Sunteți pe pagina 1din 1

(cf.RNCIS:http://www.rncis.ro/portal/page?

_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL)

Titlulidenumireacalificrii
Titludeabsolvire
Denumirecalificare

Inginer

Amenajriiconstrucii
hidrotehnice

Codcalificare

L20101006040

Persoan
de
contact

ContactACPART
ACPART

Elementedeidentificareacalificrii
Niveldestudiu:
Domeniufundamental:
Ramuradetiin:
Domeniuierarhizare:
Domeniudestudiu:
Programdestudiu:
Numrultotaldecredite:
Duratdestudiu:
Precondiiideacces:
Detalii:

Licen
tiineinginereti
Ingineriecivil
Inginerieciviliinstalaii
Ingineriecivil
Amenajriiconstruciihidrotehnice
240
4ani

Rezumatulreferenialuluicalificrii
Competeneprofesionale:
Recunoatereaelementeloristructurilorconstruciilordindomeniulinginerieicivilespecificprogramuluidestudiiabsolvit.
Dimensionareaelementelordeconstruciidindomeniulinginerieicivilespecificprogramuluidestudiiabsolvit.
Proiectareatehnologicieconomicpentrulucrrideexecuie,exploataresiintretinereaconstructiilordindomeniulinginerieicivilespecificprogramuluidestudiiabsolvit.
Organizareaiconducereaprocesuluideexecuie,exploataresiintretinereaamenajarilorsiconstructiilorhidrotehnice.
Respectareacerinelordesiguran,funcionalitate,confortidurabilitatepentruamenajriiconstruciihidrotehnice.

Competenetransversale:
Aplicareastrategiilordemunceficientiresponsabil,depunctualitate,seriozitateirspunderepersonal,pebazaprincipiilor,normeloriavalorilorcoduluideetic
profesional.
Aplicareatehnicilordemunceficientnechipmultidisciplinarpediversepaliereierahice.
Documentareanlimbaromnicelpuinntrolimbstrin,pentrudezvoltareaprofesionalipersonal,prinformarecontinuiadaptareaeficientlanoiledescoperiri
tiinifice.