Sunteți pe pagina 1din 12
www. mbs com.ro office@ mbs com.ro
www. mbs com.ro office@ mbs com.ro
www. mbs com.ro office@ mbs com.ro

www.mbscom.ro

office@mbscom.ro

CUPRINS

Rafturi cu braþe portante tip RBP

Rafturi pentru paleþi tip RDP

Rafturi pentru paleþi tip RDP - PZ

Rafturi metalice cu poliþe tip RMP

Platforme mezanin tip PDM

Trepte ºi panouri din tablã zincatã perforatã

Paleþi din oþel

poliþe tip RMP Platforme mezanin tip PDM Trepte ºi panouri din tablã zincatã perforatã Paleþi din
poliþe tip RMP Platforme mezanin tip PDM Trepte ºi panouri din tablã zincatã perforatã Paleþi din
poliþe tip RMP Platforme mezanin tip PDM Trepte ºi panouri din tablã zincatã perforatã Paleþi din
poliþe tip RMP Platforme mezanin tip PDM Trepte ºi panouri din tablã zincatã perforatã Paleþi din
poliþe tip RMP Platforme mezanin tip PDM Trepte ºi panouri din tablã zincatã perforatã Paleþi din
poliþe tip RMP Platforme mezanin tip PDM Trepte ºi panouri din tablã zincatã perforatã Paleþi din
poliþe tip RMP Platforme mezanin tip PDM Trepte ºi panouri din tablã zincatã perforatã Paleþi din
poliþe tip RMP Platforme mezanin tip PDM Trepte ºi panouri din tablã zincatã perforatã Paleþi din

SISTEME DE DEPOZITARE

SISTEME DE DEPOZITARE DESCRIERE Sistemele de depozitare þiului de depozitare ºi integrarea lui în administrarea

DESCRIERE

Sistemele de depozitare

þiului de depozitare ºi integrarea lui în administrarea depozitului.

Punem la dispoziþia firmelor mici, mijlocii ºi mari soluþii optime ºi complete de sisteme de rafturi metalice pentru depozitarea produselor lungi, grele, marfã paletatã, rafturi metalice pentru arhive ºi muzee. Avantaje:

- asamblarea simplã ºi rapidã;

- spaþiu de stocare uºor de adaptat;

- plasarea pe niveluri a coletelor;

- structurã modularã.

Serviciile MBS includ proiectare ºi furnizare de soluþii în domeniul depozitãrii pe rafturi metalice, în variante ºi dimensiuni adaptate tipului de spaþiu disponibil ºi a produselor destinate depozitãrii pe rafturi metalice sau arhivãrii acestora.

®

DepoKit reprezintã s

oluþia MBS pentru optimizarea ºi organizarea spa -

Gama de sisteme de depozitare DepoKit cuprinde:

1. Rafturile cu brate portante tip RBP sunt sisteme de depozitare pentru încarcaturi lungi þi

greutãti mari, voluminoase cum ar fi tevi, profile metalice, bare, placi, profile PVC, bobine, caroserii auto, cherestea etc.

2. Sistemele de rafturi pentru paleþi tip RDP ºi RDP - PZ ofera solutii pentru depozitarea

diverselor tipuri de marfuri, de la colete de mari dimensiuni pâna la mobila, anvelope etc.

Rafturile pentru depozitare paleþi sunt de 2 tipuri:

- Rafturi pentru paleti tip RDP, sunt executate din europrofile, sunt utilizate pentru marfa paletizata, fapt ce asigura o foarte buna stabilitate þi încãrcari mari.

- Rafturi pentru paleti tip RDP - PZ, sunt executate din profile zincate þi conferã o excelenta pro - tectie anticoroziva.

3. Rafturile metalice cu poliþe tip RMP sunt solutia ideala pentru birouri, depozite, arhive,

ateliere þi magazine.

4. Depozite tip mezanin sunt ideale pentru spaþiile þi depozitele în care nu sunt permise modi -

ficãri in structura cladirii. Aceste sisteme de depozitare utilizeazã la maxim spaþiul ºi prin integrarea unui etaj suplimentar, permite dublarea spaþiului de depozitare.

