Sunteți pe pagina 1din 48
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA” IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ Nr. fişă: _
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA”
IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Nr. fişă:
_
Medic:
_
Student
Nespecialist
Specialist
Primar
FOAIE DE OBSERVAŢIE
- PROTETICĂ EPR şi EPI -
NUME:
PRENUME:
VÂRSTĂ:
SEX
STAREA PREZENTĂ
Stare generală:
bună
influenţată
Înălţime:
Greutate:
Tipul constituţional:
normosom
hiposom
hipersom
Postura capului şi trunchiului:
dreaptă
modificată
Starea psihică:
echilibrată
neechilibrată
Comportament psihic:
reţinut
revendicativ
expansiv
Mersul:
faţă
spate
profil
Concordanţă vârstă biologica – vârsta cronologică
da
nu
Menţiuni:
EXAMENUL LOCAL STOMATOLOGIC
EXAMENUL FACIAL (EXTRAORAL):
Inspecţie
Inspecţia din faţă:
Conturul feţei:
ovalar
rotund
pătrat
trapezoidal
Gn - Oph
I.F. = 100 x ------------------------- =
Zy-Zy
mezoprosop = 84
dreptunghiular
triunghiular
Indicele facial:
_
leptoprosop > 84
asimetric
euriprosop < 84
Simetrie:
simetric
Măsurători:
Dreapta:
Gn-Zy =
Gn-Go = _
_
Zy-Kdl =
_
Stânga:
Gn-Zy =
Gn-Go = _
_
Zy-Kdl =
_
Asimetrii:
articulare
osoase
musculare
părţi moi
ocluzale
altele
Menţiuni:
Proporţionalitatea etajelor:
Gn - Sn =
normală
Sn-Oph =
Oph-Tr =
_
Coloraţia tegumentelor:
modificată
o eritematoase o turgescente
o cianotice
o palide
Integritatea tegumentelor:
integre
modificate
o deformări
o tumefieri
o ulceraţii
o tumori
o nevi
o cicatrici
o plăgi
o fistule
Menţiuni:
Inspecţia de profil:
Profil:
drept
convex
accentuat convex
concav
accentuat concav

Unghiul

nazo-labial:

Valoare =

= 90

< 90

> 90

Postura buzelor:

normală

retruzivă

protruzivă

 

Decalaj sagital:

Valoare =

Treapta labială:

normală

accentuată

inversată

Şanţ labio-mentonier:

normal

accentuat

şters

Poziţia mentonului:

normală

anterioară

posterioară

 

Unghiul goniac:

Valoare =

Palpare

Palparea superficială:

 

Temperatura:

normală

crescută

scăzută

Sensibilitatea:

 
 • - normală

tactilă

crescută

scăzută

 • - normală

termică

crescută

scăzută

 • - normală

dureroasă

crescută

scăzută

Umiditatea:

normală

crescută

scăzută

Palparea profundă:

 

Contururi şi suprafeţe osoase:

integre

continue

nedureroase

modificate

discontinui

dureroase

Menţiuni:

Puncte de emergenţă ale trigemenului:

 
 
 • - dureros

supraorbital

nedureros

 • - dureros

suborbital

nedureros

 • - dureros

mentonier

nedureros

Menţiuni:

Grupele ganglionare:

 
 
 • - preauriculari

palpabili

nepalpabili

 • - retroauricular

palpabili

nepalpabili

 • - genieni

palpabili

nepalpabili

 • - submandibulari

palpabili

nepalpabili

 • - sub şi retro-angulo-manidbulari

palpabili

nepalpabili

 • - submentonieri

palpabili

nepalpabili

 • - cervicali superficiali

palpabili

nepalpabili

 • - cervicali profunzi

palpabili

nepalpabili

 • - supraclaviculari

palpabili

nepalpabili

Menţiuni:

 • - suboccipitali

palpabili

nepalpabili

Palparea glandelor salivare:

 
 
 • - normal

submandibulare

patologic

 • - normal

sublinguale

patologic

 • - normal

parotide

patologic

Menţiuni:

Palparea grupelor musculare:

Muşchi

Durere

Volum

Tonicitate

Consistenţă

 

Muşchii mobilizatori ai mandibulei

 
 

inserţii

masa

hipotrofie

hipertrofie

hipotonicitate

hipertonicitate

normala

patol.

Temporal

Dr.

Stg.

Maseter

Dr.

Stg.

Pterigoidian.

Dr.

intern

Stg.

Pterigoidian

Dr.

extern

Stg.

Digastric

Dr.

Stg.

Milohioidian

Dr.

Stg.

Geniohioidian

Dr.

Stg.

SCM

Dr.

Stg.

 

Muşchii mimicii

Buccinator

Dr.

Stg.

Orbicularul

Dr.

buzelor sup.

Stg.

Orbicularul

Dr.

buzelor inf.

Stg.

Mentonieri

Dr.

Stg.

