25 g, +/- 0.5 g,
+/- 1g, +/- 2 g, +/- 4 g
Selectabil pentru; +/- 2.5 V unipolar, 10 V
unipolar, +/- 5 V diferential, +/- 20 V
diferential.
Prin trei orificii accesibile unei regalri
eficiente
< 1000 g/g2
< 0.1 % din maximul de scala
<1%
< 500 g/grad celsius
12 mA pentru +/- 12 V amplificator
standard, 35 mA pentru +/- 12 V
amplificator cu zgomot redus.
13,3 cm diamentru, 6,2 cm inaltime

Nivelul maxim de iesire in volti


Ajustarea pozitiei de zero
Linearitatea
Hysterezis
Senzitivitatea Directionala
Eroare termica
Alimentare
Dimensiuni
37

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Fixare

Prin incastrare in structura cu ajutorul


unui holtz surub.
Variata militara -otel
-20 0C la 70 0C

Conector
Temp de lucru

Inregistratorul K2 (vezi si Anexa 2)


Inregistratorul K2 , un digitizor de putere mic i rezoluie mare,
interconectabil n reea printr-o interfata de tip MOXA DE 311.
Pentru a furniza o cat mai mare flexibilitate in accesarea si stocarea
datelor, comunicatii, Kinemetrics a inclus 2 sloturi PCMCIA

ce

suporta o varietate larga de carduri de memorie, hard disk-uri si


modemuri. Acestea permit utilizatorilor o configurare cat mai usoara
a K2-ului pentru diferite aplicatii. Cele doua programe dezvoltate de
catre Kinemetrics, QuickTalk si QuickLook, furnizeaza un mediu
prietenos si usor pentru configurarea sistemului, comunicatii si
analiza datelor.

Fig.12 - Inregistratorul K2
Caracteristici ale inregistratorului K2
Caracteristici principale
Interval dinamic ~ 114 dB (200 sps, 0-50 HZ BW
Sistem de operare multi-tasing ce permite simultan achizitia
de date si interogare
Precizia de timp 0.5 milisecunde data de esantionarea
sincronizata cu un sistem optional GPS
Capabilitatea de alertare la distanta pentru evenimente de
sistem sau greseli de autodiagnosticare

38

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Achizitie de date la distanta cu date digitale in timp real la


iesire
Aplicatii
Retele dense de monitorizare a structurilor
Retele dense 2D si 3D
Retele dense pentru studiul replicilor
Retele seismice locale, regionale si nationale
Achizitia de date
Tip

Sistem cu 24 bit DSP (Digital Signal Processing)

Filtru anti-alias

Filtru FIR Brickwall. Frecventa de taiere 80% din frecventa


Nyquist; 120 dB la Nyquist

Interval dinamic
Raspuns in frecventa
Rate de esantionare

> 114 dB DC tipic la 50 Hz


DC - 80 Hz la 200 sps
20, 40, 50, 100, 200, 250

Moduri de achizitie

Continuu, declansare

Formatul datelor de iesire

24 bit cu semn (3 byte)

Determinari de parametri

Determinarea parametrilor in timp real

Declansare
Tip

Filtru trece banda IIR (3 tipuri diponibile)

Selectia declansarii

Selectare independenta pentru fiecare canal

Nivel de declansare

Intern, extern sau voturi de declansare in cadrul unei retele


dupa o combinatie aritmetica

Vot de declansare

Intern, extern dupa o combinatie aritmetica

Declansare aditionala

STA/LTA (media semnalului in valori absolute pe o fereastra


scurta de timp/ media semnalului in valori absolute pe o
fereastra lunga de timp)

Stocarea datelor
Tip
Compatibilitate
Slot de stocare primar
Slot de stocare secundar
Slot paralel secundar
Capacitate de inregistrare
Format de inregistrare

2 sloturi PCMCIA
PCMCIA standard 2.1. Socket-urile accepta carduri tip I, II, II,
modem tip I sau II
Card de minimum 16 MB memorie
Card de minimum 16 MB memorie
Accepta modem tip I sau II cu conectori
Aproximativ 22 minute per canal per MB, date 24 bit la 200
sps
Datele sunt stocate intr-un sistem de fisiere DOS ce permit
cardurilor sa fie citite pe PC

Firmware
Tip
Control sistem
Interfata cu utilizatorul

Sistem de operare multi-tasking ce accepta simultan achizitie


si interogare. Posibilitate de upgrade la distanta.
Configurarea ratei de esantionare, a tipului de filtru, a tipului
de declansare si votare
Prin intermediul interfetei RS-232

39

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Alertare inteligenta
Auto diagnosticare
Setare rapida

Sistemul poate fi configurat sa initieze comunicatia in cazul in


care un eveniment sau o greseala de autodiagnosticare sunt
detectate
Sistemul poate fi configurat sa verifice continuu tensiunea,
temperatura, RAM si integritatea sistemului baza de timp
Unitatea poate fi configurata din fisierul de parametri stocat
pe cardul PCMCIA

Baza de timp
Tip

Oscilator liber intern (standard), GPS (optional).

