Sunteți pe pagina 1din 2

Sisteme speciale de securitate

Pentru asigurarea securit\]ii nucleare (respectiv protec]ia popula]iei [i a mediului nconjur\tor), CNE
Cernavod\ este prev\zut\ cu 4 sisteme speciale de securitate. n eventualitatea unei avarii sau a unui accident, n
func]ie de natura [i de gravitatea acestuia, sistemele speciale de securitate intervin pentru protec]ia reactorului,
mic[orarea consecin]elor [i reducerea cantit\]ii de materiale radioactive eliberate n afara centralei.
Func]iile sistemelor de securitate sunt urm\toarele:
1. Oprirea automat\ a reactorului n caz de avarie;
2. R\cirea reactorului n cazul pierderii agentului de r\cire;
3. Men]inerea unei bariere n calea eliber\rilor radioactive.

Sisteme speciale de securitate


Sistemul nr. 1 de oprire rapid\ a reactorului (SOR1);
Sistemul nr. 2 de oprire rapid\ a reactorului (SOR2);
R\cire la avarie a zonei active a reactorului;
Sistemul anvelopei.
Sistemele de securitate au o fiabilitate foarte ridicat\ (la 1000 solicit\ri de intrare n func]iune se admite o
singur\ indisponibilitate).
SOR1 are rolul de oprire automat\ a reactorului atunci cnd unul din parametrii vitali dep\[e[te o anumit\
valoare prestabilit\. Oprirea este realizat\ prin introducerea rapid\ n reactor a unor bare puternic absorbante de
neutroni, oprindu-se astfel reac]ia de fisiune n lan]. Comanda automat\ a barelor se face prin calculatorul de proces,
care sesizeaz\ orice regim anormal de func]ionare.
Spre deosebire de centralele mai vechi care sunt prev\zute cu un singur sistem de oprire a reactorului, la
centralele noi sunt prev\zute 2 sisteme de oprire a reactorului, distincte [i independente, cu principii de func]ionare
diferite.
La CNE Cernavod\, SOR2 este un sistem care determin\ oprirea prin injec]ia n moderator a unei otr\vi n
stare lichid\, gadolinul, puternic absorbant de neutroni.
Ca [i SOR1, declan[area acestui sistem este realizat\ prin calculatorul de proces atunci cnd unii dintre
parametri dep\[esc valori prestabilite. Atunci cnd acesta d\ semnalul, cu ajutorul presiunii heliului, otrava n stare
lichid\ va fi injectat\ n moderator.
SOR1

Rezervor
heliu

SOR2

Rezervor
cu otrav\
{tu]uri
injec]ie
MODERATOR
Bara de oprire

SOR1 [i SOR2

Racirea la avarie a zonei active a reactorului


Rolul acestui sistem este de a asigura n conductele circuitului primar cantitatea de ap\ necesar\ r\cirii
combustibilului n cazul unei rupturi mari sau totale a circuitului. R\cirea combustibilului trebuie continuat\ pn\
cnd c\ldura generat\ n aceasta scade sub limita de deteriorare a lui.
Sistemul este conceput [i func]ioneaz\ n 3 etape:
Etapa 1 injec]ie de nalt\ presiune: apa existent\ n rezervoarele sub presiune este injectat\ n
colectoarele circuitului primar;
Etapa 2 de medie presiune: pompele sistemului aspir\ ap\ din rezervorul de stropire (aflat la partea
superioar\ a cl\dirii reactorului) [i o refuleaz\ n colectoarele circuitului primar;
Etapa 3 de joas\ presiune: pompele recircul\ amestecul H2O-D2O, colectat la partea inferioar\ a cl\dirii
reactorului, printr-un schimb\tor de c\ldur\ transmi]ndu-l spre circuitul primar.
Etapa a 3-a dureaz\ circa 3 luni, pn\ cnd energia rezidual\ generat\ n combustibilul nuclear scade pn\
la valoarea la care se poate evacua prin circula]ia natural\ n mediul nconjur\tor f\r\ supranc\lzirea acestuia.

Sistemul anvelopei
Sistemul anvelopei se compune din:
Anvelopa de protec]ie;
Sistemul de ecluze;
Sistemul de izolare;
Sistemul de stropire;
R\citorii locali de aer.

Anvelopa de protec]ie este de form\ cilindric\ cu acoperi[ul sub form\ de dom, realizat\ din beton
precomprimat (acoperit la interior cu un strat de etan[are), avnd rolul de a men]ine, n limitele permise, eliber\rile
de radioactivitate spre mediul nconjur\tor, n condi]iile unui accident. De asemenea, avnd o grosime mare,
aproximativ 1 m, are [i rol de protec]ie biologic\ n calea radia]iilor. Pentru a nu exista scurgeri din anvelop\ n timpul
func]ion\rii normale, presiunea din interiorul anvelopei este men]inut\ mai sc\zut\ dect presiunea atmosferic\.
Penetra]iile prin anvelop\ pentru conducte sunt etan[ate n mod adecvat, singurele leg\turi cu exteriorul se
fac prin ecluzele pneumatice pentru echipamente i personal. Fiecare ecluz\ are dou\ u[i [i un pasaj de trecere. La
trecerea prin ecluz\ una din cele dou\ u[i este nchis\ etan[ nainte ca cealalt\ s\ fie deschis\, pentru a se asigura
etan[eitatea anvelopei.
n cazul unui accident, evacuarea eventualelor substan]e radioactive din interiorul anvelopei, n exterior este
stopat\ de sistemul de izolare. Aceasta, n cazul cre[terii presiunii n anvelop\ sau a radioactivit\]ii peste o valoare
prestabilit\, nchide toate conductele care penetreaz\ anvelopa [i au leg\tur\ cu atmosfera din exterior, realizndu-se astfel o izolare a anvelopei.
La cre[terea presiunii n anvelop\ peste valorile permise, ca urmare a unui accident de pierdere a agentului
primar sau a ruperii conductei principale de abur (n interiorul anvelopei), se declan[eaz\, de asemenea, [i sistemul
de stropire. Apa condenseaz\ aburul [i are loc astfel o reducere a presiunii, ceea ce conduce la reducerea
evacu\rilor substan]elor radioactive n atmosfer\. Dup\ epuizarea apei din bazinul de stropire, r\cirea anvelopei este
continuat\ de rcitorii locali de aer.

S-ar putea să vă placă și