Sunteți pe pagina 1din 7

Sistemul de Management Integrat

PROCEDURA DE PROCES
MANAGEMENTUL MENTENANTEI
Emitent: MENTENANTA

Cod: PP MENT-01
Editia : 1
Revizia : 0
Nr. ex :
Pagina : 1/7

Procedura de proces

MANAGEMENTUL MENTENANTEI

Nume/Prenume
ELABORAT:
VERIFICAT:
APROBAT:

Semnatura

Data

Sistemul de Management Integrat

PROCEDURA DE PROCES
MANAGEMENTUL MENTENANTEI
Emitent: MENTENANTA

Cuprins

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.-

Domeniu
Scop
Definitii. Prescurtari
Documente de referinta
Elemente de definire a procesului
Descrierea procesului
Responsabilitati
Resurse
Inregistrari
Factori de risc
Mod de actiune in cazul situatiilor de urgenta
Anexe

Cod: PP MENT-01
Editia : 1
Revizia : 0
Nr. ex :
Pagina : 2/7

Sistemul de Management Integrat

PROCEDURA DE PROCES
MANAGEMENTUL MENTENANTEI
Emitent: MENTENANTA

Cod: PP MENT-01
Editia : 1
Revizia : 0
Nr. ex :
Pagina : 3/7

1. Domeniu
1.1. Procedura documenteaza modul in care sunt desfasurate activitatile specifice procesului de
mentenanta.
1.2 Procedura este utilizata de personalul direct implicat in desfasurarea activitatilor acestui proces.
2. Scop
2.1. Scopul elaborarii prezentei proceduri este de a stabili regulile respectate in planificarea, desfasurarea
si tinerea sub control a tuturor activitatilor componente ale acestui proces.
3. Definiii. Prescurtri.
3.1. Definiii:
- Mentenanta = ansamblu de actiuni tehnice si organizatorice efectuate pentru mentinerea /
restabilirea starii depline de functionare a unui utilaj / echipament / instalatie.
- Mentenor = operator direct implicat in efectuarea operatiilor de mentenanta.
3.2. Prescurtri
CMENT
= coordonator activitate mentenanta
MENT
= mentenanta
MG
= manager general
4. Referine normative
SR EN ISO 9001 : 2001
SR EN ISO 14001:2005
Carti tehnice utilaje si instalatii
5. Elemente de definire a procesului
5.1.
Elementul
Proces din amonte
Managementul productiei
Furnizon intern
SSP
Proces din aval
Managementul productiei
Client intern
SSP
Proprietar de process
CMENT
6. Descrierea procesului
6.1. PLANIFICARE
6.1.1. Planificarea acestui proces const n:
a) stabilirea i documentarea indicatorilor de performan i a obiectivelor operaionale
aferente atingerii acestor indicatori ( formular F LIO-01);
b) ntocmirea unui plan de aciune / grafic de urmrire a realizrii indicatorilor de performan
i obiectivelor operaionale stabilite;
c) identificarea i stabilirea modului de gestionare a resurselor necesare desfurrii i inerii
sub control a acestui proces
6.1.2. n anexa acestei proceduri sunt prezentai:

Sistemul de Management Integrat

PROCEDURA DE PROCES
MANAGEMENTUL MENTENANTEI
Emitent: MENTENANTA

Cod: PP MENT-01
Editia : 1
Revizia : 0
Nr. ex :
Pagina : 4/7

a) indicatori de performan stabilii pentru acest proces;