Precizia de timp (GPS)

Integrat cu sistemul, furnizeaza timpul, corectia oscilatorului


intern so pozitia geografica
5 microsecunde

Putere

Ciclu de putere este controlat prin software. 110mA la 12V

GPS

Intrare/Iesire, Afisaj

Intrare

Matrice de 8 LED-uri. Indica tipul de achizitie, evenimentul,


inregistrarea, tensiunea bateriei, memoria folosita
Conector pentru 24 Vdc, baterie externa

Interfata RS-232

Interfata RS-232C cu control prin modem

Afisaj

Intrare auxiliara
Protectie EMI/RMI

Conector pentru 4 canale, iesire IRIG, intrare IRIG, iesire


pentru alarma, interfata pentru interconectarea mai multor
unitati.
Toate liniile de intrare si iesire sunt protejate de filtre
feromagnetice

Alimentare
Tip

Sistem intreruptibil, baterie

Intrare

24 Vdc de la baterie

Interval de operare

10.5V 15V

Tensiune baterie externa

100-250Vac 50/60Hz

Rezistente

4 rezistente 2 amp

Baterii

Baterie interna 12 V 12 Ah

Autonomie

> 36 ore

Software suportat
QuickTalk
QuickLook
Antelope

Program de control si accesare a datelor prin conexiune


directa sau prin modem
Program de accesare si vizualizare a datelor si a informatiilor
despre eveniment.
Sistem de operare si de management pentru retele seismice
medii si largi (comercial)

40

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Earthworm
NMS
PSD
SMA
Mediu
Temperatura

Sistem de operare si de management pentru retele seismice


medii si largi (public)
Sistem de management pentru retele seismice mici si medii
(comercial)
Program de analiza a datelor seismice (Power Spectral
Density)
Program de procesare si analiza a datelor seismice (Strong
Motion Analyst)
De la -20oC la 70oC

Sistemul de inregistrare multicanal Mt. Whitney (vezi Anexa3)


Accelerograful Etna (vezi si Anexa 4)
Accelerograful Etna este un digitizor asemanator cu digitizorul K2
dar are numai 3 canale iar senzorul este integrat in digitizor. Pentru
a furniza o cat mai mare flexibilitate in accesarea si stocarea datelor,
comunicatii, Kinemetrics a inclus 2 sloturi PCMCIA .
De asemenea Etna poate comunica cu sistemul central de achizitie
date prin interfata de tip DE 311.

Fig.13 Accelerograful ETNA

Interfete de comunicatii
Pentru a achizitiona datele seismice de la senzori se vor folosi
Comunicaii Wireless

41

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Reeaua wireless folosete Cisco Aironet 1300 Wireless Bridge


i MOXA AirWorks AWK-1100 Wireless Radios.
Access Point/Bridge-ul pentru exterior Cisco Aironet 1300
Series este o platform flexibil cu funcionare n regim de access
point, bridge i workgroup bridge. Cisco Aironet 1300 Series ofer o
conectivitate de vitez mare i cost redus ntre mai multe reele i
clieni, ficsi sau mobili.
Cisco Aironet 1300 Series ofer suport pentru standardul
802.11b/g asigurand rate de transfer de pn la 54 Mbps cu o
tehnologie sigur. MOXA AirWorks AWK-1100 ofer clienilor care
efectueaz achiziia de date facilitatea de a

se conecta

la reea

folosind tehnologia wireless.


Achiziia i concentrarea datelor
Fiecare din cele 6 inregistratoare seismice care vor fi instalate
la Spitalul Sf.Pantelimon vor putea colecta, digitiza i transmite
semnalul analog primit de la accelerometrele fixate n structura
studiat. Datele vor fi transmise la centrul de achiziie via wireless in
combinatie cu tronsoane de fibra optica care vor asigura si rezerva
de comunicatie in cazul intreruperii accidentale a functionarii retelei
radio.
Datele vor fi nregistrate n concentratorul de date SLATE care
are un harddisk de 16GB i poate concentra toate datele i le poate
oferi pentru procesare ulterioar n mai multe formate cunoscute, ca
de exemplu n formatul nativ Kinemetrics .EVT, ASCII, MATLAB,
etc.

