Sunteți pe pagina 1din 25

PROBE DE AUDIT

ISA 500- PROBE DE AUDIT


Probe de audit= informatiile utilizate de auditor pentru emiterea de concluzii
pe care se bazeaza opinia auditorului.
Grad de adecvare= calitatea probelor, relevanta si credibilitatea
Caracterul sufficient= cantitatea, afectata de evaluarea riscurilor si de
calitatea probelor
Obiectiv= de a cocepe si desfasura proceduri de audit care sa-I permita
auditorului sa obtina probe de audit pt a ajunge la concluzii rezonabile pe
care sa-si intemeieze opinia.
Cerinte
Informatii de utilizat drept probe de audit
-

Daca informatiile au fost intocmite de un expert: sa evalueze


competent si obiectivitatea; sa inteleaga activitatea; sa evalueze
gradul de adecvare al activitatii lui;

Cand utilizeaza informatii generate de entitate: daca inf.sunt credibile;


obtinerea de probe privind corectitudinea si exhaustivitatea; evaluarea
masurii in care sunt precise si detaliate pt scopurile auditorului;
Auditorul trebuie sa determine mijloacele de selectare a elementelor
de testate eficace.
Inconsecventa sau indoieli cu privire la credibilitatea probelor:
modificari ale procedurilor de audit si luarea in consid.asupra altor
aspect ale auditului.

ISA 501- PROBE DE AUDIT- CONSIDERENTE SPECIFICE PENTRU


ELEMENTELE SELECTATE
Obiectiv : obtinerea de probe suficiente si adecvate cu privire la:
-

Existenta si starea stocurilor;

Exhaustivitatea litigiilor;

Descrierea si prezentarea inf.pe segmente in conf.cu CGRFA.


1

Cerinte
Stocuri:
-

daca stocurile sunt semnificative: participarea la inventariere


( proceduri de inv.ale soc, efectuarea lor, inspectare, efectueaza
teste);proceduri de audit asupra listelor finale de inv.pt a vedea daca
reflecta correct;

daca data e diferita de SF, proceduri de verif. pt perioada intermediara;

daca nu poate participa la inv.la data stabilita, sa efectueze inv.la alta


data si verif.tranzactiilor dintre;

daca participarea la inv.a fost impracticabila, sa efectueze procedure


suplimentare; daca nu e posibil= sa modifice opinia;

daca stocurile in custodie sunt semnificative, probe privind existent si


starea lor prin : solicitarea unei confirmari de la tert sau efectuarea
unei inspectii.
Litigii si revendicari

proceduri pt identif.litigiilor care pot genera un risc de denaturare


semnificativa prin:

intervievarea cond.si a altor pers.

revizuirea PV ale guv. si a corespondentei dintre entitate si avocati;

revizuirea conturilor de chelt.juridice;

daca identifica un risc, sa solicite o comunicare directa cu juristul;

daca conducerea refuza sau juristul refuza sa raspunda si auditorul nu


obtine suficiente probe prin procedure alternative= va modifica opinia.
Declaratii scrise ale cond.cu privire la litigii.
Informatii pe segmente: obtinerea unei intelegeri a metodelor folosite
in determinarea inf.pe segmente si evaluarea prezentarii cf.CGRFA,
testarea aplicarii metodei si efectuarea de procedure analitice.

ISA 505- CONFIRMARI EXTERNE

Releventa probelor de audit este influentata de sursa si natura lor, precum si


circumstantele de obtinere. Probele sunt mai credibile daca:
-

Sunt din surse independente din exteriorul entitatii;

Sunt obtinute direct de auditor;

Exista in forma documentata ( scris, electromic etc.)


Obiectiv: de a concepe proceduri pentru a obtine probe de audit
relevante si credibile.
Confirmare externa, solicitare de confirmare pozitiva sau negativa.
Cerinte:

Proceduri de confirmare: stabilirea informatiilor, selectarea partilor,


conceperea solicitarilor si expedierea.
Refuzul conducerii de a permite expedierea unei solicitari de
confirmare: interviu conducere, evaluarea implicatiilor de denaturare, frauda,
procedure de audit alternative, discutii cu guvernanta, implicatii asupra
raportului si opiniei.
Rezultatele procedurilor:
-

Credibilitatea raspunsurilor la solicitarile de confirmare: daca exista


factori care pot influenta;

Situatii in care lipseste confirmarea: proceduri alternative;

Cand este necesar un raspuns la o solicitare de confirmare pozitiva:


daca lipseste,se stabilesc implicatiile;

Daca exista exceptii;

Confirmarile negative: raspuns doar daca nu este de acord; furnizeaza


probe mai putin convingatoare; numai cand: risc de denaturare scazut,
populatie in numar mare si omogen, rata exceptiei scazuta si nu sunt conditii
care ar determina destinatarii sa nu raspunda.
Evaluarea probelor obtinute: daca rezultatele procedurilor furnizeaza
probe de audit relevante si credibile sau daca sunt necesare alte probe.
ISA 510- MISIUNI DE AUDIT INITIALE- SOLDURI INITIALE
3

Obiectiv: de a obtine probe de audit suficiente si adecvate despre:


-

Soldurile initiale nu contin denaturari care afecteaza semnificativ


situatiile financiare;

Politicile contabile reflectate de solduri au fost aplicate consecvent sau


modificarile au fost contabilizate adecvat si descrise corect in
conformitate cu cadrul general de raportare financiara aplicabil;
Misiune de audit initiala= cand soldurile nu au fost auditate sau
auditate de alt auditor.
Cerinte
Soldurile initiale:

Sa citeasca raportul anterior si sit.fin.

