Sunteți pe pagina 1din 24

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 1 din 24

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
EMIL BARBAT

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRRI DE FUNDAII DIN BALAST I


PIATR SPART
COD: PTE-RD-11

STANDARDE APLICABILE: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005,


SR OHSAS 18001:2008

Funcia
VERIFICAT/
ELABORAT

RESPONSABIL MANAGEMENT INTEGRAT

Data aprobrii/aplicrii: 01.12.2013/10.12.2013

Nume, prenume
Ing. Laura Iacob

Semntura

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 2 din 24

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Avertisment: Documentul de fa este proprietatea SC COMPREST SA. Reproducerea i difuzarea


documentului sunt n exclusivitate dreptul societii. Copiile sunt numerotate i inute sub control.

INDICATORUL REVIZIILOR
Nr.
crt.

Ediia/
revizia/
data

Coninut sumar sau identificare


modificare/analiz

Elaborat
Aprobat
Verificat
Funcie, nume, prenume i
semntur

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 3 din 24

FI-4.2.3-03, ed.02, rev.01

1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE


Procedura stabileste toate fazele de executie ale lucrarilor de executie a fundatiei de BALAST/
PIATRA SPARTA incepand cu determinari calitative pe material, stabilirea sursei, asternerea,
compactarea si receptia stratului.
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, operatiilor, fazele tehnologice, sculele, utilajele si forta de
munca necesare realizarii stratului respectiv.
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
2.1. Indicativ C 56/'85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente;
2.2. Legea 10/'95 - Calitatea in constructii;
2.3. NSPM 79/98 - Norme specifice de protectia muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor
si podurilor;
2.4. NSSM 31/96 - Norme specifice pentru gospodarire comunala si salubritate publica;
2.5. OUG 195/2005 privind protectia mediului;
2.6. SR 662/2002 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate.
3. TERMENI, DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1. TERMENI SI DEFINITII
Prescurtarile, termenii utilizai i definirea acestora sunt n conformitate cu MMI SC COMPREST
SA.
Pentru o mai bun nelegere a textului prezentei proceduri se rein termenii:
Terasamente - se intelege totalitatea lucrarilor de pamnt executate in scopul realizarii
infrastructurii drumului, alcatuit din pamnturi sau alte roci dezagregate.
Deseu - orice substanta, preparat sau orice obiect pe care detinatorul il arunca, are intentia sau
obligatia de a-l arunca;
Emisie - evacuarea directa sau indirecta de substantt, vibratii, caldura ori de zgomot in aer, apa,
sau sol.
Balast - material granulat aluvionar extras din albia raurilor cu dimensiunea de la 0-63 mm.
Pamant - material coeziv sau slab coeziv, folosit in amestec cu un material granular pentru
realizarea stratului de forma.
Taluz - suprafete inclinate ale terasamentelor sau terenului natural care marginesc lateral un
rambleu sau debleu.
Grad de compactare - raportul dintre densitatea aparenta a stratului compactat si densitatea
maxima in stare uscata determinate prin metoda Proctor.
Umiditatea optima de compactare - umiditatea balastului pentru care in procesul compactarii se
obtine valoarea maxima a densitatii aparente efectuand un lucru mechanic minim.
Capacitate portanta - deformatia elastica acceptata a stratului sub incarcarea proiectata.
3.2. PRESCURTARI
SRD-Serviciul Reparatii Drumuri;
EF- Entitate Functionale;
SEF- SeF Entitate Functionala;

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 4 din 24

PTE-Procedura Tehnica de Executie;


PCC- Plan de control calitate;
CTC- Control tehnic de calitate;
RNAc/Ap-Raport de neconformitate, actiune corectiva preventive.
4. DESCRIEREA ACTIVITATII
4.1. Lucrari de fundatii din piatra sparta
Lucrari pregatitoare:
a. Pichetajul lucrarilor
Pichetajul se efectueaza prin grija executantului si materializand pe teren toate punctele
importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton in afara
amprizei.
Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, executantul va materializa prin
tarusi si sabloane urmatoarele:
inaltimea umpluturii de balast;
punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural sau ampriza stratului;
inclinarea taluzelor.
b. Semnalizarea zonei de lucru
Zonele de lucru vor fi acoperite cu semnalizare conform Proiectului de Trafic care a fost in
prealabil aprobat si acceptat de catre autoritatile locale si consultanta .
c. Masuri preliminare
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare:
asigurarea ca s-a receptionat patul de fundare ;
verificarea calitatii materialului si obtinerea agreerii din partea Consultantei
umectarea usoara a suprafetei patului de fundare pentru a asigura o mai buna infratire intre
straturi ;
asigurarea ca balastul / piatra sparta (amestec optimal) a fost agreeat de catre Consultanta in urma
testarii acestuia de catre laborator;
La executarea fundatiei se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente, in conformitate
cu prevederile caietului de sarcini pentru aceste lucrari.
Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele necesare
punerii in opera a straturilor de fundatie.
Inainte de asternerea agregatelor naturale din straturile de fundatie se vor executa lucrarile
pentru drenarea apelor din fundatie: drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub
acostament sau sub rigole si racordarile stratului la acestea, precum si alte lucrari prevazute in acest
scop in proiect.
In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum este cazul la autostrazi
sau la drumuri la care drenarea apelor se face printr-un strat drenant continuu, se va asigura in prealabil
posibilitatea evacuarii apelor, in orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului in cazul
rambleelor deasupra terenului inconjurator.
In cazul ca sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau piatra sparta se vor lua masuri
sa nu se amestece agregatele naturale respective si pentru delimitarea tronsoanelor de drum in functie
de sursa folosita, precizari ce vor fi consemnate in registrul de laborator.

