Sunteți pe pagina 1din 21

1.

Calculul elementelor orizontale a platformei industriale


Date initiale: L = 12.25 m ;
l = 7.15 m;
H = 8.7 m ;

n
0

= 25.5 KN/m2.

Dimensionarea platilajului
a=12.25/12=1.02
a=1.02
n=12

l
t

4n0
72 E
1 4 n1 ;
15
n0 q0

l-deschiderea platelajului;
t-grosimea platelajului;
E1-momentul de elasticitate cilindrica;

n
0

-sarcina normala a incarcarii.

E1=

E
2.06 *105
=
=2.26*105MPa,
1 2
1 0.32

n0 =

f
l 150

determinam:
l
t

4n0
72 E 4 *150
72 * 2.26 * 10 5
1
= 90.42
1 4 n1 =
15
150 * 25.5
15
n0 q0

Luind deschiderea platilajului l=102 cm calculam


l

102

t= 90.42 90.42 1.13cm

Admit t= 12 mm

qpln sarcina de la greutetea proprie a platilajului;


qpln=*t*g = 7.85*0.012*9.81 =0.924 kN/m2
unde: = 7.85 t/m3 este masa specifica a otelului; g = 9.81 m/s2 acceleratia caderii
libere.
Incarcarea totala normata
qn = q0n+qpln = 25.5+0.924=26.424 kN/m2
qn-incarcarea totala normata;
Consideram latimea fisiei de calcul b0 = 1 cm, obtinem
pn = qn*b0 =26.424*0.01=0.26424 kN/m;
E1I =

E1b0 t 3 2.26 *10 5 *10 3 * 0.012 * 0.010 3

= 0.3254 kNm2
12
12

f0
5 p nl 4
5
0.26424 *1.02 4

*
0.9568
t
384 E1 It 384 0.3254 * 0.012

3 f 02
3 * 0.9568 2 2.746
2
t

unde f0 - este sageata maxima a grinzii simplu rezemate.


Ecuatia pentru determinarea coeficientului 0 are forma
3 f 02
0 (1+ 0 ) = 2
t
2

introducind o variabila noua x=1+ 0 obtinm x3-x2=2.746


prin metoda incercarilor obtinem: x=1.825; 0 = x-1=1.825-1= 0.825

Pentru verificarea rezistentei platilajului calculam forta critica si impingerea laterala.


Fcr=

2 E1 I 3.14 2 * 0.825

3.08 kN
l2
1.02 2

H = 0 * Fcr =0.825*2.54=2.54 kN
Incarcarea liniara de calcul
p = ( f1 q0n+f2 qpln)b0 = (1.2*25.5+1.05*0.924)*0.01=0.3157kN/m
Momentul de incovoiere in grinda simplu rezemata cu deschiderea l este
M0

pl 2 0.3157 *1.02 2

0.0411
8
8

kNm.

Momentul maxim de calcul in platelaj


M

M0
0.0411

0.0225 kNm
1 0 1 0.825

Aria fisiei de calcul


A = b0 t = 0.01*0.012 = 1.2*10-4 m2
Modulul de rezistenta a fisiei
W

b0 t 2 0.01 * 0.012 2

2.4 *10 7 m 3
6
6

Verificarea tensiunilor in platilaj ( n=1)


H M 2.54 * 10 3 0.0225 * 10 3

115.06
A W
1.2 * 10 4
2.4 * 10 7

MPa<Ry c=240*1=240MPa

Cordonul de sudura care prinde platelajul de grinzi se calculeaza prin metalul depus
din motivul ca:
BfRwf = 0.9*180 = 162 MPa<BzRwz = 1.05*165 = 173.3 MPa
Grosimea cordonului de sudura se calculeaza cu relatia:
kf

H
2.54 * 10 3

1.57 * 10 3 m 1.57 mm
B f Rwf l w wf c 0.9 * 180 * 0.01 * 1 * 1

Adopt kf =5 mm pentru t = 12 mm si Ryn <430 MPa.