Sa obtina probe ca nu contin denaturari care afecteaza semnificativ


prin:

Daca soldurile intiale au fost correct preluate sau retratate;

Daca reflecta aplicarea politicilor contabile adecvate;

Actiuni: foi de lucru ale auditorului anterior; daca probele de audit


curente furnizeaza probe relevante; alte probe specifice;

Daca contin denaturari, proveduri suplimentare si discutii cu


conducerea si guvernanta.
Consecventa politicilor contabile+ informatii relevante din raportul
auditorului precedent si daca s-a modificat opinia.
Concluziile si raportarea auditului
Soldurile initiale:

Daca nu poate obtine suficiente probe adecvate: opinie cu reserve sau


imposibilitatea exprimarii unei opinii;

Daca contin o denaturare semnificativa si efectul nu poate fi


contabilizat adecvat sau nu e descris: opinie cu reserve sau opinie
contrara.
Consecventa politicilor contabile: opinie cu reserve sau contrara daca:
4

Politicile contabile ale perioadei curente nu sunt aplicate consecvent in


raport cu soldurile initiale in conf.cu cadrul gen.de rap.fin.

Modificarea politicilor contabile nu este contabilizata adecvat sau


descrisa/prezentata correct in conf.cu cadrul.
Daca auditorul opinia auditorului precedent a inclus o modificare care
continua sa fie relevanta si semnificativa, atunci auditorul trebuie sa
include modificare.

ISA 520- PROCEDURI ANALITICE


Obiective:
-

Obtinerea de probe adecvate si suficiente cand utilizeaza procedure


analitice de fond;

Conceperea si efectuarea de proceduri analitice spre sfarsitul auditului


care sa-I demonstreze ca sit.fin.sunt consecvente cu intelegerea
entitatii.
Cerinte
Proceduri analitice de fond: individual sau in combinatie cu testele de
detaliu, auditorul trebuie:

Sa determine caracterul corespunzator al procedurilorpentru afirmatiile


date, luand in considerare riscurile de denaturare semnificativa si
testele de detaliu;

Sa evalueze gradul de credibilitate a informatiilor pe baza caruia sunt


elaborate asteptarile;

Sa elaboreze o asteptare cu privire la sumele sau ratele inregistrate,


sufficient de precisa sa identifice o denaturare;

Sa determine valoarea diferentelor fata de valorile asteptate.


Auditorul trebuie sa efectueze procedure analitice spre sfarsit, care sa-l
ajute sa formuleze o concluzie ca sit.fin. sunt consecvente cu
intelegerea entitatii.
Investigarea rezultatelor: daca sunt diferente, auditorul trebuie sa
interogheze conducerea si sa efectueze alte proceduri de audit.
5

ISA 530- ESANTIONAREA IN AUDIT


Esantionare= aplicarea procedurilor pt mai putin de 100% din populatie.
Risc de esantionare: riscul ca concluzia sa fie diferita decat daca intreaga
populatie ar fi fost supusa procedurii. 2 concluzii eronate:
-

Controalele sunt mai eficiente decat in realitate si ca nu exista o


denaturare semnificativa; e cea mai importanta;

Controalele sunt mai putin eficiente sau ca exista o denaturare


semnificatica; afecteaza eficienta-munca suplimentara.
Riscul de ne-esantionare: concluzie eronata din alt motiv.
Stratificare= divizarea populatiei in subpopulatii cu caracteristici
similar.

Obiectiv: de a asigura auditorului o baza rezonabila de formulare a


concluziilor cu privire la populatia din care e format esantionul.
Cerinte
Proiectarea si dimensiunea esantionului si selectarea elementelor de testat
-

Sa in in considerare scopul procedurii de audit si caracteristice


populatiei;

Sa determine o marime de esantionare suficienta pt a reduce riscul de


esantionare la un nivel acceptabil de scazut;

Sa selecteze elementele esantionului;


Efectuarea de procedure de audit:

Proceduri de audit adecvate scopului, cu privire la fiecare element


selectat;

Daca procedura nu este adecvata unui element, se gaseste un


inlocuitor;

Daca procedurile nu se pot aplica, se va considera o deviatie sau o


denaturare ( test de detaliu);
Natura si cauza deviatiilor si denaturarilor:
6

Sa investigheze sis a evelueze efectul posibil asupra scopului


procedurii;

Sa efectueze procedure supl.ca sa demonstreze ca este o anomalie.


