Sunteți pe pagina 1din 2

Facultatea de Automatica si Informatica

Aplicata
[Type text]
An I
Student: Nedelcu Alexandru

Studiul Cuadripolului Liniar Pasiv


Aplicatie Puntea ,,Dublu-T

Chestiuni teoretice:
Cuadripolul reprezinta o retea electrica complexa cu acces la patru borne. Doua dintre ele
sunt borne de intrare (1-1) iar celelalte doua, de iesire (2-2).
Un cuadripol este activ daca contine surse de energie ;in caz contrar este pasiv. Figura 1
reprezinta conventional schema cuadrupului, impreuna cu sensurile de referinta

corespunzatoare marimilor caracterisitce.


Descrierea influentei in care este conectat se face cu
ajutorul a patru variabile: tensiunea primara

U 1 , curentul

I 1 , tensiunea secunda U 2 si curentul secundar


forma fundamental a ecuatiilor cadruplului este :

I2

[Type text]

A
B
C
D