Produse din aceeaºi categorie:

Panouri ºi trepte din tablã zincatã perforatã sunt necesare oricãrui þantier de construcþii care se doreþte a fi sigur si productiv. Tipuri de trepte ºi panouri din tablã zincatã:

- tip antiderapant - cu gãuri pentru a evita accidentele provocate de cãtre alunecãri;

- tip standard - cu gãuri pentru a permite evacuarea apei de pe trepte ºi panouri;

- tip lisã - fãrã gãuri, suprafaþã planã.

Paleþii MBS din oþel combinã unele dintre cele mai bune caracteristici ale paleþilor tradiþionali din lemn cu rezistenþa oþelului devenind o platformã idealã pentru transport ºi depozitare. Paleþii MBS sunt realizaþi din tablã zincatã profilatã, îmbinatã cu ºuruburi zincate, sunt prevãzuþi cu trei tãlpi din oþel ºi pot fi standard ºi personalizaþi în funcþie de nevoile clientului.

3

Performanþã în oþel

l

www.mbscom.ro

SISTEME DE DEPOZITARE RAFTURI CU BRA ÞE PORTANTE TIP RBP Raf turile cu braþe portante

SISTEME DE DEPOZITARE

RAFTURI CU BRAÞE PORTANTE TIP RBP

Rafturile cu braþe portante tip RBP sunt sisteme de

depozitare pentru încãrcãturi lungi ºi greutãþi mari, voluminoase cum ar fi þevi, profile, bare, plãci, profile termopan.

Caracteristici

• ofera posibilitatea de a plasa la niveluri(brate) pe o singura parte sau pe ambele parti ale structurii

deþine o gamã largã de accesorii care permit adaptarea pentru

orice spaþiu de stocare a produsului

• acest sistem poate fi instalat în interior ºi exterior (acoperit)

• la cerere, sistemul Depokit RBP poate fi livrat si în varianta

zincata termic si se poate echipa si cu gratare zincate termic

• capacitatile de încarcare sunt calculate pentru încarcaturi axiale

uniform distribuite si se refera la rafturi întregi, orice alta conditie duce la diminuarea corespunzatoare a capacitatii

®

Caracteristici tehnice de respectat

• calitatea minimã a betonului: B25

• grosimea minimã a betonului: 200 mm

• pentru a garanta susþinerea rafturilor, se efectueazã ancorarea coloanelor pe sol. Dimensiune ancoraj: M12

• pentru garantarea stabilitãþii raftului sunt necesare minim 4 ancoraje pe coloanã pentru rafturile unilaterale ºi minim 6 ancoraje pe coloanã pentru rafturile bilaterale.

minim 6 ancoraje pe coloanã pentru rafturile bilaterale. Exemple de utilizare: Performan þã în o þ
minim 6 ancoraje pe coloanã pentru rafturile bilaterale. Exemple de utilizare: Performan þã în o þ
minim 6 ancoraje pe coloanã pentru rafturile bilaterale. Exemple de utilizare: Performan þã în o þ

Exemple de utilizare:

6 ancoraje pe coloanã pentru rafturile bilaterale. Exemple de utilizare: Performan þã în o þ el
6 ancoraje pe coloanã pentru rafturile bilaterale. Exemple de utilizare: Performan þã în o þ el
6 ancoraje pe coloanã pentru rafturile bilaterale. Exemple de utilizare: Performan þã în o þ el

Performanþã în oþel

l

www.mbscom.ro

SISTEME DE DEPOZITARE

SISTEME DE DEPOZITARE RAFTURI PENTRU PALEÞI TIP RDP Înãlþime primul nivel A [mm] 1000 1250 1500

RAFTURI PENTRU PALEÞI TIP RDP

Înãlþime primul nivel A [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 Încãrcare max. cadru
Înãlþime primul nivel A [mm] 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 Încãrcare max. cadru
Înãlþime primul nivel A [mm]
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
Încãrcare max. cadru [kg]
18250
17520
17150
16425
14780
12775
10765

Avantaje:

• Se adapteazã pentru orice fel de mãrfuri paletizate þi tipuri de depozite;

• Cadrele þi traversele sunt adaptate pentru diverse tipuri de

încãrcãturi pentru optimizarea procesului de depozitare þi manipulare;

• Modulele rafturilor pentru paleþi pot fi instalate în serie, cu mai multe niveluri þi se pot echipa inclusiv cu scãri þi pasarele.