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 5 din 24

Pentru fiecare sursa de aprovizionare cu balast sau piatra sparta ce urmeaza sa fie folosita la executia
fundatiilor, inainte de inceperea lucrarilor se va stabili grosimea maxima a fiecarui strat elementar si
numarul minim de treceri ale utilajului in functie de tipul de agregat natural folosit si de performantele
utilajului de compactare. In scopul determinarii grosimii maxime a stratului de fundatie ce urmeaza a fi
asternut si compactat si a numarului minim de treceri ale utilajului, se vor executa tronsoane de
incercare experimentale, pentru fiecare tip de agregat natural, avand fiecare lungimea de min. 50 m iar
latimea de cel putin 3.50 m. Daca dupa o incercare de proba nu se reuseste obtinerea gradului de
compactare Proctor modificat se va realiza un nou tronson experimental aducand in prealabil
modificari grosimii stratului elementar sau/ si utilajului de compactare.
In cazul fundatiei de piatra sparta mare, experimentarea se va face separat pentru stratul inferior
din balast si stratul superior din piatra sparta.
Experimentarea are ca scop stabilirea, pe santier, in conditii de executie curenta, componenta
atelierului de compactare, modul de actionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare cerut
prin caietul de sarcini, daca grosimea prevazuta in proiect se poate executa intr-un singur strat sau in
doua, reglarea utilajelor de raspandire pentru obtinerea grosimii respective si a unei suprafatari corecte.
Compactarea de proba pe sectoare experimentale se va face in prezenta dirigintelui, efectuand
controlul compactarii prin incercari de laborator si teren, dupa cum este cazul, stabilite de comun
acord, potrivit prevederilor Caietului de Sarcini.
Controlul compactarii se va efectua si prin masurarea parametrilor Q/S (raport numit intensitate
de compactare) unde:
Q reprezinta volumul rambleului pus in opera intr-o zi masurat in m3, dupa compactare;
S reprezinta suprafata maturata intr-o zi de utilajul de compactare care se deplaseaza cu
viteza stabilita pe tronsonul experimental de proba.
Valoarea parametrilor de compactare se va stabili pe tronsonul experimental de proba care se va
controla si prin incercari cu placa urmarind sa se obtina un modul de cel putin egal cu cel prevazut in
proiect la acest nivel. Incercarile se vor face in colaborare cu un laborator de specialitate iar rezultatele
vor fi inscrise in registrul de santier. In cazul cand se lucreaza cu un tandem de utilaje de compactare
de acelasi tip suprafetele calcate de fiecare utilaj in parte se cumuleaza. Partea din sectorul
experimental executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarii.
Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris, in registrul de santier, pentru a servi
la urmarirea calitatii lucrarilor.
In cazul fundatiei de piatra sparta mare 63 90, se urmareste stabilirea corecta a atelierului de
compactare compus din rulouri compresoare usoare si rulouri compresoare mijlocii, numarul minim de
treceri al acestor rulouri pentru cilindrarea uscata a pietrei sparte 63 90 si in continuare numarul
minim de treceri dupa asternerea in doua reprise a splitului de impanare 16 25 pana la obtinerea
inclestarii optime. Cilindrarea in acest caz se considera terminata daca rotile ruloului nu mai lasa nici
un fel de urme pe suprafata fundatiei de piatra sparta iar alte pietre de aceeasi marime 63 90 puse in
fata ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfaramate.
1. Fundatii de piatra sparta mare 63 90 pe un strat de balast
Executia stratului inferior de balast
Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul intr-un sinur strat avand grosimea
rezultata pe tronsonul experimental astfel incat dupa cilindrare sa se obtina 10 cm grosime. Asternerea
si cilindrarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute in proiect.
Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optim de compactare se stabileste tinand
seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 6 din 24

Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit prin sectorul


experimental pentru compactarea de proba respectandu-se componenta atelierului, viteza de
compactare, tehnologia de executie si intensitate de compactare.
Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel incat acesta sa fie
permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se si masurile de evacuare a apelor mentionate mai
sus.
Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau raman dupa
compactare se corecteaza si completeaza cu material de aport din acelasi sort de agregate si se
recilindreaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se scarifica, se completeaza si apoi se
compacteaza din nou.
Este interzisa executia straturilor de fundatie din balast inghetat.
De asemenea, este interzisa asternerea balastului pe patul drumului acoperit cu zapada sau o
pojghita de gheata. Prin urmare, antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica, in registrul de
laborator, a conditiilor de executare a fundatiilor, cu rezultatele obtinute in urma determinarilor si
incercarilor de laborator si teren efectuate. Se va mentiona si starea vremii (temperatura atmosferica,
ploi sau vreme uscata).
Executia stratului superior de piatra sparta 63 90
Dupa receptia si umezirea stratului inferior de balast se asterne piatra sparta.
Piatra sparta se asterne si se cilindreaza la uscat in reprize. Pana la inclestarea pietrei sparte
compactarea se executa cu cilndri compresori netezi de 6 t dupa care se continua cu cilindri de 10 14
t cu sau fara vibrare (se recomanda, cu prioritate, cei vibratori). Numarul de treceri ale atelierului de
compactare este cel stabilit pe tronsonul de proba.
Dupa terminarea cilindrarii piatra sparta se impaneaza cu split 1625, care se cilindreaza cu
cateva treceri, dupa care se innoroieste si se compacteaza in continuare pana la obtinerea numarului
total de treceri stabilit la experimentarea de proba.
Pana la executarea stratului superior al structurii rutiere stratul de piatra sparta executat se
acopera cu material de protectie: nisip grauntos sau savura.
In cazul cand stratul superior al structurii rutiere este macadam sau beton de ciment nu se face
innoroirea si protectia stratului de piatra sparta mare.
2. Fundatii din piatra sparta amestec optimal
Pe terasamentele receptionate, realizate din pamant coeziv, pe care nu este prevazuta in proiecte
imbunatatirea patului de pamant sau interpunerea unui strat de forma, se va executa un strat de
separatie geotextil. Se recomanda folosirea unor geotextile cu masa de 400500 g/ m2, rezistenta la
tractiune pe cele doua directii principale ale planului lor mai mare de 8 kN/m si alungirea relativa
la rupere prin tractiune mai mica de 90% (pe aceleasi directii). Prevederea si executia stratului de
separatie geotextil se va face tinand seama de Norme tehnice privind utilizarea geotextilelor si
geomembranelor la lucrarile de constructii ind. C 227 88 publicate in Bul. Constructiilor, vol. 3,
1988. Stratul de separatie se va executa pe patul nivelat la sablon, fara damburi si adancituri si cu panta
prevazuta in proiect.
Cantitatea de apa, pentru asigurarea umiditatii optime de compactare la executarea fundatiei, se
stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatelor naturale folosite si se
adauga prin stropire uniforma evitandu-se supraumezirea locala.
Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit prin sectorul
experimental pentru compactarea de proba respectandu-se componenta atelierului, viteza de
compactare, tehnologia de executie si intensitatea de compactare.

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 7 din 24

Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei,


acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel incat acesta sa fie
permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se si masurile de evacuare a apelor.
3. Controlul calitatii compactarii straturilor de fundatie
In timpul executarii straturilor de fundatie din balast, piatra sparta mare 6390 si din piatra
sparta amestec optimal se vor face, pentru verificarea compactarii, determinarile si incercarile inscrise
in tabelul de mai jos:
Determinarea, procedeul de verificare sau Frecventa minima a verificarilor
Metode de
caracteristicile ce se verifica
la locul de punere in opera
verificare
Incercarea Proctor modificat:
- pentru balast;
- pentru piatra sparta amestec optimal
Determinarea umiditatii optim de
compactare:
- pentru balast;
- pentru piatra sparta amestec optimal
Determinarea grosimii stratului compactat:
- pentru toate tipurile de straturi
Verificarea realizarii intensitatii de
compactare Q/S:
- pentru toate tipurile de straturi
Determinarea gradului de compactare:
- pentru stratul de balast;
- pentru stratul de piatra sparta amestec
optimal
Determinarea gradului de compact prin
metoda aruncarii a catorva granule in fata
compresorului
Determinarea capacitatii portante prin
masuratori deflectometrice:
- pentru toate tipurile de straturi
Determinarea capacitatii portante prin
masuratori cu placa:
- pentru toate tipurile de straturi

