Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR BUCURETI

FACULTATEA DE FINANE, BNCI I CONTABILITATE

REFERAT

Procesul bugetar in Romania

CONDUCTOR TIINIFIC:
Conf. univ. dr. PENU DANIELA

STUDENT:

BUCURETI
2015

Procesul bugetar in Romania

CUPRINS
I N T R O D U C E R E.............................................................................................................1
1.ETAPELE SI PROCEDURILE PROCESULUI BUGETAR IN ROMANIA..................2
1.1 ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET................................................................2
1.2 APROBAREA PROIECTULUI DE BUGET...................................................................3
1.3 EXECUTIA BUGETULUI.................................................................................................4
1.4 CONTROLUL EXECUTIEI DE BUGET5
2. STRUCTURA BUGETULUI DE STAT A ROMANIEI...6
CONCLUZII..9
BIBLIOGRAFIE.10
ANEXE.11

Procesul bugetar in Romania

INTRODUCERE

Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de institutiile


statului in scopul concretizarii politicii financiare aplicate de catre Guvern. Bugetul de stat
reprezinta principalul instrument de planificare financiara a statului, in care sunt dimensionate
veniturile si cheltuielile publice, face parte dintr-un sistem unitar de bugete, ale caror
elaborare, aprobare, executie si control se regasesc intr-un complex de activitati ce alcatuiesc
procesul bugetar.
Procesul bugetar cuprinde patru etape: elaborarea, aprobarea, executia si controlul.
Legea prevede continutul acestor etape, graficul temporal al derularii lor, institutiile abilitate,
competente si raspunzatoare.
In procesul bugetar sunt angrenate mai multe institutii: Parlamentul, Guvernul,
Ministerul Finantelor, toate celelalte ministere, toate institutiile bugetare, Trezoreria Statului,
organele autoritatii locale, Curtea de Conturi.

Procesul bugetar in Romania

1. ETAPELE SI PROCEDURILE PROCESULUI BUGETAR IN


ROMANIA
In Romania, procesul bugetar este reglementat prin Constitutia tarii si Legea finantelor
publice, care reglementeaza modul de intocmire, aprobare, executare si incheiere a bugetului
national public.
Procesul bugetar cuprinde activitatile privind:

Elaborarea proiectului de buget;

Aprobarea proiectului de buget;

Executia bugetului;

Incheierea si aprobarea contului de executie bugetara;

Controlul bugetar;
Aceste activitati se desfasoara intr-un cadru constitutional (legal) si administrativ
institutional, care prezinta particularitatile de la tara la tara, determinate de evolutia
istorica a fiecarei dintre ele.

1.1 ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET


In aceasta etapa sunt angajate toate institutile publice de orice nivel in vederea
propunerii de resurse financiare si de obiective pentru care sa se prevada cheltuieli din buget.
Institutia specializata este Ministerul Finantelor. Pe baza unei activitati prospective a acestuia
si in colaborare cu alte organisme de specialitate ( statistica, prognoza, cercetare economica
etc. ) sunt formulate, in principiu, nivelul si structura veniturilor.
Pe de alta parte, toate institutiile financiare din buget isi formuleaza propunerile
privind necesarul de cheltuieli pentru anul al carui buget este in curs de elaborare. Aceste
propuneri sunt cumulate la nivelul institutiilor centrale ( ministere, agentii guvernamentale) si
prezentate apoi, pana la 1 iunie, Ministerului Finantelor. Acesta, dupa consultarea primului
ministru asupra cadrului bugetar general, formuleaza nivelurile de cheltuieli propuse pentru
fiecare institutie centrala in parte si le comunica acestora pana la 1 iulie. Acestea impart
cheltuielile pe structurile care le sunt subordonate, definitiveaza proiectul lor de buget si il
prezinta Ministerului Finantelor pana la 1 august, care, la randul sau, trebuie sa inainteze
Guvernului, pana la 25 septembrie, proiectul de buget si proiectul legii bugetare.
Proiectul de buget se aproba de catre Parlament, deoarece :
deciziile de alocare a resurselor bugetare au un caracter predominant politic;
2