þ i se pot echipa inclusiv cu sc ã ri þ i pasarele. Exemple de utilizare:
þ i se pot echipa inclusiv cu sc ã ri þ i pasarele. Exemple de utilizare:
þ i se pot echipa inclusiv cu sc ã ri þ i pasarele. Exemple de utilizare:

Exemple de utilizare:

i se pot echipa inclusiv cu sc ã ri þ i pasarele. Exemple de utilizare: 5
i se pot echipa inclusiv cu sc ã ri þ i pasarele. Exemple de utilizare: 5
i se pot echipa inclusiv cu sc ã ri þ i pasarele. Exemple de utilizare: 5

5

Performanþã în oþel

l

www.mbscom.ro

SISTEME DE DEPOZITARE RAFTURI PENTRU PALEÞI TIP RDP - PZ Capacitatea de încãrcare a ramelor

SISTEME DE DEPOZITARE

RAFTURI PENTRU PALEÞI TIP RDP - PZ

Capacitatea de încãrcare a ramelor depinde de înãl ? imea primului nivel (A) ales ?
Capacitatea de încãrcare a ramelor depinde de înãl ? imea primului nivel (A) ales ?
Capacitatea de încãrcare a ramelor depinde de înãl ? imea primului nivel (A) ales ?

Capacitatea de încãrcare a ramelor depinde de înãl?imea primului nivel (A) ales ?i de adâncimea cadrului (800 mm/1000 mm). Încãrcãrile din tabel sunt valabile pentru cel pu?in 2 perechi de travers pe cadru ?i rafturi compuse din cel pu?in 3 cadre. Capacitã?ile de încãrcare sunt calculate pentruîncãrcãturi axiale uniform distribuite ?i se referã la rafturi întregi, orice altã condi?ie duce la diminuarea corespunzãtoare a capacitãtii.

Înãlþime primul nivel A [mm]

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

Încãrcare max. cadru [kg]

18250

17520

17150

16425

14780

12775

10765

18250 17520 17150 16425 14780 12775 10765 Exemple de utilizare: Performan þã în o þ el
18250 17520 17150 16425 14780 12775 10765 Exemple de utilizare: Performan þã în o þ el
18250 17520 17150 16425 14780 12775 10765 Exemple de utilizare: Performan þã în o þ el

Exemple de utilizare:

17520 17150 16425 14780 12775 10765 Exemple de utilizare: Performan þã în o þ el l
17520 17150 16425 14780 12775 10765 Exemple de utilizare: Performan þã în o þ el l

Performanþã în oþel

l

www.mbscom.ro

SISTEME DE DEPOZITARE

SISTEME DE DEPOZITARE RAFTURI METALICE CU POLIÞE TIP RMP Rafturi metalice cu poliþe tip RMP repre

RAFTURI METALICE CU POLIÞE TIP RMP

Rafturi metalice cu poliþe tip RMP reprezintã soluþia

idealã pentru birouri, depozite, arhive, ateliere ºi magazine.

Caracteristici

rafturile metalice cu polite tip RPM sunt executate din profile si table zincate

• sunt modulabile, disponibile într-o gama larga de tipodimensiuni

si datorita designului inovativ si rigiditatii deosebite reprezinta o solutie ideala pentru uz industrial si casnic.

sistemul de rafturi metalice cu poliþe are diverse modalitati de

asamblare si numeroase subansamble ce se pot configura în functie de necesitatile activitatii desfasurate

posibilitatea de a monta cu ºuruburi mai multe rafturi unul lângã altul sau unul în spatele celuilalt.

