Sunteți pe pagina 1din 2

Tipuri de credite

Creditul nenominalizat
Creditul nenominalizat (pentru consum personal) se acorda pentru acoperirea necesitatilor curente ale
solicitantului si ale familiei sale, existand astfel libertate totala in ceea ce priveste sumele creditate.
Creditele sunt acordate, in principal, in baza solvabilitatii debitorului. In functie de suma solicitata,
banca poate impune garantii imobiliare sau de alta natura. Creditul se poate acorda pe termen scurt,
mediu si lung (in ultimul timp aparand pe piata chiar si credite de consum pe perioade de 25 de ani).
Creditul auto
Destinatia acestui credit o reprezinta achizitia de autoturisme noi de la dealeri autorizati sau second
hand, de la comercianti de autoturisme second-hand sau de la persoane fizice.
Creditul imobiliar
Credite garantate cu proprietatea care face obiectul achizitiei sau cu alte proprietati. Acest tip de
credite este potrivit pentru construirea sau achizitionarea unui imobil, a unui teren sau pentru operatiuni
de renovare, modernizare, extindere.
Creditul ipotecar
Credite garantate exclusiv cu proprietatea care face obiectul achizitiei. Acest tip de credite este potrivit
pentru achizitionarea de proprietati, care au fie destinatia de locuinta, fie alta destinatie (investitii).
Astfel, creditul ipotecar se garanteaza cu ipoteca pe imobil, in timp ce creditul imobiliar se poate
garanta si cu alte tipuri de garantii (giranti, alte imobile). Se considera in general ca prin credit
imobiliar se pot finanta si constructiile de imobile, in timp ce prin credit ipotecar acest lucru nu este
posibil, deoarece este imposibil sa fie ipotecat un imobil inexistent.
Creditul pentru bunuri de folosinta indelungata
Acest tip de credit se acorda pentru achizitionarea de bunuri de folosinta indelungata (aparate
electronice si electrocasnice, tehnica de calcul, componente IT, mobilier), de la comerciantii cu care
banca are incheiate conventii pentru achizitionarea de bunuri de folosinta indelungata cu plata in rate.
Cardul de credit
Cardul de credit este instrumentul de plata electronic care permite detinatorului (persoane fizice
rezidente si nerezidente si persoane juridice) sa efectueze tranzactii in numerar de la bancomante
(ATM) sau ghiseele bancii si tranzactii pentru achizitionarea de bunuri si servicii de la acceptatorii de
carduri, in limita plafonului de credit pus la dispozitia detinatorului. Caracterul revolving al creditului
este dat de achitarea lunara a sumei minime de plata si da dreptul utilizatorului de card la noi tranzactii
in limita plafonului aprobat ramas disponibil dupa achitarea acesteia. Suma minima de plata se
compune din dobanzile calculate zilnic la soldul creditului utilizat in luna respectiva, comisoanele
datorate pentru operatiunile inregistrate in cursul lunii si suma (% din soldul cardului existent la data
extrasului de cont) ce trebuie rambursata.
Overdraft
Descoperitul de cont sau overdraftul reprezinta o linie de credit pe care banca o acorda pe un card de
debit. Astfel, posesorul are acces la un imprumut care se reinnoieste permanent, in limita unui plafon
stabilit de banca. Pentru a beneficia de un descoperit de cont, este insa nevoie de acceptul

angajatorului. Acesta trebuie sa incheie un protocol cu banca si sa vireze salariile angajatilor pe


cardurile de debit.
Creditul punte
Creditul punte este un imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un
credit ipotecar, care nu dispun in prezent de suma de bani necesar pentru a constitui avansul la
achizitionarea imobilului, dar au o proprietate imobiliar (apartament sau casa) pe care intenioneaz sa
o vand pentru a constitui avansul. Scopul acestui credit este de a acorda finantare pentru avans
clientilor, pe perioada cuprinsa intre momentul semnarii contractului de credit ipotecar i implicit al
achizitiei noului imobil pana la vanzarea imobilului pe care il detin n prezent.