42

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Procesorul SLATE lucreaza cu sistemul de operare Linux


integrat i este platforma pe care ruleaz softul de monitorizare
Rockhound pentru aceast aplicaie.
Sistemul de operare
Deoarece Rockhound este scris n limbajul Java, Rockhound nu
este limitat la un anumit sistem de operare. Codul programului
Rockhound poate rula pe multiple sisteme de operare.
Maina Virtual Java, sau JVM: JVM ofer mediul n care
opereaz codul Java compilat al Rockhound. JVM-ul izoleaz codul
Rockhound de detaliile specifice fiecrui calculator i sistem de
operare folosit. Rockhound este scris pentru JVM 1.4 sau mai recent
pentru Sun.
Firmaware-ul Rockhound
Acesta este firmware-ul care execut de fapt funciile unitii.
Funciile depind de tipul modulelor folosite i modul de conectare al
acestora. Acest firmware va fi actualizat periodic de Kinemetrics pe
msur ce noi capabiliti sunt adugate sistemului Rockhound, sau
n urma schimbrilor dictate de necesitile utilizatorilor, surselor de
date folosite, sau a altor factori.
Software suport pentru Rockhound
Scris de asemenea in Java, suportul pentru Rockhound include
ROCKTalk, un utilitar care permite utilizatorului s configureze
Rockhound uor i rapid pentru cele mai frecvente aplicaii.

43

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

In concluzie, configuratia sistemului de supraveghere seismica


se compune in principal din:
a. Sase (6) inregistratoare digitale seismice de tipul Strong
motion (ETNA

Kinemetrics) cu senzori triaxiali pentru acceleratie

maxima de 2g, memorie interna pentru salvarea automata a


inregistrarilor seismice care depasesc un nivel prestabilit, autonomie
de functionare de 48 ore in cazul intreruperii alimentarii cu
electricitate, sistem de transmisie automata a datelor spre o Unitate
Centala de analiza si decizie, receptor GPS pentru sincronizarea
timpului GMT (tipul universal folosit in inregistrarile seismice) .
Aceste inregistratoare vor fi deci instalate in locatiile dorite (1 buc in
camp liber in vecinatatea constructiei, un accelerograf la subsolul
cladirii, un accelerograf pe planseul ultimului etaj si un accelerograf
pe planseul ultimului etaj).
Accelerografele

vor fi legate in retea la o Unitate Centrala

prin intermediul a sase Cutii de jonctiune dotate cu: modul adaptor


RS 232 / Ethernet, alimentator si sistem protectie la supratensiune.
b. Unitatea Centrala va fi instalata intr-un cabinet de 19 si va
contine:
-

Calculator Industrial de proces (cu monitor si accesorii), care

analizeaza
-

in

timp

real

inregistrarile

Soft specializat pentru inregistrarea evenimentelor seismice , in

vederea
-

seismice
arhivarii.

Soft specializat in vederea analizei in timp real a evenimentelor

seismice

si

alarmarii

la

depasirea

unor

valori

de

acceleratie

prestabilite.
-

Modul de alarmare seismica locala la depasirea unor valori de

acceleratie prestabilite (optic, acustic, e-mail ,etc.)

44

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Modul de receptionare a alarmarii seismice transmise din zona

epicentrala

de

catre

INCDFP

(Institutul

National

C-D

Fizica

Pamantului)
-

Modul de interfatare cu Reteaua Nationala de statii seismice a

INCDFP
Acestea vor permite receptionarea de catre managementul
spitalului Sf.Pantelimon a alarmarii seismice transmise de catre
INCDFP din zona epicentrala (in caz de cutremur puternic) cu 25-30
secunde inainte de sosirea undelor seismice periculoase la Bucuresti,
precum si cuprinderea automata a inregistrarilor de la Spital in
procesul de evaluare a hartii efectelor cutremurului.
- Switch 16 ports
- Imprimanta Laser Jet care tipareste valorile maxime de acceleratie
inregistrate de catre cei 4 senzori triaxiali precum si formele undelor
seismice inregistrate de acestia
- Sistem

de

protectie

la

suprasarcina

si

supratensiune

- Sistem de alimentare neintrerupta ( UPS 1 200 VA).


Programul de detectie si evaluare a evenimentului seismic in
vederea alarmarii managementului Spitalului Sf.Pantelimon este
prezentat in Anexa 5.
5. Anexe
Anexa 1 Sistemul OASIS (Kinemetrics SUA) date de catalog
Anexa 2 Inregistratorul K2 (Kinemetrics SUA) date de catalog
Anexa 3 Sistemul de inregistrare multicanal Mt Whitney (Kinemetrics
SUA) date de catalog
Anexa 4 Accelerograful tip ETNA (Kinemetrics SUA) date de catalog
Anexa 5 Programul de detectie si evaluare a evenimentului seismic in
vederea alarmarii
Anexa 6 Standard pentru interschimbul de date in timp real, privitoare
la cutremure (seed)

45

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

6. Concluzii
In cadrul etapei 1 a proiectului SISTEM DE MONITORIZARE IN
TIMP

REAL

SIGURANTEI

SI

INTEGRITATII

STRUCTURILOR

SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN CAZ DE SEISM. STUDIU


DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON au fost realizate urmatoarele
obiective:
-

elaborarea modelului conceptual al sistemului de monitorizare


in timp real al structurilor specifice spitalelor de urgenta;

elaborarea

modelului

conceptual

de

interfatare

managementului cu sistemul national de alarmare seismica.


