Sunteți pe pagina 1din 10

Banca de Economii S.

A
12/31/2014
FIN 1 - BILANUL

1.1 Active
Cod Pozitie
A
010
011
012
020
021
022
023
024

053
060
061
062
070
071
072
073

B
Numerar i echivalente de numerar
Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute n vederea tranzacionrii
Instrumente derivate deinute n vederea tranzacionrii
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i creane
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin
profit sau pierdere
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i creane
Active financiare disponibile n vederea vnzrii
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i creane
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber
convertibil
Credite acordate i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i creane
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate

074

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052

090
091
092
100
101
102

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de


rat a dobnzii
Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul
unei operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva
riscului de rat a dobnzii
Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale

110

Investiii n sucursale, entiti asociate i asocieri n participaie

120
121
122
130
140

Creane privind impozitele


Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept
deinute n vederea vnzrii
Active imobilizate luate n posesie i deinute n vederea vnzrii
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute n
vederea vnzrii
TOTAL ACTIVE

075
080

150
151
152
160

1.2 Datorii
Cod Pozitie
A
200
201
202
203
204
205
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232

B
Datorii financiare deinute n vederea tranzacionrii
Instrumente derivate deinute n vederea tranzacionrii
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin
profit sau pierdere
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie

233

Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

250
251
252
253
254
255
260
261
262

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului


de rat a dobnzii
Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul
unei operaiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva
riscului de rat a dobnzii
Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele
Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amnat

270

Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare

280
290

Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept
deinute pentru vnzare
Total datorii

235
240

300
310

1.3 Capital
Cod poziie
A
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450
460
470
480
481
482
490
500

B
Capital social
Capital vrsat
Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
Imobilizrilor corporale
Imobilizrilor necorporale
Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine (poriunea
efectiv)
Conversiei valutare
Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
Activelor financiare disponibile n vederea vnzrii
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute n
vederea vnzrii
Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti,
contabilizate prin metoda punerii n echivalen
Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderi acumulate) aferente investiiilor n entiti contabilizate
prin metoda punerii n echivalen
Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare (interese care nu presupun control)
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

Administrator special
Contabil sef adjunct
L.S.

Valoarea contabil
1
12,128,660,390.04
493,124,545.62
11,635,535,844.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,492,209.19
10,492,209.19
0.00
0.00
1,202,811,891.44
0.00
363,762,146.70
839,049,744.74
183,381,493.71
183,381,493.71
0.00

225,890,895.08
225,890,895.08
0.00
27,682,083.22
0.00
27,682,083.22
0.00
2,948,036.90
2,948,036.90
0.00
92,949,610.48
56,779,346.33
56,779,346.33
0.00
13,931,595,956.39

Valoarea contabil
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,996,319,530.93
7,295,819,386.55
0.00
5,700,500,144.38

7,998,125.88
7,998,125.88
0.00
0.00
0.00
0.00
63,296,174.18
1,098,878.18
62,197,296.00

73,080,338.30
0.00
13,140,694,169.29

Valoarea contabil
1
197,586,500.00
197,586,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
593,315,287.10

593,315,287.10
0.00
0.00

790,901,787.10
13,931,595,956.39
I.ROPOT
L.IVANOV

Banca de Economii S.A


12/31/2014
FIN 2 - CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
Cod poziie
A
010
011
012
013
014
015
016
017
020
021
022
023
024
025
030
040
041
042
043
050
060
070
071
072
073
074
075

B
OPERAIUNI CONTINUE
Venituri din dobnzi
Active financiare n vederea tranzacionrii (dac se contabilizeaz
separat)
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin
profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)
Active financiare disponibile n vederea vnzrii
mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a
dobnzii
Alte active
(-) Cheltuieli cu dobnzile
(-) Obligaiuni financiare n vederea tranzacionrii (dac se
contabilizeaz separat)
(-) Obligaiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just
prin profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)
(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat
(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rat a
dobnzii
(-) Alte datorii
(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere
Venituri din dividende
Venituri din active financiare n vederea tranzacionrii (dac se
contabilizeaz separat)
Venituri din active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere (dac se contabilizeaz separat)
Venituri din active financiare disponibile n vederea vnzrii
Venituri din taxe i comisioane
(-) Cheltuieli cu taxe i comisioane
Ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor
financiare care nu sunt evaluate la valoarea just prin profit
sau pierdere - net
Active financiare disponibile n vederea vnzrii
mprumuturi i creane
Investiii pstrate pn la scaden
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Altele

080

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare


deinute n vederea tranzacionrii - net

090

Ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare


desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere - net

100

Ctiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire net

110

Diferene de curs de schimb [ctig (pierdere)]- net

A
120

B
Ctiguri (pierderi) din de-recunoaterea activelor, altele dect
cele deinute n vederea vnzrii - net

130

Venituri din contracte de asigurare i reasigurare

140

Alte
venituri/cheltuieli
reasigurare, net

150
160

Alte venituri operaionale


(-) Alte cheltuieli operaionale

170
171
172

(-) Cheltuieli administrative


(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii
(-) Prime

173

din

contracte

de

asigurare

(-) Defalcri privind fondul de pensii, asigurarea social i alte pli

174
180
181
182
183

(-) Cheltuieli generale i administrative


(-) Amortizarea
(-) Mijloace fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Alte imobilizri necorporale

190

(-) Provizioane reluri de provizioane

200

(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la


valoarea just prin profit sau pierdere

201

(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii


necotate i instrumente derivate legate de acestea)

202
203
204
210
211
212
213
214

(-) Active financiare disponibile n vederea vnzrii


(-) mprumuturi i creane
(-) Investiii pstrate pn la scaden
(-) Deprecierea activelor nefinanciare
(-) Mijloace fixe
(-) Investiii imobiliare
(-) Fond comercial
(-) Alte imobilizri necorporale

215
216
220
230
240

250
251
260
261
270
280
290

(-) Investiii n companii asociate prin metoda punerii n echivalen


(-) Altele
Fond comercial negativ recunoscut imediat n profit sau
pierdere
Cota parte a profitului din ntreprinderile asociate
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate i grupuri
destinate cedrii, clasificate drept deinute n vederea vnzrii,
care nu pot fi considerate activiti ntrerupte
Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue nainte de
impozitare
Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din
operaiuni continue
Total profit sau (-) pierdere din operaiuni continue dup
impozitare
Profit sau pierdere din activiti ntrerupte dup impozitare
Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciiului
Atribuit interesului care nu controleaz
Atribuit acionarilor bncii

Administrator special
Contabil sef adjunct
L.S.

DERE
Valoarea contabil
1
458,285,616.70
0.00
0.00
0.00
443,306,371.70
14,979,245.00

0.00
370,514,495.53
0.00
0.00
370,514,495.53

0.00
3,260.45
0.00
0.00
3,260.45
156,281,094.89
29,435,113.47
68,991,822.65
0.00
49,578,145.97
0.00
0.00
19,413,676.68
0.00
0.00

176,453,716.23

1
438,439.26

11,470,780.42
68,084,091.82
192,791,965.75
81,289,321.90
332,375.00
41,720,837.65
69,449,431.20
24,128,349.96
17,462,905.12
0.00
6,665,444.84
1,282,726.95
243,856,888.88
0.00
0.00
243,856,888.88
0.00
163,506,793.78
0.00
0.00
0.00
15,372,606.98

148,134,186.80
0.00

0.00
-221,675,695.54
22,845,999.00
-244,521,694.54
0.00
-244,521,694.54

I.ROPOT
L.IVANOV