Sunteți pe pagina 1din 5

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

Conseil de lEurope - Council of Europe-Consiliul Europei


Strasbourg, France
CERERE
prezentat n conformitate cu articolul 34 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului,precum
i cu articolele 45 i 47 ale Regulamentului Curii
I-

PARTILE

A.

RECLAMANTUL

DL./D-na/S.C SRL, ..........................cu domiciliul/sediul n


, CI serie. nr../
J//, CNP../cod unic de nregistrare RO , personal/prin
reprezentant legal in calitate de
B.
INALTA PARTE CONTRACTANTA
ROMANIA

II In fapt,

EXPUNEREA FAPTELOR

III EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSELOR VIOLARII ALE CONVENTIEI


SI/SAU A PROTOCOALELOR, PRECUM SI A ARGUMENTELOR IN SPRIJINUL
ACESTOR AFIRMATII

IV EXPUNERE IN LEGATURA CU PREVEDERILE ARTICOLULUI 35 1 DIN


CONVENTIE

Fata de cele prezentate mai sus nu dispunem si nu am dispus de un alt recurs pe sa nu il fi


exercitat.
V EXPUNEREA OBIECTULUI CERERII

Avand in vedere toate cele prezentate, solicitam Onoratei Curti :


1)
sa constate incalcarea art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si
Libertatilor Fundamentale prin Sentinta Civila nr.. pronuntata in sedinta
publica in data de de catre instanta Judecatoriei ..si prin
Decizia Civila nr. ..pronuntata in sedinta publica din data de .. de catre
instanta de recurs a Tribunalului ;
2) sa oblige statul parat (Romania) sa-mi plateasca mie/ societatii noastre suma de
.euro ( de euro ) cu titlu de satisfactie echitabila, plus orice suma
putand a fi datorata cu titlu de impozit, convertita in lei romanesti (ron) la rata de schimb
din ziua platii, deoarece eu/societatea nu a putut beneficia de garantiile prevazute in art. 6 din
Conventia Europeana a Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale cu ocazia actiunii avand
ca obiect
VI ALTE INSTANTE INTERNATIONALE CARE EXAMINEAZA SAU AU EXAMINAT
CAZUL
Nu am prezentat in fata vreunei alte instante internationale de ancheta sau reglementare capetele
de cerere din prezenta plangere.

VII.

LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE

Copie de pe Sentinta Civila nr. pronuntata in sedinta publica din data de de catre
instanta competenta a Judecatoriei .
Copie de pe recursul formulat de mine/societatea noastra impotriva Sentintei Civile nr.
/, pronuntata in Dosarul nr. // al Judecatoriei .
Copie de pe intampinarea formulata de intimata la recursul meu/ nostru impotriva
Sentintei Civile nr. /, pronuntata in Dosarul nr. // al Judecatoriei .
Copie de pe Decizia Civila nr. pronuntata in sedinta publica din in Dosarul nr. /
/ al Tribunalului
VIII -

DECLARATIA SI SEMNATURA

Declar pe onoare c informaiile ce figureaz n prezentul formular de cerere sunt exacte.

Locul : .., Romania


Data :
Dl./D-na/SC SRL