Sunteți pe pagina 1din 14

SISTEM STRUCTURAL:

Deschidere =
Inaltime cornisa =
Unghi inclinare acoperis =

20
7

Lungime =
60
Travee =
6
Structura este amplasata in Bistrita.
Clasa de importanta
IV
Elementele se vor proiecta din otel clasa
S355

[m]
[m]
[m]
[m]
[m]

A-aria bruta a sectiunii transversale


E-modulul de elasticitate longitudinal
G-modul de elasticitate transversal
iy-raza de inertie a sectiunii brute in raport cu axa maxima de inertie y-y
iz-raza de inertie a sectiunii brute in raport cu axa maxima de inertie z-z
It-moment de inertie la rasucire
Iw-moment de inertie sectorial al sectiunii transversle a barei
Iy-moment de inertie in raport cu axa macima de inertie y-y
LeT-lungimea de flambaj a barei pentru rasucire si deplanare
Ley-lungimea de flambaj a barei corespunzatoare flambajului prin incovoiere dupa axa maxima
de inertie y-y
Nsd-efort axial la intindere provenit din incarcarea de calcul
Nt,Rd-efort capabil la intindere al barei, care se determina ca valoare minima
fybxA/M0
Aef-aria eficace a sectiunii transversale
Ncr- forta critica elastica la flambajul prin incovoiere determinata pentru sectiunea bruta a barei
Ncr,T-forta critica elastica de flambaj prin rasucire
Ncr,FT-forta critica elastica de flambaj prin incovoiere-rasucire

fy-limita de curgere a materialului


fu-limita de rezistenta a materialului
-este zveltetea barei pentru modul de flambaj
I-raza de inertie dupa axa corespunzatoare (y sau z)
-coeficient al imperfectiunilor, al careui valoare se ia in functie de curba de flambaj
corespunzatoare sectiunii transversale a barei din tabelul 5.1
-coeficient adimensional,ce caracterizeaza rigiditatea placutei si se ia din tabelul 5.4 in functie
de raportul Ip si bp
Ip-dimensiunea placutei perpendiculara pe axa barei
bp-dimensiunea paralele cu axa barei
tp-grosimea placutei
-dublul suprafetei hasurate ,cuprinza intre liinile mediane ale peretilor barei si linia
mediana a placutei de solidarizare
C-coeficent a carui valoare depinde de tipul formarii la rece C=7
N-reprezentand numarul indoirilor la 90

M0-coeficient partial de siguranta


-coeficientul lui poison

Determinarea caracteristicilor eficace ale talpii si rebordului in compresiune

Marca otelului
S
355
b
b
b1
Dimensiunile sectiunii transversale
r
r
h=
150
[mm]
b 1=
47
[mm]
y
y
b 2=
41
[mm]
c=
16.00
[mm]
4.00
[mm]
r=
t
1.00
[mm]
tnom=
y
b
b
b
b2
0.96
[mm]
tg miezului=
c. centrica
coeficient partial de sigurantabruta
M1= 1.1
bruta
kN
Nsd = 322
Abr= 255.36
mm
mm
Aef=
deoarece grosimea maxima a peretilor sectiunii transversale
fy= 355
N/mm
Z

Z
Z

este de 4mm 40 mm,limita de curgere este Fy=355N/mm ,

510
N/mm
fyu=
7
C=
N=
4
t=
4
fya= 626.9298 N/mm
Verificarea proportiilor geometrice.
b/t 60
b/t=
47
<
c/t 50
c/t=
16.00
<
h/t 500
h/t=
150
<
0,2 c/b1
c/b1=
0,2 c/b2
c/b2=

0.6
0.34
0.6
0.39

60
50
500

se verifica conditia
se verifica conditia
se verifica conditia

0.2

0.34043 se verifica conditia

0.2

0.39

Latimea rebordului
cp = c - tnom / 2 =
15.5
mm
Dimensiunile sectiunii pe axa mediana
hp = h - tnom =
149.00
mm
bp 1= b1 - tnom =
46.00
mm
bp 2= b2 - tnom =
40.00
mm
Aria sectiunii transversale brute

se verifica conditia

Abr = tg(2cp + bp1 + bp2 + hp)

255.36

mm

Aria sectiunii eficace

Latimea eficace a talpii comprimate


pentru talpa superioara
1.03

zveltetea redusa

0.763

factor de reducere al latimii talpii

35.12

mm

17.56

mm

0.896

zveltetea redusa

0.842

factor de reducere al latimii talpii

33.69

mm

16.84

mm

pentru talpa inferioara

Latimea eficace a rebordului comprimat


pentru rebordul de la partea superioara
0.5

coeficient de voalare

0.546
0.337

0.982

zveltetea redusa

0.824

factor de reducere al latimii talpii

12.77

mm

latimea eficace a rebordului

29.112

mm

aria eficace a rigidizarii marginale la partea superioara

pentru rebordul de la partea inferioara


0.39
0.593

coeficient de voalare

0.90 zveltetea redusa

0.878 factor de reducere al latimii talpii

13.61
29.24 mm

aria eficace a rigidizarii marginale la partea inferioara

Rigiditatea resortului la partea superioara

40.916 mm

35.3414 mm

1.004
0.120

N/mm

Momentul de inertie al sectiunii eficace a rigidizarii

457

mm4

232.8748 N/mm

tensiunea critica rezultata de flambaj elastic pentru


rigidizarea marginala de la partea superioara

Rigiditatea resortului la partea inferioara

40.9159 mm
35.3414 mm

0.996
0.151 N/mm
Momentul de inertie al sectiunii eficace a rigidizarii

537.437

mm4

282.6261 N/mm

tensiunea critica rezultata de flambaj elastic pentru


rigidizarea marginala de la partea superioara

Zveltetea redusa pentru rebordul la partea superioara

1.226

0.65<

1.226
0.584

<1.38

Zveltetea redusa pentru rebordul la partea inferioara


1.113
0.65<

1.113
0.665

<1.38

626.93
fya=fyb+(CNt/A)(fu-fb) =
Nsd Nt,Rd
145.54
Nt,Rd = fya

145.54
322
Nsd Nc,Rd
M1=
Nsd =

1.1
322
kN
1463.721 mm

kN

N/mm

0,6 se verifica conditia

0,6 se verifica conditia

Aef=
fyb=

355

Nc,Rd = fybAef
322

N/mm

472.38
472.38

Solicitare la incovoiere

kN
se verifica conditia

dupa axa maxima

iunea bruta a barei

abelul 5.4 in functie

n compresiune

?t

?t

?1t

ri

b1

bruta

or sectiunii transversale

=355N/mm , fy=fyb

h
Z

c. centrica

b1 comprimat

?t

c
b

?2t
b

b2

b2 comprimat

marginale la partea superioara

marginale la partea inferioara

mbaj elastic pentru


a superioara

mbaj elastic pentru


a superioara

ifica conditia

ifica conditia