Sunteți pe pagina 1din 4

Vizat, Șef catedră …………………………………

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic ”Traian” Disciplina: Geografie fizică ”Pământul – planeta oamenilor” Anul școlar: 2014-2015

Director ……………………………

Profesor: Bejinariu Alina Clasa: a IX-a

Nr.ore/săptămână:1

Planificarea unităților de învățare pentru semestrul I

       

Strategii didactice

 

Conținuturi

 

Competențe

Data

 

Tipuri de activități de învățare

Metode didactice

Mijloace didactice

Evaluare

Universul și Sistemul solar

 

1.1

S3

Identificarea pe internet a unor

     

Evoluția Universului și a Terrei

 

1.2

filme documentare cu privire la Univers;

Problematizarea

Manualul școlar

 

2.2

Globul geografic

Apreciere orală

Caracteristicile Pământului și consecințele geografice

3.2

S4

Realizarea de texte geografice

Explicația

prin

care

explice

consecințele caracteristicilor

Descrierea

 

Pământului

 

Coordonate geografice

   

S5

Localizarea pe hartă a unor

     

Reprezentări cartografice

 

1.1

elemente din texte geografice

Descrierea

Manualul școlar

 

1.3

Calculul unor distanțe

Măsurarea și calculul distanțelor și al

2.1

S6

măsurate pe hartă

 

Explicația

Globul geografic

Apreciere orală

suprafețelor pe hărți geografice și în orizontul local

4.1

 

4.2

Exerciții de analiză a hărților

Problematizarea

Harta geografică

Reprezentările

cartografice

și

societatea

4.3

Exerciții de localizare pe hartă

omenească

4.4

a

unor regiuni, cunoscându-se

Exercițiul

Texte geografice

4.5

coordonatele geografice

 

Evaluare scrisă

Test secvențial

S7

Explicarea diferențelor dintre tipurile de hărți geografice

Analiza

Scoarța

terestră

ca

suport

al

reliefului:

 

S8

Definirea

unor

termeni

     

structură și alcătuire petrografică

 

1.1

geografici

 

Harta geografică

 

1.2

Realizarea de comparații între

Analiza

Apreciere orală

3.2

diferite procese și fenomene

Imagini

Unitățile majore ale reliefului terestru

4.2

S9

geografice

 

Dezbaterea

   

4.5

Exerciții de localizare pe hartă

Problematizarea

Texte geografice

Agenți procese și forme de relief

5.3

5.4

S10

a

unităților de relief

 

Roci

Evaluare scrisă

 

Identificarea în surse mass-

Lucrul cu manualul școlar

Test secvențial

Manualul școlar

S11

media a etapelor de evoluție a continentelor

Completarea unor fișe de lucru pe care să identifice unități de releif (hărți mute)

     

Tipuri de activități de învățare

Strategii didactice

Evaluare

Conținuturi

Competențe

Data

Metode didactice

Mijloace didactice

Tipuri și unități de relief

 

S12

Idetificarea în surse mass- media influențe ale evoluției actuale a reliefului asupra societății umane

 

Harta geografică

 

Analiza

Analiza și interpretarea reliefului

S13

Imagini

Apreciere orală

Relieful și societatea omenească

 

Dezbaterea

Realizarea unui text prin care să caracterizeze relieful orizontului local pe baza analizei de hărți

Texte geografice

Relieful orizontului local

S14

Problematizarea Lucrul cu manualul școlar

Roci

Aplicații practice în orizontul local

Manualul școlar

Analiza hărții topografice

 
 

Vacanță de iarnă (20 decembrie 2014 – 04 ianuarie 2015)

 

Alcătuirea și structura atmosferei

 

S15

Exerciții de caracterizare

     

Factorii genetici ai climei

climatică a unor regiuni de pe Terra utilizân materiale grafice

Analiza

Climatele Terrei

1.1

S16

și

cartografice

Manualul școlar

1.2

Analiza hărților sinoptice

Dezbaterea

Apreciere orală

Evoluția și tendințele de evoluție a climei

Hărțile climatice și harta sinoptică

3.2

S17

Exerciții de completare a unor

texte cu spații lacunare

Imagini

4.1

Conversația

 

5.4

 

