Sunteți pe pagina 1din 1

СHESTIONAR PENTRU EVALUĂRI PERIODICE ŞI FINALĂ

1. Acţionarea maşinilor. Echipamente de forţă. Tipurile şi caracteristicile lor principale.

2. Transmisiile maşinilor. Clasificarea, destinaţia, exemple de transmisii.

3. Reductoare. Destinaţia, tipurile. Prezentaţi schema unui reductor.

4. Clasificarea maşinilor de construcţii funcţie de diferite criterii.

5. Complete de maşini pentru mecanizarea complexă a proceselor tehnologice.

6. Productivitatea maşinilor: constructivă, tehnică şi de exploatare. Daţi definiţiile şi prezentaţi formulele de calcul.

7. Ascensoare de şantier. Clasificarea. Principiul de funcţionare.

8. Lifturi. Clasificare. Schema cinematică, principiul de funcţionare a liftului pentru persoane.

9. Trolii. Tipurile. Schema cinematică şi principiul de funcţionare a troliului electric reversibil.

10. Palane manuale şi electrice. Principiul lor de funcţionare şi domeniul de utilizare.

11. Malaxoare pentru mortar. Tipurile, principiul de funcţionare. Determinarea productivităţii.

12. Pompe de mortar. Tipurile, principiul de funcţionare. Determinarea productivităţii pompei cu piston.

13. Dispozitive pentru aplicarea mortarului pe pereţi. Tipurile, principiul de funcţionare.

14. Maşini pentru netezirea mortarului şi drişcuirea lui. Tipurile şi principiul de funcţionare.

15. Instalaţii de torcretare. Destinaţia şi principiul de funcţionare.

16. Maşini pentru lucrări de zugrăvit şi vopsit. Schema cinematică a agregatului de chituire, principiul de funcţionare.

17. Aparate de vopsire. Principiul de funcţionare.

18. Maşini de şlefuit chitul şi de lustruit. Principiul lor de funcţionare.

19. Maşini manuale pentru debitarea lemnului. Tipurile, principiul de funcţionare.

20. Maşini pentru rindeluirea pardoselei şi şlifuirea ei. Principiul de funcţionare.

21. Maşini pentru şlifuirea şi lustruirea parchetului.

22. Maşini pentru turnarea betonului la amenajarea pardoselei. Principiul de funcţionare.

23. Grinzi vibrante şi maşini de lustruit pardoselele de beton. Principiul de funcţionare.

24. Maşini manuale cu destinaţie generală. Maşini de găurit. Schema cinematică şi principiul de funcţionare.

25. Perforatoare şi spărgătoare de beton.

26. Maşini pentru îndesarea solului. Bătătoare manuale.

27. Maşini manuale de înşurubat, de filetat, de finisat. Principiul de funcţionare.

28. Exploatarea tehnică a maşinilor. Descrieţi ce lucrări se efectuiază în procesul exploatării tehnice a maşinilor.

29. Tehnica securităţii muncii şi protecţia mediului înconjurător în procesul funcţionării maşinilor.

30. Inspecţia ascensoarelor. Încercarea statică şi dinamică.