In cazul testelor de detaliu, auditorul trebuie sa extrapoleze anomaliile
asupra populatiei.
Auditorul trebuie sa evalueze rezultatele si masura in care
esantionarea a furnizat o baza rezonabila pt concluzii referitoare la
populatie.

ISA 540- AUDITAREA ESTIMARILOR CONTABILE


Unele elemente nu pot fi evaluate exact, ci sunt estimate. Gradul de
incertitudine al estimarii afecteaza riscul de denaturare semnificativa. Scopul
estimarilor poate fi: de a previziona rezultatul unor tranzactii; evaluarea la
valoarea justa. Diferenta fata de valoarea initiala nu este o denaturare. Orice
rezultat este afectat de evenimente ulterioare.
Obiectiv: de a obtine probe adecvate si suficiente daca:
-

Estimarile contabile recunoscute si prezentate sunt rezonabile;

Prezentarile din sit.fin. sunt adecvate.

Estimarea contabila= o aproximare a unei valori monetare in absenta


unei modalitati precise de evaluare.
Cerinte
In aplicarea procedurilor de evaluare a riscului si a activitatilor conexe,
auditorul trebuie sa inteleaga:
-

Cerintele cadrului de raportare fin.aplicabil, relevant pentru estimarile


contabile;

Modul in care conducerea identifica tranzactiile pt care e necesara


estimarea;

Modul in care se efectueaza estimarile: metoda/model; controale


relevante; daca a fost utilizat un expert; ipotezele ce stau la baza
estimarilor; daca si de ce se modifica modelele fata de perioada
anterioara; daca si cum a evaluat conducerea efectul incertitudinii
estimarii.
7

Desi nu pune la indoiala estimarile contabile din perioada anterioara,


auditorul poate sa le re-estimeze in contextul perioadei curente.
Identificarea si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa:
auditorul trebuie sa determine prin rationament profesional, daca exista
estimari contabile cu o incertitudine ridicata, ce duc la aparitia unor riscuri
semnificative.
Raspunsuri la riscurile evaluate de denaturare semnificativa:
-

auditorul sa determine daca conducerea a aplicat corespunzator


cerintele cadrului de raportare fin. relevant si daca metodele sunt
adecvate, folosite consecvent, iar schimbarile adecvate;

auditorul trebuie sa intreprinda una din actiuni:

sa determine daca evenimentele ce au avut loc pana la data


raportului de audit furnizeaza probe privind estimarea;

sa testeza modul in care conducerea a realizat estimarea si datele


pe care se bazeaza aceasta determinand daca: metoda este
adecvata; ipotezele sunt rezonabile ( cadrul de rap.fin.aplicabil)

sa testeza eficacitatea operational a controalelor asupra modului in


care s-a realizat estimarea contabila;

sa dezvolte o estimare punctuala ( aceiasi sau diferita) sau un interval


de estimare pt a evalua estimarea ( se restrange pana toate rezultatele
sunt rezonabile);

In final auditorul trebuie sa analizeze daca sunt necesare cunostinte de


specialitate pt a obtine probe suficiente de audit.
Proceduri de fond suplimentare ca raspuns la riscurile semnificative:
-

incertitudinea estimarii: pentru estimarile care conduc la riscuri


semnificative auditorul trebuie sa evalueze:

modul in care conducerea a respins ipoteze sau rezultate


alternative;

daca ipotezele semnificative sunt rezonabile;

intentia si capacitatea conducerii de a intreprinde anumite actiuni;


8

Daca conducerea nu a tratat adecvat efcetele incertitudinii estimarii ,


auditorul trebuie sa dezvolte un interval de estimare.
-

Criterii de recunoastere si evaluare: auditorul trebuie sa obtina probe


care sa documenteze daca decizia conducerii de a recunoaste
estimarile si baza de evaluare sunt in conformitate cu cadrul de
rap.fin.aplicabil.

In baza probelor, auditorul trebuie sa evalueze daca estimarile


contabile sunt rezonabile sau eronate in contextual cadrului de rap.fin.
Auditorul sa evalueze si caracterul adecvat al prezentarii incertitudinii
estimarii in sit.fin.
Sa evalueze daca exista indiciile unei posibile partiniri ale conducerii
sis a obtina declaratii scrise de la cond.si guv. daca considera ca ipotezele
utilizate sunt rezonabile.
In documentatia de audit, auditorul trebuie sa includa: baza privind
caracterul rezonabil al estimarilor cont.si prezentarii lor si indiciile unei
posibile partiniri a conducerii.
ISA 550- PARTI AFILIATE
Majoritatea tranzactiilor sunt normale. Exista riscuri:
-

Tranzactii complexe;

Sistemele informationale pot fi ineficiente;

Tranzactiile pot sa nu fie executate in conditii normale de piata

Soc.nu sunt independente; frauda este posibila; posibilitati de


intelegeri secrete;

Conducerea se poate sa nu fie la curent cu toate tranzactiile; unele


tranzactii se poate sa nu fie prezentate.