Conf. Caiet de sarcini

STAS 1913/ 13

Minimum 3 probe la o suprafata de


2.000 m2

STAS 4606 si
6400

Minimum 3 probe la o suprafata de


2.000 m2

STAS 6400

Zilnic
Minimum 3 probe la o suprafata de
2.000 m2

STAS 1913/ 13

Minimum 3 probe la o suprafata de


2.000 m2

Instr. 179-84

In cate doua puncte situate in


profiluri transv. la 10 m intre ele, pe
fiecare banda
In cate doua puncte situate in
profiluri transv. la 10 m intre ele, pe
fiecare banda

Normativ CD
31-2002
Normativ CD
31-2002 si
STAS 8942/ 3

Executantul va inscrie in registrul de laborator al santierului toate determinarile si incercarile


efectuate conform tabelului de mai sus.
4. Verificarea elementelor geometrice
Grosimea stratului de fundatie va fi cea prevazuta in proiect 20 mm.
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge stratul la
fiecare 200 m strat executat. Grosimea stratului de fundatie este media valorilor obtinute pe fiecare
portiune de drum supusa receptiei.

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 8 din 24

Latimea stratului de fundatie va fi cea prevazuta in proiect 5 cm. Verificarea latimii se face in
dreptul profilelor transversale proiectate.
Panta transversala a suprafetei fundatiei va fi egala cu cea prevazuta in proiect pentru
imbracaminte 4% fata de valoarea acesteia.
Declivitatea in profil transversal va fi cea proiectata.
Abaterile limita la cotele fundatiei vor fi 10 mm.
Verificarile denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3 m (sau cu un
dispozitiv inlocuitor):
- in profil longitudinal masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot
fi mai mari de 9 mm;
- in profil transversal verificarea se efectueaza in dreptul profilelor transversale din proiect si
nu pot fi mai mari de 5 mm.
5. Conditiile pentru verificarea compactarii fundatiei
Stratul de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactat pana la realizarea unui
grad de compactare de 9598% Proctor modificat pentru drumurile din clasele tehnice IVV si 98
100% Proctor modificat pentru drumurile din clasele tehnice IIII. Pentru fundatiile autostrazilor se
admite un grad de compactare de 98% numai intr-un numar de 5% din punctele masurate.
Stratul de fundatie din piatra sparta mare trebuie compactat pana la realizarea unei inclestari
maxime a granulelor. Aceasta inclestare este obtinuta atunci cand ruloul compactor nu mai lasa urme
pe suprafata compactata si atunci cand mai multe pietre de aceeasi natura si marime ca piatra mare
folosita sunt sfaramate de rulouri.
Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca
valorile deformatiilor elastice masurate nu depasesc valoarea deformatiilor elastice care este de 250
sutimi de mm.
4.2. Lucrari de fundatii din balast
1. Lucrari pregatitoare/Masuri preliminare
La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de
terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.
Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii
in opera a balastului sau balastului optimal.
Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii
drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile
stratului de fundatie la acestea precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.
In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului cum este cazul la
autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant
continuu se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al traseului la cel putin
15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.
In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri de a nu se
amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita si care vor fi
consemnate in registrul de laborator.
2. Experimentarea punerii in opera a balastului
Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze aceasta experimentare.
Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de
cel putin 3.40 m (dublul latimii utilajului de compactare).

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 9 din 24

Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in conditii de executie curente, componenta


atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare
cerut prin caietul de sarcini precum si reglarea utilajelor de raspandire pentru realizarea grosimii din
proiect si o suprafatare corecta.
Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectuand
controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator
de specialitate.
In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa
realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.
Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:
grosimea maxima a stratului de balast pusa in opera;
conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de
compactare a utilajului).
Intensitatea de compactare = Q/S
Q = volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimata in mc
S = suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp
In cazul in care se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip suprafetele calcate de fiecare utilaj
se cumuleaza.
Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referinta pentru
restul lucrarii.
Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la urmarirea
calitatii lucrarilor.
3. Punerea in opera a balastului
Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul optimal intr-unul sau
mai multe straturi in functie de grosimea prevazuta in proiect si grosimea optima de compactare
stabilita pe tronsonul experimental.
Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute in proiect.
Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de
laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.
Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.
Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si
intensitatea Q/S de compactare.
Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de fundatie astfel ca straturile de
fundatie sa fie permanent incadrate de acostamente asigurandu-se si masurile de evacuare a apelor
Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau raman dupa compactare se
corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se
complecteaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.
Este interzisa executia din balast inghetat.
Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau pojghita de
gheata.
4. Controlul calitatii compactarii balastului

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 10 din 24

In timpul executiei stratului de fundatie din balast optimal se vor face pentru verificarea
compactarii incercarile si determinarile aratate in tabelul de mai jos cu frecventa mentionata in acest
tabel.
Nr.
crt.