Procesul bugetar in Romania

numai Parlamentul are dreptul de a institui sau modifica impozitele care constituie
sursa de baza a veniturilor bugetare
prevederile de buget au un impact direct asupra redistribuirii veniturilor si a
dezvoltarii economice a tarii.
Dezbaterea si aprobarea proiectului de buget in Parlament presupune, de regula,
parcurgerea urmatoarelor etape:
1. prezentarea de catre seful executivului, sau de catre ministrul finantelor, a
proiectului de buget in Parlament;
2. analiza proiectului de buget in comisiile parlamentare de specialitate;
3. concilierea amendamentelor (modificarilor) propuse la proiectul de buget;
4. aprobarea proiectului de buget in Parlament;
5. ratificarea bugetului aprobat de catre presedintele republicii.
1.2 APROBAREA BUGETULUI
Aprobarea bugetului se face de catre Parlament, astfel incat bugetul sa aiba caracter de
lege. Acest lucru este important pentru instituirea obligativitatii contribuabililor de a varsa
veniturile pe care guvernul conteaza in realizarea politicii sale, dar si pentru stabilirea
dimensiunii efortului (cheltuielilor) care se face pentru un anumit domeniu, proiect, obiectiv.
Aprobarea bugetului este de fapt actul final dintr-o procedura destul de complexa,
menita sa asigure analiza atenta a deciziei bugetare si alegerea celei mai adecvate optiuni
privid constituirea si utilizarea resurselor bugetare. In cadrul acestei proceduri se intalnesc, in
principal, urmatoarele etape:
prezentarea in plenul Parlamentului, de care primul ministru sau de catre ministrul
finantelor, a proiectului de buget insusit de Guvern.
examinarea acestui proiect in comisiile permenente ale Parlamentului (educatie,
sanatate, cultura, aparare etc.), comisiile care pot formula amendamente; fiecare
comisie trebuie sa se pronunte in legatura cu acordul privind respectivul proiect;
examinarea proiectului de buget in comisia de buget, finante, banci (comisia de
spcialitate a Parlamentului), care, in plus fata de alte comisii, este chemata sa se
pronunte asupra amendamentelor formulate de acestea; recomandarea acestei comisii
privind proiectul de buget si mentionatele amendamente sunt inaintate plenului
Parlamentului pentru dezbatere si aprobare;
dezbaterea in plenul Parlamentului a proiectului de buget;
3

Procesul bugetar in Romania

aprobarea prin vot a fiecarui articol din legea bugetului, inclusiv a amendamentelor
aferente provenite de la comisii, precum si a legii bugetului in ansamblu;
promulgarea legii bugetului de catre Presedintele tarii;
publicarea in Monitorul Oficial a legii privind bugetul.
1.3 EXECUTAREA BUGETULUI
Bugetul devine operational numai dupa publicarea sa in Montorul oficial. Executia
bugetului incepe din prima zi a anului bugetar, care in Romania este 1 ianuarie. In masura in
care legea bugetului nu este aprobata cu cel putin 3 zile inainte de inceputul anului bugetar,
atunci, potrivit Legii finantelor pubice, Guvernul poate incasa venituri si le poate cheltui, pana
la aprobarea noului buget, in conformitate cu prevederile legii bugetului pe anul anterior.
Executia bugetului inseamna incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor potrivit
legii bugetului, ca limita minima in ceea ce priveste veniturile si ca limita maxima in ceea ce
priveste cheltuielile. La executia bugetului participa Ministerul Finantelor, Trezoreria Statului
(ca institutie specializata a Ministerului Finantelor si subordonata acestuia; in unele state nu
exista aceasta institutie), toate institutiile bugetare (in calitate de ordonatori de credite
bugetare), unitatile administrativ-teritoriale, banci angajate in operatiunile bugetare,
organisme internationale angajate in transferuri monetare cu bugetul.
Ministerul Finantelor, respectiv Trezoreria Statului au ca obieciv sa cunoasca si sa
urmareasca permanent starea incasarii si cheltuirii resurselor bugetare, ca si echilibrul
bugetar, sa efectueza incasarile si platile bugetare. Daca nu exista institutia trezoreriei, atunci
incasarile si platile se fac printr-o banca comerciala sau printr-un grup de banci in baza unui
contract de service incheiat de aceasta/acestea ca Ministrul Finantelor.
Operatiunile implicate la nivelul institutiilor pubice, in legatura cu executia
cheltuielilor bugetare, sunt grupate in urmatoarele etape: angajarea, lichidarea, ordonantarea
si plata.
a) Angajarea reprezinta actul care genereaza obligatia unei institutii publice de a plati o
suma de bani unui tert (cotract, decizie ministeriala, hotarare judecatoreasca etc.).
Este, prin urmare, consecinta deciziei luate in mod deliberat de un organ al
administratiei de stat; exista insa si cazuri in care angajarea cheltuielior se produce
datorita unor decizii ale Parlamentului (majoritatea salariilor functionarilor publici, a
pensiilor, etc.) sau a unor cauze neprevazute.