Auditorul trebuie sa analizeze tranzactiile ca sa se asigure ca


sit.fin.realizeaza prezentarea fidela sau nu induc in eroare. Planificarea si
efectuarea auditului trebuie sa se faca cu scepticism profesional.
Obiective: auditorul trebuie sa obtina o intelegere suficienta a
tranzactiilor pt a putea:
9

Sa recunoasca factorii de risc de frauda relevant;

Sa formuleze concluzii pe baza probelor de audit obtinute daca


sit.fin.realizeaza prezentarea fidela sau nu induc in eroare.

Daca cadrul gen.rap.fin.apl. instituie cerinte, sa obtina probe de audit


adecvate ca relatiile si tranzactiile cu partile affiliate au fost
identificate, contabilizate si prezentate adecvat.
O parte afiliata:

O persoana sau o entitate care detine controlul sau influenta


semnificativa, direct sau indirect, prin unul sau mai multi intermediari;

O alta entitate asupra careia se detine controlul sau o influenta


semnificativa, direct sau indirect, prin unul sau mai multi intermediar;

O alta entitate care se afla sub control comun cu entitatea care


raporteaza avand: proprietary comuni, cu grade de rudenie apropiate
sau conducere cheie comuna.

Exceptie: entitatile care se afla sub control comun al statului, daca nu


se angajeaza in tranzactii semnificative si impartiri de resurse.
Cerinte
Proceduri de evaluare a riscului si activitati conexe
Intelegerea relatiilor si tranzactiilor entitatii cu partea afiliata:
-

In discutia echipei misiunii sa se includa luarea in considerare a


susceptibilitatii ca sit.fin.sa contina denaturari semnificative din cauza
fraudei sau erorii care ar rezulta din tranzactii cu parti affiliate;

Auditorul sa intervieveze conducerea cu privire la:identitatea partilor


afiliate si schimbari, natura relatiilor si tranzactiile;

Sa se obtina o intelegere a controalelor prin intervievarea conducerii


pt:

A identifica, explica si prezenta relatiile si tranzactiile cu parti


affiliate in conf.cu cadrul gen.rap.fin.apl.

A autoriza si aproba tranzactiile si acordurile semnificative;


10

A autoriza si aproba tranzactiile si acordurile semnificative inafara


cursului normal al activitatii.
In momentul revizuirii evidentelor sau documentelor:

Atentie la tranzactii pe care conducerea nu le-a indentificat;

Se inspecteaza urmatoarele indicii:

Confirmari legale sau de la banci;

PV ale actionarilor si guv.si alte documente.

Daca sunt tranzactii inafara cursului normal, intervieveaza conducerea


pt: natura tranzactiilor si implicarea partilor afiliate.
Auditorul trebuie sa comunice membrilor echipei informatiile partilor
afiliate.
Identificarea si evaluarea riscurilor:

Pt. tranzactiile semnificative se identifica riscurile semnificative;

Daca identifica factori de risc de frauda, sa le aiba in vedere la


evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa.
Raspunsul la riscurile de denaturare semnificativa

Ca raspuns la aceste riscuri de denaturare semnificativa, auditorul


concepe si realizeaza proceduri suplimentare de audit.
Identificarea partilor afiliate sau a tranzactiilor semnificative care nu au
fost identificate sau prezentate:
-

Sa stabileasca daca circumstantele confirma existenta acestor


tranzactii;

Daca identifica tranzactii nedescoperite:

Sa comunice informatiile membrilor echipei;

Daca cadrul gen.rap.fin.apl.instituie cerinte privind partile afiliate:


sa intervieveze conducerea cu privire la controale si sa solicite
identificarea acestor tranzactii;

Sa efectueze procedure de audit de fond cu partea identificata;


11

Sa ia in considerare riscul sa fie si alte parti/tranzactii neidentif.

Daca neprezentarea este intentionata si exista risc de frauda, sa


evalueze implicatiile pentru audit.
Pentru tranzactiile semnificative, auditorul trebuie:

Sa inspecteze contractele si sa evalueze daca:

Ratiunea economica sau raportare frauduloasa;

Termenii tranzactiilor sunt consecventi cu explicatiile conducerii;

Tranzactiile au fost contabilizate si prezentate adecvat;

Sa obtina probe de audit ca tranzactiile au fost autorizate si aprobate


adecvat.

Daca conducerea afirma ca tranzactia este efectuata pe baza


principiului lungimii de brat, auditorul trebuie sa obtina probe de audit.
Evaluarea contabilizarii si prezentarii relatiilor si tranzactiilor: auditorul
trebuie sa evalueze daca tranzactiile si relatiile identificate au fost
contabilizate si prezentate adecvat si daca efectele lor determina Sit.fin.sa
nu prezinte fidel sau sa induca in eroare.
Acolo unde cadrul gen.rap.fin.apl. instituie cerinte privind partile
affiliate, trebuie obtinuta declaratia conducerii si guv.ca:
-

Au prezentat identitatea partilor affiliate si toate relatiile si tranzactiile


de care au cunostinta;

Au contabilizat si prezentat adecvat aceste rel.si tranz. In cf. cu cadrul.