2.Dimensionarea grinzii de platilaj


Determinam incarcarea liniara de calcul pe grinda platilajului
q=( f1 q0n+f2 qpln+f2 qngr.pl ) a =

= ( 1.2*25.5+1.05*0.924+1.05*0.4)*1.02=32.66 kN/m,
unde: qngr.pl = 0.4 kN/m2 incarcarea din greutatea grinzilor de platilaj ( 0.3...0.5 )
kN/m2
Momentul de incovoiere maxim
M

ql 2 32.66 * 7.15 2

208.69
8
8

kNm

Luind in prealabil o valoare medie a coeficientului c1= 1.12 calculam modulul de


rezistenta necesar cu relatia:
W xn

yn M
0.95 * 208.69

670.5
c1 R y c 1.12 * 240 *1.1

cm3

Conform anexe 9 alegem profilul dublu T = 36 , care are modulul de rezistenta


Wx = 743 cm3 si

m=48.6 kg/m.

Precizam valoarea coeficientului c1 in functie de raportul


Af

( Af aria talpii; Aw aria inimii.)

Aw
Af
Aw

bf t
(h 2t 2 R )d

14.5 *1.23
0.7736
(36 2 *1.23 2 *1.4) * 0.75

unde: h inaltimea grinzii, t grosimea talpii, R raza de racordare, bf latimea


talpii
d-grosimea inimii ; obtinem c1 = 1.0926
Evaluam incarcatura pe grinda platilajului
q = ( 1.2*25.5+1.05*0.924)*1.02+1.05*48.6*9.81*10-3= 32.73 kN/m,
Momentul de incovoiere si forta taietoare vor fi:
M max

Qmax

ql 2 32.73 * 7.15 2

209.15
8
8

kNm;

ql 32.73 * 7.15

117 kN.
2
2

Tensiunile normale si tangentiale maxime in grinda rezulta


n M max 0.95 * 209.15 *10 3

244.75 MPa<Ry c = 240*1.1=264 MPa


c1Wx
1.0926 * 743

n Qmax S x 0.95 * 117 * 10 * 423

46.85MPa Rs c 140 * 1.1 154 MPa


tw I x
0.75 * 13380

unde Sx=423 cm3 este momentul static al semisectiunii

tw=7.5 mm grosimea inimii; Ix = 13380 cm4 momentul de inertie al sectiunii


grinzii
Verificarea rigiditatii grinzii se face cu relatia
f
5 q nl 3
5 27.45 * 7.15 3 * 10 5
1
1
f


5
l
384 EI x
384 2.06 * 10 * 13380 211 l
250

qn = ( q0n+ qpln)*a+ qngr.pl = ( 25.5+0.924)*1.02+ 57*9.81*10-3 =27.45 kN/m,


qn -este incarcarea liniara normata pe grinda platilajului ; - sageata limita
admisibila.
Nu se respecta relatie f/l<1/250 deci este nevoie de adopta un profil mai mare
Conform anexe 9 alegem profilul dublu T = 40 , care are modulul de rezistenta
Wx = 953 cm3 si

m=57 kg/m.

Precizam valoarea coeficientului c1 in functie de raportul


Af

( Af aria talpii; Aw aria inimii.)

Aw
Af
Aw

bf t
(h 2t 2 R ) d

15.5 *1.3
0.7057
( 40 2 *1.3 2 *1.5) * 0.83

unde: h inaltimea grinzii, t grosimea talpii, R raza de racordare, bf latimea


talpii
d-grosimea inimii ; obtinem c1 = 1.0994
Evaluam incarcatura pe grinda platilajului
q = ( 1.2*25.5+1.05*0.924)*1.02+1.05*57*9.81*10-3=32.82 kN/m,
Momentul de incovoiere si forta taietoare vor fi:
M max

Qmax

ql 2 32.82 * 7.15 2

209.7
8
8

kNm;

ql 32.82 * 7.15

117 .31 kN.