Procesul bugetar in Romania

b) Lichidarea repezinta operatia prin care se constata serviciul facut in favoarea


institutiei publice si se determina suma de plata. Se bazeaza pe acte justificative si
efectuarea reala a livrarilor de marfuri si a serviciilor pentru institutiile publice.
c) Ordonantarea inseamna emiterea unei dispozitii (ordin) de plata a unei sume de bani
de la buget in favoarea unei terte persoane.
d) Plata cheltuielilor bugetare este efectuata de persoanele autorizate numite contabil, in
limita creditelor bugetare si a desinatiilor aprobate, prin unitatile de trezorerie la care
au conturi deschise, cu exceptia platilor in valuta, care se efectueaza prin banci.
Instrumentele de plata folosite de catre institutiile publice sunt: cecul numerar si
ordinul de plata pentru trezoreria statului semnate de conducatorul compartimentului
financiar/contabil si de catre persona cu atributii in efectuarea platii.
1.4 CONTROLUL EXECUTIEI DE BUGET
Controlul executiei bugetului este efectuat de Curtea de Conturi, organism
subordonat(in tara noastra) direct Parlamentului. Curtea de Conturi este institutia suprema de
control al finantelor publice care exercita un control de tip ulterior. In unele tari aceasta
institutie poate avea si atributii de control preventiv.
Controlul Curtii de Conturi vizeaza:
legalitatea si realitatea datelor cuprinse in darile de seama contabile si in conturile de
execute de casa a bugetului la oricare ordonator de credite, precum si in raportul si
contul general de executie intocmite de Ministerul Finantelor;
eficienta, eficacitatea si economicitatea executiei bugetare, respectiv calitatea
gestionarii banior publici la toate nivelurile;
depistarea utilizarii nelegale a banilor publici, evaluarea eventualelor pagube si
recuperarea lor prin organe jurisdictionale proprii sau prin instante din sfera puterii
judecatoresti;
propunerea catre Parlament a unor eventuale modificari/ajustari/imbunatatiri a
legislatiei privind bugetul, executia si controlul executiei acesteia.
Controlul executiei bugetului este efectuat si pe filiera Guvernului, de la nivelul
acestuia, de la nivelul Ministerului Finantelor si de la nivelul diferitilor ordonatori de credit.
Acesta este un control intern (spre deosebire de cel al Curtii de Conturi, care este extern) si

Procesul bugetar in Romania

se exercita si preventiv si ulterior.Fiecare din nivelele mentionate are organ propriu de control
financiar al Guvernului (adica se exercita la orice nivel al administratiei de stat, de la Guvern
inclusiv, in jos) si pentru controlul financiar al Ministerului Finantelor si sunt circumscrise
doar unitatilor in subordine pentru ceilalti ordonatori de credite.
Acest control (al Curtii de Conturi, al Guvernului, al Ministerului Finantelor si al
celorlalte organisme mentionate) este un control tehnic, adica de natura financiara. In afara
acestuia, Parlamentul executa un control politic asupra oricarei etape a procesului bugetar
prin faptul ca dezbate si aproba bugetul si legea bugetului, contul de executie bugetara,
documentele pendinte si legea executiei bugetului