Texte geografice

Analiza și interpretarea datelor

S18

Exerciții de localizare pe hartă

Problematizarea

unor elemente identificate în textele geografice

a

Harta geografică

Evaluare scrisă

Clima și societatea omenească

Rezolvarea de probleme

Climaorizontului local

     

Identificarea în surse mass- media a unor fenomene

 

climatice care

au

afectat

societatea umană

 
 

Vacanță intersemestrială (31.ianuarie 8.februarie.2015)

 

Vizat, Șef catedră …………………………………

Director ……………………………

Planificarea unităților de învățare pentru semestrul al II-lea

       

Strategii didactice

 

Conținuturi

Competențe

Data

Tipuri de activități de învățare

Metode didactice

Mijloace didactice

Evaluare

Componentele hidrosferei

 

S19

Identificarea componentelor hidrosferei pe baza analizei hărților

Analiza

Harta geografică

 

Apele continentale și oceanice

1.1

S20

Situațiile problemă

Manualul școlar

3.2

Localizarea pe hartă

 

Apreciere orală

Analiza și interpretarea unor date hidrologice

4.1

S21

 

Rezolvarea de probleme

Fișe de lucru

4.6

Realizarea de caracterizări hidrologice pe baza analizei

unor materiale grafice și

5.4

Conversația

Test secvențial

5.5

S22

cartografice

Dezbaterea

Evaluare scrisă

Hidrosfera și societatea omenească

S23

Identificarea unor fenomene hidrologice care au afectat societatea umană.

Hidrografia orizontului local

Aplicații practice în orizontul local

 

Biosfera și organizarea ei. Evoluția vieții pe Terra

1.1

S24

Exerciții de realizare a

Dezbaterea

Manualul școlar Harta geografică Calculatorul Texte geografice Fișe de lucru

Apreciere orală

3.2

corelației dintre climă vegetație-faună

și

 

4.1

 

Problematizarea

Pedosfera

4.5

S25

Analiza unor profile de sol

5.4

S26

Lucrul cu manualul școlar

Zonele biopedoclimatice

5.5

și completarea unor fișe de lucru.

 

Evaluare scrisă

 

Programul ”Să știi mai multe, să fii mai bun” ( 6 - 10 aprilie 2015) S27

 
 

Vacanță de primăvară (11 - 19 aprilie 2015)

 

Biosfera, solurile și activitatea omenească

1.1

S28

Vizită la grădina botanică

Dezbaterea

Manualul școlar Harta geografică Calculatorul Texte geografice Fișe de lucru

 

Aplicații practice în orizontul local

3.2

sau la grădina zoologică

 

4.1

 

Problematizarea

Apreciere orală

4.5

Realizarea de scheme prin care să reprezinte

Test secvențial

5.4

S29

elementele de vegetație din orizontul local

Lucrul cu manualul școlar

5.5

 

Interacțiunile dintre elementele naturale ale mediului

 

S30

Realizarea

de

texte

Dezbaterea

Manualul școlar Fișe de lucru Texte geografice Harta geografică Harta mută

 

1.1

geografice prin care să prezinte relațiile existente

între diferite elemente ale

 

1.4

Problematizarea

Apreciere orală

Interacțiunile dintre om și mediul terestru

2.3

S31

mediului

Peisajele naturale

S32

Exerciții de identificare pe hartă a peisajelor naturale

Lucrul cu manualul școlar

       

Strategii didactice

 
 

Conținuturi

Competențe

Data

Tipuri de activități de învățare

Metode didactice

Mijloace didactice

Evaluare

Factorii geoecologici naturali

2.4

S33

Realizarea de corelații dintre problemele de mediu de la nivel global și cele de la nivel local

 

Manualul școlar

 

Tipurile de mediu natural

2.5

Dezbaterea

5.5

Fișe de lucru

Rolul mediului geografic în evoluția și dezvoltarea societății omenești

S34

Exerciții de prezentare a influenței factorilor geoecologici naturali asupra răspândirii vegetației, faunei și solurilor

Problematizarea

Texte geografice

Apreciere orală

Mediul orizontului local

Lucrul cu manualul școlar

 

Harta geografică

Harta mută

 

Recapitulare – Geografie fizică

S35

 

Problematizarea

Fișe de lucru

Apreciere orală

 

S36