Sunteți pe pagina 1din 9

Curs Dr.

Comertului international
EVALUARE / AUTOEVALUARE.
1. Normele de drept uniform au menirea :
a ) sa reglementeze un raport juridic dat;
b ) sa lichideze sau sa restrnga conflictele de legi;
c ) nu pot fi aplicate n relatiile comerciale internationale.
2. n sistemul de drept romnesc sunt considerate izvoare intrenationale:
a ) tratatele;
b ) cutumele;
c ) practica judecatoreasca.
3. Din punct de vedere al formei uzantele pot fi :
a ) speciale ;
b ) conditii generale;
c ) contracte tip.
4. Conflictul dintre o uzan_a si o lege uniforma se va rezolva:
a ) n favoarea uzantei;
b ) n favoarea legii uniforme;
c ) nu poate aparea un astfel de conflict.
5. Legea desemnata de parti conform lui lex voluntatis va reglementa:
a ) conditiile de fond;
b ) capacitatea parilor;
c ) efectele contractului.
EVALUARE / AUTOEVALUARE.
1. Calitatea de comerciant se dobndeste din momentul nregistrarii n registrul
comerului conform:
a ) concepiei subiective;
b ) concepiei obiective;
c ) nici un raspuns corect.
2. Teoria veracitaii n identificarea comerciantului persoana fizica este:
a ) de inspiraie franceza;
b ) de inspiraie engleza;
c ) nu are legatura cu comerciantul persoana fizica.
3. Femeia minora, prin casatorie poate dobndi:
a ) capacitatea de exerciiu deplina ;
b. calitatea de comerciant;
c. nu are legatura cu capacitatea persoanei fizice;
d. capacitate de exerciiu restrnsa.
4. nmatricularea n registrul comerului a societaii comerciale are ca efect:
a. dobndirea calitaii de comerciant;
b. dobndirea personalitaii juridice ;
c. un rol de publicitate cu efecte opozabil terilor.

d. nici un raspuns correct.


5. Minorii pot ncheia contracte individuale de munca:
a ) de la vrsta de 15 ani;
b) de la vrsta de 16 ani;
c ) de la majoratul civil;
d ) nici un raspuns corect.
EVALUARE / AUTOEVALUARE
1.Preul serviciilor si produselor la ntreprinderile de furnitura este stabilit:
a. anticipat;
b. n momentul livrarii;
c. dupa consumarea serviciilor sau produselor;
d. nici un raspuns correct
2.Cauzele care nlatura raspunderea civila delictuala:
a. fora majora;
b. fapta ilicita;
c. culpa delictuala,
d. raportul de cauzalitate ntre fapta ilicita si prejudiciu.
3.Prezum_ia de raspundere a parinilor pentru faptele copiilor lor minori presupune:
a. lipsa de educaie a copilului minor;
b. lipsa de supraveghere;
c. copilul sa nu locuiasca cu parinii;
d. nici un raspuns corect.
4. n dreptul comercial, de regula, garanii personali ai debitorului raspund:
a. n subsidiar daca debitorul principal nu face plata;
b. solidar;
c. n funcie de nelegerea parilor interesate;
d. nici un raspuns corect.
5.n dreptul comercial datoriile comerciale lichide si platibile n bani produc dobnda:
a. de drept din ziua cnd devin exigibile;
b. de la o anumita data prevazuta de legiuitor;
c. de la stabilita de parile contractante;
d prin punerea debitorului n ntrziere.
6.Proba unui contract comercial se poate face:
a. prin cerina dublului exemplar;
b prin formula bun si aprobat;
c. prin orice mijloc de proba;
d. nici un raspuns correct.
EVALUARE / AUTOEVALUARE
1. Contractul de vnzare - cumparare:
a. este un contract unilateral;
b. este un contract translativ de proprietate;
c. este un contract cu titlul gratuit.

2.Asigurarea instalaiei folosite n regim de leasing este n sarcina:


a. vnzatorului;
b. unitaii de leasing;
c. utilizatorului;
d nici un raspuns valabil.
3. Are drept de retenie:
a. depozitarul;
b. consignatarul;
c. vnzatorul;.
d. utilizatorul.
4. Convenia de la Viena reglementeaza:
a ) validitatea contractului;
b ) efectele contractului asupra proprietaii lucrului vndut;
c ) formarea contractului.
5. Obligaiile vnzatorului conform Conveniei de la Viena sunt:
a ) predarea marfii;
b ) remiterea documentelor;
c ) transmiterea proprietaii.
EVALUARE / AUTOEVALUARE.
1. Vnzarea marfii gajate din depozit se face prin:
a. girarea warantului;
b. girarea recipisei de depozit;
c. girarea warantului si a recipisei de depozit.
d. nu poate fi efectuata o astfel de tranzactie comerciala.
2. Vnzarea marfii din depozit se realizeaza prin:
a. girarea recipisei de depozit;
b. girarea warantului;
c. girarea recipisei de depozit si a warantului mpreuna;
d. nici um raspuns corect.
3. Forma scrisa este ceruta ca o condiie ad validitatem n cazul:
a. contractului de depozit;
b. contractului de vnzare n consignaie;
c. contractului de mandate;
d. contractul de commission.
4. Este proprietarul marfii pe care o comercializeaza:
a. consignatarul;
b. depozitarul;
c. comisionarul;
d. nici un raspuns valabil.
5. Din marfa aflata n depozit are dreptul sa se ndestuleze cu precadere:
a. giratarul recipisei de depozit;

