Sunteți pe pagina 1din 11

CONCLUZIILE DE AUDIT SI RAPORTAREA

ISA 700- FORMAREA UNEI OPINII SI RAPORTAREA


Obiective:
-

Formularea unei opinii cu privire la situatiile financiare pe baza


concluziilor din probele de audit;

Exprimarea opiniei intr-un raport scris care descrie si baza opiniei;


Termenul de prezentare fidela este utilizat pt a face referire la un
cadru general de raportare financiara care prevede conformitatea cu
cerintele, plus:

Confirma ca este necesar pt conducere sa furnizeze prezentari mai


ample;

Confirma ca poate fi necesar pt conducere sa se abata de la o cerinta


din cadru pt a realiza o prezentare fidela.
Opinie nemodificata= cand SF sunt intocmite in cf.cu cadrul.
Cerinte
Formularea unei opinii cu privire la situatiile financiare:

Asigurarea rezonabila ca SF nu contin denaturari semnificative


cauzate de frauda si eroare: suficiente probe; daca denaturarile
necorectate sunt semnificative individual sau impreuna;

Sa evalueze daca SF sunt intocmie in cf.cu cadrul: aspecte calitative


ale practicilor contabile, partinirea conducerii;

Daca: SF prezinta adecvat politicile contabile si daca politicile sunt


aplicate consecvent; daca estimarile contabile sunt rezonabile;
informatiile din SF sunt relevante, credibile, comparabile si intangibile;
SF au prezentari si terminologie adecvate pt utilizatori;

Daca e un cadru de prezentare fidela, sa ia in considerare


prezentarea,structura si continutul SF inclusive notele, sa evalueze
daca prezinta tranzactiile si evenimentele fidel.

Sa evalueze referirea la cadrul general si descrierea adecvata.


1

Daca auditorul ajunge la concluzia ca SF au denaturari semnificative si


nu poate obtine suficiente probe de audit care sa demonstreze
contrariul, modifica opinia!
Daca se cere prezentarea fidela si nu se realizeaza, auditorul discuta
cu conducerea si modifica opinia.
Auditorului I se poate cere sa intocmeasca raportul in conformitate cu
Standardele Nationale si Internationale. Poate face acest lucru numai
daca nu exista niciun conflict.
Informatii suplimentare prezentate odata cu situatiile fin: Daca fac
parte din SF trebuiesc auditate. Pot fi si informatii care nu sunt
auditate, cu precizarea respectiva.
ISA 705- MODIFICARI ALE OPINIEI RAPORTULUI AUDITORULUI
INDEPENDENT
3 tipuri de opine modificata: opinie cu reserve, opinie contrara si
imposibilitatea formarii unei opinii.
Decizia depinde de: natura aspectului care determina modificarea, daca SF
sunt denaturate semnificativ, incapacitate de a obtine probe suficiente si
adecvate, si rationamentul auditorului cu privire la efectele asupra SF.
Obiectiv: de a exprima clar o opinie modificata.
Cerinte
Circumstante in care o modificare a opiniei este necesara:
-

SF au denaturari semnificative, sau

Nu poate obtine probe de audit suficiente si adecvate pt ca


concluziona ca SF nu au denaturari semnificative.
Opinie cu rezerve:

Probe suficiente si adecvate, denaturari semnificative dar nu


omniprezente pt SF.

Nu are probe suf.si adecvate, dar efectele asupra SF ar putea fi


semnificative, dar nu omniprezente;

Opinie contrara: exista probe, sunt denaturari semnificative si


omniprezente.
Imposibilitatea formarii unei opinii:
-

Nu sunt probe, iar denaturarile ar putea fi semnificative si


omniprezente;

Are probe dar exista incertitudini individuale, a caror interactiune ar


putea avea un effect cumulate asupra SF.
Consecinta incapacitatii de a obtine probe din cauza limitarii conducerii
dupa acceptarea misiunii:
Auditorul solicita eliminarea limitarii, iar in caz de refuz comunica guv.
Stabileste procedure supl.de audit. Daca denaturarile sunt semnif.si
omniprezente, daca legea ii permite, se retrage din misiune, cu
informarea guv.privind circumstantele.
Daca auditorul are o opinie contrara sau imposibila cu privire la SF, nu
poate avea o opinie nemodif.cu privire la anumite elemente.