Auditorul trebuie sa:

Comunice pe parcursul auditului catre guv. aspectele semnificative;

Sa include in doc.de audit numele partilor affiliate si natura relatiilor.

ISA 560- EVENIMENTE ULTERIOARE

12

Evenimentele ofera probe privind conditiile care au existat la data sit.fin. sau
cu privire la conditiile care apar dupa data. Auditorul ia in considerare efectul
acestor evenimente.
Ev.ulterioare= pana la data raportului si dupa data raportului.
Obiective:
-

Obtinerea de probe ca evenimentele sunt reflectate corespunzator in


sit.fin.

Furnizarea de raspunsuri daca evenimentele apar dupa data raportului.


Cerinte
Evenimente care au loc intre data SF si data raportului:

Identificarea ev.

Sa efectueze procedure care sa includa:

Intelegerea procedurilor stabilite de conducere;

Intervievarea conducerii si guv.cu privire la evenimente aparute;

Citirea PV ale intalnirii conducerii si guv. dupa data intocmirii SF.

Daca exista evenimente care implica ajustarea SF, masura in care sunt
reflectate cf. CGRFA.

Trebuie sa solicite declaratii scrise cond.si guv. ca toate ev.ulterioare au


fost ajustate si prezentate.
Fapte de care auditorul ia cunostinta dupa data raportului, dar inainte
de data depunerii SF:

Auditorul nu are nicio obligatie; daca totusi raportul s-ar fi modificat:

Sa discute cu cond.si guv.

Sa determine daca SF trebuie modificate si in acest caz sa afle daca


cond.ar fi de accord.

Daca conducerea modifica SF: Proceduri de audit necesare, extinderea


lor si un nou raport;
13

Daca conducerea restrictioneaza modif.SF: modifica raportul sau


furnizeaza un nou raport doar restrictionat pt modificare cu un
paragraph de osbervatii/explicativ;

Daca nu sunt obligati prin lege sa publice SF modificate: auditorul isi


modifica opinia sau daca a inaintat dj raportul, notifica cond.si guv.
sa efectueze modificarea; sau previne asupra lipsei de credibilitate a
raportului;
Fapte de care auditorul ia cunostinta dupa ce situatiile fin.au fost
publicate:

Auditorul nu are obligatie, dar daca ar fi modificat raportul:sa discute


cu cond. Si guv., sa determine masura modif.SF si intentiile cond.

Daca cond.modifica SF: procedure de audit asupra modif. Si sa


informeze tertii daca raportul a fost publicat; se aplica la fel
restrictionarea.

Auditorul sa include in raportul nou au modif. un paragraph de


obs./explicatii

Daca au fost puplicate, sa notifice cond. si sa informeze asupra lipsei


de credibilitati a raportului.

ISA 570- PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII


Conform prezumtiei de continuitate a activitatii, o entitate este vazuta ca
apta sa isi continue activitatea in viitorul previzibil. Activele si datoriile sunt
inregistrate in baza faptului ca entitatea va fi apta sa isi realizeze activele si
sa se descarce de datorii in cursul normal al activitatii.
Responsabilitatea pentru evaluarea capacitatii entitatii de a-si continua
activitatea:
-

Anumite CGRF cer ca conducerea sa evalueze capacitatea, altele nu;


dar SF impune aceasta evaluare;

Evaluarea presupune un rationament cu privire la rezultate viitoare,


incerte, luand in considerare factori: gradul de incertitudine, marimea
si complexitatea activitatii, natura si starea, factori externi etc.
Responsabilitatile auditorului:
14

De a obtine probe de audit privind adecvarea folosirii de catre cond.a


prezumtiei in SF si daca este o incertitudine semnificativa;

Auditorul nu poate prezice evenimente viitoare, deci nu garanteaza.


Obiective:

Sa obtina probe de audit privind gradul de adecvare al aplicarii


prezumtiei la intocmirea SF;

Sa traga concluzii in baza probelor cu privire la existent unei


incertitudini semnificative cu privire la evenimente din viitor;

Sa determine implicatiile asupra raportului de audit.


Cerinte
Proceduri de evaluare riscuri si activitati conexe:

Va determina daca cond.a evaluat dj preliminar capacitatea entitatii


de a-si continua activ.si va discuta cu cond.daca au identificat
evenimente care pun la indoiala si mod de actiune;

Auditorul sa fie atent pe parcurs la probe ref.la evenimente care pot


pune la indoiala;
Aprecierea evaluarii conducerii
Auditorul ca analiza daca cadrul solicita o anumita perioada, dar
perioada analizata sa fie de minim 12 luni. Va lua in considerare daca
evaluarea include informatiile relevante.
Perioada de dupa evaluarea conducerii
Auditorul va intreba cond.daca are cunostinte de evenimente de dupa
perioada analizata care pun la indoiala.
Proceduri de audit suplimentare

daca s-au identificat evenimente, auditorul trebuie sa obtina probe


suficiente ca exista o incertitudine semnificativa prin efectuarea unor
probe suplimentare si luarea in considerare a factorilor de atenuare.
Aceste proceduri includ:

daca nu s-a efectuat evaluarea, o cerere sa se faca


15

evaluarea planurilor conducerii privind planurile de viitor si


fezabilitatea lor;

analiza fluxurilor de trezorerie viitoare, daca exista;

daca au intervenit fapte suplimentare dupa data evaluarii;

cerere de declaratii scrise cond.si guv.privind planurile de viitor si


fezabilitatea lor;
Concluziile auditului si raportarea
Auditorul trebuie sa concluzioneze daca in conformitate cu
rationamentul professional, exista o incertitudine semnificativa cu
privire la evenimente care colectiv sau individual, ar pune la indoiala
capacitatea entitatii de a continua. O incertitudine semnificativa are un
impact si o probabilitate care determina o prezentare adecvata, pt:
prezentarea fidela SF sis a nu induca in eroare in cadrul gen.de conf.
Folosirea prezumtiei de continuare a activitatii este adecvata, dar
exista o incertitudine semnificativa

auditorul trebuie sa determine daca SF descriu in mod adecvat


evenimentele sau cond. si prezinta clar faptul ca e posibil sa nu poata
sa-si valorifice activele sis a-si achite datoriile in cursul normal al
activitatii;

daca SF face o prezentare adecvata, auditorul are o opinie


nemodificata si un paragraph de obs.: atrage atentia asupra notei din
SF si asupra incertitudinii semnificative legate de producerea
evenimentului.

Daca nu se face o prez.adecvata, opinie modificata sau contrara,


mentionand incertitudinea semnificativa ca entitatea isi poate continua
activitatea.
Folosirea prezumtiei de continuare a active.este inadecvata
Daca cond.a intocmit SF pe baza princip.cont.activ., dar auditorul
considera inadecvat= opinie contrara.
Cond.nu este dispusa sa efectueze sau sa extinda evaluarea
Auditorul va lua in consid.implicatiile
16

Comunicarea cu pers.guv.: auditorul va comunica:


-

Daca evenim.sau condit. constituie o incertitudine semnificativa

Daca folosirea prezumtiei de continuare este adecvata

Gradul de adecvare al prezentarilor SF.


Intarzieri semnificative in aprobarea sit.fin.
Auditorul va investiga daca au legatura cu evenim legate de
continuitate, va efectua procedure supl. si va lua in consid. efectul.

ISA 580- DECLARATII SCRISE


Declaratiile scrise nu sunt probe de audit suficiente si adecvate prin ele
insele.
Obiective
-

De a obtine declaratii scrise de la cond.si guv. ca si-au indeplinit


responsabilitatea de a intocmi SF si de a furniza informatii complete.

De a fundamenta alte probe de audit relevante

De a raspunde adecvat;
Cerinte
Conducerea de la care sunt solicitate declaratiile scrise: care are
responsabilitati SF si pot furniza inf.
Declaratii scrise cu privire la respons.conducerii

Intocmirea SF: in conf.cu cadrul gen.

Informatii furnizate si integralitatea tranzactiilor: declarative ca a


furnizat toate informatiile si accesul si toate tranzactiile sunt
inregistrate si reflectate in SF.

Descrierea responsab.cond.in declaratii scrise asa cum sunt in termenii


misiunii de audit;
Alte declaratii scrise: se pot solicita si pt a fundamenta alte probe.
Data si perioadele acoperite: data sa fie apropiata de raport, sa se
refere la aceiasi perioada ca raportul.
17

Forma decl.scrise: forma unei scrisori adresata auditorului; daca legea


prevede declaratii publice, aspectele nu mai sunt preluate in scrisoare.
Indoieli cu privire la credibilitatea declaratiilor sau nefurnizarea decl.
-

Indoieli cu privire la credibilitate: auditorul sa stabileasca efectele


asupra probelor si asupra opiniei;

Declaratii solicitate si nefurnizate: sa discute cu membrii cond. si sa


evalueze efectele;

Declaratii cu privire la respons.cond.: daca exista indoieli sau nu au


fost furnizate= refuza exprimarea unei opinii;

UTILIZAREA ACTIVITATII UNEI PARTI


ISA 600- CONSIDERENTE SPECIALE- AUDITURI ALE SITUATIILOR
FINANCIARE ALE GRUPULUI (INCLUSIV ACTIVITATEA AUDITORILOR
COMPONENTELOR)
Partenerul de misiune la nivelul grupului trebuie sa se asigure ca persoanele
care efctueaza misiunea de audit, inclusiv auditorii componentelor, au
competenta si aptitudinile necesare.
Exista riscul ca auditorul unei componente sa nu detecteze o denaturare, iar
echipa la nivelul grupului sa nu detecteze.
Obiective: sa stabileasca daca actioneaza ca auditor al grupului si sa
comunice clar auditorilor componentelor aria de aplicabilitate si programarea
activitatii lor; sa obtina suficiente probe de audit adecvate privind inf.fin.ale
componentelor si procesul de consolidare pt a exprima o opinie asupra
masurii in care SF sunt intocmite conform cadrului.
CRFA= care se aplica grupului.
Procesul de consolidare:
-