Narinari

Dr.

Stg.

Occipitali şi

Dr.

paracervicali

Stg.

E xa m e nul A . T . M .

Static:

Inspecţie

 

Pretragian:

- modificări de culoare

absente

prezente

 

- deformări

absente

prezente

Menţiuni:

 

Menton – poziţie:

normală

protruzie

retruzie

 

lateropoziţie dr.

lateropoziţie stg.

Palpare

 

Sensibiliate:

- palpare pretragian

absente

prezente

 

- compresiune menton

absente

prezente

Dinamic:

Inspecţie + palpare (metoda palpării pretragian / conduct auditiv extern)

Excursii:

dureroase

nedureroase

 

- condili

simetrice

sinergice

amplitudine egală

 

asimetrice

asinergice

amplitudine inegală

 

- menton

linie mediană

laterodev. stg.

laterodev. dr.

 

traiectorie în baioneta

în treapta

în zig-zag

poziţie intermediară – suma deplasării

 

- amplitudine maximă =

subluxaţie

luxaţie

Menţiuni:

 

Palpare + ascultaţie (metoda palpării pretragian / conduct auditiv extern)

 

Zgomote articulare:

absente

prezente

 
 • - tip

cracmente

stânga

dreapta

 

crepitaţii

stânga

dreapta

 
 • - producere

concomitentă

succesivă

 • - momentul apariţiei zgomotului

traiectorie

 

traiectorie deschidere început

sfârşit

 

Salt articular

da

nu

Menţiuni:

EXAMENUL CLINIC INTRAORAL

 

ORIFICIUL BUCAL

 

Textura buzelor

normală

diminuată

în exces

Conturul buzelor

Sn -St = simetric

St -Gn = asimetric

Roşul buzelor Arcul lui Cupidon

L.sup – St = simetric

L.inf. – St = continuu

bine reprezentat

 

asimetric

discontinuu

aplatizat

Filtrul buzei sup. Fanta labială

accentuat închisă

şters întredeschisă

deschisă

 

Lungimea fantei Treapta labială

Ch – Ch = normală

inversată

Amplitudinea deschiderii gurii

normală

micşorată

mărită

Simetria deschiderii

normală

modificată

EXAMENUL MUCOASEI LABIO-JUGALE:

 

Integritatea

integră

modificată

Coloraţia

normală

modificată

Interliniul articular

absent

prezent

 

o accentuat

o atenuat

Canal Stenon

normal

modificat

o aspect

o integritate

o permeabilitate o calitatea salivei

 

Corpusculi Fordyce

prezenţi

absenţi

Leziuni

prezente

absente

Menţiuni:

MAXILAR

 

EXAMENUL VESTIBULULUI BUCAL

 

Modificări:

 
 

aspect

culoare

integritate

formaţiuni patologice

 

o tumefieri

o formaţiuni tumorale

o fistule

o pierderi de substanţă

o

Menţiuni:

Profunzime:

 

adânc

mediu

micşorat

 

Plicile alveolo-jugale maxilare:

 

Lungime

dreapta

lungi

medii

scurte

stânga

lungi

medii

scurte

Grosime

dreapta

subţiri

medii

groase

 

stânga

subţiri

medii

groase

Număr

dreapta

unice

multiple

stânga

unice

multiple

Inserţia faţă de muchia crestei

dreapta

înaltă

medie

joasă _

 

stânga

înaltă

_

_

medie

_

_

joasă _

_

_

Baza de implantare

dreapta

lată

medie

îngustă

stânga

lată

medie

îngustă

Frenul labial superior:

 

Lungime

lungi

medii

scurte

Grosime

subţiri

medii

groase

Inserţia faţă de muchia crestei

înaltă

medie

joasă

Baza de implantare

lată

medie

îngustă

Zone funcţionale:

Zona Eisenring:

Dr.

A =

mm

H =

mm

L

=

mm

Limite

-

scurtată

întreruptă

 

Stg.

A =

mm

H =

mm

L

= mm

Limite

-

scurtată

întreruptă

Zona vestibulară laterală:

 

Dr.

A =

mm

H =

mm

L =

mm

Limite

-

scurtată

întreruptă

 

Stg.

A =

mm

H =

mm

L

=

mm

Limite

-

scurtată

întreruptă

 

Zona vestibulară frontală:

 

Dr.

A =

mm

H =

mm

L =

mm

Limite

-

scurtată

întreruptă

 

Stg.