ISA 706- PARAGRAFELE DE OBSERVATII SI PARAGRAFELE


EXPLICATIVE DIN RAPORT
Atunci cand auditorul atrage atentia asupra unor aspect prezentate sau nu in
SF.
Obiectiv: conform rationamentului professional, dup ace si-a format opinia,
atrage atentia utilizatorilor asupra:
-

Unui aspect care, desi a fost prezentat in SF, este fundamental pt


intelegerea SF;

Oricarui alt aspect care este relevant pt intelegerea de catre utilizatori


a auditului.
Cerinte
Paragraf de observatii: are probe din care reiese ca aspectul nu e
denaturat; se foloseste doar pt informatii prezentate in SF. Auditorul
trebuie:

Sa-l includa imediat dupa opinie cu titlul Observatii sau ceva adecvat;
3

Face o referire clara la aspectul subliniat si o trimitere la descrierile


relevante din SF;

Precizeaza ca opinia nu este modificata;


Paragrafe explicative: alte aspect decat cele prezentate in SF care sunt
relevante pt intelegerea auditului. Alte aspect dupa opinie si dupa
observatii, sau in alta parte.
Auditorul trebuie sa comunice guv.propunerea de paragraph de
obs.sau explicativ.

ISA 710- INFORMATII COMPARATIVE- CIFRE CORESPONDENTE SI


SITUATII FINANCIARE COMPARATIVE
Natura informatiilor comparative depinde de cadru. 2 abordari: cifre
corespondente si SF comparative. Abordarea e prevazuta de lege sau
specificata in termenii misiunii.
Cifre corespondente= se refera doar la perioada curenta
SF comparative= opinia se refera la fiecare perioada.
Obiective:
-

Sa obtina probe care sa ateste ca informatiile comparative au fost


prezentate sub toate aspectele semnificative, cf.cerintelor cadrului;

Sa raporteze cf. responsabilitatilor de raportare.


Cerinte
Proceduri de audit:

Auditorul va evalua: daca informatiile comparative sunt in concordant


cu celelalte prezentari din perioada precedent sau au fost retratate;
politicile contabile reflectate sunt in concordant cu cele aplicate in
per.curenta si daca sunt modificari, daca ele au fost contabilizate si
prezentate adecvat.

Auditorul va efectua toate procedurile pt a obtine probe daca exista o


denaturare semnificativa;

Va solicita: o declarative scrisa pt fiecare perioada; o declarative pt


fiecare retratare efectuata pt a acorecta o denaturare semnificativa din
per.precedenta.
Raportarea- cifre corespondente:

nu se face referire in opinie la cifrele corespondente;

daca opinia a fost anterior cu rezerve, contrara sau imposibila, va fi


modificata si in perioada curenta, cu referire la aspect.

Daca sunt denaturari semnificative in SF precendete si a fost opinie


nemodificata, va avea opinie cu rezerve sau contrara.

Daca in per.precendenta a fost alt auditor, se va mentiona in raport


cine a fost, tip de opinie si data raportului ( daca nu e interzis)

Daca SF precedente nu au fost auditate, auditorul va mentiona intr-un


paragraph dar e obligat sa obtin aprobe pt soldurile initiale.
Raportarea- SF comparative

Se prezinta opinie de audit asupra fiecarei perioade;

Daca opinia e diferita fata de cea anterioara, se va pune un paragraph


explicative.

Daca au fost auditate precedent de alt auditor toate datele de mai sus,
cu exceptia cazului in care auditorul emite din nou raportul;

Denaturare semnificativa, iar auditorul precedent a dat fara modif., va


comunica cond. , guv. si auditorului; auditorul precedent poate emite
un nou raport, caz in care auditorul raporteaza doar pt perioada
curenta.

Daca precedent nu au fost auditate, va mentiona in paragraph


explicativ, dar e obligat sa obtina probe de verif.a soldurilor anterioare.

ISA 720- RESPONSABILITATILE AUDITORULUI CU PRIVIRE LA ALTE


INFORMATII DIN DOCUMENTELE CARE CONTIN SITUATII FINANCIARE
AUDITATE
Auditorul nu are responsabilitate pt alte informatii.