Recunoasterea,evaluarea, descrierea si prezentarea inf.fin. ale


componentelor in SF ale grupului prin: consolidare, consolidare
proportionala, metoda punerii in echivalenta sau metoda costului;

Agregarea in SF combinate a inf.fin.ale componentelor care nu au o


societate mama dar se afla sub un control comun.
Cerinte
18

Responsabilitate: partenerul misiunii la nivelul grupului; nu se face


referire in raport la auditul componentelor ( doar daca legea impune)
Acceptare si continuare:
-

Partenerul de misiune la nivel grup stabileste daca se pot obtine probe


suficiente si adecvate in legatura cu procesul de consolidare;

Daca stabileste ca nu va fi posibil ca echipa sa obtina probe suf.si


adecvate din cauza restrictiilor conducerii si efectul va fi
imposibilitatea exprimarii unei opinii, partenerul va actiona astfel:

Daca legea permite, se va retrage;

Daca legea nu permite, va declara imposibilitatea exprimarii unei


opinii.

Partenerul va conveni termenii misiunii la nivelul grupului.


Strategia generala de audit si planul de audit: echipa intocmeste si
partenerul revizuieste.
Intelegerea grupului,a componentelor sale si a mediilor in care acestea
activeaza

Echipa va imbunatati intelegerea grupului, componentelor, mediului,


controalelor si va intelege procesul de consolidare;

Echipa va obtine o intelegere suficienta pt confirmarea si revizuirea


identificarii initiale a componentelor cu probabilitate crescuta de a fi
semnificative si evaluarea riscului unor denaturari ca urmare a fraudei
sau erorii.
Intelegerea activitatii auditorului componentei

Daca auditorul componentei intelege si va aplica cerintele de etica,


daca e independent; competenta profesionala si daca actioneaza intrun mediu de reglem.; daca echipa se va implica in munca audit.comp.;

Daca auditorul nu intruneste cerintele de indep. sau sunt indoieli cu


privire la unele aspecte, echipa va obtine probe asupra acelei
component fara sprijinul auditorului.
Pragul de semnificatie
19

Se stabilesc:

Pragul de semnificatie al grupului ca intreg;

Pragul de semn. pt clase de tranzactii, solduri;

Pragul de semn.al componentei, care e mai mic decat al grupului;

Limita peste care denaturarile nu mai pot fi neinsemnate;

Pt auditorii componentelor si auditul statutar, echipa va evalua pragul


de semnificatie;
Raspunsul la riscurile evaluate
Daca plasarea in timp si amploarea activitatii se bazeaza pe eficienta
controalelor, echipa va solicita auditorului componentei testarea
eficacitatii controalelor.
Determinarea tipului de activitate ce urmeaza a fi efectuata
asupra informatiilor financiare ale componentei
Componente semnificative:

Pt componentele semnificative datorita importantei financiare


individuale in grup= Se foloseste pragul de semnificatie al
componentei;

Pt componentele semnificative datorita riscurilor de denaturari


semnificative:

Auditul inf.fin.cu pragul de semnif.al componentei;

Audit asupra unuia sau mai multor solduri ale conturilor, clase de
tranzactii, care au legatura cu riscurile;proceduri de audit specifice
legate de riscuri;
Componente nesemnificative:

Echipa deruleaza procedurile la nivelul grupului;

Daca nu au suficiente probe, va efectua sau va solicita auditorului


componentei:

Audit al inf.fin. folosind pragul de semnificatie al componentei;


20

Auditul unui cont, clase de tranz.

Revizuirea inf.fin.cu pragul de semnif.al componentei

Procedure specific.
Implicarea in activitatea desfasurata de auditoria
componentelor
Pt componente semnificative, pt evaluarea riscului. Implicarea va
cuprinde:

Discutarea cu auditorul componentei sau cond.a activitatilor


semnificative;

Discutarea cu auditorul a riscurilor privind frauda si eroarea;

Revizuirea documentatiei auditorului componentei cu privire la riscurile


semnificative identificate;
Daca au fost identificate riscuri, echipa va evalua oportunitatea unor
procedure suplim.
Procesul de consolidare

Echipa va evalua daca toate componentele au fost incluse in SF ale


grupului;

Echipa va evalua gradul de adecvare, exhaustivitatea si corectitudinea


ajustarilor si reclasificarilor de consolidare si va evalua daca exista risc
de frauda si influenta conducerii;

Daca inf.fin.ale unei component nu au fost intocmite cf.aceleiasi politici


contabile, va verifica daca au fost ajustate;

Va verifica informatiile fin.identificate de auditorul componentei daca


corespund cu inf.incorporate in SF;

Daca exista o component cu SF pe o perioada diferita de a grupului,


echipa va verifica ajustarea.
Evenimente ulterioare

Daca echipa deruleaza procedure menite sa identifice evenimente


pana la data raportului care necesita ajustari;
21

Daca auditorii compon. nu efectueaza audituri ale inf.fin, echipa va


solicita auditorilor componentelor sa notifice existent unor evenim.
Comunicarea cu auditorul componentei

Sa confirme ca va coopera cu echipa;

Cerinte de etica si independent si competenta;

Pragul de semnificatie al componentei si nivelul peste care nu se mai


admite o denaturare;

Riscuri semnificative privind frauda si eroarea si identificari pe parcurs;

Lista partilor affiliate si sa comunice schimbari;


Echipa va solicita o comunicare pe principalele aspect:

Daca a respectat cerintele echipei;

Identificarea inf.fin.ale componentei asupra careia raporteaza auditul;

Cazuri de nerespectare a legii si denaturari semnificative;

Lista denaturarilor necorectate;

Posibile influente ale conducerii si deficient in controlul intern;

Alte aspect relevante.