Determinarea, procedeul de
verificare sau caracteristicile ce
se verifica

Incercarea Proctor modificata

Determinarea umiditatii de
compactare

Determinarea grosimii stratului


compact

4
5
6

Verificarea realizarii intensitatii de


compactare Q/S
Determinarea gradului de
compactare prin determinarea
greutatii volumice in stare uscata
Determinarea capacitatii portante la
nivelul superior al stratului de
fundatie

Frecventa minima a verificarilor la


locul de punere in opera

Metode de
verificare

STAS 1913/
13-83

Minim 3 probe la o suprafata de


2.000 mp de strat
Minim 3 puncte pentru
suprafete < de 2.000 mp si
minim 5 puncte pentru
suprafete > de 2.000 mp de strat

STAS 4606-80
-

Zilnic

Minim 3 probe la o suprafata de


2.000 mp de strat

STAS 1913/
13-83

In cate doua puncte situate in


profiluri transversale la distante de
10 cm unul de altul pentru fiecare
banda cu latime de 7.5 m

Normativ
CD 31--2002

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast aceasta se determina


prin masuratori cu deflectometrul cu parghie conform Instructiunilor tehnice departamentale pentru
determinarea deformabilitatii drumurilor cu ajutorul deflectometrelor cu parghie indicativ CD 312002.
Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:
compozitia granulometrica a balastului utilizat;
caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optima, densitate maxima uscata);
caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).
RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia partiala
Receptia pe faza se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt
complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate Caietul de Sarcini.
Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si
calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul
executiei de catre organele de control.
In urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie preliminara.

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 11 din 24

Receptia preliminara
Inspectia preliminara si receptia, acolo unde este cazul, vor fi efectuate dupa terminarea
lucrarilor si incercarilor in concordanta cu prevederile acestor specificatii tehnice.
Comitetul de receptie va examina lucrarile si va verifica indeplinirea cerintelor de calitate si
maniera executiei conform cu plansele si specificatiile tehnice, ca si cu rapoartele incheiate in timpul
constructiei. Se vor verifica de asemenea indeplinirea tuturor masurilor de remediere necesare dupa
receptia partiala.
Dupa aceasta inspectie si receptie, daca este cazul, se va incheia un raport la sfarsitul lucrarilor.
Receptia finala
Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile
prevederilor din caietul de sarcini.
Receptia finala se prevede la drumurile la care stratul are caracter de imbracaminte provizorie.
5. PROTECTIA MEDIULUI
Se vor utiliza subtante si preparate periculoase numai insotite de instructiuni de depozitare si
folosire, prevenind riscurile pe care acestea, folosite in activitatea zilnica, pot prezenta pericol pentru
sanatatea angajatilor. Se va anunta conducerea societatii de iminenta unor descarcari neprevazute sau
accidente.
Stocarea provizorie a deseurilor de orice fel se face numai pe amplasamentele special
amenajate conform instructiunilor de depozitare a deseurilor aprobate de conducerea societatii. Nu se
arunca si nu se depoziteaza pe spatiile verzi, trotuare, maluri, in albiile raurilor deseuri de orice fel si
nu se introduc in ape substante explozive.
Se vor respecta prevederile privind protectia atmosferei adoptand masuri tehnologice adecvate
de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici, folosind doar instalatii a caror emisii se incadreaza
in limiele admise de legislatia in vigoare, izoland si protejand fonic orice surse generatoare de zgomot
si vibratii ce depasesc nivelurile limita a zgomotului ambiental.
Se va urmari evitarea scurgerilor produselor petroliere pe sol in cazul aparitiei acestora, se va
incerca remedierea pe loc a defectiunii care a generat scurgerile si se va curata zona cu nisip sau
rumegus. Se va anunta in cel mai scurt timp seful auto/utilaj, care va lua masuri in consecinta.
6. MASURI DE SSM SI SU
Salariatii vor purta echipamentul de protectie acordat de societate pentru activitatea pe care o
presteaza.
Conducatorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea nici unei activitati inainte de a
verifica dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si a urmari utilizarea corecta a
acestuia.
Caile de acces de evacuare si interventie trebuie sa fie mentinute in permanenta, in orice
anotimp, practicabile si curate.
Blocarea cailor de acces, de evacuare si de interventie cu materiale care reduc latimea sau
inaltimea libera de circulatie stabilita ori care prezinta opericol de incendiu sau explozie, precum si
efectuarea unor modificari la acesrtea, prin care se inrautateste situatia initiala, sunt interzise;
Peste santurile sau sapaturile executate pe caile de acces, de evacuare si de interventie se vor
amenaja treceri (podete) bine consolidate sau se vor amenaja cai ocolitoare, semnalizate corespunzator;