Obiectiv: de a raspunde corespunzator atunci cand documentele care contin


SF si raportul auditorului cuprind informatii care pot submina credibilitatea
SF si raportul.
Inconsecventa= informatii care contrazic inf.cuprinse in SF
Denaturare= inf.care nu au legatura cu aspectele care apar in SF. O
denaturare semnificativa submineaza credibilitatea documentului care
contine SF.
Cerinte
Citirea informatiilor:
-

auditorul trebuie sa citeasca celelalte informatii pt a identifica


inconsecventele semnificative cu SF

sa ajunga la un accord cu cond.si guv.sa obtina celelalte informatii cat


mai curand;
Inconsecvente semnificative

identificate anterior datei raportului:

daca este necesara revizuirea SF si cond.refuza= modificarea


opiniei;

daca e necesara revizuirea celorlalte informatii iar conducerea


refuza, auditorul comunica guv., include un paragraph explicativ
care descrie inconsecventa si suspenda raportul sau se retrage din
misiune, daca legea ii permite.

Identificate ulterior datei raportului: daca este necesara revizuirea


informatiilor si cond.refuza, notifica guv.
Denaturari semnificative ale faptelor

Discuta cu cond., consultarea unei terte parti calificate/consilier juridic;

Daca exista o denaturare semnificativa si cond.refuza s-o corecteze,


dicuta cu guv.

DOMENII SPECIALIZATE

ISA 800- CONSIDENTE SPECIALE- AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE


INTOCMITE IN CONFORMITATE CU CADRELE DE RAPORTARE CU SCOP
SPECIAL
Cadrul de raportare cu scop special= indeplineste nevoile de informatii ale
unor utilizatori specifici.
Obiectiv: sa abordeze adecvat considerentele special care sunt relevante
pt.:
-

Acceptarea misiunii;

Planificarea si efectuarea misiunii;

Formarea unei opinii si raportarea cu privire la SF.


Cerinte
Auditorul determina acceptabilitatea cadrului, obtinand o intelegere
legata de:

Scopul pt care sunt intocmite SF;

Utilizatorii vizati

Pasii facuti de cond.pt a determina daca acel cadru de raportare este


acceptabil.
Planificarea si efectuarea auditului

Se aplica toate ISA si se determina daca aplicarea necesita


considerente special;

Auditorul sa inteleaga selectia entitatii si aplicarea politicilor contabile;


daca SF sunt intocmite in baza unui contract, sa studieze orice
interpretari;
Formarea unei opinii si raportarea

descrierea cadrului de raportare: raportul trebuie sa descrie scopul,


utilizatorii sau sa faca trimitere la o nota din SF; daca cond.au de ales
intre mai multe cadre de rap., explicatia priv.responsabil.cond. si
referirea ca acel cadru este acceptabil.

Atentionarea cititorilor ca SF sunt intocmite in cf.cu un cadru special:


paragraph explicative ca ar putea sa nu fie adecvate unui alt scop.
7

ISA 805- CONSIDERENTE SPECIALE- AUDITURI ALE COMPONENTELOR


INDIVIDUALE ALE SITUATIILOR FINANCIARE SI ALE ELEMENTELOR
SPECIFICE, ALE CONTURILOR SAU ASPECTELOR UNEI SITUATII
FINANCIARE
Componenta individuala, elementul specific, contul sau aspectul unei SF
poate fi intocmit in cf. cu un cadru gen.sau special. ISA nu se aplica auditului
componentelor in grup de soc.
Obiectiv= de a aborda adecvat: acceptarea misiunii, planificarea si
efectuarea, formularea unei opinii si raportarea.
Cerinte
Acceptarea misiunii:
-

Se aplica toate ISA; daca auditorul nu este angajat sa auditeze si SF,


trebuie sa determine masura in care e posibil auditul componentei
indiv.

Masura in care cadrul de raportare genereaza o prezentare care


furnizeaza informatii adecvate pt a le permite utilizatorilor sa inteleaga
elementul si efectul tranzactiilor si evenimentelor semnificative;

Termenii conveniti ai misiunii trebuie sa include si forma rapoartelor;


daca e adecvata circumstantelor.
Planificarea si efectuarea: sa adapteze ISA dupa cum e necesar.
Formularea unei opinii si raportarea

Daca auditorul are si misiunea de audit cu privire la SF, trebuie sa


exprime opinii separate pt fiecare misiune.