2. STRUCTURA BUGETULUI DE STAT AL ROMANIEI


Bugetul de stat al Romaniei este aprobat anual printr-o lege speciala numita Legea
bugetului de stat pe anul.... Legea cuprinde mai multe articole, grupate pe capitole si anexe.
Capitolele legii se refera la:
dispozitii generale, in care sunt mentionate cuantumul cheltuielilor, al veniturilor si al
soldului bugetar (deficit/excedent);
structura si regimul veniturilor bugetare, in care se fac precizari referitoare la
colectarea veniturilor bugetare sau la unele modificari/ajustari pe care le introduce
legea bugetului; de asemenea, este prezentata o sinteza a veniturilor pe principalele
componente (tabelul 1)
regimul si destinatia cheltuielilor, in care se fac precizari privind modul de efectuare a
cheltuielilor bugetare, precum si unele atributii/ responsabilitati ale ordonantelor de
credite, in general si pe domenii de activitate; de asemenea, este prezentata structura
economica a cheltuielilor bugetare (tabelul 1);
deficitul/execedentul bugetar, datoria publica si imprumuturile guvernamentale;
dispozitii referitoare la agentii economici;
dispozitii referitoare la bugetele locale;
bugetele fondurilor speciale;
responsabilitati in aplicarea legii;
dispozitii finale;
Anexele legii bugetului de stat includ sinteza bugetului, detalierea pe articole a
cheltuielilor, lista impozitelor, taxelor si altor venituri ale anului bugetar, sumele defalcate in
beneficiul bugetelor locale sau ca subventii pentru populatie provenite din impozite si taxe
6

Procesul bugetar in Romania

colectate la bugetul de stat, alte prevederi vizand cheltuielile bugetare, bugetul asigurarilor
sociale de sanatate, bugetele fondurilor speciale.

VENITURI - TOTAL

CHELTUIELI - TOTAL

din care

din care:

I.Venituri curente:

I.Cheltuieli curente:

din care :

din care:

1. venituri fiscale
a) impozite

1. cheltuieli de personal
directe

(impozit

pe

profit, impozit pe salarii)


b) impozite

indirecte

(taxa

2. cheltuieli de materiale si de servicii


3. subventii

pe

4. prime acordate producatorilor agricoli

valoare adaugata, taxe vamale,

5. transferuri

accize si impozit pe circulatie

6. dobanzi aferente datoriei publice si

2. venituri nefiscale
II.Venituri din capital
III.Incasari din rambursarea imprumuturilor

alte cheltuieli
7. sume prevazute in pozitii globale ca
rezerve (fond la dispozitia Guvernului
din varsaminte din privatizare)
II.Cheltuieli de capital
III.Imprumuturi acordate
IV.Rambursari de credite, plati de dobanzi si
comisioae la credite din care:
1. rambursari de credite externe
2. plati de dobanzi si comisioane la plati
externe
3. rambursari de credite interne
4. plati de dobanzi si comisioane la
credite interne

Tabelul 1*
In sinteza bugetului, veniturile, exprimate in mii de lei, sunt prezentate pe cele trei
componente principale mentionate in tabelul 1, fiecare cuprinzand capitole si subcapitole.
Cheltuielile, exprimate tot in mii de lei, sunt prezentate pe total si pe parti, cu
mentionarea capitolului, subcapitolului, titlului/articolului si alineatului in care se incadreaza
7

Procesul bugetar in Romania

respectivele cheltuieli. Partile reprezinta sectorul public sau tipul de actiune pentru care se
face cheltuiala, astfel:

partea I Servicii publice generale, autoritati publice;

partea II Aparare, ordine publica, singuranta nationala, pe total defalcat pe cele trei
domenii;

partea III Cheltuieli social-culturale, pe total si pe domenii: invatamant, sanatate,


religie si actiunii privind activitatea sportiva si de tineret, asistenta sociala, alocatii,
pensii, etc.

partea IV Servicii, dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe total si pe doua


componente (servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape);

partea V Actiuni economice, pe total si defalcat pe industrie, agricultura si


silvicultura, transporturi si comunicatii, alte actiuni economice;

partea VI Alte actiuni, pe total si defalcat pe cercetare stiintifica si alte actiuni;

partea VII Actiuni pe baza de hotarari ale Guvernului;

partea VIII Imprumuturi acordate;

partea IX Transferari;

partea X Plati de dobanzi si alte cheltuieli privind datoria publica.