b) obiectivele operaionale stabilite pentru acest proces.
6.2. DESFURARE
6.2.1 MENTENANTA PREVENTIV PLANIFICATA
6.2.1.1 Pregatirea mentenantei preventiv-planificate
6.2.1.1.1 Aceasta pregatire consta in:
- analiza comportarii utilajelor, echipamentelor si masinilor din dotare pe toata durata anului
precedent;
- analiza gradului de uzura fizica a utilajelor si echipamentelor din dotare pe toata durata anului
precedent
- analiza fluxului tehnologic din punct de vedere al modificarilor intervenite pe durata anului
precedent.
6.2.1.2 Desfasurarea mentenantei preventiv - planificate
6.2.1.2.1 In baza concluziilor rezultate din analiza documentata in paragraful 6.2.1.1.1, CMENT
elaboreaza PROGRAMUL ANUAL DE INTERVENTII cod F PAI-01 .
6.2.1.2.1 Acest program este intocmit in luna decembrie pentru anul urmator sau cel tarziu luna
ianuarie.
6.2.1.2.2 Programul elaborat cuprinde planificarea estimata a reviziilor tehnice si reparatiilor pentru
utilajele si echipamentele din dotare.
6.2.1.2.3 Programul elaborat este transmis pentru:
a) analiza si aprobare MG
6.2.1.2.4 Programul aprobat este preluat de CMENT pentru conformare, si este prezentat la
solicitarea Managerului general pentru urmarirea derularii.
6.2.1.2.5. In momentul realizarii interventiilor planificate CMENT consemneaza cele constatate in
Fisa de constatare cod F FC-01. De asemenea, se intocmeste Fisa de constatare si in cazul unei interventii
accidentale, CMENT stabilind si necesarul de materiale auxiliare/piese de schimb si accesorii aferente
efectuarii respectivei interventii.
6.2.1.2.6. Pentru utilajele mai complexe, respectiv de producere usi si ferestre din lemn stratificat,
se intocmeste grafic de intretinere zilnic/saptamanal dupa caz, conform Cartilor tehnice. Acesata evidenta
se inregistreaza in formularul Programare de intretinere zilnica/saptamana cod F PIZ/S-01..15.
6.2.1.2.7 CMENT consemneaza fiecare RT, RC si RK efectuata in formularul Fisa de evidenta a
mentenantei echipamentului de productie cod F FEMEP-01.
6.2.1.2.8.Toate formularele completate pentru fisele utilajelor sunt gestionate si arhivate de
CMENT.
6.2.2 MENTENANTA CORECTIVA
6.2.2.1 Prin acest tip de mentenanta sunt efectuate reparatiile la utilajele si echipamentele necesare
ca urmare a producerii unor caderi accidentale ale acestora.
6.2.2.2 CMENT preia utilajul / echipamentul defect, efectueaza analiza - defectiunii, gravitatea
acesteia si stabileste modul de efectuare a interventiei.
6.2.2.3 CMENT stabileste si:
- necesarele de materiale auxiliare / piese de schimb si accesorii aferente efectuarii respectivei
reparatii;
- timpul necesar pentru efectuarea reparatiei;
- categoriile de personal mentenor implicate in efectuarea reparatiei ( sudori, electricieni, mecanici,
prelucratori prin aschiere, frezori ).