• sistem de bazã în depozitarea manualã a mãrfurilor cu greutãþi medii ºi uºoare

• asamblarea simplã ºi rapidã

Caracteristici tehnice

lungimea raftului: 900 mm

înãlþimea raftului: 1800 mm

adâncimea raftului: 400 mm

capacitatea de încãrcare maximã a unei poliþe: 100 kg

sistemul este asamblat cu ºuruburi ºi reglajul poliþelor este cu pas de 25 mm

cu ºuruburi ºi reglajul poliþelor este cu pas de 25 mm Exemple de utilizare: 7 Performan
cu ºuruburi ºi reglajul poliþelor este cu pas de 25 mm Exemple de utilizare: 7 Performan
cu ºuruburi ºi reglajul poliþelor este cu pas de 25 mm Exemple de utilizare: 7 Performan

Exemple de utilizare:

ºi reglajul poliþelor este cu pas de 25 mm Exemple de utilizare: 7 Performan þã în
ºi reglajul poliþelor este cu pas de 25 mm Exemple de utilizare: 7 Performan þã în

7

Performanþã în oþel

l

www.mbscom.ro

SISTEME DE DEPOZITARE PLATFORME DE TIP MEZANIN TIP PDM P latforme de tip mezanin PDM

SISTEME DE DEPOZITARE

PLATFORME DE TIP MEZANIN TIP PDM

Platforme de tip mezanin PDM sunt ideale pentru

spaþiile þi depozitele în care nu sunt permise modificãri în structura cladirii. Acest sistem de depozitare utilizeazã la maxim spaþiul ºi prin integrarea unui etaj suplimentar, permite dublarea spaþiului de depozitare.

Caracteristici:

• sunt executate din europrofile ºi profile zincate, fapt ce

asigurã

permite greutaþi distribuite în mod uniform, pâna la 1000

kg/m

distanþa dintre stâlpi pâna la 8000 mm

se pot construi pe multe tipuri de pardoseli

utilizeaza o gamã extinsã de accesorii, de la diverse tipuri de

podea, pânã la balustrade, plinte, scãri, uºi de marfã ºi instalaþii de iluminat vã permite sã implementaþi un model de depozit care îndeplineºte orice cerinþã

• sunt complet detaºabile, permiþând o mare flexibilitate de schimbare, extindere ºi/sau transfer.

o foarte bunã stabilitate

2.

Avantaje:

costuri reduse în comparaþie cu structurile convenþionale

• uºor de construit în clãdirile existente

posibilitatea modificãrii sau extinderii platformei

• presiunea suplimentarã minimã asupra podelei

structura permite ataºarea instalaþiilor electrice, sanitare sau de prevenire a incendiilor.

iilor electrice, sanitare sau de prevenire a incendiilor . Exemple de utilizare: Performan þã în o
iilor electrice, sanitare sau de prevenire a incendiilor . Exemple de utilizare: Performan þã în o
iilor electrice, sanitare sau de prevenire a incendiilor . Exemple de utilizare: Performan þã în o

Exemple de utilizare:

electrice, sanitare sau de prevenire a incendiilor . Exemple de utilizare: Performan þã în o þ
electrice, sanitare sau de prevenire a incendiilor . Exemple de utilizare: Performan þã în o þ

Performanþã în oþel

l

www.mbscom.ro

SISTEME DE DEPOZITARE

SISTEME DE DEPOZITARE PANOURI ªI TREPTE DIN TABLÃ PERFORATÃ Caracteristici Treptele si panourile sunt necesare

PANOURI ªI TREPTE DIN TABLÃ PERFORATÃ

Caracteristici

Treptele si panourile sunt necesare oricarui santier de constructii care se doreste a fi sigur si productiv. Treptele si panourile sunt executate din otel S350GD, protejat cu un strat de zinc de 275 g/mp, se monteaza rapid si usor cu suruburi metrice, sunt stabile, sigure, rezistente la agenti corozivi si pot fi folosite atât în domeniul industrial cât si civil.

Treptele din tablã zincatã perforatã sunt executate din

oþel S350GD, protejat cu un strat de zinc de 275 g/mp.

Grosimea tablei este 2 - 3 mm, lãþimea treptei este 240 mm sau

270 mm, iar înãlþimea este 50 mm. Lungimea poate fi de 800

mm, 900mm sau 1000 mm. Ansamblarea treptelor se face cu suruburi metrice.

Panourile din tablã zincata perforatã sunt executate

din oþel S350GD, protejat cu un strat de zinc de 275 g/mp.