2
2

Tensiunile normale si tangentiale maxime in grinda rezulta


n M max 0.95 * 209.7 *10 3

190.14
c1W x
1.0994 * 953

n Qmax S x 0.95 *117 .31 *10 * 545

38.39 MPa Rs c 140 * 1.1 154 MPa


tw I x
0.83 *19062

MPa<Ry c = 240*1.1=264 MPa

unde Sx=545cm3 este momentul static al semisectiunii

tw=8.3 mm grosimea inimii; Ix = 19062 cm4 momentul de inertie al sectiunii


grinzii
Verificarea rigiditatii grinzii se face cu relatia
f
5 q nl 3
5
27.53 * 7.15 3 * 10 5
1
1
f


5
l
384 EI x
384 2.06 * 10 * 19062 299.6 l
250

qn = ( q0n+ qpln)*a+ qngr.pl = ( 25.5+0.924)*1.02+ 57*9.81*10-3 =27.53 kN/m,


qn -este incarcarea liniara normata pe grinda platilajului ; - sageata limita
admisibila.
Se respecta conditia f/l<1/250 deci
Consumul de metal la 1m2:
g1 = *t +

q gr . pl .
a

7850 0,012

57
150.04kg / m 2
1.02

unde =7850 kg/m este densitatea otelului

3.Proiectarea grinzilor compuse cu inim plin.

Dimensionarea grinzii principale.


Sageata relativa admisibila a grinzii
n0 = 400; [f/l] = 0,0025.
Fortele F sunt egale cu doua reactiuni ale grinzilor platelajului.
F

2ql
ql 32.82 * 7.15 234.66kN
2

Pentru simplificarea calculelor fortele concentrate F, in numar de 12 le inlocuim cu o


incarcare echivalenta uniform distribuita de intensitate

qecv

12 F 12 * 234.66

229.87 KN / m
L
12.25

Eforturile maxime de calcul rezulta


M M max

qecv L2
229.87 *12.25 2
1,02
4398.17kNm
8
8

Q Qmax

qecv L
229.87 *12.25
1,02
1436.14kN
2
2

unde: =1.02 este un coefficient care tine seama de greutatea proprie a grinzii
principale
In mod similar se vor determina valorile eforturilor normale
Fn = qnl = 27.53*7.15=196.84 kN

n
qecv

M n

12 F n 12 *196.84

192.82 N / m
L
12.25

n
qecv
* L2
192.82 *12.25 2
1,02
3689.26kNm
8
8

Modulul de rezisten necesar al grinzii principale este :


W xn

y n M 1 * 4398.17 *10 3

16659.74
Ry c
240 *1.1

cm3

Determinarea dimensiunei inimii. Alegind iniial tw = 12 mm;


( tw 7+3h=7+3*1.22510.675mm pentru h= l/10 =12.25/10= 1.225m).Calculul
nlimei optime a grinzii principale.
hopt 1.1

wx
1.1 * 16659.74 129.61
tw
1.2

hmin 2Ln 0

Ry M

n
max

EM max

cm

2 * 0.1 * 12.25 * 100 * 400 *

240
3689.26
*
95.77
5
4398.17
2.06 * 10

cm

Adoptm inaltimea inimii din tabla cu latimea 1250mm: hw = 1250 10 = 1240 mm


Grosimea minima a inimii va fi:

tw

3
Q
3 * 1436.14 * 10

1.14
2 hw R s c
2 * 124 * 140 * 1.1

Adoptam tw = 1.2 cm
Verificarea condiiei conform creia nu se cere rigizri longitudinale:

hw
tw

Ry
E

124
1.2

240
3.53 <5.5
2.06 * 10 5

Determinarea dimensiunei talpii:


Af

Wx hw t w 16659.74 124 *1.2

109.55cm 2
hw
6
124
6

Conform standartului alegem tlpile cu seciunea 450*25 mm.

Af = 45 2.5=112.5cm2 ; bf =450 mm; tf = 25 mm.