Sistemul de Management Integrat

PROCEDURA DE PROCES
MANAGEMENTUL MENTENANTEI
Emitent: MENTENANTA

Cod: PP MENT-01
Editia : 1
Revizia : 0
Nr. ex :
Pagina : 5/7

6.2.2.4 Pe parcursul si la finalul reparatiei sunt efectuate probele / verificarile care se impun.
6.2.2.5 CMENT consemneaza in formularul Fisa de evidenta a mentenantei echipamentului de
productie cod F FEMEP-01 toate datele legate de reparatia efectuata.
6.2.3 INTRETINERILE CURENTE
6.2.3.1 Intretinerile curente ale utilajelor / echipamentelor / masinilor, sunt efectuate de personalul
mentenor conform cerintelor stabilite si documentate in instructiunile explicative de intretinere elaborate.
6.3 CONTROL
6.3.1 MONITORIZARE
6.3.1.1 Monitorizare rezultat proces
6.3.1.1.1 Rezultatul acestui proces este reprezentat de verificarile permanente efectuate de CMENT
pentru:
a) modul de realizare a RT, RC, RK planificate;
b) modul de realizare a reparatiilor utilajelor / echipamentelor / masinilor defecte;
c) modul de realizare a operatiilor de intretinere a utilajelor / echipamentelor / masinilor.
6.3.1.2 Monitorizare proces
6.3.1.2.1 Monitorizarea acestui proces consta in urmarirea permanenta a modului de realizare a
obiectivelor operationale stabilite si este efectuata de proprietarul acestui proces.
6.3.1.2.2.Deseurile rezultate ca urmare a activitatii de INTRETINERE se gestioneaza conform
Instructiunii de lucru privind Gestionarea Deseurilor; Aspectele de mediu sunt tinute sub control conform
PMM.
6.3.2 MASURARE
6.3.2.1 Masurare rezultat proces
6.3.2.1.1 Masurarea rezultatului acestui proces consta in evaluarea gradului de:
a) conformitate a realizarii programului anual de revizii si reparatii/program de intretinere zilnica
/sapatamana;
b) conformitatea efectuarii reparatiilor accidentale;
c) conformitatea efectuarii intretinerilor curente
6.3.2.1.2 Aceasta masurare este efectuata de proprietarul de proces.
6.3.2.2 Masurare proces
6.3.2.2.1 Masurarea procesului consta in evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de
performanta si obiectivelor operationale stabilite.
6.3.2.2.2 Aceasta masurare este efectuata de proprietarul de proces si consemnata in formularul
EVALUARE INDICATORI SI OBIECTIVE
7. Responsabiliti
7.1 A se vedea responsabilitatile in Fisa de post.
8. Resurse
8.1 Resursele identificate pentru acest proces sunt:
a) resurse materiale (materialele, accesoriile si piesele de schimb necesare efectuarii
interventiilor);
b) resurse informationale: cartile tehnice ale utilajelor / echipamentelor / masinilor;

Sistemul de Management Integrat

Cod: PP MENT-01
Editia : 1
Revizia : 0
Nr. ex :
Pagina : 6/7

PROCEDURA DE PROCES
MANAGEMENTUL MENTENANTEI
Emitent: MENTENANTA

c) resurse umane - categoriile de personal mentenor folosite in efectuarea interventiilor


(planificate sau accidentale) si a intretinerilor curente.
9.nregistrri
Nr.
crt.
1
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Formularul
Denumire
Cod
Lista procedurilor
si instructiunilor in
F LPI-01
vigoare
Lista indicatori si
F LIO-01
obiective
Evaluare indicatori
F EIO-01
si obiective
Programe anuale
F PAI-01
de interventii
Fisa de evidenta a
mentenantei
F F EMEPechipamentului de
01
productie
Program de
F PIZ/S-01
intretinere
zilnic/saptamana
Liste
centralizatoare
F UTE-01
utilaje si
echipamente
Fisa de constatare
F FC-01

Arhivare
Durata

Initiat de:

Circula la:

CMENT

CMENT

Mentenanta

3 ani

CMENT

CMENT

CMENT

Mentenanta

3 ani

CMENT

CMENT

CMENT

Mentenanta

3 ani

CMENT

CMENT

CMENT

Mentenanta

3 ani

CMENT

CMENT

CMENT

Mentenanta

3 ani

CMENT

CMENT

CMENT

Mentenanta

3 ani

CMENT

CMENT

CMENT

Mentenanta

3 ani

CMENT

CMENT

CMENT

Mentenanta

3 ani

CMENT

Loc

Resp.

10. Factori de risc


10.1 Factorii de risc identificati pentru acest proces sunt:
- posibile accidentari ale persoanelor care realizeaza lucrarile de revizii / reparatii / intretineri
curente cauzate de nerespectarea normelor PM-PSI specifice lucrarilor efectuate.
11. Mod de aciune n cazul situaiilor de urgen
11.1 Este absolut necesara respectarea normelor PM-PSI in vigoare specifice activitatilor
desfasurate.
12. Anexe
12.1. Diagrama flux, Flux tehnologic reparatii
12.2. F LPI-01, F LIO-01, F EIO-01
12.3. Model formular F PAI-01
12.4. Model formular F FEMEP-01
12.5. Model formular F PIZ/S-01

Sistemul de Management Integrat

PROCEDURA DE PROCES
MANAGEMENTUL MENTENANTEI
Emitent: MENTENANTA

12.6 Model formular F UTE 01.


12.7 Model formular F FC-01

Cod: PP MENT-01
Editia : 1
Revizia : 0
Nr. ex :
Pagina : 7/7