Le poate publica alaturate ( component si SF) dar trebuie sa


diferentieze opinia;

Daca opinia pt SF este modificata cu un paragraph obs/expl., auditorul


trebuie sa ia in considerare efectul asupra elementului; daca e adecvat
se va modifica si aceasta cu paragraph.

Daca are o opinie contrara sau imposibila pt SF, nu poate include o


opinie nemodif.pt un element specific in acelasi set; poate da opinie
nemodif.daca nu e interzis prin lege, daca nu e o parte semnificativa a
SF.
8

Component este o parte semnificativa a SF, prin urmare nu se poate da


nemodificata.

ISA 810- MISIUNI DE RAPORTARE CU PRIVIRE LA SITUATIILE


FIN.SIMPLIFICATE
Obiective:
-

Sa determine daca accepta misiunea si :

Sa-si formeze o opinie cu privire la SF si s-o exprime intr-un raport care


sa descrie si baza opiniei.
Cerinte
Acceptarea misiunii

va determina daca criteriile aplicate sunt acceptabile;

obtine acordul conducerii ca isi asuma si intelege responsabilitatea


intocmirii SF cf.criteriilor, asigura disponibilitatea SF pt utilizatori,
include raportul auditorului.

Stabileste cu cond.forma opiniei;


Daca auditorul considera ca nu sunt acceptabile criteriile sau nu are
cordul conducerii, nu va accepta misiunea. Daca e obligat de lege, nu
va face referire la ISA.
Natura procedurilor

Va evalua daca ST simplificate prezinta adecvat criteriile;

Legea care stabileste criteria de intocmire a SF simplificate;

Va identifica situatiile financiare auditate ( unde sunt disponibile) si va


detrmina daca sit.simplificate prezinta adecvat prin comparatie, daca
sunt correlate, fara sa induca in eroare;

Daca sunt disponibile pt utilizatori fara dificultati.


Formarea opiniei:

se va utiliza una din fraze:

SF simplificate sunt consecvente, sub toate aspectele semnificative,


cu situatiile auditate, in conformitate cu
9

SF simplificate reprezinta un sumar fidel al SF auditate, in


cpnformitate cu

Daca legea prevede reglementari va aplica proceduri care ii permit sasi exprime opinia si explicatii suplimentare in raport; daca considera ca
explicatiile nu clarifica, va refuza misiunea, daca nu e interzis.
Plasarea in timp

Daca este mai tarziu decat raportul initial, va preciza ca nu au


intervenit evenimente care sa necesite ajustare;

Daca sunt elemente necunoscute de auditorul raportului initial, nu va


emite raportul pana la informarea acestuia.
Daca SF simplificate nu sunt consecvente sau nu prezinta un sumar
fidel al SF auditate, iar cond.nu e de accord sa faca modif., auditorul va
exprima o opinie contrara.
Date comparative:

Daca SF contin date comparative, iar cele simplificate nu, auditorul va


determina efectul unei omisiuni nerezonabile asupra raportului;

Daca datele comparative continute de SF simplificate au fost raportate


de alt auditor, auditorul va face referire.
Informatii suplimentare neauditate prezentate cu SF: trebuie
differentiate, sau explicate in raport.
Auditorul va citi celelalte informatii din documentele care contin SF pt
a identifica inconsecventele, eventual discutie cu cond.
Asocierea auditorului

Auditorul va solicita cond.includerea raportului de audit cu SF;

Daca auditorul a efectuat auditul SF, dar nu simplificate, sa se


convinga ca ne se face referire la SF simplificate; discutii cu cond.
Au fost subiecte din ISA 210,220,240,315,320,330,
450,500,501, 505,520,530, 580, 620, 706, 800 si 805.
De stiut in plus:
- circumstantele din ISA 706, 800 si 805
10

- Factori de risc de frauda: pag.194-200


- caracteristicile fraudei: pag.174-176;
- modele de rapoarte, scrisoare de angajament si de
reprezentare.
- definitiile din Regulament.

11