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 12 din 24

Caile de acces, de evacuare si de interventie se vor marca cu indicatoare de securitate, astfel


incat traseele acestora sa poata fi recunoscute cu usurinta, atat ziua cat si noaptea, de persoanele care le
utilizeaza.
Se interzice iesirea salariatilor din zona de lucru semnalizata spre partea pe care se desfasoara
circulatia.
Punctele de lucru de pe spatiile publice vor fi semnalizate conform reglementarilor in vigoare,
luandu-se masuri de dirijare a circulatiei vehiculelor si pietonilor in aceste zone.
7. RESPONSABILITATI
7.1. Seful de santier
Raspunde de preluarea frontului de lucru;
Coordoneaza organizarea si asigurarea desfasurarii lucrarilor;
Asigura la punctul de lucru conditiile prealabile inceperii si derularii executiei, precum si toate
documentele necesare: documentatia tehnico - economica in vigoare, procedura tehnica de
executie, si planul de control calitate;
Raspunde de respectarea planificarii lucrarii conform termenelor angajate in contracte si de
realizarea la nivelul de calitate cerut in documentatia de executie.
7.2. Responsabilul CTC
Efectueaza controalele planificate pe lucrare conform PCC;
Confirma calitatea lucrarilor in inregistrari emise (PV de control, PV de receptie calitativa ce se
completeaza si pentru lucrari ascunse);
Emite, tine sub control, si confirma inchiderea RNAc/Ap conform prevederilor procedurii de
Actiuni corective/ preventive;
Verifica la terminarea lucrarii inregistrarile de calitate emise si participa la activitatile de
receptie.
7.3. Seful punctului de lucru
Asigura activitatea de preluare a frontului de lucru;
Urmareste si asigura livrarea din depozite a tuturor materialelor necesare la punctul de lucru, cu
acte de calitate corespunzatoare.Comunica sefului de serviciu sau responsabilul CTC de toate
neregulile ce apar in procesul tehnologic;
Asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economice aplicabile, a PTE si a PCC
pe lucrare;
Asigura executia lucrarii cu personal muncitor calificat si instruit, cu utilaje prevazute in
documentatia de executie;
Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legale privind protectia
muncii si SU;
Raspunde de realizarea lucrarilor si verificarea calitatii acestora. Convoaca factorii implicati
conform punctelor de control stabilite in PCC pe lucrare pentru efectuarea controalelor,
inspectiilor si verificarilor prevazute;
Asigura rezolvarea actiunilor corective emise ca urmare a auditurilor interne sau externe.
Asigura rezolvarea RNAc/Ap conform solutiilor stabilite;
Asigura complectarea pe parcursul executiei pana la receptie a tuturor inregistrari care atesta
calitatea lucrarilor;

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 13 din 24

Asigura conditiile si participa la receptia lucrarilor terminate.


7.4. Laboratorul rutier
Raspunde de prelevarea probelor pentru incercari si verificari, intocmirea corecta a
inregistrarilor de calitate in documentele (formularele) tipizate de laborator, a inregistrarilor
impuse de caietele de sarcini, atat inainte ( a priori ) cat si pe parcursul executiei lucrarilor,
precum si de prezentarea acestora in timp util si operativ celor implicati.
7.5. Serviciul Intretinere Reparatii Parc Auto
Raspunde de asigurarea si buna functionare a utilajelor destinate si existente la punctul de lucru
(buldozere, excavatoare, autogredere, compactoare, etc.) aferente executarii lucrarilor de
fundatii.
8. DOCUMENTE SI INREGISTRARI
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Proces verbal de trasare a lucrarilor de.;


Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse;
Raport de neconformitate, actiune corectiva/preventiva;
Dispozitii de santier din data de.;
Rapoarte de incercari emise de laboratorul de santier;
Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
Proces verbal de receptive calitativa;
Proces verbal de verificare a cotei de fundare;
Proces verbal de verificare a naturii terenului de fundare.

