Sunteți pe pagina 1din 10

Discipline aferente competenelor

Facultate: Facultatea de Construcii Universitate: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIOARA


Domeniu
fundamental:
Domeniu de
studiu:

tiine
inginereti
Inginerie
civil

Ramura de
tiin:
Program de
studiu:

Inginerie civil

Domeniu
ierarhizare:

Inginerie civil i
instalaii

Amenajri i construcii
hidrotehnice
Competene profesionale

Competen
C1
Recunoaterea elementelor i
structurilor construciilor din
domeniul ingineriei civile specific
programului de studii absolvit

Competene explicitate prin descriptori Arii de


de nivel
coninut
-Identificarea rolului structural i
funcional al elementelor componente ale
amenajrilor i construciilor hidrotehnice
-Explicarea alctuirii constructive a
diferitelor categorii de amenajri i
construcii hidrotehnice
-Reprezentarea grafic i modelarea
diferitelor tipuri de construcii hidrotehnice
n scopul ntocmirii unei documentaii
tehnice specifice.
-Aprecierea calitatii unei amenajri
/construcii hidrotehnice, utiliznd criterii
de evaluare specifice domeniului.
-Particularizarea coninutului i detalierea
studiilor de fundamentare pentru
documentaii tehnice pe faze de promovare
a investiiei pentru amenajri /construcii
hidrotehnice

Total
credite pe
competen
46.85

Discipline

Disciplin

Puncte Credite pe
credit disciplin
1.4
4.0
1.5
3.0

Constructii metalice
Geometrie descriptiv
Hidrologie si
1.25
hidrogeologie
Mecanica construciilor 1
O10.Masini hidraulice si
0.9
statii de pompare
O5.Amenajri
1.5
hidrotehnice
Rezistenta materialelor
2
2
Fundatii
1.75
O4.Tehnologie
0.6
O6.Baraje
1.75

5.0
5.0
3.0
6.0
5.0
5.0
3.0
7.0

Alimentari cu apa
Grafic asistat de
calculator i desen
tehnic
Statica constructiilor 2
O13.Tehnologia
lucrarilor de C.H.
O3.Curs general de
constructii
Statica constructiilor 1
O2.Masini si utilaje
pentru constructii
Rezistenta materialelor
1
Cai de comunicatie
terestre si poduri
Bazele proiectarii
constructiilor
O7.Regularizari de rauri
si indiguiri
O9.Gospodarirea apelor
Hidraulica 2
Materiale de construcii
O8.Canalizari
Elemente de Arhitectur
O1.Hidroamelioaratii
O12.Sinteze de
proiectare si P.A.C.
Beton 1
Examen de licen
O11.Constructii
hidroenergetice si
mecanica rocilor
Practica 1-6
Beton 2

1.25

5.0

2.5

5.0

2.4

6.0

0.8

4.0

1.6

4.0

2.4

6.0

0.6

3.0

2.4

6.0

5.0

2.0

1.5

5.0

0.6
0.6
1.5
1.8
1.2
0.6

3.0
6.0
5.0
6.0
2.0
3.0

0.6

4.0

0.9
2

3.0
10.0

0.6

3.0

3.6
1.75

12.0
5.0

C2
Dimensionarea elementelor de
construcii din domeniul ingineriei
civile specific programului de
studii absolvit

-Clasificarea materialelor de construcii n


funcie de proprietile lor fizico-mecanice
i a tipurilor de structuri n construcii.
-Descrierea aciunilor i stabilirea
ncrcrilor prin corelare cu factorii de
amplasament
-Utilizarea metodelor de calcul specifice
tipurilor de structuri i a metodelor de
dimensionare a elementelor componente
ale construciei n scopul ntocmirii unei
documentaii tehnice specifice
-Evaluarea, selectarea i utilizarea optim a
diferitelor materiale care intr n alctuirea
elementelor de construcii
-Transpunerea rezultatelor calculelor de
dimensionare n documentele tehnice ale
proiectului pentru construcii hidrotehnice.

88.40
Disciplin

Puncte Credite pe
credit disciplin

Fizica si termotehnica
1.2
constructiilor
O9.Gospodarirea apelor 1.2
Grafic asistat de
calculator i desen
2.5
tehnic
Alimentari cu apa
2.5
Statica constructiilor 2 3.6
Cai de comunicatie
1
terestre si poduri
Elaborare lucrare de
1
licen
Beton 1
1.5
Examen de licen
2
O11.Constructii
hidroenergetice si
1.2
mecanica rocilor
Bazele proiectarii
1
constructiilor
Geotehnica 2
2.1
Mecanica fluidelor
2.4
(Hidraulica)
O7.Regularizari de rauri
2
si indiguiri
Geologie inginereasca si
2.1
Geotehnica 1
Analiz Matematic
1.2
O1.Hidroamelioaratii
1.5
O12.Sinteze de
1.6
proiectare si P.A.C.