Verificarea tlpii grinzii la stabilitate local:
bef
tf

22.5 0.6
E
8.76 0.5
0.5 *
2.5
Ry

2.06 * 10 5
14.65
240

Sectiunea aleasa o verificam la rezistenta, calculind in prealabil momentul de inertie


si modulul de rezistenta
a

Ix

hw t f 124 2.5

=63.25
2
2
2
2

cm

t w hw3
1.2 * 124 3
2 * Af * a 2
2 * 112 .5 * 63.25 2 1090789cm 4
12
12

Wx

2 I x 2 * 1090789

16911.5cm 3
h
129

Tensiunile normale maxime n fibrele marginale ale seciunii grinzii:


max

n M 0,95 * 4398.17 *10 3

247.07 MPa R y c 264MPa


Wx
16911.5

Variaia grinzii compuse: Variatia sectiunii o realizam prin micsorarea sectiunii


talpilor. Latimea talpilor trebue sa satisfaca conditiile:
1. bIf h/10 = 129/10=12.9cm
2. bIf 18 cm
3. bIf bf / 2 =45/2=22.5 cm

Adopt talpa modificat dintr-o platband bIf = 240mm,


Sectiunea talpilor se micsoreaza pe distanta:
z

L 12.25

2.04
6
6

Adoptam z=2 m
Momentul de incovoiere in sectiunea modificata va fi egala cu:
M/

q ecv * z ( L z ) 229.87 * 2 * (12.25 2)

2356.21 KN/m
2
2

Forta transversala.
Q' q ech (

L
12.25
z ) 229.87 * (
2) 948.23
2
2

KN

Momentul de rezistenta necesar pentru executarea sudurii talpii cu sudura


semiautomata.
Rwz=0.85Ry=0.85*240=204 Mpa
Calculam modulul de rezistenta necesar.
W xnece

n M ' 0.95 * 2356.21

9975.03 cm3
Rwz c
204 * 1.1

Calcum aria talpii necesare.


A 'f

W xnex hw t w 9975.03 124 * 1.2

55.64
hw
6
124
6

Adoptam bf*tf=24*2.5=60 cm2


Calculul caracteristicii seciunii modificate:
- momentul de inertie
I xI

t w hw3
1.2 * 124 3
2 A If ar2
2 * 60 * 63.25 2 1624042cm 4
12
12

- modulul de rezistenta

W 'x

2 I xI 2 * 1624042

25178.9cm 3
h
129

- momentul static al semi sectiunii


hw t f
124 2.5
3
24 * 2.5 *

3795cm
2
2
2
2

S If b If t f

Tensiunile in inima la niveluul cordonului de sudura


M ' hw 2356.21 124

*
*10 3 89.95MPa
W ' h 25718.9 129

Q ' S If

I
x w

I t

948.23 * 3795 *10


18.46 MPa
1624042 *1.2

Verificarea tensiunii echivalente se face cu relatia


ecv 12 3 12 89.95 2 3 *18.46 2 95.47 MPa 1.15 R y c 1.15 * 240 *1.1 304 MPa

Conditia de rezistenta a sectiunii modificate este indeplinita.


Verificarea stabilitatii locale a inimii.
Verificam necesitatea intaririi cu rigidizari transversale. Coeficientul de zveltete
redus
w

Ry

hw
tw

124
240
*
3.53 2.5
1.2
2.06 * 10 5

Rigidizari longitudinale nu sunt necesare deoarece 3.53 5.5 . In schimb


coeficientul de zveltete redus 3.53 2.5 si inima isi poate pierde stabilitatea la
tensiuni tangentiale.
w

Stabilitatea locala a inimii nu este asigurata si inima se va intari cu rigidizari


transversale
amplasate la distanta

L
12.25

1.361 m
m1
9

(a<amax=2hw=2*124 = 248 cm.)

Latimea rigidizarilor se va lua:


br

hw
1240
40
40 81.33mm.
30
30

Adoptam br=90 mm.


