Sunteți pe pagina 1din 4

FORMAREA SI PERFECTIONAREA RESURSEI UMANE

Formarea resursei umane reprezinta ansamblul proceselor prin care


salariatii isi insusesc, intr-un cadru organizat, cunostintele, aptitudinile,
deprinderile si comportamentele pentru exercitarea unor ocupatii
necesare respectivei organizatii.
Perfectionarea pregatirii resursei umane este ansamblul proceselor prin
intermediul carora salariatii organizatiei isi imbogatesc,pe baza
frecventarii unor programe special puse la dispozitie de organizatie,
cunostintele, metodele, aptitudinile, deprinderile in domenii in care au
deja o calificare de baza, pentru a realiza la un nivel superior sarcinile
si obiectivele ce le revin.
Formarea personalului de executie se realizeaza prin licee de
specialitate iar celelalte persoane specializate necesare organizatiei
(ingineri, economisti) se pregatesc prin sistemul de invatamant
superior.
Perfectionarea pregatirii se efectueaza prin institutii de invatamant
superior, firme private sau publice de pregatire a personalului care
realizeaza cursuri sau programe proprii.
Programele de perfectionare se impart in continue si discontinue,
indiferent de locul organizarii lor.
-continue: se deruleaza intr-o singura perioada fara intreruperi;
dezavantajul principal constand in faptul ca persoana care
frecventeaza programul nu participa la activitatile organizatiei pe acea
perioada, creand greutati in realizarea obiectivelor compartimentelor
implicate;
-discontinue: implica doua-trei subperioade de pregatire intr-o institutie
specializata, scurtandu-se perioada compacta in care persoana lipseste
de la realizarea activitatilor
Metodele folosite cu precadere sunt: prelegerile, expuneri, seminarii,
studierea de cazuri, prezentarea de situatii.

EVALUAREA SI PROMOVAREA RESURSEI UMANE

Evaluarea personalului poate fi definita ca ansamblul proceselor prin


care se emit judecati de valoare asupra salariatilor din organizatie in
vederea evidentierii modului de realizare a obiectivelor si sarcinilor
atribuite, a acordarii de recompense si sanctiuni, a stabilirii modului de
perfectionare a pregatirii sau a perspectivelor de promovare.
Metodele si tehnicile de evaluare se impart in generale si speciale.
1.Metodele generale sunt aplicabile
organizatiei indiferent de postul detinut.

la

orice

component

al

Principalele metode:
-NOTATIA, consta in acordarea unei note care exprima gradul in care
titularul unui post realizeaza obiectivele specifice postului;
-APRECIEREA GLOBALA, consta in formularea unor evaluari generale
prin care se sintetizeaza principalele calitati si rezultatele in munca ale
persoanei respective. Se concretizeaza in calificative;
-APRECIEREA FUNCTIONALA, consta in formularea unei evaluari pe
baza compararii calitatilor, cunostintelor, aptitudinilor, deprinderilor
unui component al organizatiei cu cerintele postului actual sau vizat a
fi atribuit, evidentiindu-se concordantele sau neconcordantele
constatate (utilizarea metodei presupune existenta unor descrieri de
posturi judicios intocmite pentru a cunoaste calitatile, cunostintele,
aptitudinile necesare realizarii in bune conditii a obiectivelor postului ).
2.Metode speciale, aplicabile doar pentru anumite categorii de
personal(managerii)

-CAZUL, presupune constituirea unei comisii de evaluare care


examineaza munca persoanei in cauza. Comisia contine 5-7 membrii,
intre care: seful ierarhic direct, manageri si specialisti in probleme de
personal care primesc informatii privind persoana respectiva, munca
depusa, comportamentul sau.
Faza adoua, intervievarea, ofera indicii asupra potentialului persoanei
si comportamentul sau.
In faza a treia fiecare component isi exprima in scris constatarile si
judecatile de valoare.
In functie de evaluarea efectuata de grup, se propune o alternative
decizionala.
-TESTELE DE AUTOEVALUARE, constau in teste special concepute, a
caror solutionare ofera indicii asupra potentialului persoanei
respective.
Managerii compara rezultatele completarii testului cu rezultatele etalon
ale testului si incadreaza punctajul realizat in grila de evaluare pusa la
dispozitie odata cu testele.
-CENTRE DE EVALUARE, sistem care consta in evaluarea persoanei
timp de 3-5 zile printr-un complex de metode: jocuri manageriale, teste
psihologice, discutii in grup, teme pregatite individual, dezbateri de
cazuri, prezentari orale asupra unor probleme din organizatie.
In perioada in care este supus evaluarii, singura sau impreuna cu alte
personae de aceeasi situatie, este observata de catre membrii grupului
de evaluare pe baza unui ghid de evaluare special elaborat.
In final, pe baza rapoartelor intocmite de acesti membrii evaluatori, in
urma dezbaterilor se stabileste decizia finala (in S.U.A. se evalueaza
prin acest sistem aproximativ 15.000 persoane, conform Asociatiei
Americane de Management).

PROMOVAREA, consta in ansamblul proceselor prin care se atribuie


personalului posturi situate pe un nivel ierarhic superior sau gradatii
(clase mai mari) in cadrul aceluiasi post.
Criteriile de promovare sunt: studiile, vechimea in munca, postul
detinut anterior si calitati, cunostinte, deprinderi, aptitudini.
-PROMOVAREA PE BAZA VARSTEI SI A VECHIMII IN MUNCA
(considerandu-se ca trecerea anilor determina in mod automat o
amplificare a potentialului salariatilor).
-PROMOVAREA PE BAZA REZULTATELOR
Avantaje: utilizarea de criterii de promovare verificabile, bazate pe
comensurarea rezultatelor trecute (element important pentru evitarea
aparitiei de situatii conflictuale) stimulatorie pentru indeplinirea
sarcinilor la un nivel superior;
Dezavantaje: fiecare persoana tinde sa se ridice pe scara ierarhica
pana la nivelul sau de incompetenta (adica un component al
organizatiei va fi promovat in conditiile indeplinirii corespunzatoare a
sarcinilor curente pana cand ajunge pe un post ale carui cerinte sunt
superioare potentialului sau).
-PROMOVAREA PE BAZA POTENTIALULUI PERSONALULUI, are in vedere
calitatile, cunostintele, aptitudinile abordate in perspectiva, in evolutia
lui (se promoveaza acei salariati care, tinand cont de nivelul lor actual
de pregatire, de receptivitatea la nou, capacitatea de adaptare, de
capacitatea de efort reprezinta potential pentru posturi superioare).
Reprezinta
moderne.

tendinta

manifestata

in

managementul

din

firmele