Sunteți pe pagina 1din 4

MEDIA

media
media

KIT 2015

SOLU

Ţ

II

DE

MARKETING

Ş

I

MEDIA media KIT 2015 SOLU Ţ II DE MARKETING Ş I COMUNICARE
MEDIA media KIT 2015 SOLU Ţ II DE MARKETING Ş I COMUNICARE

COMUNICARE

INDUSTRIA CARNII.RO

> Revista INDUSTRIA CARNII.RO este o publicaţie de specialitate, editată de ADDOR MEDIA PRESS.

> Reprezint

ă un canal profesionist de marketing

ş

i comunicare n industia c rnii

î

ă

ş

i zootehnie.

> Revista INDUSTRIA CARNII.RO are o distribuţie naţională, dar cu vizibilitate şi în plan internaţional.

6
6

ediţii/an

PRINT PROFIL

Revista INDUSTRIA CARNII.RO apare o dată la

două luni, într-un tiraj de 3.500 de exemplare. Distribuţia se face nominal, direct către top managementul companiilor din industria

alimentar ă , dar

vânzări, marketing, achiziţii, producţie,

calitate şi siguranţa alimentului.

şă i c tre departamentele de

DISTRIBUŢIE

Produc ăş tori, importatori din carne ăş tori, importatori din carne

Traderi de carnede DISTRIBUŢIE Produc ăş tori, importatori din carne i distribuitori de carne ş i preparate din

i distribuitori de carne

ş i preparate din carne

ă

Cresc tori de animalecarne i distribuitori de carne ş i preparate din carne ă ş i preparate Procesatori Furnizori

ş i preparate

Procesatoripreparate din carne ă Cresc tori de animale ş i preparate Furnizori de materii prime, aditivi,

Furnizori de materii prime, aditivi, condimentecarne ă Cresc tori de animale ş i preparate Procesatori F urnizori de furaje, echipamente Furnizori

F urnizori de furaje, echipamenteProcesatori Furnizori de materii prime, aditivi, condimente Furnizori de medicamente veterinare Furnizori de echipamente

Furnizori de medicamente veterinareprime, aditivi, condimente F urnizori de furaje, echipamente Furnizori de echipamente zootehnie ş i tehnologii pentru

Furnizori de echipamente zootehnie zootehnie

ş i tehnologii pentru ferme

ş

i utilaje pentru industria c ă rnii,

pentru ferme ş i utilaje pentru industria c ă rnii, F urnizori de detergen ţş i

F urnizori de detergen ţş i

i utilaje pentru igien

ă

Principalele lan ţ uri de magazine din retailul modern ţ uri de magazine din retailul modern

ş

i

INDUSTRIA CARNII.RO

o platformă media print şi online

INDUSTRIA CARNII.RO o platform ă media print ş i online tradi ional ţ Institu ii publice:

tradi ional

ţ

Institu ii publice: MADR, APIA, ANSVSA, ambasadeo platform ă media print ş i online tradi ional ţ ţ Institu ţ ii bancare

ţ

Institu ţ ii bancare ş i financiare. ONLINE PROFIL Cititorii nostri sunt n principal specialişti
Institu ţ ii bancare
ş
i financiare.
ONLINE PROFIL
Cititorii nostri sunt n principal specialişti din
î
10%
15%
industria alimentar ă , implica ţ i direct î n
10%
activitatea fermelor de cre tere a animalelor,
ş
15%
abatoare, unităţi de procesare a cărnii
măcelării, furnizori de utilaje şi materii
ş
i
10%
prime, precum ş
i reprezentan ţţ i ai institu iilor
15%
publice
ş
i asocia ţ iilor de specialitate,
10%
ambasade, camere de comer ţ , retail
ş
i
15%

HoReCa.

Europaambasade, camere de comer ţ , retail ş i 15% HoReCa. Muntenia Oltenia Dobrogea Moldova Bucureşti-Ilfov

Munteniacamere de comer ţ , retail ş i 15% HoReCa. Europa Oltenia Dobrogea Moldova Bucureşti-Ilfov Transilvania

Olteniacamere de comer ţ , retail ş i 15% HoReCa. Europa Muntenia Dobrogea Moldova Bucureşti-Ilfov Transilvania

Dobrogeacamere de comer ţ , retail ş i 15% HoReCa. Europa Muntenia Oltenia Moldova Bucureşti-Ilfov Transilvania

Moldovacamere de comer ţ , retail ş i 15% HoReCa. Europa Muntenia Oltenia Dobrogea Bucureşti-Ilfov Transilvania

Bucureşti-Ilfov Transilvania Banat
Bucureşti-Ilfov
Transilvania
Banat

INDUSTRIA CARNII.RO

INDUSTRIA CARNII.RO
INDUSTRIA CARNII.RO COMUNICARE MULTI-FORMAT de prezen ţ a n online cu site-ul www.industriacarnii.ro. Asigur ă m

COMUNICARE MULTI-FORMAT

de

prezen ţ a n online cu site-ul www.industriacarnii.ro. Asigur ă m tuturor

clien ţş ilor

ţă int

ă este vorba de print,

e-mail, Web, mobile sau re ţ ele sociale. Solicita ţ i departamentului de

v

utiliz nd toate canalele media disponibile, fie c

Publica ţ ia n format print INDUSTRIA CARNII.RO este completat

î

î

ă

i partenerilor no ş tri un instrument eficient de comunicare,

multi-format, ce pune accentul pe interac ţ iunea cu publicul

â nz

â

ăă ri o ofert

personalizat ă .