Lista privind veniturile mentioneaz, pentru fiecare venit in parte, legea/legile pe baza

carora acesta este introdus (perceput i colectat). Defalcarea cotei parti din impozitul pe salarii
pentru autoritatile locale se face pe judete, mentionandu-se pentru fiecare judet in parte totalul
sumei, cuantumul pentru bugetul propriu al judetului si cuantumul pentru subdiviziunile
teritoriale (comuna, oras, municipiu). Legea bugetului prevede, de asemenea, criteriile dupa
care se face defalcarea.
Pentru bugetele locale, legea bugetului mentioneaz distinct categoriile de venituri
proprii si cheltuieli ale bugetelor judetelor, precum si, separat, ale bugetelor comunelor,
oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si Consiliului General al
municipiului Bucuresti.
Pentru bugetele locale sunt afectate practic toate cheltuielile de invatamant
preuniversitar ocazionate de unitatile de invatamant in subordinea Ministerului Educatiei
Nationale, cu exceptia celor privind invatamantul special, transportul elevilor platit in regim
forfetar si alte cateva. Tot in sarcina acestor bugete revin si cheltuielile din domeniul asistentei
sociale privind caminele, caminele-spital si caminele-atelier pentru toate categoriile de
8

Procesul bugetar in Romania

defavorizati, ajutorul social si indemnizatiile de nastere. Sunt prevazute, de asemenea, unele


cheltuieli in domeniul sanatatii (drepturile donatorilor de sange si cheltuielile nesanitare ale
creselor) si al agriculturii (prevenirea si combaterea daunatorilor si bolilor).

CONCLUZII
Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de institutiile
statului in scopul concretizarii politicii financiare aplicate de Guvern.
Deciziile bugetare au o importanta deosebita si se refera la: desfasurarea procesului
bugetar, procurarea resurselor bugetare, destinatia cheltuielilor publice, pastrarea echilibrului
bugetar si executia bugetului.
Evaluarea propriu-zisa a veniturilor si cheltuielilor bugetare se poate realiza prin mai
multe metode si tehnici care a evoluat in timp, in sensul modernizarii, avand drept obiectiv
general cresterea eficientei si eficacitatii procurarii resurselor financiare publice si a
destinatiei acestor resurse.

Procesul bugetar in Romania

B I B LI O G R AF I E
1. Cioponea M. Finante publice si fiscalitate, Fundatia Romaniei de maine, Bucuresti, 2014
2. Mosteanu T- Buget si trezorerie publica, DU STYLE, Bucuresti, 2000
3. Penu D. Finante publice, Pro Universitara, Bucuresti, 2014
4. Vacarel I Finante publice, Didactica si pedagogica, Bucuresti, 2007
5. Legea nr.500/2002 privind finanele publice (publicat n Monitorul Oficial nr.
597/2002), actualizat n baza actelor normative modificatoare).
6. http://www.mfinante.ro

10

Procesul bugetar in Romania

A N E X E

Anexa 1.

Procedura de elaborare a Bugetului de stat


VI

Proiectul Legii bugetare anuale


care cuprinde si anexele
pentru aprobare

I
Datele economice
de baz necesare
pentru elaborarea
proiectului
Bugetului
de stat

Ministerul Finanelor

II

IV

V
Estimarile
priliminare
de venituri i
cheltuieli

III

Norme
metodologice
referitoare la
elaborarea
Proiectului
Bugetului de
stat

Prognoza
balantei de plati,
a creditelor, a
obligatiunilor
externe
si a altor
indicatori
de politica
monetarcreditara
a statului

BNR

GUVERNUL
Propuneri
de buget

Pana la data de 1
mai
Cadrul bugetar
pe termen
mediu

Autoritatile publice

11

Procesul bugetar in Romania

Anexa 2.
BUGET DE STAT

Societati
comerciale

VENITURILE
STATULUI

Regii publice

DESTINATIA
VENITURILOR
STATULUI

Servicii publice
generale
Aparare, ordine
publica si siguranta
nationala
Cheltuieli socialculturale

Alte categorii
de agenti
economici

Servicii de dezvoltare
publica

Actiuni economice

Institutii
publice

Alte actiuni

Populatie
Transferuri din bugetul
de stat

Strainatate
Imprimuturi acordate

12