Sunteți pe pagina 1din 1

ANALIZ DE PRE Nr.

______
I. Denumirea excursiei____________________perioada______grup minim___persoane
II. Extras din program ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________
III. Beneficiar_____________________organizator grup_____________telefon______
I
V. Calculaia preului de vnzare
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Articole de
calculaie

Elemente de
cheltuieli

Elemente de calcul

Valoarea
Per turist

Mas
Cazare
Transport
CHELTUIELI Cheltuieli
DIRECTE
culturale
Cheltuieli
organizator
Cheltuieli ghid
Cheltuieli ofer
Alte cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
ASIG % x rd. 9 (procent de 2% * x rd. 9)
COMISION % x rd. 9
TVA % x rd. 11 * 24%
TOTAL COSTURI (rd.9+rd.10+rd.11+rd.12)
ROTUNJIRI (+, -)
TOTAL PRE VNZARE (rd.13+rd.14)

Data _______________

ncasri
(felul si nr. documentului)
ntocmit __________________________________ 1. _______ ______________ lei
(instructor turism)
Verificat __________________________________ 2. _______ ______________ lei
(contabil-sef)
Luat la cunotin ___________________________ 3. _______ ______________ lei
(organizator grup)
TOTAL __________lei

Total