A =

mm

H =

mm

L

=

mm

Limite

-

scurtată

întreruptă

 

ARCADĂ DENTO-ALVEOLARĂ MAXILARĂ

 

Forma:

semielipsa

hiperbolă

parabolă

semicerc

trapez

W

M

combinat

Simetrie:

simetrică

asimetrică

Dinţi prezenţi

Dentiţie:

temporară

mixtă

permanentă

Cod (D) 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Cod (D)
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
0
DINTE ABSENT
0.1
Extracţie
0.2
Anodonţie
0.3
Inclus
1
DINTE INDEMN
2
DINTE AFECTAT PRIN:
2.1
ANOMALII DE FORMĂ
2.1.1
d. Turner
2.1.2
d. clape de pian / cuneifomi
2.1.3
taurodontism
2.1.4
bigeminatie
2.1.5
dens-in dente
2.1.6
fuziune
2.1.7
hipercementoza
2.1.8
tuberculi dentari
2.2
ANOMALII DE VOLUM
2.2.1
microdonţie
2.2.2
macrodonţie
2.3
ANOMALII DE CULOARE
2.3.1
hiperpigmentaţii
2.3.2
white-spot
2.3.3
brown-spot
2.4
PIERDERI DE SUBSTANŢĂ
2.4.1
abrazii ocluzale
2.4.1.1
grd. 1
2.4.1.2
grd. 2
2.4.1.3
grd. 3
2.4.2
abrazii cervicale
2.4.3
eroziuni
2.4.4
abfracţii
2.4.5
leziuni carioase
2.4.5.1 clasa I 2.4.5.2 clasa a II-a 2.4.5.3 clasa a III-a 2.4.5.4 clasa a IV-a 2.4.5.5
2.4.5.1
clasa I
2.4.5.2
clasa a II-a
2.4.5.3
clasa a III-a
2.4.5.4
clasa a IV-a
2.4.5.5
clasa a V-a
2.4.5.6
resturi radiculare
2.4.5.7
clasa Mount
2.4.6
fracturi
2.4.6.1
coronară
2.4.6.2
radiculară
2.4.6.3
corono-radiculară
2.4.7
complicaţii pulpare
2.4.7.1
reversibile
2.4.7.2
ireversibile
2.4.7.3
leziuni periapicale
2.5
ANOMALII DE SEDIU
2.5.1
transpoziţie
2.5.2
heteropoziţie
2.5.3
ectopie
2.5.4
entopie
2.5.5
reincluzie
2.5.6
inclavare
2.6
ANOMALII DE POZIŢIE
2.6.1
versie:
2.6.1.1
vestibulo-
2.6.1.2
oro-
2.6.1.3
mezio-
2.6.1.4
disto-
2.6.2
translaţie
2.6.3
infra-/suprapoziţie:
2.6.3.1
intruzie
2.6.3.2
extruzie
2.6.3.3
egresie
2.6.4
rotaţie:
2.6.4.1
vestibulară
2.6.4.2
orală
2.7
ANOMALII DE NUMĂR
2.7.1
hiperdonţii (pleiodonţii)
2.7.2
hipodonţii
2.7.3
oligodonţii
2.8
ANOMALII DE STRUCTURA
2.8.1
amelogeneza imperfecta
2.8.2
dentinogeneza imperfecta
2.8.3
displazia dentară
3
RESTAURĂRI CORONARE
3.1
Obturaţii
3.1.1
amalgam
3.1.2
compozit
3.1.3
ciment
3.1.4
glassionomer
3.1.5
obturaţie provizorie
3.2
Restaurări protetice
3.2.1
Elemente de agregare
3.2.1.1
- tip:
3.2.1.1.1
faţetă
3.2.1.1.2
inlay
3.2.1.1.3 onlay 3.2.1.1.4 coroană de înveliş 3.2.1.1.5 coroană de substituţie 3.2.1.2 - gradul de refacere fizionomică:
3.2.1.1.3
onlay
3.2.1.1.4
coroană de înveliş
3.2.1.1.5
coroană de substituţie
3.2.1.2
- gradul de refacere fizionomică:
3.2.1.2.1
fizionomică
3.2.1.2.2
semifizionomică
3.2.1.2.3
nefizionomică
3.2.1.3
- material:
3.2.1.3.1
acrilic
3.2.1.3.2
metalic
3.2.1.3.3
metalo-acrilic
3.2.1.3.4
metalo-compozit
3.2.1.3.5
metalo-ceramic
3.2.1.3.6
compozit
3.2.1.3.7
ceramic
3.2.1.4
- corectitudinea realizării:
3.2.1.4.1
conceptual
3.2.1.4.2
execuţie tehnologică
3.2.1.4.2.1
- morfologie
3.2.1.4.2.2
- adaptare
-
ocluzală
-
cervicală
-
transversala
-
axială
3.2.2
Corp de punte - intermediari
3.2.2.1
- gradul de refacere fizionomică:
3.2.2.1.1
fizionomică
3.2.2.1.2
semifizionomică
3.2.2.1.3
nefizionomică
3.2.2.2
- corectitudinea realizării:
3.2.2.2.1
conceptual
3.2.2.2.2
execuţie tehnologică
3.2.2.2.2.1
- morfologie
3.2.2.2.2.2
- adaptare
-
ocluzală
-
cervicală
-
transversală
-
axială
3.2.2.3
- material:
3.2.2.3.1
acrilic
3.2.2.3.2
metalic
3.2.2.3.3
metalo-acrilic
3.2.2.3.4
metalo-compozit
3.2.2.3.5
metalo-ceramic
3.2.2.3.6
compozit
3.2.2.3.7
ceramic
3.2.2.4
- contact cu creasta edentată
3.2.2.4.1
supendat
3.2.2.4.2
punctiform
3.2.2.4.3
talgential
3.2.2.4.4
semisa
3.2.2.4.5
sa
4
Punct de contact
4.1
absent
4.2
în suprafaţă
Menţiuni:

Parodonţiu

Indice de sănătate a papilei inter-dentare:

Parodon ţ iu Indice de s ă n ă tate a papilei inter-dentare: Cod (P) 1.8
Parodon ţ iu Indice de s ă n ă tate a papilei inter-dentare: Cod (P) 1.8
Cod (P) 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Cod (P)
1.8
1.7
1.6 1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6 2.7
2.8
1
Indici de sângerare a papilei
1.0
Absenţa sângerării
1.1
Sângerare punctiformă
1.2
Sângerare liniară
1.3
“V” hemoragic
1.4
Picătură care curge
2
Indici Ramfjord
2.0
Inel pericervical sănătos
2.1
Papilă inflamată
2.2
Papilă inflamată şi inel periodontal inflamat
2.3
Inflamaţie, secreţie şi pungi
3.
Indici de recesiune ginigivală
3.0
Normal
3.1
Recesiune egală cu ¼ din lungimea rădăcinii
3.2
Recesiune egală cu ½ din lungimea rădăcinii
3.3
Recesiune peste ¾ din lungimea rădăcinii
4
Indici ai leziunilor interradiculare
4.0
Normal
4.1
Expunerea furcaţiei, sonda pătrunde max. 1,5 mm
4.2
Expunerea furcaţiei, sonda pătrunde peste 1,5 mm
4.3
Sonda traversează furcaţia
5
Indici de mobilitate dentară
5.1
Normal
5.2
Mobilitate în sens V-O
5.3
Mobillitate în sens V-O şi M-D
5.4
Mobililtate în sens V-O, M-D şi în plan vertical
Menţiuni:

Spaţiul protetic potenţial (numerotarea spaţiilor se face în sensul acelor de ceasornic / a cadranelor)

SPP1:

Limite

-

 

A =

crescută

redusă

H =

crescută

redusă

_

infraalveolodonţia antagonişti

 

o

 

o

dinţi limitrofi abrazaţi/intruzaţi

 

o

resorbţia crestei edentate

o

egresiunea/extruzia antagonişti

 

L

=

crescută

redusă

 

_

 

o versii vestibulo-orale dinţi limitrofi

o

versii vestibulo-orale dinţi limitrofi

 
 

o

creste exostozice

o

creste exostozice

Creasta alveolară:

 
 

A =

crescută

redusă

H =

crescută

redusă

_

 

L

=

crescută

redusă

 

_

 

-

profil

regulat

neregulat

-

orientare

ascendent

descendent

 

-

forma pe secţiune

triunghiulară

semielipsă

semicerc

-

versant

neutru

neretentiv

retentiv

-

muchia crestei

rotunjită

ascuţită

ştearsă

SPP2:

Limite

-

A =

crescută

redusă

H =

crescută

redusă

_

infraalveolodonţia antagonişti

 

o

 

o

dinţi limitrofi abrazaţi/intruzaţi

 

o

resorbţia crestei edentate

o

egresiunea/extruzia antagonişti

 

L

=

crescută

redusă

 

_

 

o versii vestibulo-orale dinţi limitrofi

o

versii vestibulo-orale dinţi limitrofi

 
 

o

creste exostozice

o

creste exostozice

Creasta alveolară:

 
 

A =

crescută

redusă

H =

crescută

redusă

_

 

L

=

crescută

redusă

 

_

 

-

profil

regulat

neregulat

-

orientare

ascendent

descendent

 

-

forma pe secţiune

triunghiulară

semielipsă

semicerc

-

versant

neutru

neretentiv

retentiv

-

muchia crestei

rotunjită

ascuţită

ştearsă

Clasa

Aspect clinic

SPP1

SPP2

SPP3

SPP4

SPP5

 

Clasificarea Atwood a crestei edentate

 

I

Arcadă integră cu dinţi normal implantaţi

 

II

Arcadă cu dinte expulzat din alveolă (extracţie recentă)

 

III

Creastă înaltă, rotunjită

 

IV

Creastă înaltă, ascuţită

 

V

Creastă resorbită

 

VI

Creastă concavă

 

Fibomucoasa:

 

SPP1

SPP2

SPP3

SPP4

SPP5

I ndicii pent ru ap re cie rea fi b romu co as ei 0 Fibromucoasă
I ndicii pent ru ap re cie rea fi b romu co as ei
0
Fibromucoasă sănătoasă
1
Inflamaţie uşoară
2
Inflamaţie medie cu început de mobilitate în plan orizontal
3
Inflamaţie severă, mucoasă intens congestivă, papilomatoasă

