Sunteți pe pagina 1din 1

APLICAŢIE DESKTOP

Realizați o aplicație care să permită navigarea printr-un labirint până la ajungerea la un punct de final.

Labirintul este reținut sub formă matricială, iar navigarea prin labirint se va face de la consolă după cum urmează:

Utilizatorul va avea posibilitatea de a se deplasa prin labirint în direcția punctelor cardinale (nord, est, sud, vest).

La fiecare deplasare, utilizatorului i se vor afișa direcțiile în care poate să meargă și distanța până la punctul de final.

De exemplu, dacă utilizatorul se poate deplasa doar în direcțiile est și sud, acesta va putea apăsa tasta E pentru a se deplasa în est sau tasta S pentru a se deplasa în sud.

Labirintul, poziția inițială a utilizatorului și punctul final sunt citite dintr-un fișier text.

Alte cerințe:

Se va afișa grafic labirintul și poziția utilizatorului; implementarea principiului de „fog of war”.

Va exista și un adversar controlat de calculator care va încerca să „prindă” utilizatorul (să ajungă în același loc ca și utilizatorul).

o

Respectivul adversar se va deplasa o poziție de fiecare dată când se deplasează utilizatorul.

o

De asemenea, pe lângă afișarea direcțiilor în care poate să meargă utilizatorul și distanța până la punctul de final, se va afișa și distanța până la adversar.

o

Utilizatorul câștigă dacă nu este prins de adversar și ajunge la punctul de final.

Evaluarea aplicației se va face în funcție de calitatea soluțiilor propuse, de calitatea codului și de numărul și dificultatea cerințelor implementate.