Grosimea tablei este 2 mm, lãþimea panourilor este de 175 mm,

225 mm sau 275 mm, iar înãlþimea standard este de 50 mm.

Lungimea panourilor poate fi pânã la 2500 mm. Fixarea panorilor se face cu cleme MBS-CLP50.

Tipuri de trepte ºi panouri din tablã zincatã:

1. Tip antiderapant - cu gãuri pentru a evita accidentele

provocate de catre alunecari

2. Tip standard - cu gauri pentru a permite evacuarea apei de pe

trepte þi panouri

3. Tip lisã - fara gauri, suprafata plana.

þ i panouri 3. Tip lis ã - fara gauri, suprafata plana. Exemple de utilizare: 9
þ i panouri 3. Tip lis ã - fara gauri, suprafata plana. Exemple de utilizare: 9
þ i panouri 3. Tip lis ã - fara gauri, suprafata plana. Exemple de utilizare: 9

Exemple de utilizare:

3. Tip lis ã - fara gauri, suprafata plana. Exemple de utilizare: 9 Performan þã în
3. Tip lis ã - fara gauri, suprafata plana. Exemple de utilizare: 9 Performan þã în

9

Performanþã în oþel

l

www.mbscom.ro

SISTEME DE DEPOZITARE PALE ÞI DIN OÞEL Pale þii MBS din o þ el combin

SISTEME DE DEPOZITARE

PALEÞI DIN OÞEL

Paleþii MBS din oþel combinã unele dintre cele mai bune caracteristici ale paleþilor tradiþionali din lemn cu rezistenþa oþelului. Pot prelua încãrcãri de 1200 kg fãrã a se deforma, fiind platformã idealã pentru transport ºi depozitare. Paleþii sunt realizaþi din tablã zincatã profilatã, îmbinatã cu ºuruburi zincate, sunt prevãzuþi cu trei tãlpi din oþel, au suprafaþã antiderapantã ºi pot fi accesaþi din 4 direcþii diferite.

Suprafaþã antiderapantã ªine Tipuri de paleþi MBS: Cod Lungime (A) Lãþime (B) Înãlþime (C) Greutate
Suprafaþã
antiderapantã
ªine
Tipuri de paleþi MBS:
Cod
Lungime (A)
Lãþime (B)
Înãlþime (C)
Greutate palet
Încãrcãturã maximã
mm
mm
mm
kg
kg
MBS POS1208
1200
800
130
10,1
1200
MBS POS1210
1200
1000
130
11,3
1200
MBS POS1212
1200
1200
130
12,4
1200
B A
B
A
C
C

Exemple de utilizare:

MBS POS1212 1200 1200 130 12,4 1200 B A C Exemple de utilizare: Performan þã în
MBS POS1212 1200 1200 130 12,4 1200 B A C Exemple de utilizare: Performan þã în
MBS POS1212 1200 1200 130 12,4 1200 B A C Exemple de utilizare: Performan þã în

Performanþã în oþel

l

www.mbscom.ro

SISTEME DE DEPOZITARE

SISTEME DE DEPOZITARE CONTACT Octavian Chiperi - Product Manager Sisteme de Depozitare Tel.: 0741 221 128

CONTACT

Octavian Chiperi - Product Manager Sisteme de Depozitare Tel.: 0741 221 128

E - mail: octavian.chiperi@mbscom.ro Fax2mail: 0332 819 623

Alexandru Însurãþelu - Director Vânzãri Zonal (Botoºani, Suceava, Neamþ, Iaºi, Bacãu) Tel.: 0740 221 180

E - mail: alexandru.insuratelu@mbscom.ro Fax2mail: 0332 819 625

Nelu Copãcel - Director Vânzãri Zonal (Vrancea, Galaþi, Buzãu, Brãila, Tulcea, Ialomiþa, Cãlãraºi, Constanþa) Tel.: 0740 221 142

E - mail: nelu.copacel@mbscom.ro Fax2mail: 0338 819 840

Marius Preda - Director Vânzãri Zonal (Braºov, Covasna, Prahova) Tel.: 0746 221 172