Menţiuni:

SPP3:

Limite

-

 

A =

crescută

redusă

H =

crescută

redusă

_

infraalveolodonţia antagonişti

 

o

 

o

dinţi limitrofi abrazaţi/intruzaţi

 

o

resorbţia crestei edentate

o

egresiunea/extruzia antagonişti

 

L

=

crescută

redusă

 

_

 

o versii vestibulo-orale dinţi limitrofi

o

versii vestibulo-orale dinţi limitrofi

 
 

o

creste exostozice

o

creste exostozice

Creasta alveolară:

 
   

A =

crescută

redusă

H =

crescută

redusă

 

_

 

L

=

crescută

redusă

 

_

 

-

profil

regulat

neregulat

-

orientare

ascendent

descendent

 

-

forma pe secţiune

triunghiulară

semielipsă

semicerc

-

versant

neutru

neretentiv

retentiv

-

muchia crestei

rotunjită

ascuţită

ştearsă

SPP4:

Limite

-

A =

crescută

redusă

H =

crescută

redusă

_

infraalveolodonţia antagonişti

 

o

 

o

dinţi limitrofi abrazaţi/intruzaţi

 

o

resorbţia crestei edentate

o

egresiunea/extruzia antagonişti

 

L

=

crescută

redusă

 

_

 

o versii vestibulo-orale dinţi limitrofi

o

versii vestibulo-orale dinţi limitrofi

 
 

o

creste exostozice

o

creste exostozice

Creasta alveolară:

 
   

A =

crescută

redusă

H =

crescută

redusă

 

_

 

L

=

crescută

redusă

 

_

 

-

profil

regulat

neregulat

-

orientare

ascendent

descendent

 

-

forma pe secţiune

triunghiulară

semielipsă

semicerc

-

versant

neutru

neretentiv

retentiv

-

muchia crestei

rotunjită

ascuţită

ştearsă

Clasa

Aspect clinic

SPP1

SPP2

SPP3

SPP4

SPP5

 

Clasificarea Atwood a crestei edentate

 

I

Arcadă integră cu dinţi normal implantaţi

 

II

Arcadă cu dinte expulzat din alveolă (extracţie recentă)

 

III

Creastă înaltă, rotunjită

 

IV

Creastă înaltă, ascuţită

 

V

Creastă resorbită

 

VI

Creastă concavă

 

Fibomucoasa:

 

SPP1

SPP2

SPP3

SPP4

SPP5

I ndicii pent ru ap re cie rea fi b romu co as ei 0 Fibromucoasă
I ndicii pent ru ap re cie rea fi b romu co as ei
0
Fibromucoasă sănătoasă
1
Inflamaţie uşoară
2
Inflamaţie medie cu început de mobilitate în plan orizontal
3
Inflamaţie severă, mucoasă intens congestivă, papilomatoasă

Menţiuni:

Tuberozităţi maxilare:

Dreapta:

-

formă

ştearsă

medie

plonjantă

 

o

pe seama suportului osos

o

pe seama suportului mucos

-

retentivitate versanţi

verstibular

palatinal

distal

-

înălţimea versanţilor

V

P

D

 

_

-

mucoasă

nerezilientă

rezilientă

Stânga:

-

formă

ştearsă

medie

plonjantă

 

o

proliferare osoasă

o

proliferare mucoasă

-

retentivitate versanţi

verstibular

palatinal

distal

-

înălţimea versanţilor

V

P

D

 

_

-

mucoasă

nerezilientă

rezilientă

BOLTA PALATINĂ

 
 

A =

H =

L =

 

_

pe creasta

_

Formă

romană

gotică

Adâncime

plată

medie

adâncă

Simetrie

simetrică

asimetrică

Rugi palatine

simetrice

asimetrice

Papila bunoidă

nr. perechi _

distanţa de creasta

_ la distanţă de creastă

 

Rezilienţă mucozală Torus palatin (clasificarea Landa)

rafeu median

rugi palatine

_

zone Schroder

 
 • 1 Torus în 1/3 posterioară, mic, puţin reliefat

 • 2 Torus în 2/3 posterioare

 
 • 3 Torus în 2/3 anterioare

 • 4 Torus în 1/3 anterioare

 • 5 Torus în 1/3 medie

-

formă

rotund

alungit

-

număr

unic

multiplu

-

aspect

proeminent

atenuat

-

afectează închiderea marginala distală

da

nu

Zona „ Ah”:

 

Limite

A

L =

_

 