9. INREGISTRARI SI ANEXE
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

nregistrarea
Proces verbal de trasare a lucrarilor
de.
Proces verbal pentru verificarea
calitatii lucrarilor ce devin ascunse

Raport de neconformitate, actiune


corectiva/preventiva
Dispozitii de santier din data
de.
Rapoarte de incercari emise de
laboratorul de santier
Proces verbal de receptie la
terminarea lucrarilor
Proces verbal de receptive calitativa
Proces verbal de verificare a cotei
de fundare
Proces verbal de verificare a naturii
terenului de fundare

Suportul
Formular
F-RD-01
Formular
F-RD-02
Formular
FI-8.5.2-01
Formular
F-RD-03
Formular
tipizat
Formular
F-RD-05
Formular
F-RD-06
Formular
F-RD-09
Formular
F-RD-10

Completeaz

Locul de
pstrare

Durata

SEF

SRD

2 ani

SEF

SRD

2 ani

CTC

SRD

2 ani

SEF

SRD

2 ani

Laborator

SRD

2 ani

SEF

SRD

2 ani

SEF
SEF
SEF

SRD
SRD
SRD

2 ani
2 ani
2 ani

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 14 din 24

Anexa 1
Formular F-RD-01
INVESTITOR:
___________________________
OBIECTUL:
___________________________
EXECUTANT:
___________________________
CONSULTANT: _________________________
PROCES VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR DE
__________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nr. _____ / ___________________

1.

Trasarea a fost executata pe baza planselor nr. ______________________ din PROIECTUL TEHNIC cu
indicativ ______/________ si/sau in baza Dispozitiei de Santier Nr. ______/_________________.

2.

Elementul de reper si verificare este (bornele, constructiile etc):


_______________________________________________________avand coordonatele:
borna 1: ____

borna 2: ____

borna 3: ____

(axa)

X: _____________ ____________

_____________

_____________

(axa)

Y: _____________ ____________

_____________

_____________

borna 4: ____

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11
(axa)

3.

Z: _____________ ____________

_____________

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 15 din 24

_____________

Alte mentiuni: ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________________________________
_

4.

Executat trasarea:
(semnatura)

( numele si prenumele)

(functia)

EXECUTANT:

______________________

______________

____________

Executat trasarea:

______________________

______________

____________

______________________

______________

____________

_____________________

_______________

____________

Verificat:
VIZAT TRASAREA:
CONSULTANT / DIRIGINTE DE SANTIER:

BENEFICIAR: [ESTE CAZUL / NU ESTE CAZUL]


_____________________
____________

_______________

PROIECTANT: [ESTE CAZUL / NU ESTE CAZUL]


_____________________
____________

________________

Anexa 2
Formular F-RD-02
INVESTITOR:
OBIECTUL:
EXECUTANT:
CONSULTANT:

_______________________
_______________________
_______________________

____________________

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII


LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE
Nr. _____ / ____________

1.

Faza
din
lucrare
__________________________________

supusa

verificarii:

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 16 din 24

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

_________
_________________________________
_________
_________________________________

2.

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc):


_________

________________________________
_________
________________________________

3.

Verificarile s-au facut pe baza planselor nr.


PROIECTUL TEHNIC
Nr. _____ /_______ sau a Dispozitiei de Santier nr.

_________________________ din
./

4.

Concluzii:
___________________________________________________________________________________
______________
_________
________________________________
_________
________________________________
_________
________________________________
( numele si prenumele)
(functia)
(semnatura)
EXECUTANT:
______________________
______________________
______________
CONSULTANT/ DIRIGINTE DE SANTIER:
______________________
______________
BENEFICIAR:
______________________
______________
* * * * * * [ DACA ESTE CAZUL } * * * * * *
remedierilor:
_____________

5.

______________________

______________________
Data constatarii

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor, conform prevederilor proiectului:


______

_______________________________________
______
_______________________________________
EXECUTANT:
______________________
______________________
_______________

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 17 din 24

CONSULTANT/ DIRIGINTE DE SANTIER:


______________________
______________________
________________ BENEFICIAR:
______________________
_______________

______________________

Anexa 3
Formular F-RD-03
DISPOZITIE DE SANTIER
din data de______________

Pentru lucrarea__________________________________________se dispun urmatoarele:

Constructor

Beneficiar

Proiectant
______________
_____________

_____________

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 18 din 24

Anexa 4
Formular F-RD-05
INVESTITOR:
OBIECTUL:
EXECUTANT:
CONSULTANT:

________________________
________________________
________________________
________________________

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR


Nr. ___________ din ________________
Privind lucrarea
:_____________________________________________________________________________
______________
_____________________________________________________________________________
__________________________________
Executata in cadrul contractului nr.