CONŢINUT EDITORIAL

editorial, ş tiri, evenimente, studii de pia ţă , târguri ş i expozi ţ ii

editorial,

ş

tiri, evenimente, studii de pia

ţă

, târguri

ş

i expozi ţ ii

campanii promo ionale, lans ri de produse, analize ţ zootehnie, furaje, sisteme de cre şş
campanii promo ionale, lans ri de produse, analize ţ zootehnie, furaje, sisteme de cre şş

campanii promo ionale, lans ri de produse, analize

ţ

zootehnie, furaje, sisteme de cre şş tere

ă

şţ

i nutri ţ ie a animalelor

i tendin e

ă bun starea ş i s ăă n tatea animalelor  

ă

bun starea

ş

i s ăă n tatea animalelor

 
import - export carne  

import - export carne

 
abatorizare, tran are, dezosare ş  

abatorizare, tran are, dezosare

ş

 
materii prime: carne, condimente, membrane, aditivi

materii prime: carne, condimente, membrane, aditivi

procesare, brand-uri de mezeluri ş i specialit ăţ i din carne

procesare, brand-uri de mezeluri

ş

i specialit

ăţ

i din carne

c â ă nt rire, ambalare, etichetare  

c

â

ă

nt rire, ambalare, etichetare

 
depozitare, distribu ţ ie - logistic ă

depozitare, distribu ţ ie - logistic

ă

transport specializat (frigorific, animale vii etc.)  

transport specializat (frigorific, animale vii etc.)

 
management de calitate, HACCP, certificare ă igien , siguran ţă ă alimentar , echipamente ş
management de calitate, HACCP, certificare ă igien , siguran ţă ă alimentar , echipamente ş

management de calitate, HACCP, certificare

ă

igien , siguran

ţă

ă

alimentar , echipamente

ş

i solu ii de cur

ţ

ăţ

enie

laboratoare ş i echipamente de laborator  

laboratoare

ş

i echipamente de laborator

 
software ş i echipamente IT pentru industria c ă rnii  

software

ş

i echipamente IT pentru industria c ă rnii

 
echipamente ş i utilaje de ultim ăţ genera ie, echipamente frigorifice

echipamente

ş

i utilaje de ultim

ăţ genera ie, echipamente frigorifice

fum, gaz industrial, energie verde  

fum, gaz industrial, energie verde

 
consultan ţă , finan ţ are, fonduri europene, companii de training

consultan

ţă

, finan ţ are, fonduri europene, companii de training

retail, comer ţ modern şţ i tradi ional  

retail, comer ţ modern

şţ i tradi ional

 
produse tradi ionale din carne, produse BIO din carne ţ

produse tradi ionale din carne, produse BIO din carne

ţ

pe şş te i preparate din pe ş te  

pe şş te

i preparate din pe ş te

 
  produse tradi ionale din carne, produse BIO din carne ţ pe şş te i preparate

INDUSTRIA CARNII.RO

INDUSTRIA CARNII.RO

ABONAMENT

INDUSTRIA CARNII.RO ABONAMENT GARAN Ţ IA UNEI SURSE SIGURE DE INFORMARE! Ţine pasul cu cele mai

GARANŢIA UNEI SURSE SIGURE DE INFORMARE!

Ţine pasul cu cele mai importante ştiri:

Industria cărnii din România estimatEvaziune fiscal 260 milioane de tone , produc ţ ia mondial În România carnea de

Evaziune fiscalIndustria cărnii din România estimat 260 milioane de tone , produc ţ ia mondial În România

260 milioane de tone , produc ţ ia mondial , produc ţ ia mondial

În România carnea de pe ş te este mai scump ş te este mai scump

108,9 milioane de tone, produc ţ ia mondial milioane de tone, produc ţ ia mondial

8,015 miliarde de euro disponibili prin noul PNDR 2014 - 2020 disponibili prin noul PNDR 2014 - 2020

Produc ţă ia mondial ţă ia mondial

ă la

1,7 miliarde euro

ă

de

40%

în industria c ă rnii din România

ă

ă

de carne în 2015 cu 20% de carne de porc

ă

de carne de vit

ă

în 2015 estimat

ă

la

58,6 mil. tone

22.000 tone de mici produce de mici produce

ş

i consum

ă

România în fiecare an

BENEFICII

primeşti revista INDUSTRIA CARNII.RO (un exemplar) la sediul companiei înscrii GRATUIT numele companiei în Anuarul
primeşti revista INDUSTRIA CARNII.RO (un exemplar) la sediul companiei
înscrii
GRATUIT
numele companiei în Anuarul INDUSTRIA CARNII.RO
po¡i publica
GRATUIT
3 comunicate de preså în newsletter-ul nostru de tiri
ş
po¡i publica
GRATUIT
3 materiale informative pe site-ul www.industriacarnii.ro