_

=

Aspect:

acoladă

linie

bandă

Poziţia vălului palatin

verticală

oblică

orizontală

Indi cii de rezilienţă ai muco ase i D r. S tg. 0 Pe rafeul median
Indi cii de rezilienţă ai muco ase i
D r.
S tg.
0
Pe rafeul median
1
Pe muchia crestei şi pe versanţii vestibulari şi orali în 2/3 dinspre muchie
2
În 1/3 bazală a crestei
3
Zona rugilor palatine
4
Zonele de alunecare Schröder
Indi cii de atro fi e maxilară Schrode r
I
Creastă înaltă, rotunjită, boltă adâncă, tuberozităţi proeminente, distanţă mare între sinus şi creastă
II
Creastă diminuată, boltă medie spre plană, tuberozităţi şterse, sinus apropiat de muchia crestei
III
Atrofie marcată a crestei, tuberozităţi absente, boltă plană şi sinus apropiat de muchia crestei
Menţiuni:
MANDIBULAR EXAMENUL VESTIBULULUI BUCAL Modificări: aspect culoare integritate formaţiuni patologice o tumefieri o formaţiuni tumorale o
MANDIBULAR
EXAMENUL VESTIBULULUI BUCAL
Modificări:
aspect
culoare
integritate
formaţiuni patologice
o tumefieri
o formaţiuni tumorale
o fistule
o pierderi de substanţă
o cicatrici
Menţiuni:
Plicile alveolo-jugale mandibulare:
Lungime
dreapta
lungi
medii
scurte
stânga
lungi
medii
scurte
Grosime
dreapta
subţiri
medii
groase
stânga
subţiri
medii
groase
Număr
dreapta
unice
multiple
stânga
unice
multiple
Inserţia faţă de muchia crestei
dreapta
înaltă
medie
joasă _
stânga
înaltă _
medie
joasă _
Baza
de
dreapta
lată
medie
îngustă
implantare
stânga
lată
medie
îngustă
Frenul labial inferior:
Lungime
Grosime
Inserţia faţă de muchia crestei
Baza de implantare
lungi
medii
scurte
subţiri
medii
groase
înaltă
medie
joasă
lată
medie
îngustă
Zone funcţionale:
Zona Fish:
Dr.
A =
mm
H =
mm
L =
mm
Limite
-
scurtată
întreruptă
Stg.
A =
mm
H =
mm
L =
mm
Limite
-
scurtată
întreruptă
Zona vestibulară frontală:
Dr.
A =
mm
H =
mm
L =
mm
Limite
-
scurtată
întreruptă
Stg.
A =
mm
H =
mm
L =
mm
Limite
-
scurtată
întreruptă
ARCADA DENTO-ALVEOLARĂ MANDIBULARĂ
Forma:
semielipsa
hiperbolă
semicerc
trapez
W
Simetrie:
simetrică
asimetrică
Dinţi prezenţi
Cod (D)
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
0
DINTE ABSENT
0.1
Extracţie
0.2
Anodonţie
0.3
Inclus
1
DINTE INDEMN
2
DINTE AFECTAT PRIN:
2.1
ANOMALII DE FORMĂ
2.1.1
d. Turner
2.1.2
d. clape de pian / cuneifomi
2.1.3
taurodontism
2.1.4
bigeminaţie
2.1.5 dens-in dente 2.1.6 fuziune 2.1.7 hipercementoza 2.1.8 tuberculi dentari 2.2 ANOMALII DE VOLUM 2.2.1 microdonţie
2.1.5
dens-in dente
2.1.6
fuziune
2.1.7
hipercementoza
2.1.8
tuberculi dentari
2.2
ANOMALII DE VOLUM
2.2.1
microdonţie
2.2.2
macrodonţie
2.3
ANOMALII DE CULOARE
2.3.1
hiperpigmentaţii
2.3.2
white-spot
2.3.3
brown-spot
2.4
PIERDERI DE SUBSTANŢĂ
2.4.1
abrazii ocluzale
2.4.1.1
grd. 1
2.4.1.2
grd. 2
2.4.1.3
grd. 3
2.4.2
abrazii cervicale
2.4.3
eroziuni
2.4.4
abfracţii
2.4.5
leziuni carioase
2.4.5.1
clasa I (Black)
2.4.5.2
clasa a II-a (Black)
2.4.5.3
clasa a III-a (Black)
2.4.5.4
clasa a IV-a (Black)
2.4.5.5
clasa a V-a (Black)
2.4.5.6
resturi radiculare
2.4.5.7
clasa Mount
2.4.6
fracturi
2.4.6.1
coronară
2.4.6.2
radiculară
2.4.6.3
corono-radiculară
2.4.7
complicaţii pulpare
2.4.7.1
reversibile
2.4.7.2
ireversibile
2.4.7.3
leziuni periapicale
2.5
ANOMALII DE SEDIU
2.5.1
transpoziţie
2.5.2
heteropoziţie
2.5.3
ectopie
2.5.4
entopie
2.6
ANOMALII DE POZIŢIE
2.6.1
versie:
2.6.1.1
vestibulo-
2.6.1.2
oro-
2.6.1.3
mezio-
2.6.1.4
disto-
2.6.2
translaţie
2.6.3
infra-/suprapoziţie:
2.6.3.1
intruzie
2.6.3.2
extruzie
2.6.3.3
egresie
2.6.4
rotaţie:
2.6.4.1
vestibulară
2.6.4.2
orală
2.7
ANOMALII DE NUMĂR
2.7.1
hiperdonţii (pleiodonţii)
2.7.2
hipodonţii
2.7.3
oligodonţii
2.8
ANOMALII DE STRUCTURA
2.8.1
amelogeneza imperfecta
2.8.2
dentinogeneza imperfecta
2.8.3
displazia dentară
3
RESTAURĂRI CORONARE
3.1
Obturaţii
3.1.1
amalgam
3.1.2
compozit
3.1.3 ciment 3.1.4 glassionomer 3.1.5 obturaţie provizorie 3.2 Restaurări protetice 3.2.1 Elemente de agregare 3.2.1.1 -
3.1.3
ciment
3.1.4
glassionomer
3.1.5
obturaţie provizorie
3.2
Restaurări protetice
3.2.1
Elemente de agregare
3.2.1.1
- tip:
3.2.1.1.1
faţetă
3.2.1.1.2
inlay
3.2.1.1.3
onlay
3.2.1.1.4
coroană de înveliş
3.2.1.1.5
coroană de substituţie
3.2.1.2
- gradul de refacere fizionomică:
3.2.1.2.1
fizionomică
3.2.1.2.2
semifizionomică
3.2.1.2.3
nefizionomică
3.2.1.3
- material:
3.2.1.3.1
acrilic
3.2.1.3.2
metalic
3.2.1.3.3
metalo-acrilic
3.2.1.3.4
metalo-compozit
3.2.1.3.5
metalo-ceramic
3.2.1.3.6
compozit
3.2.1.3.7
ceramic
3.2.1.4
- corectitudinea realizării:
3.2.1.4.1
conceptual
3.2.1.4.2
execuţie tehnologică
3.2.1.4.2.1
- morfologie
3.2.1.4.2.2
- adaptare
-
ocluzală
-
cervicală
-
transversala
-
axială
3.2.2
Corp de punte - intermediari
3.2.2.1
- gradul de refacere fizionomică:
3.2.2.1.1
fizionomică
3.2.2.1.2
semifizionomică
3.2.2.1.3
nefizionomică
3.2.2.2
- corectitudinea realizării:
3.2.2.2.1
conceptual
3.2.2.2.2
execuţie tehnologică
3.2.2.2.2.1
- morfologie
3.2.2.2.2.2
- adaptare
-
ocluzală
-
cervicală
-
transversala
-
axială
3.2.2.3
- material:
3.2.2.3.1
acrilic
3.2.2.3.2
metalic
3.2.2.3.3
metalo-acrilic
3.2.2.3.4
metalo-compozit
3.2.2.3.5
metalo-ceramic
3.2.2.3.6
compozit
3.2.2.3.7
ceramic
3.2.2.4
- contact cu creasta edentata
3.2.2.4.1
supendat
3.2.2.4.2
punctiform
3.2.2.4.3
talgenţial
3.2.2.4.4
semişa
3.2.2.4.5
şa
4
Punct de contact
4.1
absent
4.2
în suprafaţă
Menţiuni:

Parodonţiu

Indice de sănătate a papilei inter-dentare:

Parodon ţ iu Indice de s ă n ă tate a papilei inter-dentare: Cod (P) 3.8
Cod (P) 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Cod (P)
3.8 3.7
3.6 3.5
3.4 3.3
3.2 3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6 4.7
4.8
1
Indici de sângerare a papilei
1.0
Absenţa sângerării
1.1
Sângerare punctiformă
1.2
Sângerare liniară
1.3
“V” hemoragic
1.4
Picătură care curge
2
Indici Ramfjord
2.0
Inel pericervical sănătos
2.1
Papilă inflamată
2.2
Papilă inflamată şi inel periodontal inflamat
2.3
Inflamaţie, secreţie şi pungi
3.
Indici de recesiune ginigivală
3.0
Normal
3.1
Recesiune egală cu ¼ din lungimea rădăcinii
3.2
Recesiune egală cu ½ din lungimea rădăcinii
3.3
Recesiune peste ¾ din lungimea rădăcinii
4
Indici ai leziunilor interradiculare
4.0
Normal
4.1
Expunerea furcaţiei, sonda pătrunde max. 1,5 mm
4.2
Expunerea furcaţiei, sonda pătrunde peste 1,5 mm
4.3
Sonda traversează furcaţia
5
Indici de mobilitate dentară
5.1
Normal
5.2
Mobilitate în sens V-O
5.3
Mobillitate în sens V-O şi M-D
5.4
Mobililtate în sens V-O, M-D şi în plan vertical
Menţiuni:
_
_
_

