Sunteți pe pagina 1din 2

1.Caracteristica si clasificarea creditelor bancare.

Creditul bancar este un imprumut banesc pe care banca il acorda solicitantului pentru un timp
determinat , cu conditia ca va fi rambursat in viitor la o anumita data insotit de o dobinda si comisioane.
Creditele bancare au urmatoarele particularitati : - caracterul public al relatiilor de creditare bancare in
cazul nerambursarii a creditelor bancare sunt supuse riscului. creditarea bancara nu e gratuita, este
platita o dobinda- activitatea de creditare e activitatea de baza pentru banca.
Creditele bancare au urmatoarele functii : - de mobilizare a resurselor financiare de emisiune de noi
mijloace de plata- de reflectare si stimulare a eficientei in activitatea agentilor economici.
Efectele pozitive ale creditelor bancare : - redistribuirea capitalului, - scaderea cheltuielilor privind
circulatia monetara concentrarea capitalului.
Pentru creditul bancar se achita o dobinda de catre beneficiar
Rata dobinzii depinde de rata profiturilor in activitatea bancii si deobicei se stabileste in dependenta de
cererea si oferta existenta pe piata capitalurilor de imprumut
Beneficiarul pentru a dispune de credit , trebuie sa dispuna de o anumita garantie personala: - garantie
simpla prin care o persoana terta iti ia angajamentul de a rambursa creditul in cazul in care platitorul este
in incapacitate de plata.
In acest caz , in primul rind se recupereaza mijloacele banesti de la debitor si in cazul cind exista mai
multe garantii , fiecare garant raspunde de partea sa .
-

Garantie solidara

Acest tip prevede ca daca garantul are o situatie mai buna financiar atunci banca poate cere de la aceasta
reambursarea credituui chiar si inainte de debitor .
Un tip special de credit sunt cele interbancare care apar in cazul cind B.C. necesita resurse financiare
care le pot imprumuta cu o anumia dobinda de la : 1. Alte BC; 2. BNM
Pentru a obtine un credit interbancar , BC trebuie sa prezinte : 1. Autorizatia privind efectuarea
operatiunilor financiare. 2. Bilantul contabil al bancii pentru perioada de gestiune precedent si curenta. 3.
Alte rapoarte financiare la cererea bancii care o crediteaza. 4. Informatii privind respectarea de catre
banca a normativelor de lichiditate. 5. Info privind creditele interbancare primate si acordate . 6. Alta
informative la cererea bancii de la care se solicita creditul.
Pentru a obtine un credit de la BNM . BC trebuie sa prezinte un anumit gaj pentru a acoperi suma totala a
creditului acordat de BNM.
In calitate de gaj se pot oferi : 1. Valori mobiliare de stat cu scadenta nu mai mare de un an de la data
achizitionarii lor de BNM sau transmiterii in gaj in favoarea BNM. 2 Valori mobiliare emise de BNM
aflate in portofoliile bancilor. 3. Cambii emise in scopuri comerciale , agricole sau industrial cu scadenta
nu mai mare de 9 luni de la data transmiterii lor in gaj in favoarea BNM 4. Titluri emise referitor la

MARIA AICI NU SE VEDE PE POZA


DE PE CARE SCRIU CE SCRIE MAI
DEPARTE 5. Depozite deschise de catre banca la BNM sau alte institutii financiare.
anumite bunuri

Creditele bancare se clasifica dupa :


1. Perioada de acordare
-termen scurt ( n <1an) termen mediu 1-5 termen lung mai mare ca 5ani
2. Dupa persoana carei I se acorda creditul : - persoane fizice juridice acordate bancilor
3. dupa destinatia creditului pentru agricultura, industrie alimentara lucrari in industrie energetic si
combustibil- procurarea imobilului sau lucrari de constructive si dezvoltare. consum
4. dupa valuta in care se elibereaza in valuta nationala straina- acordate intr-o valuta de care sunt
legate de cursul altei valute.
5. dupa modul de acordare : - in numerar prin virament
6. dupa modul de rambursare : - credit ordinar overdraft , credit acordat pe termen scurt, pina la 30
zile , agentilor economici care din anumite cause nu au mijloace banesti suficiente pt efectuarea platilor
prin linie de creditare , la momentul rambursarii unei parti a creditului , debitorul poate cere un nou credit
fara a fi examinat din nou de banca dupa toate criteriile.
7. dupa garantia oferita: - credite neasigurate asigurare( banca cere garantii gaj , ipoteca, depozit
bancar )personala sau bancara.
8.dupa marimea creditului micro credite ( suma pina la 30000 ) mijlocii ( intre 30000 si 125000)
mari
9. dupa gradul de expunere la risc standart supraveghiate substandarte dubioase compromise
Creditele interbancare pot fi intraday- overdraft-overnight-de urgenta