Grosimea rigidizarilor se alege

t r 2br

Ry
E

2 * 90

240
6.14
2.06 * 105

Adoptam tr=8mm.
Panoul de la reazem.
Verificam stabilitatea de la reazem sub grinda platelajului in sectiunea grinzii z =
0.51 m.
Eforturile in sectiunea z vor fi:
Mz

qecv z ( L z ) 229.87 * 0.51 * (12.25 0.51)

688.17 kNm;
2
2
L

12.25

z 229.87 *
0.51 1290.74kN
2
2

Qz qecv

Tensiunile in inima in sectiunea 1-1sub grinda platelajului


M z hw 688.17 *10 3 124

*
26.27 MPa
25178.9
129
WxI h
Q
1290.74 *10
z
86.74 MPa
hwt w
124 *1.2

loc

unde

F 2

F
234.66 *10

95.39MPa
l0 t w
20.5 *1.2

ql
ql 32.82 * 7.15 234.66kN ;
2

q=32.82kN/m este incarcatura liniara de

calcul pe grinda platelajului; l0=b+2tf =15.5+2*2.5=20.5 cm.

Tensiuni tangentiale critice

0.76 R
0.76 140

cr 10.3 * 1 2 * s 10.3 * 1
184.3
*

0.912 3.87 2

ef
hw
124

0.91
a 136.1

ef

Ry

tw

136.1
240
3.87
1.2
2.06 * 10 5

Calculam parametru
b If t f


hef t w

24 2.5
0. 8 *
*

124 1.2

1. 4

136.1

1.09 si loc 95.39 3.63 >0.178(0.178


124

26.27

Pentru h

raportului

loc
)

ef

este valoarea limita a

Tensiunile critice se vor calcula cu relatia


cr

unde c2=21.02 pentru

c2 R y

2w

41.9 * 240
808.35MPa
3.53 2

a
1.09
hef

Tensiunile critice locale se vor calcula cu relatia:


loc ,cr

c1 R y

unde: s-a luat c1=21.02 (pentru


a

a
tw

2
a

21.02 * 240
336.57 MPa
3.87 2

a
1.09 ;
hef

Ry
E

=1.4)

136.1
240
*
3.87
1 .2
2.06 * 10 5

Verificarea stabilitatii locale se face cu relatialoc


loc , cr
crcr

95.39
26.27

808.35 336.57

86.74

184.3

0.567 c 1.1

Stabilitatea inimii in panou de reazem este asigurata


Panoul din centrul grinzii.
Verificam stabilitatea de la reazem sub grinda platelajului in sectiunea grinzii z
=5.615 m.
Eforturile in sectiunea z vor fi:

M z2

q ecv z ( L z ) 229.87 * 5.615 * (12.25 5.615)

4282kNm;
2
2
L

12.25

z 229.87 *
5.615 117 .24kN
2
2

Q z 2 q ecv

Tensiunile in inima in sectiunea 2-2 sub grinda platelajului


M z 2 hw 4282 * 10 3 124

*
243.39 MPa
Wx h
16911.3 129
Q
117 .24 * 10
z2
11.35MPa
hw t w
124 * 1.2
loc 95.39 MPa

Tensiuni tangentiale critice nu se modifica.

cr 184.3MPa

Calculam parametru
3

Pentru h

ef

raportului

1.09 si loc

loc
)

3
bf t f
45 2.5

0.8 *

*
2.63
hef t w
124 1.2
95.39

0.39 >0.161(0.161 este valoarea


243.39

limita a

Tensiunile critice se vor calcula cu relatia


cr

unde c2= 41.9 pentru

c2 R y

2w

41.9 * 240
808.35MPa
3.53 2

a
1.09
hef

Tensiunile critice locale se vor calcula cu relatia:


c1 R y

loc ,cr

2
a

23.32 * 240
373.4 MPa
3.87 2

unde: s-a luat c1=23.32 (pentru

a
1.09 ;
hef

=2.63)

Verificarea stabilitatii locale se face cu relatialoc


loc ,cr
crcr

243..39 95.39

808.35 373.4

11.35

184.3

0.56 c 1.1

Stabilitatea inimii in panou de reazem este asigurata

4.Calculul imbinarii inima-talpi

Cordoanele de sudura se realizeza prin sudura automata pe ambele parti ale inimii
cu sirma de marca CB-08A; Rwf=180 Mpa Rwz=165 MPa f=0.7; z=1 Calculul
cordoanelor de sudura se face prin metalul depus deoarece
fRwf =0.7*180=126 MPa <zRwz=1*165MPa
Grosimea cordonului kf se va determina cu relatia;
kf

T 2 V 2

w f Rwf w c

3.02 2 11.45 2 * 10
0.469cm 4.69mm,
2 * 0.7 * 180 * 1 * 1

unde sa tinut seama de eforturile T si V din primul panou sub grinda platelajului:
T

Q z S If
I

I
x

1290.74 * 3795
3.02kN / cm
1624042

F
234.66

11.45kN / cm
l0
20.5

Din considerente constructive adoptam kf =7mm pentru tf = 25 mm.