Spaţiul protetic potenţial (numerotarea spaţiilor se face în sensul acelor de ceasornic / a cadranelor)

SPP1:

Limite

-

A =

crescută

redusă

H =

crescută

redusă

_

dinţi limitrofi abrazaţi/intruzaţi

o

infraalveolodonţia antagonişti

 

o

o

resorbţia crestei edentate

o

egresiunea/extruzia antagonişti

 

L

=

crescută

redusă

 

_

 

o versii vestibulo-orale dinţi limitrofi

 

o

versii vestibulo-orale dinţi limitrofi

 

o

creste exostozice

o

creste exostozice

Creasta alveolară:

 
 

A =

crescută

redusă

H =

crescută

redusă

_

 

L

=

crescută

redusă

 

_

 

-

profil

regulat

neregulat

-

orientare

ascendent

descendent

-

forma pe secţiune

triunghiulară

semielipsă

semicerc

-

versant

neutru

neretentiv

retentiv

-

muchia crestei

rotunjită

ascuţită

ştearsă

Torus mandibular:

 
 

-

dimensiuni

H =

L =

l =

 

_

 

-

forma

rotund

alungit

-

numar

unic

multiplu

-

aspect

proeminent

atenuat

-

afectează închiderea marginala

 

da

nu

Linia oblică internă:

 
 

-

aspect

rotunjit

ascuţit

neretentiv

retentiv

 

-

distanţa faţa de muchia crestei

mm

Apofize genii:

 
 

-

aspect

retentive

neretentive

osificari tendinoase

-

distanta faţă de muchia crestei

mm

SPP2:

Limite

-

A =

crescută

redusă

H =

crescută

redusă

_

dinţi limitrofi abrazaţi/intruzaţi

o

infraalveolodonţia antagonişti

 

o

o

resorbţia crestei edentate

o

egresiunea/extruzia antagonişti

 

L

=

crescută

redusă

 

_

 

o versii vestibulo-orale dinţi limitrofi

 

o

versii vestibulo-orale dinţi limitrofi

 

o

creste exostozice

o

creste exostozice

Creasta alveolară:

 
 

A =

crescută

redusă

H =

crescută

redusă

_

 

L

=

crescută

redusă

 

_

 

-

profil

regulat

neregulat

-

orientare

ascendent

descendent

-

forma pe secţiune

triunghiulară

semielipsă

semicerc

-

versant

neutru

neretentiv

retentiv

-

muchia crestei

rotunjită

ascuţită

ştearsă

Torus mandibular:

 
 

-

dimensiuni

H =

L =

l =

 

_

 

-

forma

rotund

alungit

-

numar

unic

multiplu

-

aspect

proeminent

atenuat

-

afectează închiderea marginala

 

da

nu

Linia oblică internă:

 

-

aspect

rotunjit

ascuţit

neretentiv

 

retentiv

 

-

distanţa faţa de muchia crestei

mm

Apofize genii:

 
 

-

aspect

retentive

neretentive

 

osificari tendinoase

-

distanţa faţă de muchia crestei

mm

SPP3:

Limite

-

A =

crescută

redusă

H =

crescută

redusă

_

infraalveolodonţia antagonişti

 

o

 

o

dinţi limitrofi abrazaţi/intruzaţi

 

o

resorbţia crestei edentate

o

egresiunea/extruzia antagonişti

 

L

=

crescută

redusă

 

_

 

o versii vestibulo-orale dinţi limitrofi

 

o

versii vestibulo-orale dinţi limitrofi

 
 

o

creste exostozice

o

creste exostozice

Creasta alveolară:

 
   

A =

crescută

redusă

 

H =

crescută

redusă

 

_

 

L

=

crescută

redusă

 
 

_

 

-

profil

regulat

neregulat

 

-

orientare

ascendent

descendent

 

-

forma pe secţiune

triunghiulară

semielipsă

semicerc

 

-

versant

neutru

neretentiv

retentiv

-

muchia crestei

rotunjită

ascuţită

ştearsă

Torus mandibular:

 
 

-

dimensiuni

H =

L =

l =

 

_

 

-

forma

rotund

alungit

-

numar

unic

multiplu

-

aspect

proeminent

atenuat

-

afectează închiderea marginala

 

da

nu

Linia oblică internă:

 
 

-

aspect

rotunjit

ascuţit

neretentiv

 

retentiv

 

-

distanţa faţa de muchia crestei

mm

Apofize genii:

 
 

-

aspect

retentive

neretentive

 

osificări tendinoase

-

distanţa faţă de muchia crestei

mm

Clasa

Aspect clinic

SPP1

SPP2

SPP3

SPP4

SPP5

 

Clasificarea Atwood a crestei edentate

 

I

Arcadă integră cu dinţi normal implantaţi

 

II

Arcadă cu dinte expulzat din alveolă (extracţie recentă)

 

III

Creastă înaltă, rotunjită

 

IV

Creastă înaltă, ascuţită