E - mail: marius.preda@mbscom.ro Fax2mail: 0368 819 565

Daniel Micu - Director Vânzãri Zonal (Argeº, Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinþi) Tel.: 0743 221 155

E - mail: daniel.micu@mbscom.ro Fax2mail: 0351 819 540

Cãtãlin Moise - Director Vânzãri Zonal (Bucureºti, Ilfov) Tel.: 0746 761 824

E - mail: catalin.moise@mbscom.ro Fax2mail: 0338 819 840

Lucian Murariu - Director Vânzãri Zonal (Mureº, Cluj Napoca, Bistriþa Nãsãud, Bihor, Sãlaj, Maramureº, Satu Mare) Tel.: 0756 033 692

E - mail: lucian.murariu@mbscom.ro Fax2mail: 0365 819 991

Petricã Plaiu - Agent Vânzãri Tel.: 0746 221 128

E - mail: petrica.plaiu@mbscom.ro Fax2mail: 0332 818 720

Ioan Rîmbu - Agent Vânzãri Tel.: 0749 221 150

E - mail: ioan.rimbu@mbscom.ro

11

Performanþã în oþel

l

www.mbscom.ro

Programul de v â nzãri MBS mai cuprinde : COMPONENTE Profile zincate Z, C, U
Programul de v â nzãri MBS mai cuprinde : COMPONENTE Profile zincate Z, C, U
Programul de v â nzãri MBS mai cuprinde : COMPONENTE Profile zincate Z, C, U
Programul de v â nzãri MBS mai cuprinde : COMPONENTE Profile zincate Z, C, U
Programul de v â nzãri MBS mai cuprinde : COMPONENTE Profile zincate Z, C, U
Programul de v â nzãri MBS mai cuprinde : COMPONENTE Profile zincate Z, C, U
Programul de v â nzãri MBS mai cuprinde : COMPONENTE Profile zincate Z, C, U
Programul de v â nzãri MBS mai cuprinde : COMPONENTE Profile zincate Z, C, U

Programul de vânzãri MBS mai cuprinde:

COMPONENTE

Profile zincate Z, C, U þi L

Tablã cutatã cu profil normal MBS 20, MBS 35, MBS 45

Tablã

sinus MBS 18, MBS 27 þi MBS 42

20, MBS 35, MBS 45 Tabl ã sinus MBS 18, MBS 27 þ i MBS 42
20, MBS 35, MBS 45 Tabl ã sinus MBS 18, MBS 27 þ i MBS 42
20, MBS 35, MBS 45 Tabl ã sinus MBS 18, MBS 27 þ i MBS 42

Tablã cutatã cu profil înalt MBS 85, MBS 135, MBS 153, MBS 158 þi

MBS 200 Tablã cutatã amprentatã MBS DA60 Casete structurale MBS KS 100/600, MBS KS 115/600,
MBS 200
Tablã
cutatã amprentatã MBS DA60
Casete structurale MBS KS 100/600, MBS KS 115/600, MBS KS 125/600, MBS KS 135/600, MBS KS 150/600
Panouri sandwich de perete þi de acoperiþ
Þiglã metalicã MBS T24
Tablã prefãlþuitã
Tablã planã
Þiglã metalicã acoperitã cu piatrã naturalã
Jgheaburi ºi burlane
Elemente de tinichigerie
Servicii prelucrare oþel
SISTEME
®
®
®
®
®
®
®
Cladiri metalice EasyKit , EuroKit
Sisteme de parapeþi pentru drumuri.
Clãdiri multietajate MultiKit
Containere metalice MobilKit
Case din metal FamilyKit
Sisteme de rafturi DepoKit
Parcãri modulare ParKit
®
®
®
®
®
®
MBS , EasyKit , EuroKit , MultiKit , FamilyKit si MobilKit sînt marci înregistrate. © Copyright 2010-2012. MBS, divizie a Proinvest Group SRL. Toate drepturile rezervate. Ref: Februarie 2012. Toate informatiile
din acest catalog corespund datei de tipar. Pentru dezvoltarea continua a gamei de produse, Proinvest Group SRL îsi rezerva dreptul de a efectua modificari asupra conceptelor oricînd si fara informatii prealabile.