Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE NSCRIERE

Subsemnatul ______________________________________________________,
Domiciliat in _____________________, str.______________________________,
Nr._______, Bl._______, Sc._______, Ap________, Judet__________________,
Telefon_______________, e-mail___________________________, legitimat cu
CI, seria_____, nr.__________, CNP________________________.
Solicit inscrierea in Clubul de Turism si Alpinism Ciucas Ploiesti,
conform statutului si actului constitutive.
Ma angajez sa respect statutul, actul constitutiv si regulamentele
Clubului de Turism si Alpinism Ciucas Ploiesti.

Nume___________

L.S.____________

Se aproba de catre consiliul director:


Presedinte,
Vicepresedinte,
Membru Activ
N._______

Secretar,

Membru Activ,

N._________

N.________ N.__________ N.___________

L.S._______ L.S._________

L.S.__________ L.S.________ L.S.__________

Acte inscriere in club

Cerere de inscriere completata

Copie act identitate

Adeverinta de la medical de familie apt efort fizic

Adeverinta elev sau student

2 Fotografii tip C.I.

Acordul parintilor la notariat pentru minori.