4.0
3.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
3.0
10.0
3.0
2.0
3.0
3.0
5.0
3.0
4.0
3.0
4.0

Utilizarea si
programarea
2
calculatoarelor
Beton 2
2.75
Constructii metalice
2
Algebr i Geometrie 1.2
Geometrie descriptiv 1.5
Hidrologie si
2.5
hidrogeologie
Matematici asistate de
calculator (metode
4
numerice)
Mecanica construciilor 4
O10.Masini hidraulice si
1.5
statii de pompare
O5.Amenajri
2.4
hidrotehnice
Rezistenta materialelor
3
2
Fizic
2
Instalatii in constructii 1.2
O2.Masini si utilaje
0.9
pentru constructii
Rezistenta materialelor
3.6
1
Fundatii
2.75
O4.Tehnologie
0.6
O6.Baraje
2.1
Hidraulica 2
3
Materiale de construcii 1.5
O8.Canalizari
3.6
Fundamente de inginerie
1.5
electrica si electronica
Matematici speciale
1.2
O13.Tehnologia
0.8
lucrarilor de C.H.

5.0
5.0
4.0
4.0
3.0
5.0
5.0
5.0
3.0
6.0
5.0
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
3.0
7.0
6.0
5.0
6.0
3.0
4.0
4.0

O3.Curs general de
constructii
Statica constructiilor 1

C3
Proiectarea tehnologic i
economic pentru lucrri de
execuie, exploatare si intretinere a
constructiilor din domeniul
ingineriei civile specific
programului de studii absolvit

-Descrierea proceselor tehnologice pentru


realizarea amenajrilor i construciilor
hidrotehnice
-Explicarea proprietilor materialelor de
construcii i tehnologiile de punere n
oper pentru amenajri i construcii
hidrotehnice.
-Proiectarea proceselor tehnologice
specifice diferitelor faze de realizare a
elementelor de construcii n vederea
execuiei.
-Aplicarea criteriilor de alctuire i
amplasare a construciilor n scopul
selectrii adecvate a tehnologiilor i
utilajelor
-Transpunerea tehnologiilor selectate n
proiectul tehnologic pentru construcii i
amenajri hidrotehnice

1.6

4.0

3.6

6.0

24.50
Disciplin
Instalatii in constructii
O2.Masini si utilaje
pentru constructii
Examen de licen
O11.Constructii
hidroenergetice si
mecanica rocilor
Protecia mediului
Ingineria organizarii
santierelor hidrotehnice
Matematici speciale
Microeconomie
O13.Tehnologia
lucrarilor de C.H.
Tehnica msuratorilor
(Topografie)
Algebr i Geometrie
O5.Amenajri
hidrotehnice
Cai de comunicatie
terestre si poduri
Elaborare lucrare de
licen
Chimie generala
Fizica si termotehnica
constructiilor
Analiz Matematic

Puncte Credite pe
credit disciplin
0.8
4.0
0.9

3.0

10.0

0.6

3.0

0.6

2.0

0.6

3.0

1.2
0.9

4.0
3.0

0.6

4.0

2.8

4.0

1.2

4.0

0.9

6.0

5.0

5.0

0.9

3.0

0.8

4.0

1.2

4.0

O1.Hidroamelioaratii
O12.Sinteze de
proiectare si P.A.C.
Utilizarea si
programarea
calculatoarelor
Alimentari cu apa
O4.Tehnologie
O6.Baraje
Mecanica fluidelor
(Hidraulica)
O7.Regularizari de rauri
si indiguiri

C4
Organizarea i conducerea
procesului de execuie, exploatare
si intretinere a amenajarilor si
constructiilor hidrotehnice

-Selectarea documentelor specifice


organizrii procesului de execuie a
amenajrilor i construciilor hidrotehnice.
-Precizarea resurselor materiale i umane
necesare executrii construciilor i
amenajrilor hidrotehnice.
-Calcularea costurilor resurselor necesare
pentru execuia, exploatarea si ntreinerea
construciilor n scopul ntocmirii
documentaiei financiare
-Programarea i optimizarea activitilor
specifice execuiei, exploatrii si
intretinerii construciilor cu respectarea
specificaiilor din documentaia de
urbanism
-Elaborarea documentaiei tehnice privind
organizarea i conducerea lucrrilor de
execuie, exploatare si ntretinere a
construciilor i amenajrilor hidrotehnice.

0.9

3.0

0.6

4.0

1.5

5.0

0.75
0.6
1.05

5.0
3.0
7.0

0.6

3.0

0.5

5.0

28.75
Disciplin
Analiz Matematic
O12.Sinteze de
proiectare si P.A.C.
Utilizarea si
programarea
calculatoarelor
Ingineria organizarii
santierelor
hidrotehnice
Management
Matematici speciale
Microeconomie
O13.Tehnologia
lucrarilor de C.H.
Practica 1-6
Hidrologie si
hidrogeologie

Puncte Credite pe
credit disciplin
1.6
4.0
0.6

4.0

5.0

0.6

3.0

1
1.6
0.9

2.0
4.0
3.0

0.6

4.0

8.4

12.0

0.75

5.0

O10.Masini hidraulice
si statii de pompare
Hidraulica 2
Marketing si legislatie
O6.Baraje
Instalatii in constructii
O2.Masini si utilaje
pentru constructii
O9.Gospodarirea
apelor
Examen de licen
Protecia mediului
Algebr i Geometrie
Cai de comunicatie
terestre si poduri
Elaborare lucrare de
licen