5 Calculul reazemului grinzii principale

Reactiunile de reazem F = Qmax = 1436.14 kN.


Din conditia de rezistenta la strivire calculam aria necesara a rigidizarii de reazem
As

nF
0.95 *1436.14 *10

41.69cm 2 ,
R p c
360 *1.1

unde rezistenta la strivire Rp = 360 MPa (pentru otel clasa C245)


Adoptam latimea rigidizarii de reazem egala cu latimea talpilor grinzii modificate
spre reazem: bs=bIf = 240 mm.
Grosimea rigidizarii

ts

As 41.69

1.74cm
bs
24

Accetam grosimea rigidizarii ts =18 mm.


Verificam stabilitatea montantului conventional

n F 0.95 * 1436.14 *10

202.63MPa R y c 240 * 1.1 264 MPa


Am
0.9534 * 70.62

unde Am aria conventionala a montantului de reazem


Am b s t s 0.65t w2

E
24 * 1.8 0.65 * 1.2 2
Ry

2.06 * 10 5
70.62cm 2 ;
240

t s bs3 1.8 * 24 3
Iz

2073.6cm 4 ;
12
12
Iz
2073.6
iz

5.42cm;
Am
70.62

hw 124

22.88
iz
5.42

Conform z = 22.88 = 0.9534


Grosimea cordonului de sudura care prinde rigidizarea de reazem de inima grinzii
este
kf

1.2 n F
1.2 * 0.95 * 1436.14 * 10

0.48cm,
n w ( Rw w ) min l w c
2 * 126 * (124 1) * 1.1

unde s-a luat


(Rww)min= min (fRwf wf, zRwz wz )= min (0.7*180*1, 1*165*1) = min (126 , 170)
= 126 Mpa.
lw = hw -10 mm.
Adoptam kf = 6 mm.
Placa capului stilpului
Suruburile indeplinesc doar functia de fixare si se iau constructiv, M16
Determinam dimensiunile rigidizarii capului stilpului pentru kf = 8 mm (kf = 6...8
mm se ia constructiv)
hn

N
2872.28 * 10

64.76cm,
4 * k f * ( Rw w ) min * c
4 * 0.8 * 126 * 1.1

unde N = 2*Qmax = 2*1436.14=2872.28 kN


Adoptam hn =70 cm.
Determinam grosimea rigidizarii din conditia la strivire.
tn

N
2872.28 * 10

2.75cm.
l ef * R p
29 * 360

unde lef = b+2tp = 24+2*2.5 =29 cm. Este lungimea conventionala de distribuire a
presiunii locale; Rp rezistenta de calcul la strivire (pentru otel C 245 Rp =360 MPa)
Adoptam tn= 28 mm.

6 Imbinarea grinzii de platelaj cu grinda principala

Imbinarea etajata a grinzilor de platelaj cu grinda principala se proiecteaza din


conditia de rezistenta a inimii la forfecare.
tw

1.5Q
1.5 *117 .24 * 10

0.29m
hRs c
40 * 140 * 1.1

T = 40; tw =8.3 mm

7 Calculul stilpului cu inima plina


Stilpul este solicitat axial de o forta concentrata N0 =2Qmaz = 2*1436.14 =
2872.28 kN.
Lungimea stilpului l = H hgrpl hgrpr = 8.7 0.4 1.29 =7.01 m.
x = y = 1; Ry = 240 MPa
Determinam aria unei ramuri luind in prealabil 0 = 0.8
Acal

n N0
0.95 * 2872.28 * 10

142.12cm 2
0 R y c
0.8 * 240 *1

Alcatuim sectiunea din trei table de otel in forma de dublu T. Luind inima de
dimensiunile 300x10, obtinem ariaunei talpi