b. giratarul warantului;
c. deponentul;
d. depozitarul.
6. Gajarea marfii aflate n depozit se face prin girarea:
a. a recipisei de depozit, a warantului si a talonului;
b. a warantului si a recipisei de depozit;
c. numai a recipisei de depozit;
d. warantului.
7. Are drept de retenie:
a. depozitarul;
b. consignatarul;
c. vnzatorul;.
d. utilizatorul.
EVALUARE / AUTOEVALUARE.
1. Parile contractante au obliga_ia sa-si comunice reciproc eventualele
perfecionari n cazul:
a. contractului de licena de brevet;
b. contractului de cesiune de brevet;
c. contractului de leasing;
d. contractului de comunicare de know-how.
2. Forma scrisa este ceruta ca o condiie ad validitatem n cazul:
a. contractului de depozit;
b. contractului de vnzare n consignaie;
c. contractului de know-how;
d. contractul de curtaj.
3. Clauza de nonconcurena caracterizeaza:
a. contractul de leasing;
b. contractul de comunicare de know-how;
c. contractul de licena de brevet;
d. nici un raspuns valabil.
4. Parile contractante au obligaia sa-si comunice reciproc eventualele
perfecionari n cazul:
a. contractului de licena de brevet;
b. contractului de cesiune de brevet;
c. contractului de comunicare de know-how.
d. contractul de curtaj.
5. n cadrul contractului de cesiune de brevet, cedentul:
a. transmite proprietatea asupra brevetului;
b. transmite dreptul personal nepatrimonial de autor al inveniei;
c. transmite dreptul de folosina asupra brevetului;
d. nici un raspuns valabil.
6. Forma scrisa este ceruta ca o condiie ad probaionem n cazul:
a. contractului de depozit;

b. contractului de vnzare n consignaie;


c. contractului de licena de brevet;
d. contractului de cesiune de brevet.
EVALUARE / AUTOEVALUARE
1. Forma scrisa este ceruta ca o condiie ad validitatem n cazul:
a. contractului de depozit;
b. contractului de vnzare n consignaie;
c. contractului de mandate;
d. contractul de commission.
2. Are aciune directa mpotriva terului pentru executarea contractului ncheiat cu
acesta prin intermediar:
a. curtierul;
b. comisionarul;
c. mandatarul cu reprezentare;
d. comis-voiajorul ;
3. Nu are drept de retenie:
a. procuristul;
b. comisionarul ;
c. depozitarul;
d. mandatarul fara repreazentare.
4. Este proprietarul marfii pe care o comercializeaza:
a. consignatarul;
b. depozitarul;
c. comisionarul;
d. nici un raspuns valabil.
5. n cadrul intermedierii ncheie contractul cu terul:
a. curtierul;
b. comisionarul;
c. consignatarul;
d. nici un raspuns valabil.
6. Nu are aciune directa mpotriva terului pentru executarea contractului ncheiat
cu acesta:
a. procuristul;
b. cesionarul;
c. comisionarul;
d. mandatarul fara reprezentare.
7. Parile contractante au obligaia sa-si comunice reciproc eventualele
perfecionari n cazul:
a. contractului de licena de brevet;
b. contractului de cesiune de brevet;
c. contractului de comunicare de know-how.
d. contractul de curtaj.

8. Are aciune directa mpotriva terului pentru executarea contractului ncheiat cu


acesta prin intermediar:
a. curtierul;
b. mandatarul cu reprezentare;
c. comis-voiajorul ;
d. nici un raspuns nu este valabil.
EVALUARE / AUTOEVALUARE.
1. Contractul de asigurare:
a) este un contract real;
b) este un contract cu executare dintr-o data;
c) este un contract cu titlu oneros.
2. ncheierea contractului de asigurare:
a) se probeaza cu polia de asigurare;
b) coincide cu data suportarii riscurilor de catre asigurator;
c) trebuie efectuata ntotdeauna n forma notariala.
3. Parile contractului de asigurare sunt:
a) agentul de asigurare si asiguratorul;
b) asiguratorul si asiguratul;
c) asiguratorul, agentul de asigurare si asiguratul.
4. Legea aplicabila contractului de asigurare este
a ) legea de la sediul asiguratorului;
b ) legea de la sediul asiguratului;
c ) legea instanei competente sa soluioneze eventualele litigi.
5. Consimamntul parilor pentru contractul de asigurare:
a ) se cere a fi exprimat n scris;
b ) poate fi exprimat si verbal;
c ) poate fi exprimat prin intermediar.
EVALUARE / AUTOEVALUARE.
1. Clauza de confidenialitate caracterizeaza:
a ) contractul de leasing;
b ) contractul de comunicare de know-how;
c ) contractul de licena de brevet ;
d ) nici un raspuns valabil.
2. Dupa obiectul lor contractul de leasing poate fi :
a ) leasing mobiliar ;
b ) leasing imobiliar ;
c ) leasing financiar.
3. Obiectul contractului de leasing poate fi :
a ) nregistrarile pe banda audio si video ;
b ) piese de teatru, manuscrise ;
c ) bunuri mobile de folosina ndelungata.

