Sunteți pe pagina 1din 10

Psihologie

Catalog AeL eContent

©2008 SIVECO Romania. All Rights Reserved.

Memoria • Recomandat pentru trei ore de predare. 1. Definirea memoriei 2. Caracterizarea generalã a
Memoria
• Recomandat pentru trei ore de predare.
1.
Definirea memoriei
2.
Caracterizarea generalã a memoriei
3.
Formele memoriei dupã durata stocãrii
4.
Formele memoriei dupã criteriul prezenþei sau
absenþei gândirii
5.
Formele memoriei dupã prezenþa sau absenþa
intenþiei memorãrii
6.
Formele memoriei dupã modalitatea
informaþionalã a memorãrii
7.
Indicatorii memoriei
8.
Uitarea
9.
Cauzele uitãrii
10.
Educabilitatea memoriei
11.
Test de memorie
12.
Test - Ruleta memoriei
13. Jurnalul memoriei
psihologie
Gândirea • Recomandat pentru trei ore de predare. 1. Ce este gândirea? 2. Caracterizarea psihologicã
Gândirea
• Recomandat pentru trei ore de predare.
1.
Ce este gândirea?
2.
Caracterizarea psihologicã a gândirii
3.
Gândirea ca sistem de operaþii
4.
Structura psihologicã internã a gândirii
5.
Tipuri de noþiuni
6.
Tipuri de raþionamente
7.
Gândirea convergentã ºi gândirea divergentã
8. Înþelegerea ca activitate centralã a gândirii
9.
Gândirea ca proces de rezolvare a problemelor
10.
Test - Reconstruiþi definiþia
11.
Test - Ruleta gândirii
12.
Test - Adevãrat sau fals?
psihologie

Afectivitatea

• Recomandat pentru doua ore de predare.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Definiþie ºi caracterizare generalã

Trãsãturile de bazã ale proceselor afective

Procesele afective primare

Procesele afective complexe

Procesele ºi stãrile afective superioare

Expresiile emoþionale ºi funcþiile lor

Test - Caracterizaþi procesele afective

Test - Adevãrat sau fals

psihologie

emoþionale ºi funcþiile lor Test - Caracterizaþi procesele afective Test - Adevãrat sau fals psihologie
Limbajul • Recomandat pentru doua ore de predare. 1. Geneza ºi ontogeneza limbajului 2. Comunicarea
Limbajul
• Recomandat pentru doua ore de predare.
1.
Geneza ºi ontogeneza limbajului
2.
Comunicarea
3.
Limba ºi limbajul
4.
Funcþiile limbajului
5.
Formele limbajului verbal
6.
Relaþia dintre limbaj ºi celelalte procese psihice
7.
Test adevãrat - fals
8.
Test - ªtiþi, câºtigaþi
psihologie
Imaginaþia • Recomandat pentru doua ore de predare. 1. Definiþie ºi caracterizare generalã 2. Imaginaþia
Imaginaþia
• Recomandat pentru doua ore de predare.
1.
Definiþie ºi caracterizare generalã
2.
Imaginaþia voluntarã
3.
Imaginaþia involuntarã
4.
Procedeele imaginaþiei
5.
Funcþiile imaginaþiei
6.
Relaþia imaginaþiei cu alte procese psihice
7.
Test - Este adevãrat sau fals?
8.
Test - ªtiþi, câºtigaþi!
9.
Test - Potriviþi noþiunile
psihologie
Personalitatea • Recomandat pentru trei ore de predare. 1. Definire ºi caracterizare generalã 2. Factorii
Personalitatea
• Recomandat pentru trei ore de predare.
1.
Definire ºi caracterizare generalã
2.
Factorii dezvoltãrii personalitãþii
3.
Eul ca factor al personalitãþii
4.
Etape ale formãrii "eului"
5.
Principalele etape în devenirea personalitãþii
6.
Rolul mediului social în formarea ºi dezvoltarea
personalitãþii
7.
Rol ºi status social
8.
Teorii asupra personalitãþii. Teoria psihanaliticã
9.
Teorii asupra personalitãþii. Teoria
constructivistã a lui Jean Piaget
10.
Test - Este adevãrat sau fals?
11.
Test - Ruleta personalitãþii
12.
Test - Potriviþi noþiunile
psihologie

Temperamentul

• Recomandat pentru doua ore de predare.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Definire ºi caracterizare generalã

Tipologia temperamentalã a lui Hypocrate ºi Galenus

Tipurile temperamentale dupã Kretschmer - Sheldon

Tipurile temperamentale dupã Pavlov

Tipurile temperamentale dupã C. G. Jung

Locul temperamentului în sistemul de personalitate

Test - Este adevãrat sau fals?

Test-Ruleta Temperamentului

psihologie

temperamentului în sistemul de personalitate Test - Este adevãrat sau fals? Test-Ruleta Temperamentului psihologie

Creativitatea

• Recomandat pentru doua ore de predare.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Definire ºi caracterizare generalã

Structura creativitãþii

Tipuri de creativitate dupã I. Taylor

Stadii ale procesului creaþiei

Blocajele creativitãþii

Creativitatea în învãþare

Test - Este adevãrat sau fals?

Test - ªtiþi, câºtigaþi!

psihologie

Creativitatea în învãþare Test - Este adevãrat sau fals? Test - ªtiþi, câºtigaþi! psihologie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Comportamente Pro ºi Antisociale

• Recomandat pentru doua ore de predare.

Omul ca fiinþã socialã

Tipuri de grupuri sociale

Comportamentul social

Caracteristicile comportamentelor pro ºi antisociale

Normalitatea socialã

Relaþiile interpersonale - cadru de construire ºi modelare a comportamentului social

Test - Este adevãrat sau fals?

Test - Potriviþi noþiunile

ºi modelare a comportamentului social Test - Este adevãrat sau fals? Test - Potriviþi noþiunile psihologie

psihologie