Evaluarea caracterului sufficient si a gradului de adecvare a probelor
obtinute

Evaluarea comunicarii auditorilor componentei si a gradului de


adecvare a activitatii lor: discutii, daca e necesara revizuirea; activitate
insuficienta= proceduri suplim.

Caracterul sufficient si gradul de adecvare al probelor de audit: echipa


va evalua daca sunt probe suf.si adecvate; partenerul evalueaza
efectul asupra opiniei de audit;
Comunicarea cu cond.si guv.
Comunicarea cu conducerea:

Va hotara ce deficiente ale controlului intern va comunica: la nivel de


grup sau componente;
22

Daca a fost identificata o frauda;

Comunicari importante catre cond.componentelor prin intermediul


cond..

Comunicarea cu guv.:
-

O trecere in revista a tipului de activitate si planificarii echipei;

Probleme deosebite cu auditoria componentelor;

Limitary la nivelul grupului;

Fraude sau suspiciuni de frauda.


Echipa va include in documentatia de audit:

O indicare a componentelor, cu indicarea celor semnificative; tipul


activitatilor desf.asupra inf.fin.

Natura, plasarea in timp si amploarea implicarii echipei si revizuirea


auditurilor componentelor;

Comunicarile catre chipa si auditoria componentelor.

ISA 610- UTILIZAREA ACTIVITATII AUDITORILOR INTERNI


Obiectivele auditorului intern sunt stabilite de cond.si guv.Nu este
independent.
Obiectiv: daca auditorul considera ca functia de auditor intern este
relevanta pt audit:
-

Sa stabileasca daca si in ce masura va utilize activitatea lor;

Daca activitatea este adecvata.


Cerinte
Stabilirea daca si in ce masura se va utilize activitatea auditorilor
interni:

Daca activitatea este adecvata si sa evalueze: obiectivitatea,


competent tehnica, atentia, posibilitatea comunicarii;

Efectul asupra activitatii auditorului extern: natura si amploarea


active.desf., riscurile evaluate, gradul de subiectivitate.
23

Utilizarea activitatii auditorilor interni


-

Trebuie sa evalueze si sa efectueze proceduri de audit pt a stabili


gradul de adecvare;

Sa evalueze daca: auditoria sunt competent; activitatea a fost


supravegheata, revizuita si documentata; probe de audit adecvate;
concluziile formulate corespund circumstantelor; aspectele deosebite
rezolvate corespunzator.
Concluziile evaluarii gradului de adecvare se include in documentatie.

ISA 620- UTILIZAREA ACTIVITATII UNUI EXPERT DIN PARTEA


AUDITORULUI
Auditorul este singurul responsabil pt opinia de audit. ISA nu trateaza:
-

Folosirea unui expert in audit sau contabilitate;

Folosirea unui expert al entitatii;

Obiective
-

Sa stabileasca daca va utilize un expert;

Daca acea activitate este adecvata scopurilor auditorului.


Cerinte
Natura, plasarea in timp si amploarea procedurilor de audit: in functie
de:

Natura aspectului la care se refera;

Riscurile de denaturare specifica si semnificatia activitatii expertului;

Cunostintele, experienta, procedurile de control al calitatii.

Auditorul trebuie sa evalueze competent, capacitatile si obiectivitatea


expertului. Interviu cu privire la relatii si interese.
Auditorul trebuie sa inteleaga domeniul de expertiza pt ca sa
stabileasca natura, domeniul de aplicare si obiectivele activitatii expertului
sis a evalueze gradul de adecvare a activitatii respective in scopurile
auditorului.
Auditorul trebuie sa cada de accord cu expertul in scris:
24

Natura, domeniul de aplicare si obiectivele;

Rolurile si responsabilitatile;

Natura, plasarea in timp si amploarea comunicarii, precum si forma


raportului;

Respectarea confidentialitatii.
Evaluarea gradului de adecvare de catre auditor:

Relevanta si caracterul rezonabil al observatiilor si concluziilor,


consecventa cu alte probe de audit;

Relevanta si caracterul rezonabil al metodelor si ipotezelor utilizate;

Relevanta , exhaustivitatea si acuratetea datelor sursa;


Daca nu este adecvata, auditorul trebuie sa cada de accord cu expertul
cu privire la activitatea efectuata ulterior sau sa efectueze procedure
de audit suplim.
Auditorul nu face referire la expert, decat daca este obligat sau daca
modifica opinia.

25