Modelul conceptual al sistemului de monitorizare in timp real al
structurilor de rezistenta specifice spitalelor de urgenta (sistem de tip
OASIS On-line Alerting of Structural Integrity and Safety) propune
ca sistemul sa asigure :
-

alertarea in timp real in-situ sau la distanta;

achizitia datelor cu un accelerograf cu domeniu dinamic mare;

controlul si afisarea functiilor sistemului de la distanta;

monitorizarea pe termen lung.

Structura sistemului OASIS va cuprinde:


-

subsistemul senzorilor, care vor ncorpora accelerometre de tip


EpiSensor Force Balance;

subsistemul de achizitie a datelor, care se bazeaza pe


digitizoare tip K2 si ETNA;

subsistemul de monitorizare soft, care va utiliza platforma


Rockhound, capabila sa proceseze datele de la mai multe
digitizoare;

subsistemul de comunicatie (transmitere date), care va fi o


retea wireless cu utilizarea Cisco Aironet Wireless Bridge;

46

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

subsistemul centru de monitorizare, care va cuprinde un


calculator de proces, soft specializat pentru inregistrarea
evenimentelor seismice,soft specializat pentru analiza in timp
real a evenimentelor sesimice, modulul de alarmare seismica
locala si modulul de receptionare a alarmarii seismice din zona
epicentrala.

Modelul conceptual de interfatare a managementului cu sistemul


national de alarmare seismica propune ca sistemul integrat sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
-

asigurarea posibilitatii unei diagnosticari post seism cat mai


rapide a sigurantei cladirii;

alarmarea automata a factorilor de decizie cu privire la


depasirea valorilor maxime admise de proiectant;

conectarea la sistemul national de alertare seismica;

transmiterea automata, in timp real, catre sistemul national de


evaluare a hartii efectelor sistemului (shake map);

stocarea datelor seismice in inregsitratoare pentru o perioada


nedeterminata de timp;

sa aiba autonomie energetica cat mai mare;

sa fie usor de operat si sa nu necesite costuri mari privind


piesele de schimb;

sa fie un sistem flexibil, usor de intretinut si de modernizat.

In cadrul acestei etape s-a realizat si documentarea asupra


elementelor componente ale sistemului si an ume: accelerografe tip
ETNA, inregsitratoare tip K2, sisteme de inregistratoare multicanal tip
Mt.Whitney.
In cadrul etapei s-a prezentat si Programul de detectie si
evaluare a evenimentului seismic in vederea alarmarii

care a fost

elaborat de catre Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru


Fizica Pmntului.
47

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

Programul este prezentat in doua variante:


-

varianta 1 - de detectie si alarmare automata la evenimente


seismice cu magnitudine prestabilita;

varianta 2 de detectie si evaluare manuala a evenimentelor


seismice.

Elaborarea

conditiilor

si

definirea

elementelor

sistemului

de

monitorizare in timp real a sigurantei si integritatii structurilor


spitalelor de urgenta si alarmare in caz de seism va perimte
abordarea concreta a proiectarii sistemului de monitorizare in cadrul
etapei 2 a proiectului.
Intocmit
dr.ing.Ovidiu VASILIU

48

SISTEM DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SIGURANTEI SI


INTEGRITATII STRUCTURILOR SPITALELOR DE URGENTA SI ALARMARE IN
CAZ DE SEISM. STUDIU DE CAZ SPITALUL SF. PANTELIMON
RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (RST) ETAPA 1 - IN EXTENSO

7. Bibliografie

1. OASIS for pEQ BORA Catalog de produs Firma KINEMETRICS


ed.01/07
2. GRANITE High Dynamic Range, IP Aware, Communication
Centric

Multichannel

Recorder

Catalog

produs

Firma

Kinemetrics ed.7/05
3. EpiSensor ES-T Catalog produs firma Kinemetrics ed.06/04
4. EpiSensor ES-U2 Catalog produs firma Kinemetrics
ed.10/04
5.

HypoSensor

Force

Balance

Accelerometer

firma

Kinemetrics ed.1/02
6. Project Brief Structural Monitoring firma Kinemetrics
ed.5/99
7.

Emil-Sever

Georgescu,

Ioan-Sorin

Borcia

Monitorizarea

instrumentala a constructiilor la cutremur Bucuresti - 2006

49

S-ar putea să vă placă și