_____

din

_____________

Incheiat intre
_____________________________________________________________________________
________________
Pentru lucrarile de
_____________________________________________________________________________
____________
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. _____________
eliberata _______________________ la data de _____________, cu valabilitate
pana la data de ________________
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul
________________________________________
fiind formata din:

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Nr.
crt

Nume si prenume

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 19 din 24

Calitatea

1
2
3
4
5
6
7
8
3. Au mai participat la receptie
Nr.
crt

Nume si prenume

Calitatea

4. Constatarile comisiei de receptie:


4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara au lipsit sau sunt
incomplete piesele cuprinse in lista anexa
nr.___________________________________________________________________________
________________
4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr._______ nu au fost
executate.
_____________________________________________________________________________
____________________________
4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr._____________nu respecta prevederile
proiectului.
_____________________________________________________________________________
____________________________
4.4 Valoarea lucrarilor executata si supusa receptiei
este:_______________________________________
5. Comisia de receptie in urma constatarilor facute, propune:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 20 din 24

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin :


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________
7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________
8. Prezentul process verbal, continand _ file si __________ anexe
numerotate, cu un total de _______________ file, a fost incheiat astazi
_________________ la _______________________________________
in ___________ exemplare.
Nr.cr
t

Comisia de receptie

Specialist

Presedinte:
Membrii:

Anexa 5
Formular F-RD-06
INVESTITOR:
OBIECTUL:
EXECUTANT:
CONSULTANT:

__________________
__________________
__________________
__________________
PROCES - VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA
Nr. _____ / ____________

Cu
ocazia
verificarii
efectuate
la
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 21 din 24

amplasamentul
______________________________________________________________________________________
____
Au stat la baza verificarilor, urmatoarele documente:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5.

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat


urmatoarele:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6.

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________

7.

Mentiuni speciale:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
( numele si prenumele)

(functia)

(semnatura)

EXECUTANT:
________________________

_____________

CONSULTANT/ DIRIGINTE DE SANTIER:


________________________
______________

_____________

______________

BENEFICIAR:
________________________
______________

Anexa 6
Formular F-RD-09

_____________

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 22 din 24

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11
INVESTITOR:
OBIECTUL:
EXECUTANT:
CONSULTANT:

_______________
_______________
_______________
_______________

PROCES - VERBAL DE VERIFICARE


A COTEI DE FUNDARE
Nr. _____ / ____________

Am
participat
_______

la

verificarea

cotei

de

fundare

pentru

amplasamentul
________________________________
1. Verificarea s-a facut pe baza prevederilor planselor nr. _________________ _________
din
Proiectului
Tehnic
cu
indicativ
_______________
elaborat
de
SC
_________________________ si/sau a Dispozitiei de Santier Nr. _______________
rezultand
urmatoarele:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________
______________________________________________________________________________________
_____________________
______________________________________________________________________________________
_____________________
2. Mentiuni speciale:
__________________________________
________________________
_________
_________________________
___________
__________________________
EXECUTANT:
( numele si prenumele)
(semnatura)
____________________
____________
____________________
____________
CONSULTANT/ DIRIGINTE DE SANTIER:

(functia)
___________
___________

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 23 din 24

____________________
____________

___________

PROIECTANT:
____________________

___________

____________
BENEFICIAR:
____________________

___________

____________

Anexa 7
Formular F-RD-10

INVESTITOR: ______________
OBIECTUL: ______________
EXECUTANT: ______________
CONSULTANT:
_____________
PROCES - VERBAL DE VERIFICARE
A NATURII TERENULUI DE FUNDARE
Nr. _____ / ____________
Cu
ocazia
verificarii
efectuate
la
_____________________
_____________
____
amplasamentul
_________________________
___________________
___
1.Terenul
de
fundare
este
alcatuit
din:
________________________________________________________________________
_____________________________
__________________________________
___________________________
__________________________________
2.Ca urmare a verificarilor se stabilesc urmatoarele:
a. Se poate trece la executarea urmatoarelor lucrari:
_________________
___________________________________
__________________
___________________________________

PROCEDUR TEHNIC DE EXECUIE

LUCRARI DE FUNDATII DIN BALAST


SI PIATRA SPARTA
Cod: PTE-RD-11

Exemplar nr.
Ed./Rev.: 01/01
nlocuiete: PTE-SR-11, ED.01, REV.00
Data: 01.12.2013
Pag. 24 din 24

b. Adancimea sapaturilor pana la cota _________ dupa care se va intocmi un


nou
proces
verbal:
______________________________________________________________________________________
______________________________
c. Masuri
suplimentare
referitoarela
fundatie:
_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________
d. Solicitarea
proiectantului
pentru
emiterea
de
solutie:
__________________________________________
e. Alte
solutii:
_____________________________________________________________________________
_____________
3.Mentiuni
speciale:
______________________________________________________________________________________
_______
EXECUTANT:
(semnatura)
SC ___________________
_________

( numele si prenumele)

(functia)

______________________

______________

______________________
_________
CONSULTANT/ DIRIGINTE DE SANTIER:
______________________
_________
______________________
_________
BENEFICIAR:
______________________
_________

______________

______________
______________

______________