Acal Aw

Af =

142.12 30 * 1
56.06cm 2
2

Talpile le adoptam din tabla cu grosimea de tf=20mm si latimea bf=340 ,


cu aria Af = 68cm2

Calculam caracreristicele geometrice ale sectiunei


A = 2*68 +30=166cm2

3
t *h
w

12

2 *b f *t f
3

12
Ix

2 *t f *bf

Iy

max

A
y

1 * 30 2
34 2

2 * 68 *

12
2 2

37066m 2

2 * 2 * 34 3

13101.3cm 2
12

37066
14.94cm
166

13101.3
8.88cm
166
l
701

78.91 dupa
iy
8.88

anexa.

min

0.6936

Verifica stabilitatea generala a stilpului

n * N 0 0.95 * 2872.28 * 10

236.99 MPa R y c 240 MPa


min * A
0.6936 * 166

Verificam stabilitatea locala a inimii si talpilor.Coeficientul de zvelteta redus al


stilpului

Ry

240
2.69
E
2.06 *10 5
Conform tabelei 2.1 si 2.2 calculam:

78.91 *

1.30 0.15 1.2 0.35 * 2.69 2.14

uw

uf

0.36 0.1 0.36 0.1 * 2.69 0.6293

Verificam stabilitatae locale


hef
tw

bef

hw 30

30
tw
1

16.5

8.25
2

tf

E
2.06 *10 5

2
.
14
*
62.77
uw R
240
y

uf

E
2.06 *10 5
0.6293 *
18.44
Ry
240

Inima si talpile sectiunii propuse satisfac conditia de stabilitate

Calculul bazei stilpului cu capatul frezat


Materialul stilpului este otel clasa C245 (Ry=240MPa) , fundatia sub stilp se
executa din beton clasa C20 (Rc=15MPa) , forta axiala in stilp N=2881.68 kN
Baza stilpului se adopta dintr-o placa patrata cu latura:
B

Rc.loc.

2881.68 * 10
40.02cm
18

N = N0 + Gs = 2872.28+9.4=2881.68 Kn
Gs = f*g*A*l*= 1.05*9.81*10-3*7850*166*10-4*7.01=9.4 kN
Rc.loc.=1.2RC= 1.2*15=18Mpa
Adopt B= 45mm
Tensiunile de contact dintre placa de reazem si beton sunt:
qf =

N
2881.68 * 10 3

14.23MPa
B2
0.45 2

Verificam tensiunile in placa de reazem , prin inlocuirea sectiunei patratica cu una


circulara.
Aria bazei: Ab = 45*45=2025cm2
Aria stilpului : As = 34*34=1156cm2
Aria cercului conventional : As = b 2
b=
a=
Raportul :

As
1156

19.19cm

3.14
Ab
2025

25.39cm

3.14
b 19.19

0.76 0.5
a 25.39

Intrucit 0.76>0.5 baza stilpului se va calcula la incovoiere ca o consola

Momentul in consola este:


M = qf*At*c = 14.23*240*2.88*10 1 =808.77 kNcm
Aria trapezului:

At =

b' B
34 45
*h
* 5.5 197.5cm 2
2
2

Pozitia centrului de greutate se deternima prin relatia :

2 * B b * h 2 * 45 34 * 5.5 2.88cm
3 * 45 34
3*B b
'

c=

'

Calculam cordonul de sudura care prinde stilpul cu placa de reazem


n *N
Rwf * wf * c
f * k f * l wi

wi

2 * 30 2 * 34 4 * 16.5 194cm

*N

0.95 * 2881.68 * 10

n
kf = * l * R * * 0.7 *194 *180 *1 *1.1 0.97cm
wi wf wf c
f

Adopt

kf =10 mm

Grosimea necesara a placii este :


tpl.=
Adopt

6*M

b * Ry * c

tpl = 25 mm.

6 * 808.77 * 10
2.33cm
34 * 240 * 1.1