4. Contractul de leasing este un contract :


a ) translativ de proprietate ;
b) intuitu personae ;
c) contract nenumit.
5. Asigurarea obiectului n contractul de leasing cade n sarcina :
a ) utilizatorului ;
b ) vnzatorului ;
c ) unitaii de leasing.
EVALUARE / AUTOEVALUARE.
1. Contractul de cooperare este un contract:
a ) translativ de proprietate;
b ) contract nenumit;
c ) contract real.
2. Conform Condi_iilor generale nr. 188 A legea aplicabila poate fi:
a ) legea de la sediul furnizorului;
b ) legea de la sediul beneficiarului;
c ) lex fori.
3. Sunt considerate contracte de cooperare:
a ) contractul de consorium;
b) contractul de montaj industrial;
c ) contractul de service si asisten_a tehnica.
4. Cooperarea n producie este considerata:
a ) un domeniu de cooperare;
b ) o forma de cooperare;
c ) nu intra n categoria contractelor de cooperare.
EVALUARE / AUTOEVALUARE.
1. Subiectele contractului de publicitate sunt:
a ) anunatorul;
b ) suportul de publicitate;
c ) mijloacele de difuzare n masa,
d ) agenia de publicitate.
2. Plata contractului de pubilicitate poate fi facuta:
a ) prin onorariu;
b ) redevene;
c ) plata n rate.
3. Contractul de publicitate se desfasoara n:
a ) patru etape;
b ) doua etape;
c ) trei etape.
4. Contractul de publicitate este:

a ) translativ de proprietate;
b ) contract nenumit;
c ) contract real.
5. Legea aplicabila contractului de publicitate este:
a ) legea de la sediul sportului publicitar;
b ) legea de la sediul ageniei de publicitate;
c ) legea de la beneficiarul publicitaii.
EVALUARE / AUTOEVALUARE
1. Sponsorizatul poate fi:
a ) un comerciant;
b ) o asociaie;
c ) o instituie de nvaamnt superior.
2. Legea aplicabila contractului de sponsorizare este:
a ) legea de la sediul sponsorului;
b) legea de la sediul sponsorizatului;
c ) legea de la locul desfasurarii activitaii sponsorizatului.
3. Rezilierea contractului de sponsorizare vse face dupa :
a ) un preaviz de o luna de zile;
b ) un preaviz de 15 zile;
c ) se poate face fara nici un preaviz.
4. ncheierea contractului de sponsorizare n forma scrisa este ceruta.
a ) ca o condiie ad probationem;
b ) ca o condiie ad validitatem;
c ) nu este obligatorie ncheierea contractului n forma scrisa.
EVALUARE / AUTOEVALUARE.
1. Prin teoria unitaii si universalitaii falimentului se asigura:
a ) egalitatea creditorilor;
b ) confirma unitatea de patrimoniu;
c ) nici una din cele doua soluii.
2. Lex fori ca lege a falimentului va guverna:
a ) situarea bunurilor;
b ) domeniul contractelor;
c ) egalitatea creditorilor.
3. Inst. romnesti pot refuza recunoasterea proceduri straine n situaia n care:
a)hotarrea este rezultatul unei fraude comise n procedura urmata n strainatate;
b) hot. este n conf. cu disp. de ordine publica de dr. internaional privat
romn;
c) nu sunt ncalcate dispoziiile legale cu privire la competena exclusiva de
judecata a instanelor romnesti.
4. n cazul n care debitorul nu are nici un sediu n Romnia, competent este:

a ) tribunalul sau oricare dintre tribunalele n circumscripia carora se afla bunuri imobile
aparinnd debitorului ;
b ) tribunalul de la sediul creditorului ;
c ) nici un raspuns corect.
5. Executarea silita la Paris a hot. definitive de arbitraj data la Bucuresti implica:
a ) Instana de judecata competenta de la Paris;
b ) Instana de judecata competenta de la Bucuresti ;
c ) Curtea de Justiie a Comunitailor Europene.
EVALUARE / AUTOEVALUARE.
1. n funcie de competena materiala a arbitrajului se disting:
a ) Arbitraje de competena generala;
b ) Arbitraje de tip bilateral;
c ) Arbitraje de tip regional.
2. Investirea instanei de arbitraj se poate face:
a ) prin clauza compromisorie:
b ) prin compromis;
c ) de instana de judecata.
3. Lex contractus include n sfera sa de guvernare si problemele privind:
a ) interpretarea conveniei arbitrale;
b ) consecinele neexecutarii obligaiilor;
c ) instana competenta.
4. Numarul arbitrilor din completul de judecata poate fi:
a ) 2;
b ) 3;
c ) 4.
5. Sentina arbitrala este:
a ) definitiva;
b ) nu este definitiva;
c ) poate fi atacata cu recurs.