C5
-Identificarea i utilizarea reglementrilor
Respectarea cerinelor de siguran, tehnice specifice amenajrilor i
funcionalitate, confort i
construciilor hidrotehnice.
durabilitate pentru amenajri i
-Identificarea i utilizarea reglementrilor
construcii hidrotehnice
tehnice specifice amenajrilor i
construciilor hidrotehnice.
-Respectarea principiilor i utilizarea
metodelor de alctuire i calcul specifice
cerinelor identificate n ntocmirea unei
documentaii tehnice.
-Aplicarea prevederilor standardelor de
calitate pentru proiectarea unei amenajri
sau construcii hidrotehnice.
-Elaborarea unor documente tehnice
privind gradul de satisfacere a cerinelor i
rezolvarea eventualelor neconformiti
aprute n proiectarea, execuia,

0.6

3.0

1.2
1
0.7
0.8

6.0
2.0
7.0
4.0

0.6

3.0

0.6

3.0

2
0.6
1.6

10.0
2.0
4.0

5.0

5.0

23.3
Disciplin
Tehnica msuratorilor
(Topografie)
Fundamente de
inginerie electrica si
electronica
O3.Curs general de
constructii
O7.Regularizari de
rauri si indiguiri
Fizica si termotehnica
constructiilor
Instalatii in constructii
Fizic

Puncte Credite pe
credit disciplin
1.2

4.0

1.5

3.0

0.8

4.0

0.5

5.0

4.0

1.2
2

4.0
4.0

exploatarea si ntretinerea, construciilor


hidrotehnice.

Materiale de
construcii
O4.Tehnologie
Cai de comunicatie
terestre si poduri
Elaborare lucrare de
licen
Geologie inginereasca
si Geotehnica 1
O6.Baraje
O11.Constructii
hidroenergetice si
mecanica rocilor
O13.Tehnologia
lucrarilor de C.H.
Chimie generala
Examen de licen
Protecia mediului
Geotehnica 2
O5.Amenajri
hidrotehnice
Elemente de
Arhitectur

1.5

5.0

0.6

3.0

5.0

5.0

0.9

3.0

0.7

7.0

0.6

3.0

0.6

4.0

2.1
2
0.8
0.9

3.0
10.0
2.0
3.0

0.6

6.0

0.8

2.0

Competene transversale

Competen
CT1
Aplicarea strategiilor de munc eficient i responsabil, de
punctualitate, seriozitate i rspundere personal, pe baza principiilor,
normelor i a valorilor codului de etic profesional

Discipline

Total credite pe
competen
4.7

Denumire
Educatie fizica 3 si 4
Cultura si civilizatie
Educaie fizic 1
Marketing si legislatie
Ingineria organizarii
santierelor hidrotehnice
Management
Comunicare
Educaie fizic 2

CT2
Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip multidisciplinar pe
diverse paliere ierahice

1
0.6
0.5
0.5

Credite pe
disciplin
2.0
2.0
1.0
2.0

0.6

3.0

0.5
0.5
0.5

2.0
1.0
1.0

3.7
Denumire
Comunicare
Educaie fizic 2
Educatie fizica 3 si 4
Educaie fizic 1
Ingineria organizarii
santierelor hidrotehnice
Cultura si civilizatie

CT3
Documentarea n limba romn i cel puin ntr-o limb strin, pentru
dezvoltarea profesional i personal, prin formare continu i
adaptarea eficient la noile descoperiri tiinifice

Puncte
credit

Puncte
credit
0.5
0.5
1
0.5

Credite pe
disciplin
1.0
1.0
2.0
1.0

0.6

3.0

0.6

2.0

19.8
Denumire

Puncte Credite pe
credit
disciplin
0.5
5.0
0.5
2.0
0.7
7.0

Beton 2
Marketing si legislatie
O6.Baraje
O7.Regularizari de rauri si
0.5
indiguiri

5.0

Constructii metalice
Limb strin 2
O5.Amenajri hidrotehnice
Matematici asistate de
calculator (metode
numerice)
O9.Gospodarirea apelor
Ingineria organizarii
santierelor hidrotehnice
O8.Canalizari
Elaborare lucrare de licen
Cultura si civilizatie
O12.Sinteze de proiectare si
P.A.C.
Utilizarea si programarea
calculatoarelor
Hidraulica 2
Materiale de construcii
O4.Tehnologie
Beton 1
Microeconomie
Fundatii
Alimentari cu apa
Management
O13.Tehnologia lucrarilor
de C.H.
Hidrologie si hidrogeologie
Limb strin 1

0.6
2
0.6

4.0
2.0
6.0

5.0

0.6

3.0

0.6

3.0

0.6
1
0.8

6.0
5.0
2.0

0.6

4.0

0.5

5.0

1.2
0.5
0.6
0.6
1.2
0.5
0.5
0.5

6.0
5.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
2.0

0.6

4.0

0.5
2

5.0
2.0