Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE COMODAT AUTO

Incheiat astazi .............

Intre subsemnatii:
Domnul............, domiciliatat in.................... , in calitate de COMODANT,
si
SC SRL, cu sediul in, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.., Cod Unic
de Inregistrare ................, reprezentata legal de............., in calitate de COMODATAR,
a intervenit prezentul contract de comodat in urmatoarele conditii :
Eu, , dau spre folosinta cu titlu gratuit catre SC SRL, reprezentata de......, autoturismul
proprietatea mea marca.., cu nr. de inmatriculare, avand numarul de identificare.,
culoarea .
Imprumutul se face in scopul utilizarii autoturismului in interesul societatii de mai sus, precum si in
vederea efectuarii unor calatorii in tara si strainatate, pe o perioada de 1 an incepand cu data
autentificarii.
Toate cheltuielile privind intretinerea autoturismului (reparatie, combustibil, accesorii, impozite,
asigurari, etc.) cad in sarcina comodatarului.
SC .SRL, reprezentata de ................, primesc de la.., autoturismul descris mai sus in
scopul si conditiile aratate si ma oblig sa le restitui proprietarului la momentul expirarii prezentului
contract.
Imprumutul se face in conditiile prevazute de art.1560 si urmatoarele din Codul Civil.
Declaram ca ne sunt cunoscute prevederile art. 200 si art. 201 din Regulamentul Vamal in cazul in care
titularul scoaterii din tara a autoturismului, nu se reintoarce in tara cu el in termenul prevazut.
Procesat la ............... n 2 exemplare, din care 1 s-au eliberat partilor.

Comodant

Comodatar